Sadržaj
×

Datum izdanja:

10.11.2020.

Verzija:

Windows Server

VAŽNO Beleške o izdanjima se menjaju! Da biste saznali više o novoj URL adresi, ispravkama metapodataka i još toga, pogledajte članak sledeće za Windows izdanje.

VAŽNO Windows 10, verzija 1803 server Images dostigla je kraj usluge 2020 11. Da biste nastavili da primate mesečnu sliku servera sa bezbednosnim ispravkama, nadogradite na Windows 10, verzija 1809 ili noviju verziju. 

Izdav Mikrosoftwindowsserver

Ponuda  WindowsServer

Microsoft Windows Server virtuelne mašine

Windows Server je operativni sistem koji mostovi lokalnog okruženja omogućava Azure uslugama koji omogućavaju hibridne scenarije i uvećaju postojeće investicije, uključujući:

  • Jedinstvene hibridne mogućnosti sa uslugom Azure da biste proširili vaše centra podataka i uvećali investicije

  • Napredno napredno osiguranje koje će vam pomoći da Uzdignite bezbednosni stav

  • Brže inovacije za aplikacije koje omogućavaju Programetima i IT stručnjake da kreiraju nove i modernizuju svoje aplikacije i

  • Nezabeležena Hiperpreusmerena infrastruktura da biste evoluirali infrastrukturu podataka

Više informacija o Microsoft Windows Server planovima i cenama potražite u članku Azure Marketplace.

Cedu Potražite @WindowsUpdate da biste saznali kada se novi sadržaj objavi na komandnoj tabli informacije o izdanjima.

Dostupne slike

VAŽNO Format objavljene informacije o slici je <verzija>. <revizija>. <Ggggmmm>. Na primer, u 18363.720.2003120536:

  • 18363.

  • Revizija je 720.

  • Datum i vreme su 03/12/2020 i 05:36.

CeduDa biste prikazali listu članaka iz baze znanja, kliknite na ime OS da biste razvili odeljak "upari".

 Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

[smalldisk] Windows Server, verzija 20H2 sa kontejnerima

19042.630.201106-1636

Kumulativna KB 4586781

.NET KB 4578968

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586861

SSU KB 4586864

SafeOS KB 4586858

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

[smalldisk] Windows Server, verzija 2004 sa kontejnerima

19041.630.201106-1636

Kumulativna KB 4586781

.NET KB 4578968

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586861

SSU KB 4586864

SafeOS KB 4586858 

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

[smalldisk] Windows Server, verzija 1909 sa kontejnerima

18363.1198.201103-1735

Kumulativna KB 4586786

.NET KB 4578974

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586859

SSU KB 4586863

SafeOS KB 4513661

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

[smalldisk] Windows Server, verzija 1903 sa kontejnerima

18362.1198.201103-1735

Kumulativna KB 4586786

.NET KB 4578974

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586859

SSU KB 4586863

SafeOS KB 4513661

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja.

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2019 Datacenter

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter sa kontejnerima

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter sa kontejnerima

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter (ZH-CN)

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

ZH-CN

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Sistem Windows Server 2019 Datacenter Core

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

N/A

Sistem Windows Server 2019 Datacenter Core

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Sistem Windows Server 2019 Datacenter jezgra servera sa kontejnerima

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Sistem Windows Server 2019 Datacenter jezgra servera sa kontejnerima

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

[smalldisk] Windows Server, verzija 1809 sa kontejnerima

17763.1579.201118-0054

Kumulativna KB 4594442

.NET KB 4578966

Adobe Flash KB 4580325

Setupd KB 4586860

SSU KB 4587735

SafeOS KB 4506578

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja.

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

Windows Server 2016 Datacenter

14393.4048.201117-0655

Kumulativna KB 4594441

.NET KB 4054590  

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

Setupd KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750 

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

Windows Server 2016 Datacenter – sa kontejnerima

14393.4048.201117-0655

Kumulativna KB 4594441

.NET KB 4054590  

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

Setupd KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

[smalldisk] Windows Server 2016 Datacenter

14393.4048.201117-0655

Kumulativna KB 4594441

.NET KB 4054590  

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

Setupd KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2016 Datacenter (ZH-CN)

14393.4048.201117-0655

Kumulativna KB 4594441

.NET KB 4054590  

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

Setupd KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

bitna

ZH-CN

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Windows Server 2016 Datacenter – jezgro servera

14393.4048.201117-0655

Kumulativna KB 4594441

.NET KB 4054590  

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

Setupd KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2016 Datacenter – jezgro servera

14393.4048.201117-0655

Kumulativna KB 4594441

.NET KB 4054590  

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

Setupd KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

bitna

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

N/A

Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja.

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19873.201105-2019

Zbirna KB KB 4586845

.NET KB 4054566, 4578962

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566425

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19873.201105-2019

Zbirna KB KB 4586845

.NET KB 4054566, 4578962

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566425

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2012 R2 Datacenter (ZH-CN)

9600.19873.201105-2019

Zbirna KB KB 4586845

.NET KB 4054566, 4578962

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566425

bitna

ZH-CN

Centra podataka

4.7.2

127 GB

Anija

Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja.

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

Windows Server 2012 Datacenter

9200.23200.201105-2040

Zbirna KB KB 4586834

.NET KB 4054542, 4578961

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566426

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Windows Server 2012 Datacenter

9200.23200.201105-2040

Zbirna KB KB 4586834

.NET KB 4054542, 4578961

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566426

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2012 Datacenter (ZH-CN)

9200.23200.201105-2040

Zbirna KB KB 4586834

.NET KB 4054542, 4578961

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566426

bitna

ZH-CN

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

Za poznate probleme posetite kontrolnu tablu zdravstva Windows izdavanja.

Imen

Međuver

MOĆI

D.

Vulgar

Verziju

Verzija usluge .NET 

Иinom

Рen

Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24562.201105-2040

Zbirna KB KB 4586827

SSU KB 4474419, 4490628, 4538483, 4555449, 4580970

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk] Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24562.201105-2040

Zbirna KB KB 4586827

SSU KB 4474419, 4490628, 4538483, 4555449, 4580970

bitna

EN-US

Centra podataka

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2008 R2 SP1 (ZH-CN)

7601.24562.201105-2040

Zbirna KB KB 4586827

SSU KB 4474419, 4490628, 4538483, 4555449, 4580970

bitna

ZH-CN

Centra podataka

4.7.2

127 GB

N/A

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×