Windows Update-felsökning

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

  • Om du får en felkod när du laddar ned och installerar Windows-uppdateringar kan Update-felsökaren hjälpa dig att lösa problemet. Se till att du är ansluten till Internet och kör eller hämta sedan den version av Update-felsökaren som är avsedd för din version av Windows:
  • Windows 10: Välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsökning och välj Windows Update under Kom igångoch välj kör Felsökaren.
  • Windows 7 och Windows 8: Hämta Felsökaren för uppdateringar för Windows 7 och Windows 8 och kör felsökaren.
  • När det är klart är det bäst att starta om enheten. Sök sedan efter nya uppdateringar. Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update . Välj sedan Sök efter uppdateringar och installera tillgängliga uppdateringar.
  • Om det inte löser alla problem kan du prova att köra felsökaren igen och kontrollera om det finns ytterligare fel. Du kan även se Åtgärda Windows Update-fel och följa felsökningsstegen.
  • Mer felsökningsinformation för Windows Update finns i Felsöka problem när du uppdaterar Windows 10. Mer information om hur du uppgraderar till Windows 10 finns i Uppgradera till Windows 10: VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR