Koppla en Bluetooth-enhet i Windows

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Du kan koppla alla slags Bluetooth-enheter med datorn, bland annat tangentbord, möss, telefoner, högtalare och mycket mer. För att du ska kunna göra det måste datorn ha Bluetooth. Vissa datorer, till exempel bärbara datorer och surfplattor, har inbyggt Bluetooth. Om datorn inte har det, kan du ansluta en USB Bluetooth-adapter till USB-porten på datorn. 

Windows 10


Innan du börjar kontrollerar du att din Windows 10-dator har stöd för Bluetooth. Mer information om hur du kontrollerar det finns i Åtgärda problem med Bluetooth i Windows 10. Om du behöver hjälp med att lägga till en enhet utan Bluetooth-funktioner kan du läsa Lägga till en enhet på en Windows 10-dator.

Aktivera Bluetooth

När du har kontrollerat att din Windows 10-dator har stöd för Bluetooth måste du aktivera den. Gör så här:

I Inställningar

Välj Start  > Inställningar  > Enheter  > Bluetooth och andra enheter och aktivera Bluetooth.

Aktivera Bluetooth i Inställningar

I åtgärdscenter

Åtgärdscenter hittar du intill tid och datum i aktivitetsfältet. I aktivitetsfältet väljer du åtgärdscenter ( eller ) och väljer sedan Bluetooth för att aktivera det. Om det är inaktiverat kan det visas som Inte ansluten

Om du inte ser Bluetooth i åtgärdscentret gör du så här för att ändra det:

 • Visa snabbåtgärder. I aktivitetsfältet väljer du åtgärdscenter( eller ) > Visa. Bluetooth bör visas här. Det visas som Bluetooth eller Inte ansluten.
 • Lägga till Bluetooth i åtgärdscenter. Välj Start  > Inställningar  > System  > Meddelanden och åtgärder > Snabbåtgärder. Gå till Lägg till/ta bort snabbåtgärder och aktivera Bluetooth

Så här kopplar du ett Bluetooth-headset, högtalare eller annan ljudenhet

 1. Starta Bluetooth-ljudenheten och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats. 

 2. På datorn väljer du Start > Inställningar  > Enheter > Bluetooth och andra enheter > Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet > Bluetooth. Välj enheten och följ de anvisningar som visas. Välj sedan Klar

  Bluetooth-enheten och datorn ansluts vanligtvis automatiskt när de är i närheten av varandra och har Bluetooth aktiverat.

Så här kopplar du ett Bluetooth-tangentbord, mus eller annan enhet

 1. Starta Bluetooth-tangentbordet, musen eller annan enhet och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.
 2. På datorn väljer du Start  > Inställningar  > Enheter > Bluetooth och andra enheter > Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet > Bluetooth. Välj enheten och följ de anvisningar som visas. Välj sedan Klar.

Så här kopplar du en Bluetooth-skrivare eller -skanner

 1. Starta Bluetooth-skrivaren eller -skannern och konfigurera den så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Information om hur du gör finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.
 2. Välj Start   > Inställningar  > Enheter   > Skrivare och skannrar > Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta på att systemet hittar skrivare i närheten, välj den skrivare du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.

Om du har installationsproblem med din skrivare eller skanner kan du läsa Åtgärda skrivarproblem eller Installera och använda en skanner i Windows 10.

Så här kopplar du en Bluetooth-enhet med Snabbkoppling

Med Snabbkoppling i Windows 10 kan du snabbt koppla en Bluetooth-enhet som stöds med datorn. Om Bluetooth-enheten stöder Snabbkoppling får du ett meddelande när den är i närheten och du aktiverar kopplingsläge så att den kan identifieras.

 1. Aktivera en Bluetooth-enhet som stöder Snabbkoppling och gör så att den kan identifieras. Hur du gör så att enheten kan identifieras beror på enheten. Mer information finns i dokumentationen för enheten eller på tillverkarens webbplats.
 2. Om det här är första gången du använder Snabbkoppling väljer du Ja när du får en fråga om du vill få meddelanden och använda Snabbkoppling.
 3. När ett meddelande visas om att en ny Bluetooth-enhet har hittats väljer du Anslut.
 4. När den är ansluten väljer du Stäng.