Återställa datorn helt, delvis eller till en tidigare tidpunkt

Om du har problem med datorn kan du prova att återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt. Med återställning utan att ta bort filer installeras Windows om och personliga filer och inställningar behålls. Även de appar som medföljde datorn, och de appar som du installerat från Windows Store, behålls. Om du återställer datorn helt installeras Windows om och filer, inställningar och appar tas bort, med undantag av de appar som levererades med datorn. När du återställer datorn till en tidigare tidpunkt ångras ändringar i systemet som du nyligen gjort.

Om du har problem med att starta datorn, se Startinställningar för Windows (inklusive felsäkert läge). Du kan återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt från Windows Återställningsmiljö.

Om du vill säkerhetskopiera och återställa dina personliga filer med Filhistorik läser du Konfigurera en enhet för Filhistorik.

Innan du återställer datorn (utan att ta bort filer eller helt)

I de flesta fall när du startar processen att återställa datorn slutförs den utan att du uppmanas göra något. Om Windows emellertid saknar filer kan du bli uppmanad att sätta in återställningsmedia, som vanligtvis finns på en DVD eller ett USB-flashminne. Om det händer hänger det på datorn vad du behöver.

Om datorn levererades med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 behöver du skivorna eller USB-flashminnet som följde med datorn. Läs informationen som medföljde datorn för att se om datortillverkaren har tillhandahållit dessa skivor eller media. I vissa fall kan du ha skapat dem när du konfigurerade datorn.

Om du uppgraderade datorn till Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 med en DVD använder du den skivan. Om du inte har installationsmediet för Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 kontaktar du Microsoft Support.

 
Återställ datorn utan att dina filer påverkas
Ta bort allt och installera om Windows
Återställa datorn till en tidigare tidpunkt
Få mer hjälp i Microsoft-communityn
Egenskaper

Artikel-id: 17085 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Windows 8.1

Feedback