I Windows 11 bestämmer du när och hur de senaste uppdateringarna ska hämtas för att göra din enhet enkel och säker att använda. Denna artikel är avsedd som en hjälp när du behöver få svar på frågor och felsöka vanliga problem med din Windows 11-uppdatering.

Om du söker efter information om hur du aktiverar Windows 11 eller verifiera om din installation av Windows 11 är aktiverad, kan du läsa Aktivera Windows.

Har du problem med att installera Windows-uppdateringar? Börja här.

Det kan finnas flera anledningar till varför din enhet inte kan uppdateras till den senaste versionen av Windows 11. Följande tips kan hjälpa dig att hitta det problem som påverkar din enhet.

Innan du börjar ser du till att enheten är ansluten till elnätet och till Internet. Prova sedan stegen nedan för att få datorn att uppdatera.

För vissa uppdateringar krävs administratörsbehörighet. Om ditt konto inte har administratörsbehörighet kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows. Om någon annan hemma eller på kontoret har ett administratörskonto på din enhet, kan du be den personen installera uppdateringarna.

Viktigt!: 

 • Innan du provar någon av lösningarna nedan måste du säkerhetskopiera dina personliga filer. Du kan använda Filhistorik för att säkerhetskopiera dina filer till en annan enhet eller sätta i en USB-enhet och använda Utforskaren för att dra och kopiera viktiga filer till USB-enheten. Om du loggar in på Windows med ett Microsoft-konto återställs systeminställningarna automatiskt när uppdateringen är klar och du är ansluten till Internet.

 • Du kan också säkerhetskopiera dina filer med OneDrive. Mer information finns i Säkerhetskopiera mappar för dina Dokument, Bilder och Skrivbord med OneDrive.

Kontrollera att enheten har tillräckligt med ledigt utrymme. Det krävs minst 16 GB ledigt utrymme på enheten för att du ska kunna uppgradera till ett 32-bitars operativsystem, eller 20 GB för ett 64-bitars operativsystem. Om enheten har en liten hårddisk kan behöva du sätta i en USB-enhet för att uppdatera den.

Om din dator har låg lagringsutrymme kan du prova de sätt som beskrivs i Frigöra diskutrymme i Windows.

För många uppdateringar krävs en omstart av enheten. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program. Välj sedan Start > Av/på och välj antingen Uppdatera och starta om eller Uppdatera och stäng av.

Även om du har laddat ned vissa uppdateringar kan det finnas fler tillgängliga. När du har provat de föregående stegen kör du Windows Update igen genom att välja Start > Inställningar > Windows Update > Sök efter uppdateringar. Ladda ned och installera alla nya uppdateringar.

Sök efter uppdateringar i Inställningar

Ta bort alla externa lagringsenheter och diskar, dockor och annan maskinvara som du anslutit till enheten och som inte krävs för enhetens grundläggande funktion. Försök sedan köra uppdateringarna igen och se om det löser problemet. Om det inte löste problemet fortsätter du till nästa tips.

Om du har anslutit maskinvara till enheten söker du efter drivrutinsuppdateringar från tredje part och installationsanvisningar på maskinvarutillverkarens webbplats. Uppdatera alla drivrutiner och kör sedan uppdateringarna igen och se om det löser problemet. Om det inte löste problemet fortsätter du till nästa tips.

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du enhetshanteraren. Välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.

 2. Titta om någon av de enheter som visas i fönstret har ett gult utropstecken bredvid sig. (Du kan behöva markera varje kategori för att visa listan över enheter.) Välj enhetens namn.

 3. Välj Åtgärd och välj sedan Uppdatera drivrutin eller Avinstallera för att åtgärda felen.

Vanliga frågor om felsökning

Om du får ett felmeddelande med en viss felkod provar du att köra Windows Update-felsökning. Om det inte löser problemet kan du läsa Åtgärda Windows Update-fel och följa instruktionerna för att lösa vanliga uppdateringsproblem.

Hur lång tid det tar att ladda ned och installera uppdateringar beror på anslutningshastigheten, nätverksinställningarna och uppdateringens storlek. Om installationen fastnar på ett visst procenttal kan du prova att söka efter uppdateringar igen eller köra Windows Update-felsökning.

Om du vill söka efter uppdateringar väljer du Start Inställningar Windows Update > Sök efter uppdateringar

Om du behöver hjälp skriver du få hjälp i sökrutan i aktivitetsfältet och väljer sedan Få hjälp från listan med resultat. Om du stöter på mer problem och vill lämna feedback skriver du Feedbackhubben i sökrutan i Aktivitetsfältet och väljer sedan Feedbackhubben i listan med resultat. 

Windows 11 är den säkraste Windows-versionen hittills, och vi rekommenderar att du håller din dator uppdaterad för att skydda den mot säkerhetsrisker och för att den ska fungera bra. Men du kan också pausa uppdateringar tillfälligt och även schemalägga en omstart, om du vill installera uppdateringar vid en tidpunkt som passar bättre för dig.
Läs om hur du pausar uppdateringar tillfälligt
Läs om hur du schemalägger en omstart om du vill installera uppdateringar på en tid som passar dig

Du får bara ett meddelande när det är dags att starta om datorn för att tillämpa de installerade uppdateringarna.

De kvalitetsuppdateringar för Windows 11 som görs varje månad är mycket små och påverkar inte dataanvändningen så mycket. Funktionsuppdateringar brukar ske två gånger per år och du kan styra när de ska installeras. De kräver mer data men görs mer sällan.

Om du använder en anslutning med datapriser installeras inte vissa uppdateringar för Windows automatiskt. Anslutningar med datapriser i Windows

Att datorn är långsam kan bero på flera olika saker, men om du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 11 kan datorns prestanda förbättras. Om du behöver hjälp med en långsam dator kan du läsa Tips för att förbättra datorns prestanda i Windows.

Om du har problem med att hitta dina filer efter en uppgradering kan du läsa Hitta förlorade filer efter uppgraderingen till Windows 10 eller 11 för andra saker att försöka.

Avancerat

Varning!: Microsoft rekommenderar endast att du testar procedurerna i det här avsnittet om du är van vid att använda kommandoraden. Du måste ha administratörsbehörighet på enheten för att kunna göra detta. 

 1. Gå till sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Kommandotolken och välj Kör som administratör i listan med alternativ. Välj Ja. I fönstret som visas skriver du sedan följande kommandon ett i taget, inklusive blanksteg som visas. När du har skrivit varje kommando trycker du på Retur. Låt sedan varje kommando slutföras innan du skriver nästa kommando.

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start bits

  net start wuauserv

 2. När alla kommandon är slutförda stänger du Kommandotolkens fönster och startar om datorn.

I vissa fall kan antivirus- eller säkerhetsprogram från tredje part orsaka fel när du försöker uppdatera till den senaste versionen av Windows 11. Du kan tillfälligt avinstallera programvaran, uppdatera din dator och installera om programvaran när enheten har uppdaterats. Vi rekommenderar att du använder antivirus- och säkerhetsprogram från tredje part som är kompatibla med den senaste versionen av Windows 11. Du kan kontrollera kompatibiliteten på programtillverkarens webbplats.

Obs!: Försäkra dig om att du vet hur du installerar om dina program och att du har nödvändiga produktnycklar tillgängliga innan du avinstallerar några program.

Gå till sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Kommandotolken och välj Kör som administratör i listan med alternativ. Välj Ja.     I fönstret som visas skriver du följande kommando, inklusive blanksteg som visas:
chkdsk/f C:
och tryck sedan på Retur. Reparationer görs automatiskt på hårddisken och du uppmanas starta om enheten.

En ren omstart innebär att Windows startas med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram. Det kan hjälpa till att de eliminera programvarukonflikter som kan uppstå när du installerar ett program eller en uppdatering som kan orsaka problem under uppdateringen av datorn.
Lär dig hur du gör en ren omstart

 1. Gå till sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Kommandotolken och välj Kör som administratör i listan med alternativ.

 2. I fönstret som visas skriver du följande kommando inklusive blanksteg som visas:
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Tryck på Retur. När kommandoåtgärden har körts visas ett bekräftelsemeddelande från kommandotolken om att återställningsåtgärden slutfördes eller att åtgärden slutfördes korrekt.  
  Obs! Om du inte ser ett bekräftelsemeddelande skriver du kommandot igen och försöker igen.

 4. Skriv sedan följande kommando, inklusive blanksteg som visas:
  sfc /scannow

 5. Tryck på Retur. Vänta tills sfc scan-verifieringen når 100 % och stäng sedan kommandotolken.

 6. Prova att köra Windows Update igen.

Kommandotolken visar: DISM/Onlin /Cleanup-Image/RestoreHealth

Lär dig hur du reparerar en Windows-avbildning

Gå till programnedladdningssidan och välj Ladda ned verktyget nu för att ladda ned verktyget för att göra en ren installation. Läs informationen på programnedladdningssidan noggrant innan du använder verktyget.

I Windows 10 bestämmer du när och hur de senaste uppdateringarna ska hämtas för att göra din enhet enkel och säker att använda. Informationen nedan är avsedd som en hjälp när du behöver få svar på frågor och felsöka vanliga problem med din Windows 10-uppdatering.

Om du söker efter information om hur du aktiverar Windows 10 eller för att verifiera om din installation av Windows 10 är aktiverad, kan du läsa Aktivera Windows.

Har du problem med att installera Windows-uppdateringar? Börja här.

Det kan finnas flera anledningar till varför din enhet inte kan uppdateras till den senaste versionen av Windows 10. Följande tips kan hjälpa dig att hitta det problem som påverkar din enhet.

Innan du börjar ser du till att enheten är ansluten till elnätet och till Internet. Prova sedan stegen nedan för att få datorn att uppdatera.

För vissa uppdateringar krävs administratörsbehörighet. Om ditt konto inte har administratörsbehörighet kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows. Om någon annan hemma eller på kontoret har ett administratörskonto på din enhet, kan du be den personen installera uppdateringarna.

Viktigt!: 

 • Innan du provar någon av lösningarna nedan måste du säkerhetskopiera dina personliga filer. Du kan använda Filhistorik för att säkerhetskopiera dina filer till en annan enhet eller sätta i en USB-enhet och använda Utforskaren för att dra och kopiera viktiga filer till USB-enheten. Om du loggar in på Windows med ett Microsoft-konto återställs systeminställningarna automatiskt när uppdateringen är klar och du är ansluten till Internet.

 • Du kan också säkerhetskopiera dina filer med OneDrive. Mer information finns i Säkerhetskopiera mappar för dina Dokument, Bilder och Skrivbord med OneDrive.

Kontrollera att enheten har tillräckligt med ledigt utrymme. Det krävs minst 16 GB ledigt utrymme på enheten för att du ska kunna uppgradera till ett 32-bitars operativsystem, eller 20 GB för ett 64-bitars operativsystem. Om enheten har en liten hårddisk kan behöva du sätta i en USB-enhet för att uppdatera den.

Om din dator har låg lagringsutrymme kan du prova de sätt som beskrivs i Frigöra diskutrymme i Windows.

För många uppdateringar krävs en omstart av enheten. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program. Välj sedan Start  > Av/på och välj antingen Uppdatera och starta om eller Uppdatera och stäng av.

Även om du har laddat ned vissa uppdateringar kan det finnas fler tillgängliga. När du har provat de föregående stegen kör du Windows Update igen genom att välja Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows Update  > Sök efter uppdateringar. Ladda ned och installera alla nya uppdateringar.

Sök efter uppdateringar i Inställningar

Ta bort alla externa lagringsenheter och diskar, dockor och annan maskinvara som du anslutit till enheten och som inte krävs för enhetens grundläggande funktion. Försök sedan köra uppdateringarna igen och se om det löser problemet. Om det inte löste problemet fortsätter du till nästa tips.

Om du har anslutit maskinvara till enheten söker du efter drivrutinsuppdateringar från tredje part och installationsanvisningar på maskinvarutillverkarens webbplats. Uppdatera alla drivrutiner och kör sedan uppdateringarna igen och se om det löser problemet. Om det inte löste problemet fortsätter du till nästa tips.

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du enhetshanteraren. Välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.

 2. Titta om någon av de enheter som visas i fönstret har ett gult utropstecken bredvid sig. (Du kan behöva markera varje kategori för att visa listan över enheter.) Välj enhetens namn.

 3. Välj Åtgärd och välj sedan Uppdatera drivrutin eller Avinstallera för att åtgärda felen.

Vanliga frågor om felsökning

Om du får ett felmeddelande med en viss felkod provar du att köra Windows Update-felsökning. Om det inte löser problemet kan du läsa Åtgärda Windows Update-fel och följa instruktionerna för att lösa vanliga uppdateringsproblem.

Hur lång tid det tar att ladda ned och installera uppdateringar beror på anslutningshastigheten, nätverksinställningarna och uppdateringens storlek. Om installationen fastnar på ett visst procenttal kan du prova att söka efter uppdateringar igen eller köra Windows Update-felsökning.

Om du vill söka efter uppdateringar väljer du Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update  > Sök efter uppdateringar. 

Om du behöver hjälp skriver du Få hjälp i sökrutan i Aktivitetsfältet. Välj sedan Få hjälp i listan med resultat. Om du stöter på mer problem och vill lämna feedback skriver du Feedbackhubben i sökrutan i Aktivitetsfältet och väljer sedan Feedbackhubben i listan med resultat. 

Windows 10 är den säkraste Windows-versionen hittills, och vi rekommenderar att du håller datorn uppdaterad för att skydda den mot säkerhetsrisker och för att den ska fungera bra. Men du kan också pausa uppdateringar tillfälligt och även schemalägga en omstart, om du vill installera uppdateringar vid en tidpunkt som passar bättre för dig.
Läs om hur du pausar uppdateringar tillfälligt
Läs om hur du schemalägger en omstart om du vill installera uppdateringar på en tid som passar dig

Du får bara ett meddelande när det är dags att starta om datorn för att tillämpa de installerade uppdateringarna.

Tips: 

 • Om du behöver veta var du slutade jobba efter en uppdatering, kan du använda Tidslinjen för att hitta rätt.

 • För att komma igång med tidslinjen väljer du Aktivitetsvy i Aktivitetsfältet eller trycker på Windows-tangenten +Tabb och väljer aktiviteten du vill återuppta.

De kvalitetsuppdateringar för Windows 10 som görs varje månad är rätt små och påverkar inte dataanvändningen så värst mycket. Funktionsuppdateringar brukar ske två gånger per år och du kan styra när de ska installeras. De kräver mer data men görs mer sällan.

Om du använder en anslutning med datapriser installeras inte vissa uppdateringar för Windows automatiskt. Anslutningar med datapriser i Windows

Att datorn är långsam kan bero på flera olika saker, men om du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10 kan datorns prestanda förbättras. Om du behöver hjälp med en långsam dator kan du läsa Tips för att förbättra datorns prestanda i Windows.

Om du har problem med att hitta dina filer efter en uppgradering kan du läsa Hitta förlorade filer efter uppgraderingen till Windows 10 eller 11 för andra saker att försöka.

Avancerat

Varning!: Microsoft rekommenderar endast att du testar procedurerna i det här avsnittet om du är van vid att använda kommandoraden. Du måste ha administratörsbehörighet på enheten för att kunna göra detta. 

 1. Gå till sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Kommandotolken och välj Kör som administratör i listan med alternativ. Välj Ja. I fönstret som visas skriver du sedan följande kommandon ett i taget, inklusive blanksteg som visas. När du har skrivit varje kommando trycker du på Retur. Låt sedan varje kommando slutföras innan du skriver nästa kommando.

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start bits

  net start wuauserv

 2. När alla kommandon är slutförda stänger du Kommandotolkens fönster och startar om datorn.

I vissa fall kan antivirus- eller säkerhetsprogram från tredje part orsaka fel när du försöker uppdatera till den senaste versionen av Windows 10. Du kan tillfälligt avinstallera programvaran, uppdatera datorn och installera om programvaran när enheten har uppdaterats. Vi rekommenderar att du använder antivirus- och säkerhetsprogram från tredje part som är kompatibla med den senaste versionen av Windows 10. Du kan kontrollera kompatibiliteten på programtillverkarens webbplats.

Obs!: Försäkra dig om att du vet hur du installerar om dina program och att du har nödvändiga produktnycklar tillgängliga innan du avinstallerar några program.

Gå till sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Kommandotolken och välj Kör som administratör i listan med alternativ. Välj Ja.  I fönstret som visas skriver du följande kommando, inklusive blanksteg som visas:
chkdsk/f C:
och tryck sedan på Retur. Reparationer görs automatiskt på hårddisken och du uppmanas starta om enheten.

En ren omstart innebär att Windows startas med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram. Det kan hjälpa till att de eliminera programvarukonflikter som kan uppstå när du installerar ett program eller en uppdatering som kan orsaka problem under uppdateringen av datorn.
Lär dig hur du gör en ren omstart

 1. Gå till sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Kommandotolken och välj Kör som administratör i listan med alternativ.

 2. I fönstret som visas skriver du följande kommando inklusive blanksteg som visas:
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Tryck på Retur. När kommandoåtgärden har körts visas ett bekräftelsemeddelande från kommandotolken om att återställningsåtgärden slutfördes eller att åtgärden slutfördes korrekt.  
  Obs! Om du inte ser ett bekräftelsemeddelande skriver du kommandot igen och försöker igen.

 4. Skriv sedan följande kommando, inklusive blanksteg som visas:
  sfc /scannow

 5. Tryck på Retur. Vänta tills sfc scan-verifieringen når 100 % och stäng sedan kommandotolken.

 6. Prova att köra Windows Update igen.

Kommandotolken visar: DISM/Onlin /Cleanup-Image/RestoreHealth

Lär dig hur du reparerar en Windows-avbildning

Gå till programnedladdningssidan och välj Ladda ned verktyget nu för att ladda ned verktyget för att göra en ren installation. Läs informationen på programnedladdningssidan noggrant innan du använder verktyget.

Har du fortfarande problem?

Kontakta Microsofts support om du fortfarande har problem med dina Windows-uppdateringar. 

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×