Ringsignaler, ljud och volym

Ringsignaler och ljud kan hjälpa dig att avgöra när något viktigt händer på din Windows Phone och när du vill ignorera den. Tilldela de personer som är viktigast för dig unika ringsignaler. Använd olika ljud för olika typer av aviseringar, till exempel alarm, nya sms eller snabbmeddelanden, röstmeddelanden, e-postmeddelanden, påminnelser och andra meddelanden.

Du kan också lägga till eller skapa nya ringsignaler från MP3-filer eller andra ljudfiler och sedan använda dem som anpassade ljud, eller ladda ned olika typer av ringsignalsappar från Windows Phone Store på telefonen. Välj det som passar dig bäst.

Ange anpassade ringsignaler eller sms-signaler för en kontakt

 1. Gå till Start , tryck på Kontakter
  People Icon
  och svep sedan till Kontakter.
 2. Tryck på den kontakt som du vill tilldela en signal.
 3. Tryck på Redigera 
  Edit icon
   och gör något eller båda av följande:
  • Tryck på Ringsignal och sedan på den ringsignal som du vill tilldela.
  • Tryck på SMS-signal och sedan på den meddelandesignal eller det anpassade ljud som du vill tilldela.

Ändra en annan ringsignal eller meddelandesignal

 1. Gå till Applistan och välj Inställningar
  Settings Icon
  > Ringsignaler + ljud.
 2. Tryck på den typ av ringsignal eller meddelandesignal du vill ändra och välj det ljud som du vill använda.

Lägga till ljudfiler från datorn

Om du vill överföra ljudfiler från datorn till telefonen kan du använda antingen Windows Phone-appen för datorn eller din dator. Mer information om appen finns i Synka din Windows Phone, eller så följer du stegen i Lägga till en ringsignal med en Windows-dator nedan.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Skaffa fler ringsignaler från datorn

Lägga till en ringsignal med en Windows-dator

 1. Anslut telefonen till datorn och gör något av följande:
  • På en dator med Windows 10: Klicka på Start, Utforskaren och sedan på Den här datorn.
  • På en dator med Windows 8.1: Klicka på Skrivbordet, klicka på Utforskaren i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Den här datorn.
  • På en dator med Windows 8: Klicka på Skrivbordet, klicka på Utforskaren i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Dator.
  • På en dator med Windows 7: Klicka på Start och sedan på Dator.
 2. Gå till Enheter (Bärbara enheter i Windows 7), välj telefonen, mappen Telefon och sedan mappen Ringsignaler.
 3. Leta reda på en ljudfil på datorn (musikfiler finns till exempel ofta i mappen Musik och är sorterade efter artist och album). Dra sedan filen till mappen Ringsignaler.
 4. Gå till Applistan på telefonen. Gå sedan till Inställningar
  Settings Icon
  > Ringsignaler+ljud och tryck på Ringsignal för att visa en lista över tillgängliga ringsignaler. Din nya ringsignal visas under Anpassat i listan.

Kontrollera volymen på telefonen.

Om du befinner dig på en plats där en högljudd telefon kan vara störande, blir volymknapparna viktigare än dina spännande ringsignaler. Dessa knappar gör det enkelt att höja och sänka ljudet för samtal och musik och att snabbt stänga av ringsignalen.

Aktivera och inaktivera ringsignalen med volymknapparna

Du stänger av ljudsignalen genom att hålla ned Sänk volym 

Volume Down Icon
tills Vibrera visas högst upp på skärmen.

Du aktiverar ringsignalen genom att hålla ned Höj volym 

Volume Up Icon
tills Ringsignal+aviseringar visas.

Ändra volyminställningar på skärmen

Tryck på knappen Höj volym  

Volume Up Icon
eller Sänk volym
Volume Down Icon
och tryck sedan på Öppna volymfält 
Expand Icon
för att visa fler volymalternativ för telefonen.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Från volymfältet får du snabbt åtkomst till volyminställningarna från nästan var som helst på telefonen.

Beroende på vad du gör visas något eller flera av följande:

 • Pågående samtal 
  In Call Volume Icon
  
 • Ringsignal+aviseringar (tryck på 
  Ringer Notification Volume Icon
  Silent Mode Icon
  eller
  Vibrate Icon
  om du vill stänga av eller sätta på ljudet.)
 • Media+appar (tryck på 
  Media Icon
  eller 
  Media Mute Icon
  om du vill stänga av eller sätta på ljudet.)
 • Hörlurar (tryck på 
  Headphone Volume Icon
  om du vill stänga av eller sätta på ljudet.)
 • Bluetooth (tryck på 
  Bluetooth Icon
  om du vill stänga av eller sätta på ljudet.)

Använd volymreglagen för att justera volymen. Under reglagen kan du också växla mellan telefonens vibrationsinställningar genom att trycka på Vibration på 

Vibrate Icon
eller Vibration av
Vibrate Icon
. Om du vill stänga volymfältet trycker du på Stäng volymfält
Collapse Icon
.

Ändra telefonens vibrationsinställningar

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar
  Settings Icon
  > Ringsignaler+ljud.
 2. Aktivera vibration 
  Toggle On Icon
  eller inaktivera vibration
  Toggle Off Icon
  .
Egenskaper

Artikel-id: 11672 – senaste granskning 19 juli 2016 – revision: 10

Feedback