Korišćenje aplikacije "Kamera"

Ako računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, možete da koristite aplikaciju "Kamera" da biste slikali fotografije i video zapise. Da biste pronašli aplikaciju za kameru, izaberite stavku započni > kameru

Izaberite bilo koji naslov ispod. Otvoriće se da biste prikazali više informacija o korišćenju fotoaparata ili Veb kamere. 

Da biste pronašli aplikaciju za kameru, izaberite stavku započni > kameru. Kada otvorite aplikaciju za kameru:

 1. Izaberite fotografiju ili video zapis , a zatim ga ponovo izaberite da biste slikali ili pokrenuli video. Ako snimate video, ponovo izaberite video da biste završili snimanje.

 2. Da biste videli novu fotografiju ili video zapis ili one koje ste ranije koristili, izaberite stavku Započni > fotografije , a zatim Odaberite kolekciju koju želite da vidite.

Da biste promenili opcije fotoaparata za fotoaparat, kao što je koordinatna mreža za podešavanje ili kvalitet fotografije, izaberite stavku započni > kamere > Postavke .

Ako vaš uređaj ima više fotoaparata, kao što je prednja i pozadinski fotoaparat, evo kako da se prebacite sa druge na drugu:

Izaberite stavku pokreni > kamera > Promeni kameru.

U operativnom sistemu Windows 10 aplikacija "Kamera" ne podrazumeva digitalni zum, ali možete da dobijete efekt sličan na zum ako ih slikate, a zatim ga izrežete:

 1. Izaberite stavku Započni >PS.

 2. Odaberite fotografiju koju želite da izrežete.

 3. Izaberite stavku Izrezivanje& rotiranje

 4. Izaberite odnos širina /Visina i odaberite stavku iz unapred određenih opcija ili prevucite ivice na željeno mesto.

 5. Izaberite stavku Sačuvaj kopiju > Sačuvaj.

Fotografije i video zapise možete da nabavite pomoću aplikacije "Kamera" da biste se automatski sačuvali u usluzi OneDrive, tako da možete da ih pronađete na bilo kom uređaju. 

Љete

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Istraživač datoteka , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite ovaj računar, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu slike , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu lokacija , a zatim izaberite stavku Premesti.

 4. Izaberite stavku OneDrive > Izaberite fasciklu > premesti.

Tovi

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Istraživač datoteka , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite ovaj računar, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu video zapisi , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu lokacija , a zatim izaberite stavku Premesti.

 4. Izaberite stavku OneDrive > Izaberite fasciklu > premesti.

Aplikacija "Kamera" može da koristi informacije geografske duћine i duћine ako slikate iz tableta ili fotoaparata koji koriste informacije o lokaciji i koji su povezani sa Internetom ili mobilnim mrežom. Da biste ovo uradili: 

 1. Izaberite stavku Započni > Postavke >Privatnost >lokaciju .

 2. Uverite se da je usluga lokacije uključena, a zatim u okviru Odaberite koje aplikacije mogu da pristupe tačnoj lokaciji, uključite kameru.

Možete da odaberete koje aplikacije će koristiti kameru. Da biste blokirali sve aplikacije sa kamere:

 1. Izaberite stavku Započni > Postavke >Privatnost > kameru .

 2. Isključite Access aplikacijama da pristupe kameri.

Da biste uključili kameru za neke aplikacije i isključili ih za druge:

 1. Izaberite stavku Započni > Postavke >Privatnost > kameru .

 2. Uključivanje aplikacija za pristup kameri.

 3. Preklopite prekidače da biste promenili na koje aplikacije na ovoj listi imaju uključen ili isključen Access.

Možete potpuno da isključite kameru:

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Upravljač uređajima, a zatim na listi rezultata izaberite stavku Upravljač uređajima .

 2. Kliknite na strelicu pored kamere da biste razvili stablo.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koju želite da isključite.

 4. Izaberite stavku Onemogući uređaj.

Napomene: 

 • Da biste zadržali aplikaciju fotoaparata da koristi kameru na uređaju, isključite kameru u potpunosti.

 • Ako imate problema sa aplikacijom "Kamera" nakon što ste promenili postavke privatnosti, zatvorite ga, a zatim ga ponovo otvorite.

Ako je vaša ugrađena kamera ili povezana kamera prestala da radi, evo nekih stvari koje možete pokušati da ponovo uradite:

 • Isključite kameru sa računara, a zatim ga ponovo povežite.

 • Ako to ne pomogne, možda postoji problem sa upravljačkim programima fotoaparata. Možete da instalirate ispravke upravljačkih programa od proizvođača fotoaparata ili možete da koristite podrazumevane upravljačke programe računara.

Da biste instalirali ispravke od proizvođača: 

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Upravljač uređajima , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite kamere , a zatim kliknite desnim tasterom miša na veb kameru koja ima problema.

 3. Izaberite stavku skeniranje za hardverske promene, ponovo izaberite veb kameru i pogledajte šta se dešava sa veb kamerom u statusu uređaja. Ako ne radi ispravno, obratite se proizvođaču za više informacija.

 4. Ponovo pokrenite računar.

Da biste instalirali podrazumevane upravljačke programe računara: 

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte Upravljač uređajima, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Izaberite kamere i kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema.

 3. Izaberite stavku Ažuriraj upravljački program, a zatim odaberite stavku Pretraži automatski za ažurirani softver upravljačkog programa.

 4. Kada se instalacija dovrši, pratite uputstva, a zatim izaberite stavku Zatvori.

 5. Ponovo pokrenite računar.

Ako ne vidite kameru u programu Upravljač uređajima, pogledajte članak ne radi u operativnom sistemu Windows 10.

Ako vam ovi predlozi ne reše problem, na stranici zajednica muzika, fotografije i video zapisi ili stranica "Uređaji & upravljački programi " na Windows forumu, za rešenja koja su druge osobe pronaљle za određene probleme sa pomoću hardverskih ili poruka o greškama.

Ako računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, možete da koristite aplikaciju "Kamera" da biste slikali fotografije i video zapise. Da biste pronašli aplikaciju za kameru, izaberite stavku započni > kameru

Izaberite bilo koji naslov ispod. Otvoriće se da biste prikazali više informacija o korišćenju fotoaparata ili Veb kamere. 

Kada otvorite aplikaciju za kameru, izaberite strelicu nalevo.

Možete da promenite neke opcije za kameru u postavkama, kao što su prikazivanje koordinatnih linija radi sastavljanja fotografije ili uključujući informacije o lokaciji na fotografijama.

 1. Otvorite aplikaciju za kameru.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite stavku Opcije.

 4. Prilagodite postavke za svaku opciju. To može da bude:

  • Promenite odnos širina/visina fotografije ili kvalitet video zapisa.

  • Uključivanje ili isključivanje informacija o lokaciji.

  • Prikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija.

  • Uključivanje ili isključivanje video stabilizacije.

  • Uključivanje ili isključivanje mikrofona.

  • Uključite ili isključite video lampu.

  • Promena onoga što se dešava kada dodirnete ekran.

Ako vaš uređaj ima više kamera, kao što je znak na prednjem delu i Pozadinska kamera, možete da zamenite kamere pre snimanja fotografije ili video zapisa.

 1. Otvorite aplikaciju za kameru.

 2. Brzo prevucite sa donje ivice da biste videli komande aplikacije. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša unutar aplikacije.

 3. Izaberite stavku Promeni kameru.

Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir, možete da povećate ili izvučete pomoću dva prsta da biste pridali ili smanjili sliku na ekranu.

Možete da dobijete efekt sličan za uvećavanje ako uzmete fotografiju i zatim je izrežete.

 1. Brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu nalevo da biste videli nedavne fotografije i video zapise. Nastavite da brzo prevlačenjem ili klikom na strelicu nalevo dok ne pronađete fotografiju koju želite da izrežete.

 2. Brzo prevucite sa donje ivice da biste videli komande aplikacije. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša unutar aplikacije.

 3. Izaberite stavku Izrezivanje.

 4. Izaberite odnos širina/visina i odaberite stavku iz unapred određenih opcija ili prevucite ivice na željeno mesto.

 5. Izaberite stavku Prijavise.

 6. Sačuvajte izrezani snimak. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili da sačuvate kopiju sa promenama.

Fotografije i video zapise možete da nabavite pomoću aplikacije "Kamera" da biste se automatski sačuvali u usluzi OneDrive, gde možete da im pristupate sa drugih uređaja. Možete da odaberete koji kvalitet da koristite prilikom otpremanja fotografija.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i izaberite stavku postavke >promenite postavke računara.

 2. Idite u OneDrive, a zatim snimaj.

 3. Izaberite postavke koje ćete koristiti za otpremanje fotografija i video zapisa.

Ako tablet ili kamera podržavaju uključujući informacije o lokaciji i mogu da se povežu sa Internetom ili mobilnim mrežom kada slikate fotografiju, aplikacija "Kamera" može da uključi geografsku i geografsku dužinu sa fotografijama.

 1. Otvorite aplikaciju za kameru.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite stavku Opcije.

 4. Postavljanje informacija o lokaciji na Uključeno.

Isključivanje kamere za aplikacije

Možete da odaberete da isključite kameru za određene aplikacije, dok drugim aplikacijama dozvolite da je koriste ili možete potpuno da isključite kameru.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, izaberite stavku postavke >promenite postavke računara.

 2. Izaberite stavku privatnost > veb kamere.

 3. Podesite da aplikacije koriste moju veb kameru za Isključivanje ili je isključite za određene aplikacije.

Onemogućavanje kamere

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku Pretraži.

 2. U polju za pretragu otkucajte Upravljač uređajima .

 3. Izaberite stavku Upravljač uređajima.

 4. Razvijte uređaje za obradu slika.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na kameru, a zatim izaberite stavku Onemogući.

Sprečavanje upotrebe kamere kada je računar zaključan

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite stavku postavke > promenite postavke računara.

 2. Izaberite stavku PC i uređaji, a zatim izaberite stavku Zaključaj ekran.

 3. Isključite brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu da biste koristili kameru.

Napomena: Da biste zadržali aplikaciju "Kamera" da koristi kameru, isključite kameru u potpunosti. Prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je dok se ne okrene.

Ako imate problema sa aplikacijom "Kamera" nakon što ste promenili postavke privatnosti, zatvorite ga i ponovo je otvorite.

Ako ste povezali kameru sa RAČUNAROM i ako kamera prestane da radi, evo nekih stvari koje možete pokušati da ponovo uradite:

 • Isključite kameru sa računara, a zatim ga ponovo povežite.

 • Zatvorite aplikaciju. Prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je dok se ne okrene.

Ako to ne pomogne, možda postoji problem sa upravljačkim programima fotoaparata. Možete da instalirate ispravke upravljačkih programa od proizvođača fotoaparata ili možete da koristite podrazumevane upravljačke programe računara.

Da biste instalirali ispravke od proizvođača: 

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Pretraži. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim kliknite na dugme Pretraži.) Zatim u polje za pretragu unesite Upravljač uređajima , izaberite stavku Postavkei izaberite stavku Upravljač uređajima u rezultatima.

 2. Razvijte uređaje za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema, a zatim izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 4. Izaberite stavku Pretraži automatski za ažurirani softver upravljačkog programa, a zatim izvršite uputstva na ekranu. To može da podrazumeva ponovno pokretanje računara.

Da biste instalirali podrazumevane upravljačke programe računara: 

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Pretraži. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim kliknite na dugme Pretraži.) Zatim u polje za pretragu unesite Upravljač uređajima , izaberite stavku Postavkei izaberite stavku Upravljač uređajima u rezultatima.

 2. Razvijte uređaje za obradu slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja ima problema, a zatim izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 4. Izaberite stavku Potraži softver upravljačkog programa na računaru.

 5. Izaberite stavku Dozvoli mi da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru.

 6. Izaberite USB video uređaj, kliknite na dugme dalje, a zatim potražite uputstva na ekranu. To može da podrazumeva ponovno pokretanje računara.

Rešavanje problema sa instalacijom upravljačkih programa sa upravljačkim programima i hardveru u operativnom sistemu Windows 10

Ako vam ovi predlozi ne reše problem, na stranici zajednica muzika, fotografije i video zapisi ili stranica "Uređaji & upravljački programi " na Windows forumu, za rešenja koja su druge osobe pronaљle za određene probleme sa pomoću hardverskih ili poruka o greškama.

Srodne teme

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×