Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Datum izdavanja::

9.7.2024.

Verzija:

Windows 10 i Windows 11

Izdavača: MicrosoftWindowsDesktop

Ponudi: Windows 10 i Windows 11

Slike Microsoft Windows 10 i Windows 11 virtuelnih mašina

Windows 10 i Windows 11 dizajnirani su za rešavanje složenih i razvojnih potreba današnjih organizacija, u ponudi: 

  • Napredna zaštita od modernih bezbednosnih pretnji

  • Fleksibilne opcije primene, ažuriranja i podrške 

  • Sveobuhvatno upravljanje uređajima i aplikacijama i kontrola

Pomažući vam da unapredite primenu ispravki, Windows 10 i Windows 11 vam takođe omogućavaju da brzo isporučite najnovije inovacije krajnjim korisnicima, tako što ćete povećati saradnju i produktivnost. 

Više informacija o planovima i cenama klijenata operativnog sistema Microsoft Windows 10 i Windows 11 potražite u članku Azure Marketplace

Napomena Pratite @WindowsUpdate biste saznali kada se novi sadržaj objavi na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Dostupne slike

VAЋNO Format objavljenih informacija o slici je <Izdanje>.<Revizija>.<YYMMDhmm>. Na primer, u 18363.720.2003120536:

  • Izdanje je 18363.

  • Revizija je 720.

  • Datum i vreme su 03.03.2020. i 05:36.

NotaDa biste prikazali listu članaka u bazi znanja, kliknite na ime operativnog sistema ili ga dodirnite da biste razvili odeljak koji se može skupiti.

2.21.23.
VAЋNO Samostalno servisno izdanje steka (SSU), KB5005112, za Windows Server 2019 Datacenter izdanje se ne prikazuje kao instalirano na najnovijim Azure Marketplace slikama. Ovo je sa dizajnom. Zbog toga administratori WSUS i Configuration Manager mogu da primene ovaj SSU na uređaje koji ne sadrže najnoviji SSU koji zahtevaju objedinjeni paketi.

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 23H2 Pro

22631.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 23H2 Pro N

22631.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 23H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22631.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 23H2 Pro ZH-CN

22631.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 23H2 Enterprise

22631.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 23H2 Enterprise N

22631.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 22H2 Pro

22621.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Pro N

22621.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22621.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Pro ZH-CN

22621.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise

22621.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise N

22621.3880.240704-0541

Kumulativni KB 5040442

.NET KB 5039895

SetupDU KB 5037957

SafeOS KB 5037739

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 21H2 Pro

22000.3079.240702-2329

Kumulativna KB 5040431

.NET KB 5039887

SetupDU KB 5032305

SafeOS KB 5034236

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Pro N

22000.3079.240702-2329

Kumulativna KB 5040431

.NET KB 5039887

SetupDU KB 5032305

SafeOS KB 5034236

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22000.3079.240702-2329

Kumulativna KB 5040431

.NET KB 5039887

SetupDU KB 5032305

SafeOS KB 5034236

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Pro ZH-CN

22000.3079.240702-2329

Kumulativna KB 5040431

.NET KB 5039887

SetupDU KB 5032305

SafeOS KB 5034236

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise

22000.3079.240702-2329

Kumulativna KB 5040431

.NET KB 5039887

SetupDU KB 5032305

SafeOS KB 5034236

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise N

22000.3079.240702-2329

Kumulativna KB 5040431

.NET KB 5039887

SetupDU KB 5032305

SafeOS KB 5034236

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Šta je novo za preduzeća u ispravki za Windows 10 iz novembra 2019.

Šta je novo za IT stručnjake u ispravki za Windows 10 iz novembra 2019.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 22H2

19045.4651.240702-1449

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 22H2

19045.4651.240702-1449

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 22H2

19045.4651.240702-1449

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 22H2

19045.4651.240702-1449

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise, verzija 22H2

19045.4651.240702-1449

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N, verzija 22H2

19045.4651.240702-1449

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Šta je novo za preduzeća u ispravki za Windows 10 iz novembra 2019.

Šta je novo za IT stručnjake u ispravki za Windows 10 iz novembra 2019.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 21H2

19044.4651.240702-1447

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU   

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 21H2

19044.4651.240702-1447

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 21H2

19044.4651.240702-1447

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 21H2

19044.4651.240702-1447

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise, verzija 21H2

19044.4651.240702-1447

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N, verzija 21H2

19044.4651.240702-1447

Kumulativni KB 5040427

.NET KB 5039884

SetupDU KB 5032906

SafeOS KB 5034232

SSU KB – u okviru LCU 

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 1809

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 1809

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

ProN

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops Preview, verzija 1809

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 1809

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise 2019

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.6054.240703-0905

Kumulativna KB 5040430

.NET KB 5039879

SetupDU KB 5028310

SafeOS KB 5034231

SSU KB – u okviru LCU  

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.7159.240703-1430

Kumulativna KB 5040434

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5040562, 4132216  

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.7159.240703-1430

Kumulativna KB 5040434

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5040562, 4132216

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×