Använda Tal på telefonen

Visste du att din Windows Phone är bra på att lyssna? Med Tal kan du ringa ett samtal, skicka ett sms, göra en anteckning, öppna en app, söka på webben och mycket mer med hjälp av rösten. Kommandona kan emellertid bara ges på engelska.

Så här använder du Tal

 1. Håll ned Sök 

  Search Icon
  på telefonen så startar Tal. Du kan när som helst säga "Help" när Tal är aktivt för att visa några exempel på hur du använder funktionen.

  

  Speech dialog box

  När du öppnar Tal lyssnar telefonen efter ett röstkommando
 2. Här är några exempel på saker du kan göra med rösten:

 3. Om du vill Säg det här

  Ringa en kontakt

  "Call kontaktens namn"

  (där kontaktens namn är namnet på en person i kontaktlistan)

  Exempel: "Call Sofie Petersson"

  Om personen bara har ett telefonnummer i ditt kontaktkort, och du har kontaktat personen nyligen, rings det numret. Om det finns flera telefonnummer för kontakten visas ett alternativ så att du kan välja vilket nummer du vill ringa.

  Ringa valfritt telefonnummer

  "Call telefonnummer"

  (där telefonnummer är ett valfritt telefonnummer, oavsett om det har tilldelats till en kontakt eller inte)

  Exempel: "Call 4255550155"

  Ringa upp det senaste numret igen

  "Redial"

  Skicka ett sms

  "Text kontaktens namn"

  (där kontaktens namn är namnet på en person i kontaktlistan)

  Exempel: "Text Sofie Petersson"

  Då inleds ett sms till personen och du kan tala in meddelandet. När du har talat klart kan du säga "Send" om du vill skicka meddelandet, "Add more" om du vill lägga in mer information i meddelandet, "Try again" om du vill tala in meddelandet igen eller "Cancel" om du vill ta bort meddelandet.

  Anteckna

  "Note vad du vill anteckna"

  (där vad du vill anteckna är texten som ska ingå i anteckningen)

  Exempel: "Note köp bröd på hemvägen"

  Anteckningen sparas och öppnas i OneNote. Sedan kan du visa och redigera texten i anteckningen eller trycka på Ljudanteckning 

  Play Icon
  om du vill spela upp den.

  Ringa din röstbrevlåda

  "Call voicemail"

  Öppna en app

  "Open app" eller "Start app"

  (där app är namnet på någon av apparna på telefonen, till exempel "Kalender", "Kartor" eller "Musik", eller appar du har laddat ned från Store)

  Exempel: "Open Kalender"

  Söka på webben

  "Find sökord" eller "Search for sökord"

  (där sökord är vad du letar efter)

  Exempel: "Find pizza"

  Bing visar sökresultaten beroende på vad du har frågat efter, till exempel en karta med pizzerior i närheten.

 4. När du har talat klart trycker du på eller väntar i några sekunder.

Diktera ett e-postmeddelande

När du använder e-post kan du diktera ett e-postmeddelande i stället för att skriva det.

 1. Tryck på namnet på ditt e-postkonto i Applistan.

 2. Tryck på Nytt

  Plus Icon
  och skriv sedan mottagarens namn på raden Till.

 3. Tryck på Ämne, tryck på Tala in

  Microphone Icon
  och säg sedan ämnet.

 4. Tryck i själva meddelandet, tryck på Tala in

  Microphone Icon
  och säg sedan vad du vill ska ingå i meddelandet.

 5. Tryck på Skicka

  Send Email Icon
  .

Använda Tal under ett samtal

Du kan också aktivera Tal under ett samtal om du vill använda vissa röstkommandon.

 • Håll ned Sök 

  Search Icon
  på telefonen för att starta Tal och säg sedan något av följande:

  • "Press siffra" (där siffra är en siffra mellan 0 och 9) om du vill trycka in en siffra på det numeriska tangentbordet och använda röstmeddelanden eller ett interaktivt menysystem för röstsvar.
  • "Call namn" (där namn är namnet på en person i kontaktlistan) om du vill parkera det aktuella samtalet och sedan ringa någon annan.

Andra röstkommandon som du kan aktivera

I telefonens inställningar kan du aktivera andra röstkommandon och -funktioner, bland annat uppläsning av nummerpresentation för inkommande samtal och sms. Du kan till och med säga till telefonen att läsa upp ett sms som du får, och sedan diktera och skicka ett svar.

 1. Du aktiverar Tal för hjälpmedel genom att trycka på Inställningar 

  Settings Icon
  > Hjälpmedel och sedan aktivera Tal för telefonhjälpmedel
  Toggle On Icon
  . Då aktiveras följande:

  • Uppläsning av nummerpresentation för telefonsamtal. När du får ett samtal läses uppringarens namn och telefonnummer upp.
  • Kortnummer. Om du vill tilldela ett kortnummer håller du ned Sök, säger "Save speed dial" och följer sedan instruktionerna. När du har tilldelat någon ett kortnummer kan du använda röstkommandot "Call speed dial" för att ringa upp den personen. Säg "Call speed dial nummer" (där nummer är det tilldelade kortnumret).
  • Aktivera och inaktivera vidarekoppling med Tal. Säg "Turn call forwarding on" eller "Turn call forwarding off."
 2. Om du vill att telefonen ska läsa upp inkommande sms trycker du på Inställningar 

  Settings Icon
  > Tal och väljer sedan när du vill lyssna på meddelanden. Välj aldrig, alltid eller bara när du använder ett Bluetooth-headset eller headset med sladd i listrutan Läs upp inkommande sms.

 3. När telefonen meddelar ett inkommande sms, kan du säga "Read it" eller "Ignore". Du kan sedan diktera och skicka ett svar.

Egenskaper

Artikel-id: 10645 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 8

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Feedback