Support för företag

Gäller för: Ingen

Microsoft tillhandahåller olika avtal som hjälper dig att få personlig företagssupport efter dina behov, från premiumsupport dygnet runt till olika alternativ för betalning per incident. Om din organisation inte har något betalabonnemang på support kan du välja ett alternativ nedan för att få mer information.

Microsoft Unified Support

Microsoft Unified Support är en ny form av företagssupport som omfattar alla Microsoft-produkter och -tjänster i organisationen. Den ger IT-experter och utvecklare nya expansiva funktioner och en resultatbaserad metod för att leverera större supportvärde när organisationen växer. Läs mer på webbplatsen förUnified Support.

Microsoft Professionell-support (betalning per incident)

Om du behöver omedelbar teknisk support för ditt företag finns Professional Support som enstaka betalning per incident (PPI) eller som ett paket med fem incidenter. Microsofts experter hjälper dig att felsöka ett specifikt problem, ett felmeddelande eller en funktion som inte fungerar korrekt. Om du vill läsa mer och köpa support via betalning per incident kan du skapa en ny supportbegäran.

Support för Dynamics 365

Grundläggande teknisk support ingår i din Microsoft Dynamics 365-prenumeration, och du kan skicka supportbegäran via administrationscentret för Microsoft Dynamics 365. Om du vill ha ytterligare tjänster och kortare svarstid kan du köpa supportavtal för Microsoft Dynamics 365 via volymlicensieringsprogram eller direkt från Microsoft.

Support för Office 365

Grundläggande teknisk support ingår i din Microsoft Office 365-prenumeration, och du kan skicka supportbegäran via onlineportalen för Microsoft Office 365Om du vill ha ytterligare tjänster och kortare svarstid kan du köpa supportavtal för Microsoft Office 365 via volymlicensieringsprogram eller direkt från Microsoft.

Azure Support

Support för fakturering och prenumeration ingår i din Microsoft Azure-prenumeration, och du kan skicka supportbegäran via administrationsportalen för Microsoft Azure. Om du vill ha teknisk support kan du köpa supportavtal för Microsoft Azure via volymlicensieringsprogram eller direkt från Microsoft. 

Support för hjälpmedel

Du kan få hjälp med hjälpmedelsfrågor, problem med hjälpmedelsteknik eller produktöverensstämmelsefrågor som rör Section 508, WCAG 2.0 eller EN 301 549. Mer information finns på webbplatsen för hjälpmedelssupport för företag (tillgänglig i USA).