Skapa installationsmedia för Windows

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Du kan använda installationsmedia (ett USB-flashminne eller en DVD-skiva) om du vill installera en ny kopia av Windows, göra en ren installation eller installera om Windows 10.

Om du vill skapa installationsmedia går du till webbplatsen för nedladdning av programvara. Där finns stegvisa instruktioner. På den webbplatsen kan du välja en version av Windows och skapa egna installationsmedia med antingen ett USB-flashminne eller en DVD-skiva. Om du vill gå direkt till någon av versionerna väljer du en av följande länkar:

Det här behöver du för att skapa installationsmedia:

  • En dator med tillförlitlig Internetanslutning. Nedladdningstiden varierar beroende på din Internetanslutning.
  • Ett USB-minne eller en DVD-skiva. Ett tomt USB-flashminne med minst 8 GB ledigt diskutrymme eller en tom DVD-skiva (och en DVD-brännare). Vi rekommenderar att du använder ett tomt USB-minne eller en tom DVD eftersom befintligt innehåll raderas. När du bränner en DVD-skiva från en ISO-fil måste du använda en DVD-skiva med dubbla lager (DL) om du får ett meddelande om att skivavbildningsfilen är för stor.
  • En produktnyckel.Din produktnyckel på 25 tecken (krävs inte för digitala licenser). Om du behöver hjälp med att hitta den kan du gå till Hitta produktnyckeln för Windows.

När du har skapat installationsmediet kan du återställa eller installera om Windows. Mer information finns i Återställningsalternativ i Windows 10.