Visa objekt på skärmen med Förstoringsglaset

Windows 10

Förstoringsglaset är ett användbart verktyg som förstorar delar av eller hela skärmen så att det blir lättare att se ord och bilder. Verktyget innehåller ett par inställningar så att du kan anpassa det efter dina behov.

Öppna Förstoringsglaset

Om du vill öppna Förstoringsglaset på ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten  och + (plustecknet). Om du vill öppna det med touch eller musen går du till Start , väljer Inställningar > Hjälpmedel > Förstoringsglaset. Aktivera sedan funktionen genom att flytta skjutreglaget under Förstoringsglaset.

Förstoringsglaset öppnas i fullskärmsläge om du inte har ändrat inställningarna.

Stänga Förstoringsglaset

Om du vill stänga Förstoringsglaset trycker du på Windows-tangenten  + Esc eller så väljer du förstoringsglasikonen  , och knappen Stäng i Förstoringsglasets verktygsfält.

Ändra vyer i Förstoringsglaset

Om du har en mus kan du använda Förstoringsglaset i tre olika vyer: helskärm, lins och dockat läge. Prova alla sätt och se vilket du föredrar.

I vyn helskärm förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt när den är förstorad, men du kan flytta runt musen på skärmen och visa allt. Om du har en pekskärm visas vita kanter runt skärmen med Förstoringsglaset. Dra kanterna med fingret eller musen om du vill flytta runt skärmen.

I vyn lins flyttar du runt på skärmen genom att flytta ett förstoringsglas.

Vyn Dockad fungerar på skrivbordet. I den här vyn dockas Förstoringsglaset till en del av skärmen. När du flyttar runt på skärmen visas delar av skärmen förstorade i dockningsområdet, men huvuddelen av skärmen är oförändrad.

Anpassa Förstoringsglaset

Ändra hur Förstoringsglaset fungerar genom att använda zoomknapparna (

Zoom in button
 och
Zoom out button
) och förstora eller förminska skärmen. Eller tryck på Windows-tangenten  och + (plustecknet) eller Windows-tangenten  och - (minustecknet) för att zooma in och ut.

 1. Öppna knappen Alternativ för Förstoringsglaset
  Magnifier options button
  om du vill ändra zoomnivå, färg eller fokus.
 2. Tryck på Windows-tangenten  och + (plustecknet) för att öppna Förstoringsglaset.
 3. Välj förstoringsglasikonen på skrivbordet  och välj sedan knappen Alternativ
  Magnifier options button
  .
 4. Välj ett eller flera av följande alternativ:
  • Välj zoomintervall med reglaget. Procentsatsen som du väljer här anger hur mycket Förstoringsglaset förstorar skärmen när du trycker på knappen Zooma in
   Zoom in button
   .
  • Välj Aktivera inverterade färger om du vill invertera färgerna på skärmen. Ibland kan det kan vara lättare att läsa text om färgerna inverteras.
  • Markera en kryssruta för hur Förstoringsglaset ska fokusera. Förstoringsglaset kan följa musen, insättningspunkten eller tangentbordet.

Använda Förstoringsglaset med en pekskärm

Utför en rad olika aktiviteter med Förstoringsglaset på en pekskärm:

 • Zooma in och ut genom att trycka i hörnen.
 • Flytta runt på skärmen genom att dra längs kanterna.
 • Se var du är på skärmen genom att trycka med två fingrar på motsatta kanter.
 • Stäng Förstoringsglaset genom att trycka på knappen Stäng.

Windows 8.1

Förstoringsglaset är ett användbart verktyg som förstorar delar av, eller hela, skärmen så att du tydligare kan se ord och bilder. Verktyget innehåller ett par inställningar så att du kan anpassa det efter dina behov.

Använda Förstoringsglaset

Du kan snabbt öppna och stänga Förstoringsglaset vilket gör det enkelt att använda.

Så här öppnar du Förstoringsglaset från tangentbordet

 1. Tryck på Windows-tangenten  + "+" (plustecknet).

 2. Förstoringsglaset öppnas i fullskärmsläge om du inte har ändrat inställningarna.

Så här öppnar du Förstoringsglaset via touch eller med en mus

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, för pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Hjälpmedel, Förstoringsglaset och aktivera funktionen genom att dra reglaget under Förstoringsglaset.

 3. Förstoringsglaset öppnas i fullskärmsläge om du inte har ändrat inställningarna.

Så här stänger du Förstoringsglaset

Om du vill stänga Förstoringsglaset trycker du på Windows-tangenten  + Esc. Du kan även trycka eller klicka på förstoringsglasikonen och sedan trycka eller klicka på knappen Stäng i verktygsfältet för Förstoringsglaset.

Ändra vyer i Förstoringsglaset

Om du använder en mus kan du använda Förstoringsglaset på flera olika sätt beroende på hur du gillar att jobba: helskärm, lins och dockat läge. Prova vilket sätt du föredrar genom att prova dem.

 • Helskärm. I den här vyn förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt när den är förstorad, men du kan flytta runt skärmen och visa hela skärmen. Om du har en pekskärm visas vita kanter runt skärmen med Förstoringsglaset. Dra kanterna med fingret eller musen om du vill flytta runt skärmen.
 • Lins. I den här vyn flyttar du runt på skärmen genom att flytta ett förstoringsglas.
 • Dockad. Vyn Dockad fungerar på Windows-skrivbordet. I den när vyn dockas Förstoringsglaset till en del av skärmen. När du flyttar runt på skärmen visas delar av skärmen förstorade i dockningsområdet, men huvuddelen av skärmen är oförändrad.

Anpassa Förstoringsglaset

Du kan ändra hur Förstoringsglaset fungerar. Du kan till exempel använda zoomknapparna (

Zoom in button
 och 
Zoom out button
) och ändra förstoringsgraden på skärmen. Du kan även snabbt zooma in och ut genom att trycka på Windows  + plustecknet eller Windows  + minustecknet på tangentbordet. Du kan även öppna knappen Alternativ för Förstoringsglaset
Magnifier options button
 om du vill ändra Förstoringsglaset.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Förstoringsglaset i sökrutan och tryck eller klicka på Förstoringsglaset.

 3. Gå till Windows-skrivbordet och klicka på Förstoringsglaset .

 4. Klicka på knappen Alternativ

  Magnifier options button
  .

 5. Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Välj zoomintervall med reglaget. Procentsatsen som du väljer här anger hur mycket Förstoringsglaset förstorar skärmen när du trycker på knappen Zooma in

   Zoom in button
   .

  • Markera kryssrutan Aktivera inverterade färger om du vill invertera färgerna på skärmen. Ibland kan det kan vara lättare att läsa text om färgerna inverteras.

  • Markera en kryssruta för hur Förstoringsglaset ska fokusera. Förstoringsglaset kan följa musen, insättningspunkten eller tangentbordet.

Använda Förstoringsglaset via touch

Du kan utföra en rad olika aktiviteter genom att använda Förstoringsglaset på en pekskärm:

 • Zooma in och ut genom att trycka i hörnen.

 • Flytta runt skärmen genom att dra längs kanterna.

 • Stäng Förstoringsglaset genom att trycka på krysset.

 • Se var du är på skärmen genom att trycka med två fingrar på motsatta kanter.

Windows 7

Med Förstoringsglaset kan du förstora olika delar av skärmen. Det ingår i Hjälpmedelscenter. Du öppnar det snabbt genom att klicka på Start och sedan skriva Förstoringsglaset.

Du kan också ändra skärmens upplösning. Det ändrar tydligheten, storleken och antalet objekt som får plats på bildskärmen. Mer information om hur du justerar skärmupplösningen finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Det finns tre lägen i Förstoringsglaset:

 • Fullskärmsläge. I fullskärmsläget förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek och den zoomnivå du väljer kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt.

 • Linsläge. I linsläge förstoras området runt muspekaren. När du flyttar muspekaren flyttas också det område på skärmen som förstoras.

 • Dockat läge. I dockat läge förstoras bara en del av skärmen medan resten av skrivbordet är oförändrat. Du kan sedan bestämma vilken del av skärmen som ska förstoras.


Så här förstorar du objekt på skärmen

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen

  Bild av Start-knappen
  , Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och sedan på Förstoringsglaset.

 2. Klicka på läget du vill använda på Vyer-menyn.

 3. Flytta pekaren till den del av skärmen som du vill förstora.

 

Så här väljer du fokus för Förstoringsglaset
Så här ändrar du zoomningsnivån
Så här anger du zoomningsintervall
Så här anger du linsstorlek
Så här aktiverar du inverterade färger
Så här visar du Förstoringsglasets verktygsfält


Egenskaper

Artikel-id: 11542 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback