Om du har problem med datorn kan följande tabell hjälpa dig att välja ett återställningsalternativ.  

Problem

Läs det här avsnittet

Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en uppdatering.

Ta bort en installerad Windows-uppdatering

Datorn fungerar inte bra och det var länge sedan du installerade en app, drivrutin eller uppdatering.

Återställ datorn

Datorn startar inte eller läses fortfarande in

Använda funktionen Autoreparation

Datorn startar inte, du har inte skapat en återställningsenhet och det gick inte att återställa datorn.

Använd installationsmedia för att installera om Windows 11

Datorn startar inte och du har inte skapat en återställningsenhet.

Använda installationsmedia för att återställa datorn

Datorn startar inte och du har skapat en återställningsenhet.

Använda en återställningsenhet för att återställa datorn

Du vill installera om ditt tidigare operativsystem.

Återgå till den tidigare versionen av Windows

Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en app.

Återställa från en systemåterställningspunkt


Klicka på något av återställningsalternativen nedan och följ anvisningarna för att försöka få saker att fungera igen.

Om du nyligen har installerat en Windows-uppdatering kan du prova att lösa problemet genom att avinstallera den.

 1. Välj Starta>Inställningar  > Windows uppdatering> uppdateringshistorik> Avinstallera uppdateringar.
  Visa uppdateringshistorik

 2. I listan som visas väljer du Uppdatera du vill ta bort och väljer sedan Avinstallera.

Viktigt!: Om du har krypterat enheten behöver du BitLocker-nyckeln för att återställa datorn. Om du inte känner till BitLocker-nyckeln kan du läsa Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om du återställer Windows 11, men du kan välja om du vill behålla filerna eller ta bort dem och sedan installeras Windows.  Du kan återställa datorn från Inställningar, inloggningsskärmen eller med en återställningsenhet eller installationsmedia.

Återställa datorn från Inställningar

 1. Välj Starta> Inställningar > systemåterställning > Återställning.
  Öppna inställningar för återställning

 2. Bredvid Återställ den här datornväljer du Återställ  dator. Välj sedan bland alternativen och/eller inställningarna i tabellen nedan.

Alternativ

Vad den gör

Behåll mina filer > Ändra inställningar > Förinstallerade appar

 • Ominstallerar Windows 11 och behåller dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Återställer alla appar som datortillverkaren är installerad på om datorn följde Windows 11.

Behåll mina filer > Ändra inställningar > Förinstallerade appar Av

 • Ominstallerar Windows 11 och behåller dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat.

Ta bort allt

 • Ominstallerar Windows 11 och tar bort dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat. (Om datorn medkom med Windows 11 installeras appar från datortillverkaren om.)

Obs! Ta bort allt > Ändra inställningar ger dig två alternativ.

Radering av data tar bort filer och rensar enheten. Om du tänker ge bort, återvinna eller sälja datorn kan du använda det här alternativet. Det kan ta en timme eller två, men det blir mycket svårare för andra att återställa filer som du har tagit bort.

Radering av data Av tar bara bort filer. Det tar mindre tid, men är inte lika säkert.

Återställa datorn från inloggningsskärm

Om du inte kan öppna Inställningar kan du återställa datorn från inloggningsskärmen. Gör så här:

 1. Tryck Windows -tangenten + L för att komma till inloggningsskärmen. Starta sedan om datorn genom att trycka på Skift-tangenten medan du trycker på av/på-knappen > Starta om.

 2. Datorn startas om i Windows Återställningsmiljö (WinRE).

 3. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Återställ den här datorn och sedan ett av alternativen i föregående tabell.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

Med Autoreparation kan du åtgärda vanliga problem som Windows inte kan starta.

Obs!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att starta i felsäkert läge.

Först måste du ange Windows Recovery Environment (winRE). Det gör du genom att upprepade gånger stänga av och sedan sätta på datorn:

 1. Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder för att stänga av enheten.

 2. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 3. Vid det första tecknet på att Windows har startat (på vissa enheter visas tillverkarens logotyp vid start) håller du ned strömknappen i 10 för att stänga av enheten.

 4. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 5. När Windows startar igen håller du ned strömknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten.

 6. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 7. Den här gången bör du låta enheten startas helt.

 8. Välj Avancerade alternativ.
  Visar skärmen Automatisk reparation med knappen "Avancerade alternativ" markerad.

 9. Nu när du är i winRE går du till skärmen Välj ett alternativ och väljer Felsök > avancerade alternativ > starta om > starta om. Visar skärmen "Välj ett alternativ" med alternativet "Felsök" markerat.
  Visar skärmen "Felsök" med "Avancerade alternativ" markerat.
  Visar skärmen "Avancerade alternativ" med "Autostartreparation" markerat.

Anslut installationsmedia som du skapade på datorn och installera om Windows 11. 

 1. Öppna Utforskaren och välj den enhet som innehåller installationsmediet.

 2. Från rotkatalogen för enheten dubbelklickar du på setup.exe och väljer sedan Ja när du får en fråga om du vill tillåta att appen gör ändringar på enheten.

 3. Välj Välj vad du vill behålla.

 4. Välj ett av följande alternativ och sedan Nästa:

  • Behåll personliga filer och appar – Personliga data, appar och inställningar behålls.

  • Behåll bara personliga filer – Personliga data och inställningar behålls, men alla dina appar tas bort.

  • Behåll ingenting – Alla personliga data, inställningar och appar tas bort.

  Varning!: Du kan inte ångra en ominstallation av Windows 10. Se till att säkerhetskopiera dina filer först om du väljer alternativet Behåll ingenting

 5. Slutför genom att välja Installera för att starta om installationen Windows 11 på datorn.

Datorn startas om flera gånger under ominstallationen.

Viktigt!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att kunna använda en återställningsenhet för att återställa datorn om du inte vet vilken BitLocker-nyckel du har i Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om datorn inte startar och du inte har skapat en återställningsenhet, laddar du ned installationsmedium och använder det för att återställa från en systemåterställningspunkt eller återställa datorn.

 1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara.

 2. Ladda ned Windows 11-verktyget för att skapa media och kör det.

 3. Välj Skapa installationsmedia för en annan dator.

 4. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).

 5. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

 6. Anslut installationsmediet som du skapade till datorn som inte fungerar och slå sedan på datorn.

 7. På den första installationsskärmen anger du språk och andra inställningar och väljer sedan Nästa. Om installationsskärmen inte visas är din dator kanske inte inställd för att kunna startas från en annan enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och leta efter information om hur du ändrar datorns startordning. Försök sedan igen.

 8. Välj Reparera datorn.

 9. På skärmen Välj ett alternativ väljer duFelsök. Sedan kan du:

  • Återställa från en systemåterställningspunkt genom att välja Avancerade alternativ > Systemåterställning. Detta tar bort nyligen installerade appar, drivrutiner och uppdateringar som kan orsaka problem med datorn. Dina personliga filer påverkas inte när du återställer från en återställningspunkt.

Viktigt!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att kunna använda en återställningsenhet för att återställa datorn om du inte vet vilken BitLocker-nyckel du har i Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om datorn inte startar kan du använda en återställningsenhet för att återställa från en systemåterställningspunkt eller återställa datorn. Information om hur du skapar en återställningsenhet på en fungerande dator finns i Skapa en återställningsenhet.

Obs!: Om du använder en Surface finns mer information om hur du laddar ned och skapar en USB-återställningsavbildning i Skapa och använda en USB-återställningsenhet för Surface.

Så här återställer du med hjälp av återställningsenheten: 

 1. Anslut återställningsenheten och slå på datorn.

 2. Tryck Windows -tangenten + L för att komma till inloggningsskärmen och starta sedan om datorn genom att trycka på Skift-tangenten medan du trycker på av/på-knappen > Starta om.

 3. Datorn startas om i Windows Återställningsmiljö (WinRE).

 4. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsökoch väljer sedan något av följande två alternativ. (Om skärmen Välj ett alternativ inte visas kanske inte datorn är inställd på att starta från en enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och sök efter information om hur du ändrar datorns startordning.)

Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

 • Om du vill återställa från en systemåterställningspunkt väljer du Avancerade alternativ > Systemåterställning. Detta påverkar inte dina personliga filer, men tar bort nyligen installerade appar, drivrutiner och uppdateringar som kan orsaka problem med datorn.

 • Om du vill Windows 11 väljer du Avancerade > på Återställ från en enhet. Då tas dina personliga filer bort. De appar och drivrutiner som du installerat, och de ändringar du gjort i inställningar, tas också bort.

Under en begränsad tid efter uppgradering till Windows 11 kan du gå tillbaka till den tidigare versionen av Windows genom att välja Starta> Inställningar > System>-återställningoch sedan välja Gå tillbaka bredvid Gå tillbaka. Då behålls dina personliga filer men appar och drivrutiner som installerats efter uppgraderingen, och eventuella ändringar du gjort i inställningarna, tas bort. I de flesta fall har du 10 dagar på dig att återgå. 
Öppna inställningar för återställning

Om du vill återgå måste du:

 • Behålla allt i mapparna windows.old och $windows. ~ bt efter uppgraderingen.

 • Ta bort alla användarkonton som du har lagt till efter uppgraderingen.

 • Be den USB-enhet du använde för att uppgradera Windows 11 (om du använde en sådan).

Obs!: Alternativet i Inställningar för att gå tillbaka till din tidigare version av Windows är endast tillgängligt en begränsad tid efter uppgraderingen.

Information för Windows Insiders

Om du är Insider och den aktuella förhandsversionen inte fungerar för dig väljer du Starta> Inställningar >System> Recovery. Bredvid Gå tillbaka väljerdu Gå tillbaka. Det här tar inte bort dina personliga filer, men appar och drivrutiner som nyss har installerats tas bort. Ändringar i inställningar återställs till sina standardvärden.

Du blir inte borttagen från Insider Program om du återgår till en tidigare version. När nästa förhandsversion är tillgänglig installeras den på datorn.

Med det här alternativet kommer datorn tillbaka till en tidigare tidpunkt, en så kallad systemåterställningspunkt. Återställningspunkter genereras när du installerar en ny app eller drivrutin, och när du skapar en återställningspunkt manuellt. När du gör en återställning till en tidigare tidpunkt påverkas inte dina personliga filer, men appar, drivrutiner och uppdateringar som har installerats efter att återställningspunkten skapades tas bort.

 1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältetoch välj det sedan i resultatlistan

 2. I Kontrollpanelens sökruta skriver du återställning.

 3. Välj Återställning > Öppna Systemåterställning.

 4. I rutan Återställ systemfiler och inställningar väljer du Nästa.

 5. Välj den återställningspunkt som du vill använda i listan med resultat. Välj sedan Sök efter program som påverkas.

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser den återställningspunkt som du vill använda markerar du kryssrutan Visa fler återställningspunkter.

  • Om inga återställningspunkter visas kan det bero på att systemskydd inte är aktiverat. Så här kontrollerar du:

   1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältet ochvälj det sedan i resultatlistan.

   2. I Kontrollpanelens sökruta skriver du återställning.

   3. Välj 'Återställning > Konfigurera Systemåterställning > Konfigurera och se om alternativet Aktivera systemskydd är valt.

    • Om alternativet Aktivera systemskydd inte är valt är inte systemskyddet aktiverat och det finns inte några återställningspunkter. I så fall kan du inte återställa datorn med en systemåterställningspunkt. Du behöver i stället använda något av de andra återställningsalternativen på den här sidan.

    • Om alternativet Aktivera systemskydd är valt fortsätter du med steg 6.

 6. En lista över objekt som tas bort om du tar bort den här återställningspunkten visas. Om du går med på borttagningarna väljer du Stäng>Nästa >Slutför.

Om du har problem med datorn kan följande tabell hjälpa dig att välja ett återställningsalternativ.  

Problem

Läs det här avsnittet

Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en uppdatering.

Ta bort en installerad Windows-uppdatering

Datorn fungerar inte bra och det var länge sedan du installerade en app, drivrutin eller uppdatering.

Återställ datorn

Datorn startar inte eller läses fortfarande in

Använda funktionen Autoreparation

Datorn startar inte, du har inte skapat en återställningsenhet och det gick inte att återställa datorn.

Använda installationsmedia för att installera om Windows 10

Datorn startar inte och du har inte skapat en återställningsenhet.

Använda installationsmedia för att återställa datorn

Datorn startar inte och du har skapat en återställningsenhet.

Använda en återställningsenhet för att återställa datorn

Du vill installera om ditt tidigare operativsystem.

Återgå till den tidigare versionen av Windows

Datorn fungerar inte bra och du har nyss installerat en app.

Återställa från en systemåterställningspunkt


Klicka på något av återställningsalternativen nedan och följ anvisningarna för att försöka få saker att fungera igen.

Om du nyligen har installerat en Windows-uppdatering kan du prova att lösa problemet genom att avinstallera den.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  Uppdatering och säkerhet   Windows Update  > Visa uppdateringshistorik > Avinstallera uppdateringar.
  Visa inställningar för uppdateringshistorik

 2. Högerklicka på uppdateringen som du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Viktigt!: Om du har krypterat enheten behöver du BitLocker-nyckeln för att återställa datorn. Om du inte känner till BitLocker-nyckeln kan du läsa Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om du återställer Windows 10, men du kan välja om du vill behålla filerna eller ta bort dem och sedan installeras Windows.  Du kan återställa datorn från Inställningar, inloggningsskärmen eller med en återställningsenhet eller installationsmedia.

Återställa datorn från Inställningar

 1. Välj Start-knappen och välj sedan Starta Inställningar  > Uppdatering & Säkerhet > Återställning .
  Öppna inställningar för återställning

 2. Under Återställ den här datorn väljer du Kom igång. Välj sedan bland alternativen och/eller inställningarna i tabellen nedan.

Alternativ

Vad den gör

Behåll mina filer > Ändra inställningar > Förinstallerade appar

 • Installerar om Windows 10 och behåller dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Återställer appar som datortillverkaren har installerat om datorn levererades med Windows 10.

Behåll mina filer > Ändra inställningar > Förinstallerade appar Av

 • Installerar om Windows 10 och behåller dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat.

Ta bort allt

 • Installerar om Windows 10 och tar bort alla dina personliga filer.

 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.

 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.

 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat. (Om datorn levererades med Windows 10 installeras appar från datortillverkaren om.)

Obs! Ta bort allt > Ändra inställningar ger dig två alternativ.

Radering av data tar bort filer och rensar enheten. Om du tänker ge bort, återvinna eller sälja datorn kan du använda det här alternativet. Det kan ta en timme eller två, men det blir mycket svårare för andra att återställa filer som du har tagit bort.

Radering av data Av tar bara bort filer. Det tar mindre tid, men är inte lika säkert.

Återställa datorn från inloggningsskärm

Om du inte kan öppna Inställningar kan du återställa datorn från inloggningsskärmen. Gör så här:

 1. Tryck Windows -tangenten + L för att komma till inloggningsskärmen och starta sedan om datorn genom att trycka på Skift-tangenten medan du väljer strömknappen > Starta om i det nedre högra hörnet av skärmen.

 2. Datorn startas om i Windows Återställningsmiljö (WinRE).

 3. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Återställ den här datorn och sedan ett av alternativen i föregående tabell.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

Med Startreparation kan du åtgärda vanliga problem som kan Windows att starta.

Obs!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att starta i felsäkert läge.

Först måste du ange Windows Recovery Environment (winRE). Det gör du genom att upprepade gånger stänga av och sedan sätta på datorn:

 1. Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder för att stänga av enheten.

 2. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 3. Vid det första tecknet på att Windows har startat (på vissa enheter visas tillverkarens logotyp vid start) håller du ned strömknappen i 10 för att stänga av enheten.

 4. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 5. När Windows startar igen håller du ned strömknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten.

 6. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 7. Den här gången bör du låta enheten startas helt.

 8. Välj Avancerade alternativ.
  Visar skärmen Automatisk reparation med knappen "Avancerade alternativ" markerad.

 9. Nu när du är i winRE går du till skärmen Välj ett alternativ och väljer Felsök > avancerade alternativ > starta om > starta om. Visar skärmen "Välj ett alternativ" med alternativet "Felsök" markerat.
  Visar skärmen "Felsök" med "Avancerade alternativ" markerat.
  Visar skärmen "Avancerade alternativ" med "Autostartreparation" markerat.

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och installera om Windows 10. 

 1. Öppna Utforskaren och välj den enhet som innehåller installationsmediet.

 2. Från rotkatalogen för enheten dubbelklickar du på setup.exe och väljer sedan Ja när du får en fråga om du vill tillåta att appen gör ändringar på enheten.

 3. Välj Välj vad du vill behålla.

 4. Välj ett av följande alternativ och sedan Nästa:

  • Behåll personliga filer och appar – Personliga data, appar och inställningar behålls.

  • Behåll bara personliga filer – Personliga data och inställningar behålls, men alla dina appar tas bort.

  • Behåll ingenting – Alla personliga data, inställningar och appar tas bort.

  Varning!: Du kan inte ångra en ominstallation av Windows 10. Se till att säkerhetskopiera dina filer först om du väljer alternativet Behåll ingenting

 5. Slutför genom att välja Installera för att starta ominstallationen av Windows 10 på datorn.

Datorn startas om flera gånger under ominstallationen.

Viktigt!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att kunna använda en återställningsenhet för att återställa datorn om du inte vet vilken BitLocker-nyckel du har i Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om datorn inte startar och du inte har skapat en återställningsenhet, laddar du ned installationsmedium och använder det för att återställa från en systemåterställningspunkt eller återställa datorn.

 1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara.

 2. Ladda ned verktyget för att skapa media för Windows 10 och kör det sedan.

 3. Välj Skapa installationsmedia för en annan dator.

 4. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).

 5. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

 6. Anslut installationsmediet som du skapade till datorn som inte fungerar och slå sedan på datorn.

 7. På den första installationsskärmen anger du språk och andra inställningar och väljer sedan Nästa. Om installationsskärmen inte visas är din dator kanske inte inställd för att kunna startas från en annan enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och leta efter information om hur du ändrar datorns startordning. Försök sedan igen.

 8. Välj Reparera datorn.

 9. På skärmen Välj ett alternativ väljer duFelsök. Sedan kan du:

  • Återställa från en systemåterställningspunkt genom att välja Avancerade alternativ > Systemåterställning. Detta tar bort nyligen installerade appar, drivrutiner och uppdateringar som kan orsaka problem med datorn. Dina personliga filer påverkas inte när du återställer från en återställningspunkt.

Viktigt!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att kunna använda en återställningsenhet för att återställa datorn om du inte vet vilken BitLocker-nyckel du har i Hitta min BitLocker-återställningsnyckel.

Om datorn inte startar kan du använda en återställningsenhet för att återställa från en systemåterställningspunkt eller återställa datorn. Information om hur du skapar en återställningsenhet på en fungerande dator finns i Skapa en återställningsenhet.

Obs!: Om du använder en Surface finns mer information om hur du laddar ned och skapar en USB-återställningsavbildning i Skapa och använda en USB-återställningsenhet för Surface.

Så här återställer du med hjälp av återställningsenheten: 

 1. Anslut återställningsenheten och slå på datorn.

 2. Tryck Windows -tangenten + L för att komma till inloggningsskärmen och starta sedan om datorn genom att trycka på Skift-tangenten medan du väljer strömknappen> Starta om i det nedre högra hörnet av skärmen.

 3. Datorn startas om i Windows Återställningsmiljö (WinRE).

 4. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsökoch väljer sedan något av följande två alternativ. (Om skärmen Välj ett alternativ inte visas kanske inte datorn är inställd på att starta från en enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och sök efter information om hur du ändrar datorns startordning.)

Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

 • Om du vill återställa från en systemåterställningspunkt väljer du Avancerade alternativ > Systemåterställning. Detta påverkar inte dina personliga filer, men tar bort nyligen installerade appar, drivrutiner och uppdateringar som kan orsaka problem med datorn.

 • Om du vill installera om Windows 10 väljer du Avancerade alternativÅterställ från en enhet. Då tas dina personliga filer bort. De appar och drivrutiner som du installerat, och de ändringar du gjort i inställningar, tas också bort.

Under en begränsad tid efter uppgradering till Windows 10 kan du gå tillbaka till den tidigare versionen av Windows genom att välja Start-knappen och sedan välja Inställningar  > Update & Security > Recovery och sedan välja Kom igång under Gå tillbaka till den tidigare versionen av Windows 10. Då behålls dina personliga filer men appar och drivrutiner som installerats efter uppgraderingen, och eventuella ändringar du gjort i inställningarna, tas bort. I de flesta fall har du 10 dagar på dig att återgå. 
Öppna inställningar för återställning

Om du vill återgå måste du:

 • Behålla allt i mapparna windows.old och $windows. ~ bt efter uppgraderingen.

 • Ta bort alla användarkonton som du har lagt till efter uppgraderingen.

 • Kunna lösenordet som du använde för att logga in på Windows 7 eller Windows 8.1 (om du använde ett).

 • Ha den USB-enhet som du använde för att uppgradera till Windows 10 (om du använde en).

Obs!: Om du återgår till Windows 8.1 kanske inte vissa appar som medföljde Windows, t.ex. E-post och Kontakter, fungerar längre. Du kan åtgärda det genom att installera om apparna från Microsoft Store.

Obs!: Alternativet i Inställningar för att gå tillbaka till din tidigare version av Windows är endast tillgängligt en begränsad tid efter uppgraderingen.

Information för Windows Insiders

Om du är insider och den aktuella förhandsversionen inte fungerar för dig väljer du Start och sedan Inställningar  > Update & Security > Recovery . Under Återgå till din tidigare version av Windows 10 väljer du Kom igång. Det här tar inte bort dina personliga filer, men appar och drivrutiner som nyss har installerats tas bort. Ändringar i inställningar återställs till sina standardvärden.

Du blir inte borttagen från Insider Program om du återgår till en tidigare version. När nästa förhandsversion är tillgänglig installeras den på datorn.

Med det här alternativet kommer datorn tillbaka till en tidigare tidpunkt, en så kallad systemåterställningspunkt. Återställningspunkter genereras när du installerar en ny app eller drivrutin, och när du skapar en återställningspunkt manuellt. När du gör en återställning till en tidigare tidpunkt påverkas inte dina personliga filer, men appar, drivrutiner och uppdateringar som har installerats efter att återställningspunkten skapades tas bort.

 1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältetoch välj det sedan i resultatlistan

 2. I Kontrollpanelens sökruta skriver du återställning.

 3. Välj Återställning > Öppna Systemåterställning.

 4. I rutan Återställ systemfiler och inställningar väljer du Nästa.

 5. Välj den återställningspunkt som du vill använda i listan med resultat. Välj sedan Sök efter program som påverkas.

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser den återställningspunkt som du vill använda markerar du kryssrutan Visa fler återställningspunkter.

  • Om inga återställningspunkter visas kan det bero på att systemskydd inte är aktiverat. Så här kontrollerar du:

   1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältet ochvälj det sedan i resultatlistan.

   2. I Kontrollpanelens sökruta skriver du återställning.

   3. Välj 'Återställning > Konfigurera Systemåterställning > Konfigurera och se om alternativet Aktivera systemskydd är valt.

    • Om alternativet Aktivera systemskydd inte är valt är inte systemskyddet aktiverat och det finns inte några återställningspunkter. I så fall kan du inte återställa datorn med en systemåterställningspunkt. Du behöver i stället använda något av de andra återställningsalternativen på den här sidan.

    • Om alternativet Aktivera systemskydd är valt fortsätter du med steg 6.

 6. En lista över objekt som tas bort om du tar bort den här återställningspunkten visas. Om du går med på borttagningarna väljer du Stäng>Nästa >Slutför.

Om du har problem med datorn kan du:

 • Återställa datorn utan att ta bort filer om du vill installera om Windows och behålla dina personliga filer och inställningar. Även de appar som medföljde datorn, och de appar som du installerat från Microsoft Store, behålls.

 • Återställa datorn om du vill installera om Windows. Men då tas filer, inställningar och appar bort, med undantag för de appar som medföljde datorn.

 • Återställ datorn från en återställningspunkt om du vill ångra ändringar i systemet som du nyligen gjort.

Om du har problem med att starta datorn kan du gå till Windows Autostart Inställningar (inklusivefelsäkert läge) och gå till "Kom åt Windows Start Inställningar i avsnittet Återställningsmiljö Windows". Du kan återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt från Windows Återställningsmiljö.

Om du vill historiken för historiken kan du gå till Konfigurera en enhet för Filhistorik.

Innan du återställer datorn (utan att ta bort filer eller helt)

I de flesta fall när du startar processen att återställa datorn slutförs den utan att du uppmanas göra något. Om Windows emellertid saknar filer kan du bli uppmanad att sätta in återställningsmedia, som vanligtvis finns på en DVD eller ett USB-flashminne. Om det händer hänger det på datorn vad du behöver.

Om datorn levererades med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 behöver du skivorna eller USB-flashminnet som följde med datorn. Läs informationen som medföljde datorn för att se om datortillverkaren har tillhandahållit dessa skivor eller media. I vissa fall kan du ha skapat dem när du konfigurerade datorn.

Om du inte har något av dessa alternativ kan du skapa dem om du har ett USB-minne på minst 16 GB. Med en återställningsenhet kan du felsöka och lösa problem med datorn, även om datorn inte går att starta. Mer information finns i Skapa en USB-återställningsenhet.

Om du uppgraderade datorn till Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 med en DVD använder du den skivan. Om du inte har tillgång till Windows 8.1- Windows RT 8.1-media kontaktar du Microsoft Support.

Återställa datorn helt, delvis eller till en tidigare tidpunkt

Välj något av följande om du vill ha mer detaljerad information.

Om datorn inte fungerar lika bra som förut och du inte vet varför, kan du återställa datorn utan att ta bort några personliga filer eller ändra några inställningar.

Obs!: Om du har uppgraderat datorn från Windows 8 till Windows 8.1 och datorn har en återställningspartition för Windows 8 kommer en återställning av datorn att återställa Windows 8. Du måste uppgradera till Windows 8.1 när återställningen är klar.

Varning!: Appar som du installerat från webbplatser och DVD-skivor kommer att tas bort. Appar som medföljde datorn och appar som du har installerat från Microsoft Store installeras om. Windows placerar en lista över borttagna appar på skrivbordet när datorn har återställts.

Så här återställer du datorn utan att ta bort filer

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt, väljer Inställningaroch sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller välj Uppdatera och återställningoch tryck eller välj sedan Återställning.

 3. Under Uppdatera datorn utan att påverka dina filer tryckereller väljer du Kom igång.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Om du vill kassera datorn, ge bort den eller bara börja om från början med den kan du återställa den helt och hållet. Då tas allt bort och det Windows.

Obs!: Om du har uppgraderat datorn från Windows 8 till Windows 8.1 och datorn har en återställningspartition för Windows 8 kommer en återställning av datorn att återställa Windows 8. Du måste uppgradera till Windows 8.1 när återställningen är klar.

Varning!: Alla personliga filer tas bort och inställningarna återställs. Alla appar som du installerat kommer att tas bort. Det är bara de appar som följde med datorn som installeras om.

Så här återställer du datorn helt

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt, väljer Inställningaroch sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller välj Uppdatera och återställningoch tryck eller välj sedan Återställning.

 3. Under Ta bort allt och installera Windowstrycker eller väljer du Komma igång.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!: Du uppmanas att välja om du vill ta bort data snabbt eller noggrant. Om du väljer att ta bort data snabbt kan vissa data eventuellt återställas med hjälp av specialprogram. Om du väljer att ta bort data noggrant tar det längre tid, men det är mindre troligt att data kan återställas.

Om du tror att en app eller drivrutin som du nyligen har installerat orsakar problem på datorn kan du återställa Windows till en tidigare tidpunkt, en så kallad återställningspunkt. När du kör Systemåterställning ändras inga personliga filer, men nyligen installerade appar och drivrutiner kan tas bort.

Meddelanden: 

 • Systemåterställning är inte tillgängligt för Windows RT 8.1.

 • Windows skapar automatiskt en återställningspunkt när du installerar skrivbordsappar och nya Windows-uppdateringar, om den föregående återställningspunkten är äldre än 7 dagar. Du kan också skapa en återställningspunkt manuellt när du vill.

Så här återställer du datorn till en tidigare tidpunkt

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt och väljer Sök.)

 2. Öppna Kontrollpanelen i sökrutan och tryck eller välj Kontrollpanelen.

 3. Ange Återställning i sökrutan på Kontrollpanelen och tryck eller välj sedan Återställning.

 4. Tryck eller välj Öppna systemåterställningoch följ sedan instruktionerna.

Om du behöver mer hjälp med att uppdatera, återställa eller återställa datorn kan du gå till communitysidorna för Reparation och återställning i Windows-forumet för att hitta lösningar på problem som de har upplevt.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×