Säkerhetskopiera och återställa filer

Gäller för: Windows 10

Det är alltid bra att ha en säkerhetskopia. Spara kopior av dina filer på en annan enhet om något skulle hända originalen.

Konfigurera säkerhetskopiering


Välj Start och välj Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Säkerhetskopiering > Lägg till en enhet. Välj sedan en extern enhet eller en nätverksplats för dina säkerhetskopior.

Sidan Inställningar för säkerhetskopiering

Klart! Varje timme säkerhetskopieras allt i din användarmapp (C:\Användare\användarnamn). Om du vill ändra vilka filer som ska säkerhetskopieras eller hur ofta säkerhetskopieringen ska utföras, väljer du Fler alternativ.

Återställa dina filer


Om du saknar en viktig fil eller mapp gör du så här för att få tillbaka den:

  1. Skriv Återställ filer i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Återställ dina filer med Filhistorik.

  2. Leta efter den fil som du behöver och använd sedan pilarna för att visa alla versioner av filen.

  3. När du hittat den version som du vill ha väljer du Återställ för att spara den på dess ursprungliga plats. Om du vill spara den på en annan plats håller du ned (eller högerklickar på) Återställ, väljer Återställ till och väljer sedan en ny plats.