Använd Förstoringsglaset för att göra saker på skärmen enklare att se

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Förstoringsglaset förstorar hela skärmen eller delar av den, så att du tydligare kan se ord och bilder.

Aktivera eller inaktivera Förstoringsglaset

Om du vill öppna Förstoringsglaset med tangentbordet väljer du Windows-tangenten  + Plus (+) Tryck på Windows-tangenten  + Esc för att stänga det.

Om du vill öppna eller stänga Förstoringsglaset med touch eller musen väljer du Start  > Inställningar  > Hjälpmedel  > Aktivera Förstoringsglaset . Använd sedan växlingsknappen under Förstoringsglaset.

Du kan också stänga av Förstoringsglaset genom att välja knappen Stäng  i verktygsfältet för Förstoringsglaset.

Zooma in och ut och använda vyer i förstoringsglaset

När Förstoringsglaset är aktivt kan du zooma in och ut genom att trycka på Windows-tangenten  + Plus (+) eller Windows-tangenten  + Minus (-). Du kan också zooma in och ut med musen genom att trycka på Ctrl + Alt och använda mushjulet.

Du kan använda Förstoringsglaset i tre olika vyer: helskärm, lins och dockat läge. Du ändrar vyer i menyn Vyer i verktygsfältet för Förstoringsglaset.

I vyn Helskärm förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt, men du kan se delar av den allt eftersom du flyttar runt.

Vyn Lins fungerar på samma sätt som att hålla och flytta ett förstoringsglas över skärmen. Du kan ändra storleken på linsen i inställningarna för Förstoringsglaset.

Vyn Dockad fungerar på skrivbordet. I den här vyn är Förstoringsglaset fäst vid skärmen. När du flyttar runt på skärmen visas delar av skärmen förstorade i dockningsområdet, men huvuddelen av skärmen är oförändrad.

Ändra inställningarna för Förstoringsglaset

Förstoringsglaset har olika inställningar som du kan anpassa efter dina behov. Om du vill komma åt dem, välj Start  > Inställningar  > Hjälpmedel  > Förstoringsglaset . Du kan också trycka på Windows-tangenten  + Ctrl + M eller välja knappen Inställningar 

Magnifier options button
 i verktygsfältet för Förstoringsglaset.

De här sakerna kan du ändra:

 • Zoomnivå. Ändra standardgraden för förstoring när du aktiverar Förstoringsglaset.
 • Ökning/minskning av zoomnivå. Ändra värdet som Förstoringsglaset zoomar in och ut med.
 • Starta Förstoringsglaset efter inloggning. Aktivera Förstoringsglaset automatiskt när du loggar in på datorn.
 • Starta Förstoringsglaset före inloggning för alla användare. Aktivera Förstoringsglaset för alla innan de loggar in på datorn.
 • Invertera färger. Invertera färgerna på skärmen. Ibland kan det vara lättare att läsa text om färgerna inverteras.
 • Bild- och textutjämning. Gör att kanterna på förstorad text ser mjukare ut när du zoomar in.
 • Minimera till förstoringsglasikon. Minimera Förstoringsglasets verktygsfält till en förstoringsglasikon. Välj förstoringsglasikonen för att visa Förstoringsglasets verktygsfält.
 • Välj vyn för Förstoringsglaset. Välj den standardvy som Förstoringsglaset använder när du aktiverar det. Om du väljer linsvyn kan du också ändra storlek på linsen.

Använda Förstoringsglaset med en pekskärm

Här är några tips om hur du använder Förstoringsglaset med en pekskärm:

 • Om du vill zooma in och ut trycker du på symbolerna för plus (+) och minus (-) i hörnen på skärmen.
 • Om du vill flytta runt på skärmen, dra längs kanterna på skärmen i helskärmsläge.
 • Om du vill zooma ut direkt och se var du befinner dig på skärmen, trycker du med ett finger på motsatta kanterna på skärmen samtidigt.
 • Om du vill stänga Förstoringsglaset trycker du på Stäng-knappen .

Tangentbordsgenvägar för Förstoringsglaset

En fullständig lista över de tangentbordsgenvägar du kan använda för Förstoringsglaset finns i Tangentbordsgenvägar för hjälpmedel i Windows. Den fullständiga listan över tangentbordsgenvägar finns även i inställningarna för Förstoringsglaset.