7. poglavlje: Prilagođavanje naratora

Ovo poglavlje sadrži informacije o tome kako da prilagodite narator svojim potrebama, uključujući i promenu načina pokretanja naratora, količinu povratnih informacija koje čujete tokom kucanja, mogućnost da se tokom rada ove funkcije utiša zvuk koji potiče iz drugih aplikacija i dodeljivanje komandi naratora tasterskim prečicama po vašem izboru. Ovo poglavlje takođe sadrži detalje o tome kako da dodate još glasova u narator pomoću softvera za pretvaranje teksta u glas (TTS) koji obezbeđuju nezavisni proizvođači.

Većinu ovih opcija možete naći u postavkama naratora pritiskom na taster sa Windows logotipom  + Ctrl + N

Opšte postavke (korišćenje naratora)

Ovaj odeljak sadrži informacije o preklopnom dugmetu za uključivanje i isključivanje naratora, kao i veze za otvaranje početne stranice naratora i ovog vodiča.

Opcije za pokretanje

 • Dozvola tasterskoj prečici da pokrene narator. Pokrenite i zaustavite narator pomoću kombinacije tastera sa Windows logotipom + Ctrl + Enter na tastaturi ili kombinacijom dugmeta „Windows“+ dugmeta za pojačavanje zvuka na uređaju osetljivom na dodir.

 • Pokreni narator nakon prijavljivanja za mene. Narator će se pokrenuti automatski kada se prijavite na računar.

 • Pokreni narator pre prijavljivanja za sve osobe. Narator će se pokrenuti na računaru pre ikakvih prijavljivanja.

 • Prikaz početne stranice naratora nakon pokretanja naratora. Ovo možete da uključite ili isključite na početnoj stranici naratora.

 • Umanjivanje početne stranice naratora u sistemsku paletu. Kada je ovo omogućeno, narator će se umanjiti u sistemsku paletu umesto u traku zadataka.

Personalizacija glasa naratora

 • Odaberite glas. Odaberite neki drugi glas naratora koji je dostupan za vaš jezik. Glasovi naratora prosečno izgovaraju najviše oko 400 reči u minutu. Međutim, engleski glasovi Microsoft Dejvid, Microsoft Zira i Microsoft Mark izgovaraju približno 800 reči u minutu.

 • Saznajte kako da dodate još glasova. Narator može da se koristi sa sintetizatorima govora na bazi tehnologije SAPI 5. Kada ih instalirate, glasovi će se pojavljivati na listi u kojoj možete da odaberete željeni glas. Nezavisni proizvođači su Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence, i Vocalizer Expressive. Saznajte više o dodavanju glasova u Dodatku A: Podržani jezici i glasovi.

Napomena: Opcije iznad su navedene samo u informativne svrhe. Microsoft ne podržava softver nijednog nezavisnog proizvođača, niti može da ponudi podršku za njihovu instalaciju i upotrebu. Pomoć za bilo koji od ovih proizvoda zatražite od originalnog proizvođača.

 • Brzina. Kontrolišite brzinu govora naratora.

 • Visina glasa. Prilagodite visinu glasa naratora.

 • Jačina zvuka. Prilagodite jačinu zvuka kojom narator govori.

 • Smanjivanje jačine zvuka iz drugih aplikacija. Jačina zvuka iz drugih aplikacija se smanjuje da biste mogli bolje da čujete narator.

 • Izaberite gde ćete čuti glas naratora. Narator vam omogućava da odaberete podrazumevani uređaj za zvučni izlaz.

Promenite ono što čujete prilikom čitanja i interakcije

 • Promenite nivo detalja koje narator obezbeđuje o tekstu. U opcije spadaju: „Samo tekst“, „Zaglavlja i greške“, „Osnovno oblikovanje“, „Druge beleške“, „Prošireno oblikovanje“, „Informacije o rasporedu i animaciji“.

 • Promenite način čitanja teksta napisanog velikim slovima. U opcije spadaju: „Ne ističi“, „Povećaj visinu glasa“, kaži „cap“.

 • Neka glas naratora naglasi oblikovani tekst. Glas naratora će više naglasiti formatirani tekst.

 • Slušajte fonetske znakove dok čitate po znaku. Na primer, narator će čitati slovo A kao „alfa“.

 • Neka narator koristi interpunkciju za određivanje pauza u čitanju.

 • Slušajte dodatne detalje, poput pomoćnog teksta za dugmad i druge kontrole.

 • Promenite nivo konteksta koji narator obezbeđuje za dugmad i druge kontrole. U opcije spadaju: „Bez konteksta“, „Samo zvukovi“, „Neposredni kontekst“, „Ime i tip neposrednog konteksta“, „Puni kontekst nove kontrole“ i „Puni kontekst starih i novih kontrola“.

 • Prilagodite kada narator pruža detalje o dugmadi i drugim kontrolama. U opcije spadaju: „Nakon kontrola“ i „Pre kontrola“.

  • Da biste čuli trenutni kontekst u bilo kom trenutku, pritisnite kombinaciju tastera Narator + kosacrta (/).

  • Da biste promenili nivo konteksta koji se čita, pritisnite kombinaciju tastera Narator + Alt + kosacrta (/).

  • Da biste odredili da li ćete čuti kontekst pre ili posle trenutne stavke, pritisnite kombinaciju tastera Narator + Ctrl + kosacrta (/).

 • Slušajte savete o načinima interakcije sa dugmadi i drugim kontrolama.

 • Slušajte naratora kada objavljuje zašto nije moguće izvršiti akciju.

 • Slušajte samo zvukove za uobičajene radnje. Uobičajene radnje obuhvataju radnje kao što su uključivanje i isključivanje režima skeniranja i nailazak na vezu.

 • Neka narator bude efikasniji u programu Outlook (eksperimentalno). Kada je ova opcija izabrana, Outlook će vam omogućiti trijažu e-pošte na prirodniji način .

Promenite ono što čujete prilikom kucanja

 • Slušajte slova, brojeve i znakove interpunkcije dok kucate. Čućete znakove dok ih unosite tastaturom. Ovu postavku možete da uključite ili isključite pritiskom na kombinaciju tastera Narator + 2 .

 • Slušajte reči koje kucate. Čućete reči čim ih unesete pomoću tastature.

 • Slušajte funkcijske tastere dok kucate

 • Slušajte strelicu, taste TAB i druge tastere za navigaciju dok kucate

 • Slušajte uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera kao što su Caps Lock i Num Lock

 • Slušanje tastera Shift, Alt i drugih tastera za izmenu dok kucate

Odaberite postavke tastature

 • Izaberite raspored tastera na tastaturi. Standardni raspored za narator je više poput rasporeda na tastaturi koji ste možda imali priliku da koristite na drugim čitačima ekrana. Ako želite da koristite originalni raspored tastera na tastaturi za narator, odaberete nasleđeni raspored tastera na tastaturi. Naučite komande za svaku tastaturu u Dodatku B: Raspored tastera na tastaturi i pokreti dodirom u Naratoru.

 • Izaberite taster naratora. Možete da odaberete da li želite da koristite Caps lock, Insert ili oba tastera u komandama naratora. Tasteri Caps lock i Insert podrazumevano se koriste kao tasteri naratora. Možete da koristite bilo koji od ovih tastera u bilo kojoj komandi koja uključuje taster Naratora.

Napomena: Ako koristite tastaturu za japanski sa 106 tastera, tasteri Insert i NonConvert predstavljaju podrazumevane tastere funkcije „Narator“.

 • Zaključaj taster za narator tako da ne moram da ga pritiskam za svaku komandu. Kada pritisnete jedan od tastera, on će ostati u „pritisnutom “ stanju dok ga ponovo ne pritisnete kako biste ga isključili. Taster za narator možete da zaključate i tako što ćete pritisnuti Narator + Z. Ova funkcionalnost može da zbunjuje ako niste naviknuti na nju, pa zato budite oprezni ako odaberete da je koristite.

 • Na dodirnoj tastaturi aktiviraj tastere kada podignem prst sa tastature . Znakovi se unose čim podignete prst sa tastature na ekranu osetljivom na dodir.

 • Kreirajte sopstvene komande na tastaturi

 1. Odaberite komandu koju želite da prilagodite.

 2. Izaberite stavku Promeni tastersku prečicu za komandu.

 3. U okviru prozora Unesi tastersku prečicu unesite tastersku prečicu koju želite da koristite na tastaturi. Koristite željenu kombinaciju tastera za izmenu (Control, Shift, Alt, Caps Lock ili taster sa Windows logotipom) i nekog drugog tastera. Koristite funkcijske i numeričke tastere bez tastera za izmenu.

 4. Izaberite stavku Vrati sve podrazumevane vrednosti da biste sve komande vratili na podrazumevane vrednosti. Da biste pronašli ovu postavku, pritisnite Alt + Tab nakon pokretanja naratora, izaberite prozor postavki naratora i odaberite Komande.

Koristite kursor naratora

 • Prikaži kursor naratora. Kursor naratora se ističe plavim okvirom fokusa.

 • Pomerajte kursor zajedno sa kursorom naratora dok narator čita tekst . Kada je ova opcija uključena, narator pomera tačku unosa teksta kada se pomerate po prikazima kao što su znakovi i reči.

 • Sinhronizujte kursor naratora i fokus sistema . Kada je ova postavka uključena, kursor naratora i kursor sistema će biti sinhronizovani kada je to moguće.

 • Čitajte sadržaj ekrana i ostvarite interakciju sa njim pomoću miša. Kada je uključen, narator čita sve što se nalazi ispod kursora miša. Pomerajte miš pomoću numeričke tastature .

 • Izaberite režim navigacije kursora naratora. Dostupna su dva režima, normalni i napredni. Normalni režim je preporučen i omogućava naratoru da se kreće kroz različite stavke, kao što su veze, tabele i drugi elementi. Napredni režim vam omogućava da koristite četiri tastera sa strelicama da biste pomerali kursor naratora kroz programski prikaz aplikacije.​​​

Korišćenje Brajevog pisma

Da biste ekran za Brajevo pismo koristili sa naratorom, izaberite taster Preuzmi i instaliraj Brajevu azbuku. Više informacija potražite u 8. poglavlju: Korišćenje Naratora pomoću Brajeve azbuke, a kompletnu listu podržanih ekrana potražite u Dodatku C: Podržani displeji Brajevog pisma.

Upravljajte podacima i uslugama

 • Sinhronizacija postavki . Izaberite dugme Koristi trenutne postavke pre prijavljivanja ako želite da svi korisnici računara koriste postavke naratora. Ovo se preporučuje ako želite da koristite serijski displej Brajevog pisma.

 • Dobijte opise slika, naslove stranica i popularne veze. Više informacija o ovoj usluzi potražite u odeljku „Dozvolite naratoru da preuzima informacije sa veba“ u 2. poglavlju.

Pomozite nam da usavršimo narator

Uključite preklopnik za slanje podataka o dijagnostici i performansama dok koristite narator. Da biste poslali povratne informacije o naratoru, pritisnite kombinaciju tastera Narator + Alt + F.

Dalje: 8. poglavlje: Korišćenje Naratora pomoću Brajeve azbuke

Vratite se na Sadržaj

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×