Fullständig guide till Skärmläsaren

Skärmläsaren är en skärmläsningsapp som är inbyggd i Windows 10, så du behöver inte ladda ned eller installera något. I den här handboken beskrivs hur du använder Skärmläsaren i Windows så att du kan börja använda appar, surfa på webben och mycket mer. 

Under innehållsförteckningen finns ett avsnitt om nyheter i Skärmläsaren.

Obs!den här guiden är tillgänglig som ett Word-dokument och en PDF- fil (endast på engelska). Du kan Ladda ned en version av den här guiden i Braille (svenska, UEB nivå 2 Braille). Kontakta Skriv bords svarför att få ytterligare språk eller format.

Vill du lära dig hur du använder Skärmläsaren till att göra saker i Office-appar som Outlook och Word? Kolla in artiklarna på den här sidan: Använd en skärm läsare och kortkommandon med Office-appar.

Innehåll

Kapitel

Vad innehåller det

Kapitel 1: Introduktion till Skärmläsaren

En översikt över Skärmläsaren, bland annat hur du startar och stänger av den.

Kapitel 2: Grunderna i Skärmläsaren

Lär dig att navigera på skärmen, hitta och öppna appar, ändra det som Skärmläsaren ska läsa upp samt justera volym och talhastighet.

Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget

Lär dig att navigera i appar, e-post och på webben med hjälp av snabbnavigeringsläget.

Kapitel 4: Läsa text

Lär dig hur du får text uppläst och får information om text som teckensnitt, textfärg och skiljetecken.

Kapitel 5: Navigering

Lär dig hur du får mer information om appen eller sidan du utforskar med vyerna i Skärmläsaren.

Kapitel 6: Använda Skärmläsaren med tryckgester

Lär dig hur du använder Skärmläsaren med tryckinmatning som enkla gester.

Kapitel 7: Anpassa Skärmläsaren

Lär dig att ändra hur Skärmläsaren startas, hur mycket feedback du hör när du skriver, ändra Skärmläsarens kommandon och använda TTS-programvara (text till tal) från tredje part.

Kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift

Lär dig hur du använder Skärmläsaren med en uppdateringsbar punktskriftsskärm.

Bilaga A: Språk och röster som stöds

En lista med tillgängliga språk och röster för text till tal (TTS) i Skärmläsaren.

Bilaga B: Tangentbordsgenvägar och tryckgester för Skärmläsaren

En lista med tillgängliga tangentbordskommandon och tryckgester i Skärmläsaren.

Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds

En lista med punktskriftsskärmar som stöds i Skärmläsaren.

Bilaga D: Användarhandböcker för tidigare versioner av Skärmläsaren

Användarhandböcker för tidigare versioner av Skärmläsaren

Bilaga E: ljud för skärm läsaren

En lista med ljud som Skärmläsaren använder och vad ljuden innebär.

Nyheter

Version från 2020

I den här version är fokus på att hjälpa dig få saker gjorda snabbare. Om du vill ge feedback från Microsoft trycker du på skärm läsaren (CapsLock) + Alt + F när skärm läsaren körs.

E-postförbättringar i Outlook och Windows E-post

Använd snabbnavigeringsläget för att läsa e-post

Snabbnavigeringsläget aktiveras automatiskt när du öppnar ett e-postmeddelande. Använd piltangenterna och andra snabbnavigeringskommandon precis som du skulle göra på webben för att navigera.

E-postmeddelanden läses automatiskt

När du öppnar ett e-postmeddelande börjar Skärmläsaren läsa upp det – inga kommandon krävs.

Få viktig information uppläst, skippa bruset

I Outlook kommer skärm läsaren att läsa ett e-postmeddelande (olästa, vidarebefordrade osv.) som skickade den, ämnes raden och alla andra egenskaper i e-postmeddelandet som är viktigt eller unikt (till exempel att skärm läsaren läser om ett e-postmeddelande är markerat).

Skärmläsaren läser inte upp onödig information i en tabell, t.ex. om det finns 5 tomma kolumner, och kolumnrubriker läses inte upp som standard. Aktivera och inaktivera kolumn rubrik genom att trycka på skärm läsaren + H.

Webbförbättringar

Inga fler hyperlänkar som inte är till hjälp

Skärmläsaren ger dig rubriken på webbsidan för en länk. Tryck på skärm läsaren + CTRL + Doch skärm läsaren tar emot URL-adressen för den hyperlänk som du är på och skickar den till en online tjänst som tillhandahåller sid rubriken för skärm läsaren. När fokus är på en bild ger kommandot Skärmläsaren + Ctrl + D en beskrivning av bilden. Om du vill inaktivera alla online tjänster som används av skärm läsaren kan du stänga av den här funktionen i inställningar för skärm läsaren.

Få en snabb sammanfattning av en webbsida

Tryck på Skärmläsartangenten + S om du vill få en sammanfattning av en webbsida uppläst, t.ex. antalet länkar, landmärken och rubriker.

Populära länkar och fullständig webbsidessammanfattning

Tryck på Skärmläsaren + två snabba tryck på S för att visa en dialogruta på skärmen med följande information: antal länkar, landmärken och rubriker på en sida samt en lista med populära länkar för en sida (populära länkar är de länkar på en sida som genererat störst intresse).

Webbsidor läses upp automatiskt

Skärmläsaren läser upp webbsidor automatiskt från början av sidan.

Ljudförbättringar

Nya ljud för vanliga åtgärder

Skärmläsarljuden är nu mer funktionella och responsiva. Ljud spelas nu upp för till exempel vanliga åtgärder, som när du kommer till en länk eller när du aktiverar eller inaktiverar snabbnavigeringsläge. För att hantera ljud för vanliga åtgärder, gå till inställningar för skärm läsaren. För att höra skärm läsar ljudet, se bilaga E: ljud för skärm läsaren.

Läs upp versaler och ord

Som standard läser Skärmläsaren upp versaler och gemener på samma sätt. Det innebär att ”Ord”, ”ORD” och ”ord” låter likadant.

Om du vill höra om en bokstav skrivs med versaler kan Skärmläsaren säga "versal" före bokstaven, eller läsa ordet eller bokstaven med en högre tonhöjd. Om du vill ändra hur Skärmläsaren hanterar versaler går du till avsnittet "Ändra vad som läses upp vid uppläsning och interaktion” i Skärmläsarens inställningar.

Läsa upp med Förstoringsglaset

Förstoringsglaset som finns i Windows 10 läser nu upp text. Det kan vara användbart om du har nedsatt syn och vill att texten läses upp på begäran.  Mer information finns i läsa med förstorings glaset .

Nya eller viktiga kommandon

Skärm läsar knapp + Ctrl + D: Hämta webb sidans källa för en länk

Skärm läsar knapp + S: Hämta en översikt över webb sidor

Skärm läsar knapp + S två gånger snabbt: Hämta dialog rutan Sammanfattning av webb sidor och populära länkar

Skärm läsar knapp + H: Aktivera eller inaktivera läsning av kolumn rubriker i Outlook

Skärm läsar knapp + ALT + F: ge feedback om skärm läsaren

Windows-tangenten + plus tecken (+): öppna förstorings glaset

Andra funktioner som är nya för Skärmläsaren i de senaste versionerna

Startsidan för Skärmläsaren

Varje gång du startar Skärmläsaren tas du till startsidan för Skärmläsaren där du kan hitta allt du behöver, som att ändra inställningar för Skärmläsaren eller att lära dig grunderna i Skärmläsaren via snabbstarten. När du minimerar Skärmläsaren hamnar startsidan i systemfältet, så du behöver inte navigera runt den när du använder Alt + Tabb för att växla mellan olika saker.

Läs upp efter mening

Nu kan Skärmläsaren läsa nästa, aktuell och tidigare mening. Läs upp efter mening är tillgängligt när du använder tangentbord, tryckinmatning eller punktskrift.

”Mening” är också en egen vy i Skärmläsaren. Tryck på Skärmläsaren + Page up eller Skärmläsaren + Page down för att aktivera meningsvyn. Tryck sedan på Skärmläsaren + Vänsterpil för att gå till föregående mening eller Skärmläsaren + Högerpil för att gå till nästa mening.

Du kan använda de här nya kommandona på punktskriftsskärmar genom att trycka på punkterna 2-3-4 eller 2-3-4-7 i kommandoinmatningsläget. 

Nya utförlighetsnivåer

Skärmläsaren har fem utförlighetsnivåer som påverkar hur mycket information du hör när Skärmläsaren läser upp text, till exempel på webbplatser och när du interagerar med kontroller. Varje nivå finns dokumenterad i kapitel 4 med en kort beskrivning av hur du kan använda den.

Använd snabbnavigeringsläget i din webbläsare

Snabbnavigeringsläget aktiveras automatiskt i Google Chrome och Microsoft Edge.

Standardtangentbordslayout

Vi ville göra det enklare för dig att lära dig Skärmläsaren och använda den, så vi har introducerat en ny standardtangentbordslayout. Den nya layouten liknar i hög grad den tangentbordslayout du kan ha använt med andra skärmläsare.

När tangentbordsgenvägar nämns i den här guiden gäller de för den nya standardtangentbordslayouten. Bland nyheterna finns uppdateringar av Skärmläsarens tangentbordsgenvägar för sida, stycke, rad, ord och tecken. Det finns även nya kommandon för Skärmläsaren som sök, lista med länkar, lista med rubriker och lista med landmärken. För vissa kommandon kan du nu använda det numeriska tangentbordet.

Du kan få mer information om alla nya och uppdaterade tangentbordsgenvägar i Bilaga B: Tangentbordsgenvägar och tryckgester för Skärmläsaren. Hitta snabbnavigeringskommandon i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Obs! Ditt tangentbord är inställt på standardlayouten som standard. Om du vill ändra detta går du till Inställningar  > Hjälpmedel  > Skärmläsaren och väljer layouten Äldre. Du kan även gå till inställningarna för Skärmläsaren genom att trycka på Windows-tangenten  + Ctrl + N. Nya kommandon i Skärmläsaren är inte tillgängliga med den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningar för äldre kommandon står i konflikt med de som används i de nya funktionerna för Skärmläsaren.
Öppna inställningar för skärm läsaren
 

Skärmläsartangent

Nu kan du välja vilken låstangent du vill använda för kommandona i Skärmläsaren. Både Caps Lock och Insert kan användas som standardtangent för Skärmläsaren. Du kan använda båda de här tangenterna i kommandon som använder Skärmläsarknappen. I fortsättningen kallar vi Skärmläsartangenten för Skärmläsaren i kommandon. Du kan ändra din Skärmläsar-knapp i inställningarna för Skärmläsaren.

Uppdaterade kommandon för att ändra vy

Kommandona för att ändra vy är nu mappade till Skärmläsaren + Page up och Page down. Du kan även ändra vy genom att trycka på Skärmläsaren + Ctrl + Uppåtpil eller Nedåtpil.

Förbättringar i snabbnavigeringsläget

Kommandona för primär och sekundär åtgärd har ändrats i snabbnavigeringsläget. En primär åtgärd kan utföras genom att trycka på Retur eller Blanksteg. En sekundär åtgärd kan utföras genom att lägga till Skift-tangenten till någon av dessa tangenter (Skift + Retur eller Skift + Blanksteg). Du märker den här ändringen oavsett vilken tangentbordslayout du väljer.

Dessutom har flera nya tangentbordskommandon för att välja text lagts till i snabbnavigeringsläget. Mer information om dem finns i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Lämna feedback

Din feedback hjälper oss att göra Skärmläsaren bättre. När Skärmläsaren är aktiverad trycker du på Skärmläsaren + Alt + F för att öppna Feedbackhubben där du kan skicka feedback om Skärmläsaren till oss. Du kan också lämna kommentarer på webbplatsen Microsoft Accessibility User Voice . Om du behöver teknisk support för skärm läsaren eller annan Microsoft hjälpmedels teknik kontaktar du Microsoft Disability Answer Desk.

Om du vill skicka ytterligare diagnostikdata och prestandadata till Microsoft trycker du på Windows-tangenten  + Ctrl + N för att öppna inställningarna för Skärmläsaren. Aktivera sedan inställningen under Hjälp oss att förbättra Skärmläsaren och starta om Skärmläsaren.
Öppna inställningar för skärm läsaren
 

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×