Återställa eller installera om Windows 10

Gäller för: Windows 10

Återställa

Det finns tre alternativ för att återställa datorn. Om du har provat allt annat och datorn fortfarande inte fungerar bra kan du göra en återställning.

  • Alternativ 1: Välj Start  > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Återställning. Under Återställ den här datorn väljer du Kom igångÖppna inställningar för återställning.
  • Alternativ 2: Starta om datorn för att komma till inloggningsskärmen. Håll sedan ned Skift samtidigt som du väljer strömbrytarikonen > Starta om längst ned till höger på skärmen. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.
  • Alternativ 3: Välj Start  och håll sedan ned skift samtidigt som du väljer Av/på > Starta om för att starta om datorn i återställningsläge. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.
  • Alla dessa tre alternativ gör att du kommer igång, men när du väl har påbörjat processen måste du följa anvisningarna som visas. Om inget av dessa tre alternativ fungerar kan du använda installationsmedia för att installera om Windows 10.

Använda installationsmedia för att installera om Windows 10