Återställningsalternativ i Windows 10

Gäller för: Windows 10

Om du har problem med datorn kan följande tabell hjälpa dig att välja ett återställningsalternativ. Hjälp om svart skärm eller blå skärm finns i Felsöka problem med svart skärm respektive Felsöka stoppfel (blå skärm)

 Problem  Läs det här avsnittet
Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en app. Återställ från en systemåterställningspunkt
Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en uppdatering. Ta bort en installerad uppdatering
Datorn fungerar inte bra och det var länge sedan du installerade en app, drivrutin eller uppdatering. Återställ datorn
Datorn startar inte och du har skapat en återställningsenhet. Använd en återställningsenhet för att återställa datorn
Datorn startar inte och du har inte skapat en återställningsenhet. Använd installationsmedia för att återställa datorn
Datorn startar inte, du har inte skapat en återställningsenhet och det gick inte att återställa datorn. Använd installationsmedium för att installera om Windows 10
Du vill installera om ditt tidigare operativsystem. Återgå till den tidigare versionen av Windows

 

Klicka på något av återställningsalternativen nedan och följ anvisningarna för att lösa problemet.