Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Datum izdavanja::

13.6.2023.

Verzija:

Windows 10 i Windows 11

Izdavača: MicrosoftWindowsDesktop

Ponudi: Windows 10 i Windows 11

Slike Microsoft Windows 10 i Windows 11 virtuelnih mašina

Windows 10 i Windows 11 su dizajnirane za rešavanje složenih i razvojnih potreba današnjih organizacija, nudeći sledeće: 

  • Napredna zaštita od modernih bezbednosnih pretnji

  • Fleksibilne opcije primene, ažuriranja i podrške 

  • Sveobuhvatno upravljanje uređajima i aplikacijama i kontrola

Pomažući vam da unapredite primenu ispravki, Windows 10 i Windows 11 omogućavaju i da brzo isporučite najnovije inovacije krajnjim korisnicima, tako što ćete povećati saradnju i produktivnost. 

Dodatne informacije o Microsoft Windows 10 i Windows 11 klijenta i cenama potražite u Azure Marketplace

Beleške Pratite @WindowsUpdate biste saznali kada se novi sadržaj objavi na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Dostupne slike

VAЋNO Format objavljenih informacija o slici je <Izdanje>.<Revizija>.<YYMMDhmm>. Na primer, u 18363.720.2003120536:

  • Izdanje je 18363.

  • Revizija je 720.

  • Datum i vreme su 03.03.2020. i 05:36.

BeleškeDa biste prikazali listu članaka u bazi znanja, kliknite na ime operativnog sistema ili ga dodirnite da biste razvili odeljak koji se može skupiti.

2.21.23.
VAЋNO Samostalno izdanje steka servisiranja (SSU), KB5005112, za Windows Server 2019 Datacenter izdanje se ne prikazuje kao instalirano na najnovijim Azure Marketplace slikama. Ovo je sa dizajnom. Zbog toga, WSUS i Configuration Manager mogu da primene ovaj SSU na uređajima koji ne imaju najnoviji SSU koji zahtevaju objedinjeni paketi.

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 22H2 Pro

22621.1848.230609-0425

Kumulativna KB 5027231

.NET KB 5027119

SetupDU KB 5023360

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027573

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Pro N

22621.1848.230609-0425

Kumulativna KB 5027231

.NET KB 5027119

SetupDU KB 5023360

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027573

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22621.1848.230609-0425

Kumulativna KB 5027231

.NET KB 5027119

SetupDU KB 5023360

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027573

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Pro ZH-CN

22621.1848.230609-0425

Kumulativna KB 5027231

.NET KB 5027119

SetupDU KB 5023360

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027573

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise

22621.1848.230609-0425

Kumulativna KB 5027231

.NET KB 5027119

SetupDU KB 5023360

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027573

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise N

22621.1848.230609-0425

Kumulativna KB 5027231

.NET KB 5027119

SetupDU KB 5023360

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027573

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 21H2 Pro

22000.2057.230609-0242

Kumulativna KB 5027223

.NET KB 5027125

SetupDU KB 5023848

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Pro N

22000.2057.230609-0242

Kumulativna KB 5027223

.NET KB 5027125

SetupDU KB 5023848

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22000.2057.230609-0242

Kumulativna KB 5027223

.NET KB 5027125

SetupDU KB 5023848

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Pro ZH-CN

22000.2057.230609-0242

Kumulativna KB 5027223

.NET KB 5027125

SetupDU KB 5023848

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise

22000.2057.230609-0242

Kumulativna KB 5027223

.NET KB 5027125

SetupDU KB 5023848

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise N

22000.2057.230609-0242

Kumulativna KB 5027223

.NET KB 5027125

SetupDU KB 5023848

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Šta je novo za preduzeća u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Šta je novo za IT stručnjake u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 22H2

19045.3086.230609-2252

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 22H2

19045.3086.230609-2252

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 22H2

19045.3086.230609-2252

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 22H2

19045.3086.230609-2252

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise, verzija 22H2

19045.3086.230609-2252

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N, verzija 22H2

19045.3086.230609-2252

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Šta je novo za preduzeća u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Šta je novo za IT stručnjake u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 21H2

19044.3086.230609-2244

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 21H2

19044.3086.230609-2244

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 21H2

19044.3086.230609-2244

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 21H2

19044.3086.230609-2244

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise, verzija 21H2

19044.3086.230609-2244

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N, verzija 21H2

19044.3086.230609-2244

Kumulativna KB 5027215

.NET KB 5027122

SetupDU KB 5023847

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 1809

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 1809

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

ProN

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za pregled virtuelne radne površine, verzija 1809

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 1809

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise 2019

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.4499.230606-2238

Kumulativna KB 5027222

.NET KB 5027131

SetupDU KB 5005545

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5021042

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.5989.230605-2110

Kumulativna KB 5027219

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.5989.230605-2110

Kumulativna KB 5027219

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×