Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ako računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, možete da koristite aplikaciju Kamera da biste snimali fotografije i video zapise. Da biste pronašli aplikaciju Kamera, izaberite stavku Pokreni > kameru

Izaberite bilo koji naslov ispod. Otvoriće se da bi se prikazalo više informacija o korišćenju kamere ili veb kamere. 

Kada otvorite aplikaciju Kamera, izaberite strelicu nalevo.

U postavkama možete da promenite neke opcije za kameru, kao što je prikazivanje koordinatnih linija kako bi vam pomoglo da sastavite fotografiju ili uključite informacije o lokaciji na fotografijama.

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite stavku Opcije.

 4. Prilagodite postavke za svaku opciju. To može da obuhvata:

  • Promenite odnos širina/visina fotografije ili kvalitet video zapisa.

  • Uključivanje ili isključivanje informacija o lokaciji.

  • Prikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija.

  • Uključivanje ili isključivanje stabilizacije video zapisa.

  • Uključivanje ili isključivanje mikrofona.

  • Uključivanje ili isključivanje video lampe.

  • Promenite šta se dešava kada dodirnete ekran.

Ako uređaj ima više kamera, kao što su prednja i zadnja kamera, možete da promenite kamere pre nego što snimite fotografiju ili video.

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.

 2. Brzo prevucite sa donje ivice da biste videli komande aplikacije. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša unutar aplikacije.

 3. Izaberite promeni kameru.

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir, možete da je uvećate ili umanjite pomoću dva prsta da biste umanjili primicanjem ili razvlačenjem slike na ekranu.

Efekat slično uvećanju možete da dobijete ako snimite fotografiju, a zatim da je izrežete.

 1. Brzo prevucite nadesno ili izaberite strelicu nalevo da biste videli nedavne fotografije i video zapise. Nastavite da brzo prevlačite ili kliknite na strelicu nalevo dok ne pronađete fotografiju koju želite da izrežete.

 2. Brzo prevucite sa donje ivice da biste videli komande aplikacije. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša unutar aplikacije.

 3. Izaberite stavku Izreži.

 4. Izaberite odnos širina/visina i odaberite neku od unapred određenih opcija ili prevucite ivice tamo gde želite.

 5. Izaberite stavku Primeni.

 6. Sačuvaj izrezanu fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa promenama.

Možete da podesite da se fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije "Kamera" automatski čuvaju u usluzi OneDrive, odakle možete da im pristupite sa drugih uređaja. Možete da odaberete koji kvalitet ćete koristiti i prilikom otpremanja fotografija.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i izaberite stavku Postavke > Promenite postavke računara.

 2. Idite u OneDrive, a zatim snimci kamere.

 3. Izaberite postavke koje ćete koristiti za otpremanja fotografija i video zapisa.

Ako tablet ili kamera podržava uključivanje informacija o lokaciji i može da se poveže sa internetom ili mobilnom mrežom kada snimite fotografiju, aplikacija Kamera može da sadrži informacije o geografici i dužini fotografija.

 1. Izaberite stavku > Postavke> privatnost & bezbednosne > lokaciji.

 2. Uverite se da su uključene usluge lokacije.

 3. Uverite se da je uključena opcija Omogući aplikacijama da pristupe vašoj lokaciji, a zatim odaberite koje aplikacije mogu da pristupe vašoj lokaciji. 

 4. Napomena: Ako ne možete da uključite usluge lokacije, zatražite od administratora računara da vam ga uključi.

Isključivanje kamere za aplikacije

Možete odabrati da isključite kameru za određene aplikacije i da dozvolite drugim aplikacijama da je koriste ili možete u potpunosti da isključite kameru.

 1. Izaberite stavku > Postavke> privatnost & bezbednosne > lokaciji.

 2. Uverite se da je isključena opcija Omogući aplikacijama da pristupe vašoj lokaciji ili odaberite koje aplikacije mogu da pristupe vašoj lokaciji. 

Onemogući kameru

 1. Kliknite na dugme Start, unesite Upravljač uređajima, a zatim ga izaberite u rezultatima.

 2. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru, a zatim izaberite stavku Onemogući.

Sprečavanje korišćenja kamere kada je računar zaključan

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke> Promenite postavke računara.

 2. Izaberite računar i uređaje, a zatim izaberite zaključani ekran.

 3. Isključite brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu da biste koristili kameru.

Napomena: Da biste sprečili aplikaciju Kamera da koristi kameru, potpuno isključite kameru. Prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se aplikacija ne okrene.

Ako imate problema sa aplikacijom Kamera nakon promene postavki privatnosti, zatvorite je i ponovo je otvorite.

Ako ste povezali kameru sa računarom i kamera prestane da radi, evo nekih stvari koje možete pokušati da biste ponovo pokušali da ga pokrenete:

 • Prekinite vezu kamere sa računarom, a zatim je ponovo povežite.

 • Zatvorite aplikaciju. Prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se aplikacija ne okrene.

Ako to ne pomogne, možda postoji problem sa upravljačkim programima kamere. Možete da instalirate ispravke upravljačkog programa proizvođača kamere ili možete da koristite podrazumevane upravljačke programe računara.

Da biste instalirali ispravke proizvođača: 

 1. Kliknite na dugme Start, unesite Upravljač uređajima, a zatim ga izaberite sa liste rezultata. 

 2. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema i izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 4. Izaberite stavku Automatski pretraži ažurirani softver upravljačkog programa, a zatim sledite uputstva na ekranu. To može da obuhvati ponovno pokretanje računara.

Da biste instalirali podrazumevane upravljačke programe računara: 

 1. Kliknite na dugme Start, unesite Upravljač uređajima, a zatim ga izaberite sa liste rezultata. 

 2. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema i izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 4. Izaberite stavku Potraži softver upravljačkog programa na računaru.

 5. Izaberite dozvoli mi da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru.

 6. Izaberite stavku USB video uređaj, kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva na ekranu. To može da obuhvati ponovno pokretanje računara.

Rešavanje problema sa greškama pri instalaciji sa upravljačkim programima i hardverom u operativnom sistemu Windows 10

Ako vam ovde predlozi ne reše problem, na stranici Zajednica muzike, fotografija i video zapisa ili na stranici zajednice Uređaji & upravljačkih programa na Windows forumu potražite rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene probleme sa hardverom ili porukama o greškama.

Srodne teme

Ako računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, možete da koristite aplikaciju Kamera da biste snimali fotografije i video zapise. Da biste pronašli aplikaciju Kamera, izaberite stavku Pokreni > kamera

Izaberite bilo koji naslov ispod. Otvoriće se da bi se prikazalo više informacija o korišćenju kamere ili veb kamere. 

Da biste pronašli aplikaciju Kamera, izaberite stavku Pokreni > kamera. Kada otvorite aplikaciju Kamera:

 1. Izaberite Fotografija ili Video , a zatim ponovo izaberite da biste snimili sliku ili započeli video zapis. Ako pravite video zapis, ponovo izaberite stavku Video da biste završili snimanje.

 2. Da biste videli novu fotografiju ili video zapis ili one koje ste ranije snimili, izaberite stavku Pokreni > Fotografije, a zatim odaberite kolekciju koju želite da vidite.

Da biste promenili opcije kamere za kameru, kao što je framing koordinatna mreža ili kvalitet fotografije, izaberite stavku Pokreni > Kamera > Postavke .

Ako uređaj ima više kamera, kao što su prednja i zadnja kamera, evo kako da se prebacite sa jedne na drugu:

Izaberite Start > Kamera > Promeni kameru.

U operativnom sistemu Windows 10 aplikacija Kamera ne uključuje digitalno zumiranje, ali možete da dobijete efekat sličan zumiranja ako snimite fotografiju, a zatim da je izrežete:

 1. Izaberite start > Photos .

 2. Odaberite fotografiju koju želite da izrežete.

 3. Izaberite stavku Izreži& rotiraj

 4. Izaberite odnos širina/visina i odaberite neku od unapred određenih opcija ili prevucite ivice tamo gde želite.

 5. Izaberite stavku Sačuvaj kopiju> Sačuvaj.

Možete da podesite da se fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije "Kamera" automatski čuvaju u usluzi OneDrive, tako da možete da ih pronađete na bilo kom uređaju. 

Fotografije:

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Istraživač datoteka , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite stavku Ovaj računar, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Slike, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Lokacija , a zatim izaberite stavku Premesti.

 4. Izaberite stavku OneDrive > Stavku Fascikla > Premesti.

Video zapise:

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte Istraživač datoteka , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite stavku Ovaj računar, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Video zapisi, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Lokacija , a zatim izaberite stavku Premesti.

 4. Izaberite stavku OneDrive > Stavku Fascikla > Premesti.

Aplikacija Kamera može da koristi informacije o geografici i dužini ako snimate fotografije sa tableta ili kamere koja koristi informacije o lokaciji i povezana je sa internetom ili mobilnom mrežom. Evo postupka: 

 1. Izaberite stavku > Postavke > privatnost > lokaciji .

 2. Uverite se da je usluga lokacije uključena, a zatim u okviru Odaberite koje aplikacije mogu da pristupe preciznoj lokaciji uključite opciju Kamera.

Možete da odaberete koje aplikacije koriste kameru. Da biste blokirali sve aplikacije sa kamere:

 1. Izaberite stavku > Postavke > privatnost > kamera.

 2. Isključite opciju Dozvoli aplikacijama da pristupe kameri.

Da biste uključili kameru za neke aplikacije i isključili je za druge:

 1. Izaberite stavku > Postavke > privatnost > kamera.

 2. Uključite Opciju Dozvoli aplikacijama da pristupe kameri.

 3. Prebacite prekidače da biste promenili aplikacije na ovoj listi koje imaju uključen ili isključen pristup kameri.

Kameru možete potpuno da isključite:

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte upravljač uređajima, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Upravljač uređajima.

 2. Kliknite na strelicu pored stavke Kamere da biste razvili stablo.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koju želite da isključite.

 4. Izaberite stavku Onemogući uređaj.

Napomene: 

 • Da biste sprečili aplikaciju Kamera da koristi kameru na uređaju, potpuno isključite kameru.

 • Ako imate problema sa aplikacijom Kamera nakon promene postavki privatnosti, zatvorite je, a zatim je ponovo otvorite.

Ako je ugrađena kamera ili povezana kamera prestala sa radom, evo nekih stvari koje možete pokušati da biste je ponovo primenili:

 • Prekinite vezu kamere sa računarom, a zatim je ponovo povežite.

 • Ako to ne pomogne, možda postoji problem sa upravljačkim programima kamere. Možete da instalirate ispravke upravljačkog programa proizvođača kamere ili možete da koristite podrazumevane upravljačke programe računara.

Da biste instalirali ispravke proizvođača: 

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte Upravljač uređajima , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite stavku Kamere, a zatim kliknite desnim tasterom miša na veb kameru koja ima problema.

 3. Izaberite skeniraj u traženje promena hardvera, ponovo izaberite veb kameru i pogledajte šta se dešava sa veb kamerom u statusu uređaja. Ako ne funkcioniše ispravno, obratite se proizvođaču za više informacija.

 4. Ponovo pokrenite računar.

Da biste instalirali podrazumevane upravljačke programe računara: 

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Upravljač uređajima, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite stavku Kamere, a zatim kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema.

 3. Izaberite stavku Ažuriraj upravljački program, a zatim odaberite stavku Automatski pretraži ažurirani softver upravljačkog programa.

 4. Kada se instalacija dovrši, pratite uputstva, a zatim izaberite stavku Zatvori.

 5. Ponovo pokrenite računar.

Ako ne vidite kameru u upravljaču uređajima, pogledajte članak Kamera ne radi u operativnom sistemu Windows 10.

Ako vam ovde predlozi ne reše problem, na stranici Zajednica muzike, fotografija i video zapisa ili na stranici zajednice Uređaji & upravljačkih programa na Windows forumu potražite rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene probleme sa hardverom ili porukama o greškama.

Ako računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, možete da koristite aplikaciju Kamera da biste snimali fotografije i video zapise. Da biste pronašli aplikaciju Kamera, izaberite stavku Pokreni > kamera

Izaberite bilo koji naslov ispod. Otvoriće se da bi se prikazalo više informacija o korišćenju kamere ili veb kamere. 

Kada otvorite aplikaciju Kamera, izaberite strelicu nalevo.

U postavkama možete da promenite neke opcije za kameru, kao što je prikazivanje koordinatnih linija kako bi vam pomoglo da sastavite fotografiju ili uključite informacije o lokaciji na fotografijama.

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite stavku Opcije.

 4. Prilagodite postavke za svaku opciju. To može da obuhvata:

  • Promenite odnos širina/visina fotografije ili kvalitet video zapisa.

  • Uključivanje ili isključivanje informacija o lokaciji.

  • Prikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija.

  • Uključivanje ili isključivanje stabilizacije video zapisa.

  • Uključivanje ili isključivanje mikrofona.

  • Uključivanje ili isključivanje video lampe.

  • Promenite šta se dešava kada dodirnete ekran.

Ako uređaj ima više kamera, kao što su prednja i zadnja kamera, možete da promenite kamere pre nego što snimite fotografiju ili video.

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.

 2. Brzo prevucite sa donje ivice da biste videli komande aplikacije. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša unutar aplikacije.

 3. Izaberite promeni kameru.

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir, možete da je uvećate ili umanjite pomoću dva prsta da biste umanjili primicanjem ili razvlačenjem slike na ekranu.

Efekat slično uvećanju možete da dobijete ako snimite fotografiju, a zatim da je izrežete.

 1. Brzo prevucite nadesno ili izaberite strelicu nalevo da biste videli nedavne fotografije i video zapise. Nastavite da brzo prevlačite ili kliknite na strelicu nalevo dok ne pronađete fotografiju koju želite da izrežete.

 2. Brzo prevucite sa donje ivice da biste videli komande aplikacije. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša unutar aplikacije.

 3. Izaberite stavku Izreži.

 4. Izaberite odnos širina/visina i odaberite neku od unapred određenih opcija ili prevucite ivice tamo gde želite.

 5. Izaberite stavku Primeni.

 6. Sačuvaj izrezanu fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa promenama.

Možete da podesite da se fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije "Kamera" automatski čuvaju u usluzi OneDrive, odakle možete da im pristupite sa drugih uređaja. Možete da odaberete koji kvalitet ćete koristiti i prilikom otpremanja fotografija.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i izaberite stavku Postavke > Promenite postavke računara.

 2. Idite u OneDrive, a zatim snimci kamere.

 3. Izaberite postavke koje ćete koristiti za otpremanja fotografija i video zapisa.

Ako tablet ili kamera podržava uključivanje informacija o lokaciji i može da se poveže sa internetom ili mobilnom mrežom kada snimite fotografiju, aplikacija Kamera može da sadrži informacije o geografici i dužini fotografija.

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite stavku Opcije.

 4. Postavite informacije o lokaciji na Uključeno.

Isključivanje kamere za aplikacije

Možete odabrati da isključite kameru za određene aplikacije i da dozvolite drugim aplikacijama da je koriste ili možete u potpunosti da isključite kameru.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i izaberite stavku Postavke > Promenite postavke računara.

 2. Izaberite stavku > Veb kameru.

 3. Podesite opciju Omogući aplikacijama da koriste moju veb kameru na opciju Isključeno ili je isključi za određene aplikacije.

Onemogući kameru

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Pretraga.

 2. U polju za pretragu otkucajte Upravljač uređajima.

 3. Izaberite stavku Upravljač uređajima.

 4. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na kameru, a zatim izaberite stavku Onemogući.

Sprečavanje korišćenja kamere kada je računar zaključan

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke> Promenite postavke računara.

 2. Izaberite računar i uređaje, a zatim izaberite zaključani ekran.

 3. Isključite brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu da biste koristili kameru.

Napomena: Da biste sprečili aplikaciju Kamera da koristi kameru, potpuno isključite kameru. Prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se aplikacija ne okrene.

Ako imate problema sa aplikacijom Kamera nakon promene postavki privatnosti, zatvorite je i ponovo je otvorite.

Ako ste povezali kameru sa računarom i kamera prestane da radi, evo nekih stvari koje možete pokušati da biste ponovo pokušali da ga pokrenete:

 • Prekinite vezu kamere sa računarom, a zatim je ponovo povežite.

 • Zatvorite aplikaciju. Prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se aplikacija ne okrene.

Ako to ne pomogne, možda postoji problem sa upravljačkim programima kamere. Možete da instalirate ispravke upravljačkog programa proizvođača kamere ili možete da koristite podrazumevane upravljačke programe računara.

Da biste instalirali ispravke proizvođača: 

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.) Zatim unesite Upravljač uređajima u polje za pretragu, izaberite stavku Postavke i u rezultatima izaberite stavku Upravljač uređajima.

 2. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema i izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 4. Izaberite stavku Automatski pretraži ažurirani softver upravljačkog programa, a zatim sledite uputstva na ekranu. To može da obuhvati ponovno pokretanje računara.

Da biste instalirali podrazumevane upravljačke programe računara: 

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.) Zatim unesite Upravljač uređajima u polje za pretragu, izaberite stavku Postavke i u rezultatima izaberite stavku Upravljač uređajima.

 2. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema i izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 4. Izaberite stavku Potraži softver upravljačkog programa na računaru.

 5. Izaberite dozvoli mi da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru.

 6. Izaberite stavku USB video uređaj, kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva na ekranu. To može da obuhvati ponovno pokretanje računara.

Rešavanje problema sa greškama pri instalaciji sa upravljačkim programima i hardverom u operativnom sistemu Windows 10

Ako vam ovde predlozi ne reše problem, na stranici Zajednica muzike, fotografija i video zapisa ili na stranici zajednice Uređaji & upravljačkih programa na Windows forumu potražite rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene probleme sa hardverom ili porukama o greškama.

Srodne teme

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×