Allt om hemgrupper

Windows 10

Vad är en hemgrupp?

En hemgrupp är en grupp datorer i ett hemnätverk som kan dela filer och skrivare. En hemgrupp gör det lättare att dela. Du kan dela bilder, musik, filmer, dokument och skrivare med andra i hemgruppen.

Du kan skydda hemgruppen med ett lösenord, som du kan ändra när som helst. Andra personer kan inte ändra filerna som du delar såvida du inte ger dem behörighet till det.

När du har skapat eller anslutit till en hemgrupp väljer du de bibliotek (t.ex. Mina bilder eller Mina dokument) som du vill dela. Du kan förhindra att vissa filer eller mappar delas och du kan lägga till fler bibliotek senare.

Hemgrupp är tillgängligt i Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows 7. Du kan ansluta till en hemgrupp från en dator med Windows RT 8.1, men du kan inte skapa en hemgrupp eller dela innehåll med hemgruppen. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du ansluta till en hemgrupp men inte skapa någon.

Skapa en hemgrupp

 1. Öppna Hemgrupp genom att skriva hemgrupp i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Hemgrupp.
 2. Välj Skapa en hemgrupp > Nästa.
 3. Markera de bibliotek och enheter som du vill dela med hemgruppen och välj sedan Nästa.
 4. Ett lösenord visas – skriv ut eller skriv ned detta. Du behöver det här lösenordet när du ska lägga till andra datorer i hemgruppen.
 5. Välj Slutför.

När du har skapat en hemgrupp kan övriga datorer i nätverket med Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7 ansluta till den.

Lägga till de övriga datorerna i hemgruppen

När någon i nätverket har skapat en hemgrupp är nästa steg att gå med i den. Du behöver hemgruppens lösenord, som du kan få från valfri medlem i hemgruppen. Alla användarkonton utom gästkontot kommer att tillhöra hemgruppen. Varje person bestämmer åtkomsten till sina egna bibliotek.

När du vill gå med i en hemgrupp, gör du följande på den dator som du vill lägga till i hemgruppen:

 1. Öppna Hemgrupp genom att skriva hemgrupp i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Hemgrupp.
 2. Välj Anslut nu > Nästa.
 3. Markera de bibliotek och enheter som du vill dela med hemgruppen och välj sedan Nästa.
 4. Skriv lösenordet för hemgruppen i rutan och välj sedan Nästa.
 5. Välj Slutför.

Hitta hemgruppens filer

Datorer som tillhör hemgruppen visas i Utforskaren.

Så här kommer du åt delade bibliotek på andra datorer i hemgruppen

 1. Öppna Utforskaren genom att skriva utforskaren i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Utforskaren.
 2. Välj användarkontot för den person vars bibliotek du vill komma åt under Hemgrupp.
 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på det bibliotek som du vill komma åt i fillistan och dubbeltryck eller dubbelklicka sedan på önskad fil eller mapp.

Dela bibliotek och enheter, eller sluta dela dem

När du skapar eller går med i en hemgrupp väljer du vilka bibliotek och enheter som du vill dela med andra i hemgruppen. Som standard delas bibliotek med läsåtkomst, vilket innebär att andra kan titta och lyssna på innehållet i biblioteket, men inte ändra filerna i det. Du kan ändra behörighetsnivån när du vill och välja att inte dela vissa filer och mappar.

Endast användare som hör till hemgruppen kan visa delade bibliotek och enheter. Du kan välja att dela bibliotek, enheter eller enskilda filer och mappar med vissa personer i hemgruppen eller med alla.

Så här delar du enheter och hela bibliotek

 1. Öppna Hemgrupp genom att skriva hemgrupp i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Hemgrupp.
 2. Välj Ändra vad du delar med hemgruppen.
 3. Markera de bibliotek och enheter som du vill dela med hemgruppen och välj sedan Nästa > Slutför.

Så här delar du enskilda filer eller mappar

 1. Öppna Utforskaren genom att skriva utforskaren i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Utforskaren.
 2. Markera objektet och välj sedan fliken Dela.
 3. Välj ett alternativ i gruppen Dela med. Det finns olika alternativ för Dela med beroende på om datorn är ansluten till ett nätverk och i så fall vilken typ av nätverk.
  • Om du vill dela objekt med en viss person väljer du den personens konto.
  • Om du vill dela med alla som tillhör hemgruppen väljer du något av alternativen för Hemgrupp. (Välj vilka bibliotek som ska delas med alla medlemmar i hemgruppen genom att öppna Hemgrupp.)
  • Om du vill förhindra att en fil eller mapp delas med en annan användare väljer du fliken Dela och markerar sedan Sluta dela.
  • Om du vill ändra åtkomstnivån för en fil eller mapp väljer du fliken Dela och markerar antingen Hemgrupp (visa) eller Hemgrupp (visa och redigera).
  • Om platsen du behöver dela exempelvis är en enhet eller systemmapp, väljer du alternativet Avancerad delning.

Dela en skrivare

Skrivare som är anslutna med en USB-kabel kan delas med en hemgrupp. När skrivaren har delats kan du komma åt den genom dialogrutan Skriv ut i alla program, precis som en skrivare som är direktansluten till datorn.

Så här delar eller slutar du dela en skrivare med hemgruppen

 1. Öppna Hemgrupp genom att skriva hemgrupp i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Hemgrupp.
 2. Välj Ändra vad du delar med hemgruppen.
 3. Markera Delad eller Inte delad bredvid Skrivare och enheter (anges till Delad som standard).
 4. Välj Nästa > Slutför.

Så här skriver du ut på en skrivare i hemgruppen

Öppna Skriv ut-menyn i den app som du vill skriva ut från (t.ex. Microsoft Word), välj hemgruppens skrivare och välj Skriv ut.

Ändra hemgruppsinställningar om det behövs

Du kan ändra inställningar när som helst efter konfigurationen av hemgruppen på följande sätt:

 1. Öppna Hemgrupp genom att skriva hemgrupp i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja Hemgrupp.
 2. Välj de önskade inställningarna.

Du kan ändra följande inställningar:

Inställning Beskrivning
Ändra vad du delar med hemgruppen Välj de bibliotek, skrivare och enheter som du vill dela med hemgruppen.
Tillåt att mitt delade innehåll spelas upp på alla enheter i nätverket, t.ex. TV och spelkonsoler

Använd den här inställningen om du vill dela innehåll med alla enheter i nätverket. Du kan t.ex. dela bilder med en digital bildram eller musik med en mediespelare i nätverket.


Visa eller skriv ut hemgruppens lösenord Visa hemgruppens lösenord. Om någon annan vill ansluta till hemgruppen ger du dem detta lösenord.
Ändra lösenordet Ändra hemgruppens lösenord. Alla andra datorer i hemgruppen måste ange det nya lösenordet som du skapar.
Lämna hemgruppen Lämna din hemgrupp. Du kan inte ta bort en hemgrupp, men om alla lämnar hemgruppen försvinner den. Du kan sedan skapa en ny hemgrupp om du vill.
Ändra avancerade delningsinställningar Ändra nätverksidentifiering, fil- och skrivardelning, Hemgrupp-anslutning och avancerade säkerhetsalternativ.
Starta felsökaren för hemgrupper Felsök problem med hemgruppen.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Vad är en hemgrupp?

En hemgrupp är en grupp datorer i ett hemnätverk som kan dela filer och skrivare. En hemgrupp gör det lättare att dela. Du kan dela bilder, musik, filmer, dokument och skrivare med andra i hemgruppen.

Du kan skydda hemgruppen med ett lösenord, som du kan ändra när som helst. Andra personer kan inte ändra filerna som du delar såvida du inte ger dem behörighet till det.

När du har skapat eller anslutit till en hemgrupp väljer du de bibliotek (t.ex. Mina bilder eller Mina dokument) som du vill dela. Du kan förhindra att vissa filer eller mappar delas och du kan lägga till fler bibliotek senare.

Hemgrupp är tillgängligt i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows 7. Du kan ansluta till en hemgrupp på en dator med Windows RT 8.1, men du kan inte skapa en hemgrupp eller dela innehåll med hemgruppen. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du ansluta till men inte skapa en hemgrupp.

Skapa en hemgrupp

En hemgrupp skapas automatiskt när du konfigurerar en dator med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1. Om det redan finns en hemgrupp i ditt hemnätverk kan du gå med i den.

Så här skapar du en hemgrupp

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.
 2. Tryck eller klicka på Skapa.
 3. Markera de bibliotek och enheter som du vill dela med hemgruppen.

När du har skapat en hemgrupp kan övriga datorer i nätverket med Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7 ansluta till den.

Lägga till de övriga datorerna i hemgruppen

När någon i nätverket har skapat en hemgrupp är nästa steg att gå med i den. Du behöver hemgruppens lösenord, som du kan få från valfri medlem i hemgruppen. Alla användarkonton utom gästkontot kommer att tillhöra hemgruppen. Varje person bestämmer åtkomsten till sina egna bibliotek.

När du vill gå med i en hemgrupp, gör du följande på den dator som du vill lägga till i hemgruppen:

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.
 2. Ange lösenordet för hemgruppen och tryck eller klicka på Anslut.

 3. Markera de bibliotek och enheter som du vill dela med hemgruppen.
 4. Tryck eller klicka på kontrollen under Medieenheter om du vill tillåta att delat innehåll spelas upp på enheter i nätverket, t.ex. tv-apparater och spelkonsoler.

Hitta hemgruppens filer

Datorer som tillhör hemgruppen visas i Utforskaren.

Så här kommer du åt delade bibliotek på andra datorer i hemgruppen

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.
 2. Tryck eller klicka på användarkontot för den person vars bibliotek du vill komma åt under Hemgrupp.
 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på det bibliotek som du vill komma åt i fillistan och dubbeltryck eller dubbelklicka sedan på önskad fil eller mapp.

Dela bibliotek och enheter, eller sluta dela dem

När du skapar eller går med i en hemgrupp väljer du vilka bibliotek och enheter som du vill dela med andra i hemgruppen. Som standard delas bibliotek med läsåtkomst, vilket innebär att andra kan titta och lyssna på innehållet i biblioteket, men inte ändra filerna i det. Du kan ändra behörighetsnivån när du vill och välja att inte dela vissa filer och mappar.

Endast användare som hör till hemgruppen kan visa delade bibliotek och enheter. Du kan välja att dela bibliotek, enheter eller enskilda filer och mappar med vissa personer i hemgruppen eller med alla.

Så här delar du enheter och hela bibliotek

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.
 2. Markera de bibliotek och enheter som du vill dela med hemgruppen.

Så här delar du enskilda filer eller mappar

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.
 2. Markera objektet och tryck eller klicka sedan på fliken Dela.
 3. Välj ett alternativ i gruppen Dela med. Det finns olika Dela med-alternativ beroende på om datorn är ansluten till ett nätverk och i så fall vilken typ av nätverk.
  • Om du vill dela objekt med en viss person väljer du den personens konto.
  • Om du vill dela med alla som tillhör hemgruppen väljer du något av alternativen för Hemgrupp. Om du vill dela bibliotek med alla medlemmarna i hemgruppen sveper du från skärmens högra kant, trycker på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar. (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, för pekaren nedåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.) Tryck eller klicka sedan på Hemgrupp.
  • Om du vill förhindra att en fil eller mapp delas med en annan användare trycker eller klickar du på fliken Dela och sedan på Sluta dela.
  • Om du vill ändra åtkomstnivån för en fil eller mapp trycker eller klickar du på fliken Dela och väljer Hemgrupp (visa) eller Hemgrupp (visa och redigera).
  • Om du behöver dela en plats såsom en enhet eller systemmapp ska du använda alternativet Avancerad delning.

Dela en skrivare

Skrivare som är anslutna med en USB-kabel kan delas med en hemgrupp. När skrivaren har delats kan du komma åt den genom dialogrutan Skriv ut i alla program, precis som en skrivare som är direktansluten till datorn.

Så här delar du skrivaren med hemgruppen

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.
 2. Tryck eller klicka på kontrollen om du vill dela skrivare och enheter.

Så här skriver du ut på en skrivare i hemgruppen

Öppna Skriv ut-menyn i den app som du vill skriva ut från, välj hemgruppens skrivare och tryck eller klicka på Skriv ut.

Ändra hemgruppsinställningar om det behövs

Du kan ändra inställningar när som helst efter konfigurationen av hemgruppen på följande sätt:

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.
 2. Välj de önskade inställningarna.

Du kan ändra följande inställningar:

Inställning Beskrivning
Dela bibliotek och enheter Välj de bibliotek, skrivare och enheter som du vill dela med hemgruppen.
Dela medier

Använd den här inställningen om du vill dela medier med alla enheter i nätverket. Du kan t.ex. dela bilder med en digital bildram eller musik med en mediespelare i nätverket.


Visa hemgruppens lösenord Visa hemgruppens lösenord. Om någon annan vill ansluta till hemgruppen ger du dem detta lösenord.
Lämna hemgruppen Lämna din hemgrupp. Du kan inte ta bort en hemgrupp, men om alla lämnar hemgruppen försvinner den. Du kan sedan skapa en ny hemgrupp om du vill.

Ändra hemgruppens lösenord

Om du vill ändra hemgruppens lösenord följer du anvisningarna nedan:

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)
 2. Skriv hemgrupp i sökrutan och klicka på Inställningar.
 3. Tryck eller klicka på Ändra lösenord för hemgrupp i listan över resultat.
 4. Tryck eller klicka på Ändra lösenordet och följ anvisningarna. Du kan bli ombedd att ange ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Windows 7

Vad är en hemgrupp?

En hemgrupp är en grupp datorer i ett hemnätverk som kan dela filer och skrivare. En hemgrupp gör det lättare att dela. Du kan dela bilder, musik, filmer, dokument och skrivare med andra i hemgruppen.

Du kan skydda hemgruppen med ett lösenord, som du kan ändra när som helst. Andra personer kan inte ändra filerna som du delar såvida du inte ger dem behörighet till det.

När du har skapat eller anslutit till en hemgrupp väljer du de bibliotek (t.ex. Mina bilder eller Mina dokument) som du vill dela. Du kan förhindra att vissa filer eller mappar delas och du kan lägga till fler bibliotek senare.

Hemgrupp är tillgängligt i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows 7. Du kan ansluta till en hemgrupp på en dator med Windows RT 8.1, men du kan inte skapa en hemgrupp eller dela innehåll med hemgruppen. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du ansluta till men inte skapa en hemgrupp.

Skapa en hemgrupp

En hemgrupp skapas automatiskt när du konfigurerar en dator med Windows 7. Om det redan finns en hemgrupp i ditt hemnätverk kan du gå med i den.

 1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.
 2. Klicka på Skapa en hemgrupp på sidan Dela med andra hemdatorer som använder Windows 7 och följ sedan anvisningarna.

När du har skapat en hemgrupp kan de övriga datorerna med Windows 7 i nätverket ansluta till den.

Lägga till de övriga datorerna i hemgruppen

När någon i nätverket har skapat en hemgrupp är nästa steg att gå med i den. Du behöver känna till hemgruppens lösenord. Det kan du få från personen som skapade hemgruppen.

När du vill gå med i en hemgrupp, gör du följande på den dator som du vill lägga till i hemgruppen:

 1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.
 2. Klicka på Anslut nu och följ anvisningarna på skärmen.

Komma åt hemgruppens filer

Datorer som tillhör hemgruppen visas i Utforskaren.

Så här kommer du åt filer eller mappar på andra datorer i hemgruppen

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på ditt användarnamn.
 2. Klicka på användarkontonamnet för den person vars filer du vill komma åt i navigeringsrutan (den vänstra rutan) under Hemgrupp.
 3. Dubbelklicka på det bibliotek du vill komma åt i fillistan och dubbelklicka sedan på den fil eller mapp som du vill använda.

Kontrollera vilka filer eller mappar som delas med hemgruppen

När du skapade eller anslöt till hemgruppen valde du vilka bibliotek och enheter som du ville dela med andra i hemgruppen. Till en början delas bibliotek med läsbehörighet, vilket innebär att du kan titta eller lyssna på innehållet i biblioteket, men du kan inte ändra i bibliotekets filer. Du kan ändra behörighetsnivån senare och förhindra att vissa filer eller mappar delas.

Så här förhindrar du att ett bibliotek delas

 1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.
 2. Avmarkera kryssrutan för alla bibliotek som du inte vill dela och klicka sedan på Spara ändringarna.

Så här förhindrar du specifika filer eller mappar från att delas

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på ditt användarnamn.
 2. Bläddra till den fil eller mapp som du inte vill dela och markera den.
 3. Gör något av följande:
  • Förhindra att filen eller mappen delas med någon annan genom att klicka på Dela med i verktygsfältet och sedan på Ingen.
  • Dela filen eller mappen med utvalda personer genom att klicka på Dela med i verktygsfältet och sedan på Välj personer. Markera de personer du vill dela med och klicka på Lägg till. Klicka på Dela när du är klar.
  • Ändra behörighetsnivån för en fil eller mapp genom att klicka på Dela med i verktygsfältet och sedan välja Hemgrupp (Läsa) eller Hemgrupp (Läsa/skriva).

Dela skrivare

Skrivare som är anslutna med en USB-kabel kan delas med en hemgrupp. När skrivaren har delats kan du komma åt den via dialogrutan Skriv ut i vilket program som helst, precis som en skrivare som är direkt ansluten till datorn.

Så här delar du skrivaren med hemgruppen

 1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.
 2. Klicka på Installera skrivare.
 3. Markera kryssrutan Skrivare och klicka sedan på Spara ändringar.

Så här ansluter du automatiskt till en hemgruppsskrivare

Klicka på meddelandet En hemgruppsskrivare påträffades som visas.

Så här ansluter du manuellt till en hemgruppsskrivare

 1. Klicka på Start-knappen på den dator som skrivaren är direkt ansluten till, klicka på Kontrollpanelen, skriv hemgrupp i sökrutan och klicka sedan på Hemgrupp.
 2. Kontrollera att kryssrutan Skrivare är markerad.
 3. Gå till den dator som du vill skriva ut från.
 4. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.
 5. Klicka på Installera skrivare.
 6. Om du inte redan har en drivrutin för skrivaren installerad klickar du på Installera drivrutin i den dialogruta som visas.

Ändra hemgruppsinställningar om det behövs

Du kan ändra inställningar när som helst efter konfigurationen av hemgruppen på följande sätt:

 1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.
 2. Välj önskade inställningar och klicka sedan på Spara ändringar.

Här följer inställningarna på inställningssidan för Hemgrupp:

Inställning Beskrivning
Dela bibliotek och skrivare Välj de bibliotek och skrivare som du vill dela helt och hållet med hemgruppen. 
Dela media med enheter

Använd den här inställningen om du vill dela medier med alla enheter i nätverket. Du kan t.ex. dela bilder med en digital bildram eller musik med en mediespelare i nätverket.


Visa eller skriv ut hemgruppens lösenord Visa eller skriv ut lösenordet för hemgruppen.
Ändra lösenordet Ändra hemgruppens lösenord.
Lämna hemgruppen Lämna din hemgrupp.
Ändra avancerade delningsinställningar Ändra inställningar för nätverksidentifiering, fildelning, delning av delade mappar, lösenordsskyddad delning, hemgruppsanslutningar och fildelningsanslutningar.
Starta felsökaren för hemgrupper Felsök problem med hemgruppen.
Egenskaper

Artikel-id: 17145 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback