Konfigurera Barnhörnan

Barn älskar smartphones. Men vad händer om ditt barn av misstag raderar telefonen, eller råkar skicka e-postmeddelanden till alla i adressboken medan han eller hon leker? Inga problem med Barnhörnan. Det är en plats på telefonen där barnen kan leka med spel, appar, musik och videoklipp som du har lagt till, men de kan inte komma åt resten av dina saker.

Så här konfigurerar du Barnhörnan

 1. Gå till Start , svep till Applistan, tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Barnhörnan 
  Kid's Corner Icon
  och tryck sedan på Nästa.

 2. Om du vill lägga till innehåll i Barnhörnan trycker du på Spel, Musik, Filmer eller Appar, markerar objekten som du vill lägga till och trycker sedan på Klar 

  Done Icon
  .

 3. Tryck på Nästa du är klar med att lägga till saker.

 4. Ange nu ett lösenord för låsskärmen (om du inte redan har gjort det) så att ditt barn inte kan komma åt Startskärmen från Barnhörnan. Tryck på Ange lösenord, skriv lösenordet och tryck sedan på Klar.

 5. Tryck på Slutför för att avsluta inställningarna och öppna Barnhörnan.

 6. Du kan när som helst gå tillbaka och lägga till eller ta bort saker från Barnhörnan. Gå till Inställningar > Barnhörnan och gör dina ändringar. Om du tror att du ofta kommer göra ändringar av Barnhörnan, trycker du på Fäst 

  Pin Icon
   för att fästa den på Start.

Så här använder du Barnhörnan

Det är bara du som kan lägga till objekt i Barnhörnan, men barnen kan öppna och använda den själva. De kan även ändra namn, accentfärg och bakgrundsbild.

 1. Svep till Barnhörnans låsskärm från huvudlåsskärmen.

 2. Svep uppåt för att öppna Barnhörnan. Startskärmen fungerar precis som huvudstartskärmen – du kan ändra storlek på panelerna och flytta dem.

 3. Tryck på Anpassa om du vill välja ett nytt namn, en bild för låsskärmen eller en accentfärg.

 4. Om du vill lämna Barnhörnan trycker du bara på telefonens strömknapp. När du trycker på knappen igen kommer du tillbaka på huvudlåsskärmen.

  

Egenskaper

Artikel-id: 10661 – senaste granskning 19 juli 2016 – revision: 9

Feedback