Säkerhetskopiera och återställa i Windows 10

Gäller för: Windows 10

Säkerhetskopiera och återställa i Windows 10 med hjälp av Filhistorik

 • Säkerhetskopiera datorn med Filhistorik 
 • Använd Filhistorik för att säkerhetskopiera till en extern enhet eller nätverksplats. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Säkerhetskopiering > Lägg till en enhet och välj sedan en extern enhet eller nätverksplats för dina säkerhetskopior.
  Bild av säkerhetskopiering med Filhistorik i Windows 10
 • Återställa filer med Filhistorik
 • Om du saknar en viktig fil eller mapp som du har säkerhetskopierat gör du så här för att få tillbaka den:
  • Skriv återställ filer i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Återställ dina filer med Filhistorik.

  • Leta efter den fil som du behöver och använd sedan pilarna för att visa alla versioner av filen.

  • När du hittat den version som du vill ha väljer du Återställ för att spara den på dess ursprungliga plats. Om du vill spara den på en annan plats högerklickar du på Återställ, väljer Återställ till och väljer sedan en ny plats.

Hitta säkerhetskopior som har skapats i tidigare versioner av Windows

 • Om du har använt Säkerhetskopiera och återställa för att säkerhetskopiera filer eller skapa säkerhetskopierade systemavbildningar i tidigare versioner av Windows, är din säkerhetskopia fortfarande tillgänglig i Windows 10. Skriv kontrollpanel i sökrutan i Aktivitetsfältet. Välj Kontrollpanelen > System och säkerhet > Säkerhetskopiera och återställ (Windows 7)