10 april 2018 – KB4093107 (OS-version 15063.1029)

Gäller för: Windows 10, version 1703, all editionsWindows 10 Mobile Enterprise

Obs!  Versionen innehåller också uppdateringar för Windows 10 Mobile (OS-version 15063.1029) som gavs ut 10 april 2018.

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Åtgärdar ett problem som genererar ett åtkomstfel på vissa sidor i Internet Explorer när programmet återger SVG-filer vid hög belastning.
  • Åtgärdar ett problem med utskrift av innehåll som genererats av ActiveX i Internet Explorer.
  • Ytterligare problem med uppdaterad tidszoninformation är åtgärdade.
  • Åtgärdar ett problem som kan göra att App-V-tjänsten slutar fungera på en RDS-server som är värd för många användare.
  • Åtgärdar ett problem med att användarkonton låses när program flyttas till en delad plattform med App-V (till exempel XenApp 7.15+ med Windows Server 2016, där Kerberos-autentisering inte är tillgängligt).
  • Åtgärdar ett problem som i vissa fall hindrar Internet Explorer från att identifiera anpassade kontroller.
  • Säkerhetsuppdateringar av Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows applattform och ramverk, Microsoft Scripting Engine, Windows Graphics, Windows Server, Windows kernel, Windows Datacenter Networking, trådlöst nätverk i Windows, Windows Hyper-V och Windows virtualisering och kernel.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Viktigt! När du installerar både Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4093432) och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) från Microsoft Update Catalog ska du installera SSU innan du installerar LCU.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4093107.