Inställningar för mobilnät och SIM

Med inställningarna för mobilnät och SIM styr du telefonens mobilnätsinställningar, bland annat mobildataanslutningen. Om anslutningen fungerar som du vill ska du inte behöva ändra något. Men om du har problem med mobilanslutningen kan du prova att ändra en eller flera inställningar.

Öppna inställningarna för mobilnät+SIM genom att gå till Applistan och trycka på Inställningar

Settings Icon
> mobilnät+SIM.

Inställning Fungerar så här

Aktivt nätverk

Visar namnet på det mobilnät telefonen använder.

Du kommer till den här inställningen på en telefon med dubbla SIM-kort genom att gå till inställningarna för mobilnät+SIM och trycka på SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar.

Dataanslutning

Aktiverar och inaktiverar mobildataanslutningen. Du kan inaktivera anslutningen av olika anledningar, till exempel för att minska din dataanvändning om du inte har ett obegränsat dataabonnemang eller för att få batteriet att räcka längre.

Du kan ringa och ta emot samtal och skicka och ta emot sms även om anslutningen är inaktiverad. Men du kan inte göra saker som att surfa på webben, göra sökningar online, skicka och ta emot e-post eller få uppdaterad information om appar om du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. När mobildataanslutningen är inaktiverad kan du inte skicka eller ta emot mms, det vill säga textmeddelanden som innehåller bifogade bilder eller andra filer.

För begränsad anslutning till trådlöst nätverk

Bestämmer om telefonen använder mobildata i stället för Wi-Fi- när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk med begränsad anslutning, till exempel när telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk men inte kan ansluta till Internet med den anslutningen.

 • Använd mobildata. Om Wi-Fi-anslutningen är begränsad använder telefonen mobildata och du kan fortsätta att göra saker som kräver en Internetanslutning på telefonen. För detta används ditt dataabonnemang, vilket kan innebära kostnader.
 • Använd inte mobildata. Mobildata används inte om Wi-Fi-anslutningen är begränsad. Då kan du inte göra saker som kräver Internet på telefonen.

Om inställningen ska vara tillgänglig måste telefonen ha version 8.0.10211.204 eller senare av Windows Phone-programvaran.           

Alternativ för röstroaming

Avgör om du kan ringa samtal och skicka sms när telefonen är utanför mobiloperatörens nätverk. Om du använder inställningen Ingen roaming kan du slippa vissa kostnader för röstroaming. Med den här inställningen kan du inte ringa samtal eller skicka sms när telefonen är i ett roamingområde, men du kan ta emot både samtal och sms. I telefonabonnemanget finns mer information om hur och när ytterligare kostnader kan tillkomma.

Om du tillåter roaming kan du ringa samtal och skicka sms utanför mobiloperatörens nätverk. Beroende på ditt abonnemang kanske du får betala mer för dessa samtal och sms. Du kan välja vilken typ av roaming du vill tillåta – Inrikes eller Inrikes+internationellt.

SIM för dataanslutning

Bestämmer vilket SIM-kort som används för mobildataanslutningen. Du kan välja det SIM-kort du vill använda för mobildata för att hålla koll på datakostnaderna. Du kan till exempel välja ett SIM-kort som har lägre datakostnader.

Den här inställningen visas bara på Windows Phone-telefoner med dubbla SIM-kort som körs på Windows Phone 8.1.

Alternativ för dataroaming

Avgör om din dataanslutning fortsätter att fungera när telefonen befinner sig utanför din mobiloperatörs nätverk. Om du använder inställningen Ingen roaming kan du slippa kostnader för dataroaming.

Om du tillåter roaming kan du använda mobildata när telefonen är i ett roamingområde. Beroende på ditt telefonabonnemang kan det tillkomma avgifter för de data du använder vid roaming. Vissa mobiloperatörer låter dig ange vilken typ av dataroaming du vill tillåta – Inrikes eller Inrikes+internationellt.

3G-anslutning

Avgör om telefonen använder en 3G- eller 2G-mobilanslutning.

Om du väljer inställningen

Toggle On Icon
använder telefonen 3G-anslutning när det är tillgängligt. Om du väljer inställningen Av
Toggle Off Icon
använder telefonen 2G-anslutning som är en långsammare mobilanslutning, men den kan hjälpa dig att spara på batteriet.

Den här inställningen visas bara på Windows Phone-telefoner med dubbla SIM-kort som körs på Windows Phone 8.1.

Begränsa bakgrundsdata

Minskar mängden bakgrundsdata som används under vissa förhållanden, t.ex. när du använder roaming. Många appar och funktioner uppdateras med jämna mellanrum utan att du behöver göra något. En e-postapp kan till exempel kontrollera en e-postserver var femte minut för att se om det finns nya meddelanden i din inkorg. All information som används på det här sättet kallas bakgrundsdata och kan orsaka problem om du försöker undvika att överskrida din databegränsning.

 • Begränsa alltid bakgrundsdata. Telefonen begränsar användningen av bakgrundsdata.
 • Begränsa bakgrundsdata vid roaming. Telefonen begränsar användningen av bakgrundsdata när telefonen är inom ett roamingområde.

Om du aktiverar en av dessa inställningar inväntar telefonen en Wi-Fi-anslutning för att utföra bakgrundsaktiviteter.

SIM-namn

Ange ett namn för SIM-kortet som du lätt känner igen.

För telefoner med dubbla SIM-kort blir det då lättare att hålla isär SIM-korten så att du vet vilket kort du använder för mobildataanslutningen och vilket du använder för samtal och sms. SIM-namnen visas på olika ställen på telefonen, till exempel på panelerna för Telefon och Meddelanden, för SIM-kontakterna och i inställningarna för mobilnät+SIM.

Du kommer till den här inställningen genom att trycka på SIM-inställningar i inställningarna för mobilnät+SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort trycker du på SIM 1-inställningar och SIM 2-inställningar och ger varje SIM-kort ett namn.

SIM-status

Aktiverar eller inaktiverar SIM-kortet. När alternativet

Toggle On Icon
har valts kan du använda SIM-kortet på telefonen för att ringa, skicka sms och mobildata om du väljer det. Om du väljer inställningen Av
Toggle Off Icon
kan du inte ringa, skicka sms eller ta emot mobildata med hjälp av det SIM-kortet. Om du inaktiverar funktionen kan du undvika oväntade avgifter och kontrollera kostnaderna på telefonen. Om det finns ett Wi-Fi-nätverk som du kan ansluta till kan du använda det för dataanslutningen.

Du kommer till den här inställningen genom att gå till inställningarna för mobilnät+SIM och trycka på SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar.

Den här inställningen visas bara på Windows Phone-telefoner med dubbla SIM-kort som körs på Windows Phone 8.1.

Lägesval

Avgör vilket slags mobilnät telefonen använder. Vilka typer av nätverk som telefonen kan ansluta till beror på telefonmodell och mobiloperatör.

Du kommer till den här inställningen genom att trycka på SIM-inställningar i inställningarna för mobilnät+SIM.

Högsta anslutningshastighet

Avgör den högsta anslutningshastigheten som telefonen kan använda. Om du väljer den högsta hastigheten använder telefonen den mobilanslutningen när den är tillgänglig. Om det finns ett snabbare nätverk med lägre signalstyrka i ditt område kan sökandet efter det eller strävan att förbli ansluten till det medföra att telefonen drar onödigt mycket batteri.

Om du väljer en lägre anslutningshastighet kan telefonen ansluta till ett långsammare mobilnät som kanske har en starkare signal. Det kan spara batteri.

Du kommer till den här inställningen genom att trycka på SIM-inställningar i inställningarna för mobilnät+SIM.

Nätverkstyp

Avgör hur telefonen försöker ansluta om ditt hemnätverk inte är tillgängligt.

 • Automatiskt. Standardinställningen. Telefonen försöker att ansluta till det bästa mobilnätet. Om ditt hemnätverk inte är tillgängligt försöker telefonen ansluta till något annat tillgängligt nätverk.
 • Endast hemnätverk. Telefonen ansluter endast till hemmobilnätet. Detta förhindrar att telefonen använder roaming när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.

Du kommer till den här inställningen genom att trycka på SIM-inställningar i inställningarna för mobilnät+SIM.

Val av nätverk

Här kan du visa en lista över tillgängliga nätverk i ditt aktuella område och försöka ansluta till ett. Standardinställningen är Automatiskt.

Om du startar telefonen och ser ett meddelande om att det valda nätverket inte är tillgängligt kan du välja ett annat nätverk här.

Du kommer till den här inställningen genom att trycka på SIM-inställningar i inställningarna för mobilnät+SIM.

Lägg till APN för internet

Åtkomstpunktsnamnet (APN) för Internet är den adress telefonen använder när den ansluter till Internet. Som standard ställs APN för Internet in automatiskt när telefonen konfigureras.

Om mobildataanslutningen inte fungerar kan du prova att ange ett nytt APN för Internet utifrån din plats och mobiloperatör. Om du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med telefonen eller om du har tillgång till din dator kan du prova att söka på webben för att hitta APN-inställningar för Internet för din mobiloperatör.

Så här lägger du till ett APN för Internet

Du måste ange en adress i APN-rutan. Övriga inställningar är valfria och beror på din mobiloperatör.

 1. Gå till inställningarna för mobilnät+SIM och tryck på SIM-inställningar > Lägg till APN för Internet.

  Om du har en telefon med dubbla SIM-kort går du till inställningarna för mobilnät+SIM och trycker på SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar beroende på vilket SIM-kort du använder för mobildataanslutningen.

 2. Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Tryck på APN och skriv adressen till det APN som ska användas.
  • Tryck på Användarnamn och skriv användarnamnet för ditt mobilkonto.
  • Tryck på Lösenord och skriv lösenordet för ditt mobilkonto.
  • Tryck på Autentiseringstyp och tryck sedan på den autentiseringsmetod som används för ditt mobilkonto.
  • Tryck på Proxyserver/URL och skriv sedan adressen till proxyservern för ditt mobilkonto.
  • Tryck på Proxyport och skriv portnumret.
  • Tryck på IP-typ och välj sedan den typ av IP-adress som ska användas.
 3. Tryck på Spara

  Save Icon
  .

Lägg till APN för mms

Mms-åtkomstpunktens namn (APN) är den adress telefonen använder för att skicka och ta emot mms. APN för mms ställs även in automatiskt när telefonen konfigureras för första gången.

Om du inte kan skicka eller ta emot mms kan du prova att skriva ett nytt APN för mms baserat på din position och mobiloperatör. Sök på webben på datorn eller telefonen för att hitta APN-inställningar för mms för din mobiloperatör.

Så här lägger du till ett APN för mms

Du måste ange en adress i rutorna APN och MMSC (URL). Övriga inställningar är valfria och beror på din mobiloperatör.

 1. Gå till inställningarna för mobilnät+SIM och tryck på SIM-inställningar > Lägg till APN för mms.

  Om du har en telefon med dubbla SIM-kort går du till inställningarna för mobilnät+SIM och trycker på SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar beroende på vilket SIM-kort du använder för mobildataanslutningen.

 2. Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Tryck på APN och skriv adressen till det APN för mms som ska användas.
  • Tryck på Användarnamn och skriv användarnamnet för ditt mobilkonto.
  • Tryck på Lösenord och skriv lösenordet för ditt mobilkonto.
  • Tryck på Autentiseringstyp och tryck sedan på den autentiseringsmetod som används för ditt mobilkonto.
  • Tryck på WAP-gateway (URL) och skriv adressen för den WAP-gateway som ska användas.
  • Tryck på WAP-gatewayport och skriv portnumret för WAP-gatewayen.
  • Tryck på MMSC (URL) och skriv adressen till mobiloperatörens mms-center (MMSC). Den ska börja med http://.
  • Tryck på MMSC-port och skriv MMSC-portnumret.
  • Tryck på Största mms-storlek och skriv den största storleken (i kB) för ett mms som du kan skicka.
  • Tryck på IP-typ och välj sedan den typ av IP-adress som ska användas.
 3. Tryck på Spara

  Save Icon
  .

  

Egenskaper

Artikel-id: 10652 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 8

Feedback