Gör så att det blir lättare att se i Windows

I Windows 10 finns många funktioner och alternativ för dig som har svårt att se det som visas på skärmen. Inställningarna nedan är bara några exempel på saker som du kan ändra för att se bättre i Windows.

Ändra storlek och färg

 • Om du vill ändra storlek på text, appar och andra objekt i bildskärmsinställningarna väljer du Start

  Windows-logotypen
  och sedan Inställningar > System > Skärm .

 • Om du vill använda ett högkontrasttema väljer du Start

  Windows-logotypen
  och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Högkontrast .

 • Gör panelerna på Start-menyn större och enklare att se. Håll ned (eller högerklicka) på panelen som du vill ändra storlek på, välj Ändra storlek och välj sedan önskad storlek.

Vet var du pekar

 • Du kan göra musen tydligare genom att ändra färg och storlek på muspekaren. Välj Start

  Windows-logotypen
  och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Mus .

 • Genom att lägga till pekarspår kan du se vart muspekaren rör sig på skärmen. Välj Start

  Windows-logotypen
  och sedan Inställningar > Enheter > Mus och pekplatta > Fler musalternativ. Välj fliken Pekaralternativ i fönstret Egenskaper för mus och sedan Visa pekarspår.

 • Du kan också låta Windows visa visuell återkoppling när du rör vid skärmen. Välj Start

  Windows-logotypen
  , Inställningar > Hjälpmedel > Andra alternativ och välj sedan växlingsknappen under Visa visuell återkoppling när jag rör vid skärmen.

Förstora skärmen

Förstoringsglaset förstorar delar av, eller hela, skärmen så att du tydligare kan se ord och bilder. Det finns ett par inställningar som du kan anpassa efter dina behov.

Du kan snabbt öppna Förstoringsglaset genom att trycka på Windows-tangenten

Windows-logotypen
+ Plustecken (+). När Förstoringsglaset är aktivt väljer du Windows-tangenten
Windows-logotypen
+ Plustecken (+) eller Windows-tangenten
Windows-logotypen
+ Minustecken (-) för att zooma in eller ut det förstorade fönstret.

Mer information om Förstoringsglaset finns i Visa objekt på skärmen med Förstoringsglaset.

Läsa på skärmen med Skärmläsaren

Skärmläsaren är en inbyggd skärmläsare som läser upp text på datorskärmen och beskriver händelser, till exempel meddelanden och avtalade tider i kalendern, så att du kan använda datorn även om du har nedsatt eller ingen syn. Om du vill starta eller avsluta Skärmläsaren trycker du på Windows-tangenten

Windows-logotypen
+ Retur.

Mer information om hur du använder Skärmläsaren finns i Lyssna på text som läses högt av Skärmläsaren.

Egenskaper

Artikel-id: 27928 – senaste granskning 13 okt. 2016 – revision: 9

Feedback