Återställningsalternativ i Windows 10

Gäller för: Windows 10

Om du har problem med datorn kan följande tabell hjälpa dig att välja ett återställningsalternativ. Hjälp om svart skärm eller blå skärm finns i Felsöka problem med svart skärm respektive Felsöka stoppfel (blå skärm)

 Problem  Läs det här avsnittet
Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en uppdatering. Ta bort en installerad Windows-uppdatering
Datorn fungerar inte bra och det var länge sedan du installerade en app, drivrutin eller uppdatering. Återställa datorn
Datorn startar inte, du har inte skapat en återställningsenhet och det gick inte att återställa datorn. Använd installationsmedium för att installera om Windows 10
Datorn startar inte och du har inte skapat en återställningsenhet. Använda installationsmedia för att återställa datorn
Datorn startar inte och du har skapat en återställningsenhet. Använda en återställningsenhet för att återställa datorn
Du vill installera om ditt tidigare operativsystem. Återgå till den tidigare versionen av Windows
Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en app. Återställa från en systemåterställningspunkt


Klicka på något av återställningsalternativen nedan och följ anvisningarna för att lösa problemet.