Visa objekt på skärmen med Förstoringsglaset

Windows 10

Förstoringsglaset är ett användbart verktyg som förstorar delar av eller hela skärmen så att det blir lättare att se ord och bilder. Verktyget innehåller ett par inställningar så att du kan anpassa det efter dina behov.

Öppna Förstoringsglaset

Om du vill öppna Förstoringsglaset på ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten  och + (plustecknet). Om du vill öppna det med touch eller musen går du till Start , väljer Inställningar > Hjälpmedel > Förstoringsglaset. Aktivera sedan funktionen genom att flytta skjutreglaget under Förstoringsglaset.

Förstoringsglaset öppnas i fullskärmsläge om du inte har ändrat inställningarna.

Stänga Förstoringsglaset

Om du vill stänga Förstoringsglaset trycker du på Windows-tangenten  + Esc eller så väljer du förstoringsglasikonen  , och knappen Stäng i Förstoringsglasets verktygsfält.

Ändra vyer i Förstoringsglaset

Om du har en mus kan du använda Förstoringsglaset i tre olika vyer: helskärm, lins och dockat läge. Prova alla sätt och se vilket du föredrar.

I vyn helskärm förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt när den är förstorad, men du kan flytta runt musen på skärmen och visa allt. Om du har en pekskärm visas vita kanter runt skärmen med Förstoringsglaset. Dra kanterna med fingret eller musen om du vill flytta runt skärmen.

I vyn lins flyttar du runt på skärmen genom att flytta ett förstoringsglas.

Vyn Dockad fungerar på skrivbordet. I den här vyn dockas Förstoringsglaset till en del av skärmen. När du flyttar runt på skärmen visas delar av skärmen förstorade i dockningsområdet, men huvuddelen av skärmen är oförändrad.

Anpassa Förstoringsglaset

Ändra hur Förstoringsglaset fungerar genom att använda zoomknapparna (

Zoom in button
 och
Zoom out button
) och förstora eller förminska skärmen. Eller tryck på Windows-tangenten  och + (plustecknet) eller Windows-tangenten  och - (minustecknet) för att zooma in och ut.

 1. Öppna knappen Alternativ för Förstoringsglaset
  Magnifier options button
  om du vill ändra zoomnivå, färg eller fokus.
 2. Tryck på Windows-tangenten  och + (plustecknet) för att öppna Förstoringsglaset.
 3. Välj förstoringsglasikonen på skrivbordet  och välj sedan knappen Alternativ
  Magnifier options button
  .
 4. Välj ett eller flera av följande alternativ:
  • Välj zoomintervall med reglaget. Procentsatsen som du väljer här anger hur mycket Förstoringsglaset förstorar skärmen när du trycker på knappen Zooma in
   Zoom in button
   .
  • Välj Aktivera inverterade färger om du vill invertera färgerna på skärmen. Ibland kan det kan vara lättare att läsa text om färgerna inverteras.
  • Markera en kryssruta för hur Förstoringsglaset ska fokusera. Förstoringsglaset kan följa musen, insättningspunkten eller tangentbordet.

Använda Förstoringsglaset med en pekskärm

Utför en rad olika aktiviteter med Förstoringsglaset på en pekskärm:

 • Zooma in och ut genom att trycka i hörnen.
 • Flytta runt på skärmen genom att dra längs kanterna.
 • Se var du är på skärmen genom att trycka med två fingrar på motsatta kanter.
 • Stäng Förstoringsglaset genom att trycka på knappen Stäng.
Egenskaper

Artikel-id: 11542 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Feedback