Starta Windows i felsäkert läge

Sammanfattning

En start i felsäkert läge utförs för att starta Windows med ett minimalt antal drivrutiner och startprogram. Det bidrar till att eliminera programvarukonflikter som kan uppstå när du installerar ett program eller en uppdatering eller när du kör ett program i Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista. Du kan även felsöka eller fastställa vilken konflikt som orsakar problemet genom att starta i felsäkert läge.
Varför uppstår programvarukonflikter?

Start i felsäkert läge

Kommentarer
 • Du måste logga in på datorn som administratör om du ska kunna starta i felsäkert läge.
 • Datorn kan tillfälligt förlora vissa funktioner när du startar i felsäkert läge. De återkommer när du startar om datorn på normalt sätt. Det ursprungliga felmeddelandet kan dock visas igen eller så inträffar det ursprungliga beteendet om problemet kvarstår.
 • Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att utföra de här stegen. Vi avråder dig bestämt från att använda systemkonfigurationsverktyget för att ändra de avancerade startalternativen för datorn såvida du inte uppmanats till det av en Microsoft-tekniker. Annars finns det risk för att datorn blir oanvändbar.
Följ de här stegen när du ska starta i felsäkert läge:


 1. Från Start söker du efter msconfig.
 2. Välj Systemkonfiguration i sökresultaten.


 3. På fliken Tjänster i dialogrutan Systemkonfiguration markerar du kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster och sedan trycker eller klickar du på Inaktivera alla.


 4. På fliken Autostart går du till dialogrutan Systemkonfiguration och trycker eller klickar på Öppna Aktivitetshanteraren.


 5. På fliken Autostart i Aktivitetshanteraren markerar du objektet för varje startobjekt och klickar på Inaktivera.


 6. Stäng Aktivitetshanteraren.
 7. På fliken Autostart i dialogrutan Systemkonfiguration trycker eller klickar du på OK. Starta sedan om datorn.

 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.
 2. Skriv msconfig i sökrutan och tryck eller klicka sedan på msconfig.
 3. På fliken Tjänster i dialogrutan Systemkonfiguration markerar du kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster och sedan trycker eller klickar du på Inaktivera alla.
 4. På fliken Autostart går du till dialogrutan Systemkonfiguration och trycker eller klickar på Öppna Aktivitetshanteraren.
 5. På fliken Autostart i Aktivitetshanteraren markerar du objektet för varje startobjekt och klickar på Inaktivera.
 6. Stäng Aktivitetshanteraren.
 7. På fliken Autostart i dialogrutan Systemkonfiguration trycker eller klickar du på OK. Starta sedan om datorn.
 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Start, skriv msconfig.exe i rutan Påbörja sökning och tryck på Retur för att starta systemkonfigurationsverktyget.
  Obs! Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 3. Klicka på alternativet Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera sedan kryssrutanLäs in Autostart-objekt. (Kryssrutan Använd ursprunglig BOOT.INI är otillgänglig.)
 4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster, och klicka sedan på Avmarkera alla.
  Obs! Med den här åtgärden kan Microsoft-tjänster fortsätta att köras. Tjänsterna är bland annat Nätverk, Plug and Play, Händelseloggning och Felrapportering. Om du inaktiverar dem raderar du alla återställningspunkter för gott. Gör inte det om du vill använda Systemåterställningsverktyget tillsammans med befintliga återställningspunkter.
 5. Klicka på OK och sedan på Starta om.
Om du vill ha information om hur du startar i felsäkert läge i Windows 7 och Windows Vista tittar du på videon Starta Windows i felsäkert läge (videon är på engelska).

Vilket är nästa steg när jag har startat i felsäkert läge?

När datorn har startats om har den en ren miljö. Använd sedan någon av följande metoder:
 • Om du inte kunde installera eller avinstallera ett program eller en uppdatering innan du startade i felsäkert läge, testar du att installera eller avinstallera programmet eller uppdateringen igen.

  Obs! Om felmeddelandet Det gick inte att komma åt Windows Installer-tjänsten visas under installationen eller avinstallationen följer du anvisningarna i Starta Windows Installer-tjänsten när systemtjänster inte har lästs in och installera eller avinstallera sedan programmet eller uppdateringen igen.
  • Om installationen eller avinstallationen lyckades har du löst problemet. Följ anvisningarna i Återställa datorn så att den startar som vanligt och återställ datorn till normal start.
  • Om installationen eller avinstallationen fortfarande inte lyckas orsakas problemet inte av en progam- eller tjänststörning. Du måste kanske gå till Microsoft Support för mer specifik support.
 • Om du inte kunde köra ett program innan du startade i felsäkert läge testar du att köra programmet igen.

Återställa datorn så att den startar som vanligt efter felsökning i felsäkert läge

När du är klar med felsökningen återställer du datorn till att starta på vanligt sätt.
 1. Från Start söker du efter msconfig. (I Windows 10 använder du sökrutan på Start-menyn. I Windows 8 eller 8.1 sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.)
 2. Välj msconfig eller Systemkonfiguration i sökresultaten.
 3. På fliken Allmänt trycker eller klickar du på alternativet Normal start.
 4. Tryck eller klicka på fliken Tjänster, avmarkera kryssrutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänster och tryck eller klicka på Aktivera alla.
 5. Sedan trycker eller klickar du på fliken Start . Tryck eller klicka på Öppna Aktivitetshanteraren.
 6. I Aktivitetshanteraren aktiverar du alla startprogram och trycker eller klickar på OK.
 7. Tryck eller klicka på Starta om när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
 1. Klicka på Start, skriv msconfig.exe i rutan Påbörja sökning och tryck på Retur.
  Obs! Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Klicka på Normal start på fliken Allmänt och sedan på OK.
 3. Klicka på Starta om när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Mer Information

 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 2. Från Start söker du efter msconfig. (I Windows 10 använder du sökrutan på Start-menyn. I Windows 8 eller 8.1 sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.)
 3. Välj msconfig eller Systemkonfiguration i sökresultaten.
 4. Tryck eller klicka på fliken Tjänster och markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster.
 5. Markera den övre hälften av kryssrutorna i listan Tjänst.
 6. Tryck eller klicka på OK och tryck eller klicka sedan på Starta om.
 7. Efter omstarten kontrollerar du om problemet kvarstår.
  • Om problemet kvarstår upprepar du steg 1 till 6, men istället avmarkerar du den nedre hälften av kryssrutorna i listan Tjänst som du först markerade.
  • Om problemet är borta upprepar du steg 1 till 6, men du markerar endast den övre hälften av de återstående avmarkerade kryssrutorna i listan Tjänst. Upprepa stegen tills du har markerat alla kryssrutor.
  • Om bara en tjänst är markerad i listan Tjänst och du fortfarande har problem, är det den markerade tjänsten som orsakar problemet. Du bör då gå vidare till steg 11. Om ingen tjänst orsakar problemet går du till steg 8.
 8. Upprepa steg 1 och 3 i det här avsnittet.
 9. Tryck eller klicka på fliken Start och markera sedan den övre hälften av kryssrutorna i listan Startobjekt.
 10. Klicka på OK och sedan på Starta om.
  • Om problemet kvarstår upprepar du steg 8 och 9, men istället avmarkerar du den nedre hälften av kryssrutorna i listan Startobjekt som du först markerade.
  • Om problemet är borta upprepar du steg 8 och 9, men du markerar endast den övre hälften av de återstående avmarkerade kryssrutorna i listan Startobjekt. Upprepa stegen tills du har markerat alla kryssrutor.
  • Om bara ett startobjekt är markerat i listan Startobjekt och problemet fortfarande finns kvar, är det det markerade startobjektet som orsakar problemet. Gå då till steg 11. Om inget av startobjekten orsakar problemet är det troligtvis en Microsoft-tjänst som gör det. Ta reda på vilken Microsoft-tjänst som orsakar problemet genom att upprepa 1–7 utan att markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster i något av stegen.
 11. När du har fastställt vilket startobjekt eller vilken tjänst som orsakar problemet kontaktar du programtillverkaren och tar reda på hur problemet ska åtgärdas. Du kan även köra systemkonfigurationsverktyget och sedan trycka eller klicka för att avmarkera kryssrutan för problemobjektet.
 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Start, skriv msconfig.exe i rutan Påbörja sökning och tryck på Retur för att starta systemkonfigurationsverktyget.
  Obs! Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 3. Klicka på fliken Tjänster och markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster.
 4. Markera den övre hälften av kryssrutorna i listan Tjänst.
 5. Klicka på OK och sedan på Starta om.
 6. Efter omstarten kontrollerar du om problemet kvarstår.
  • Om problemet kvarstår upprepar du steg 1 till 5, men istället avmarkerar du den nedre hälften av kryssrutorna i listan Tjänst som du först markerade.
  • Om problemet är borta upprepar du steg 1 till 5, men du markerar endast den övre hälften av de återstående avmarkerade kryssrutorna i listan Tjänst. Upprepa stegen tills du har markerat alla kryssrutor.
  • Om bara en tjänst är markerad i listan Tjänst och du fortfarande har problem, är det den markerade tjänsten som orsakar problemet. Gå till steg 10. Om ingen tjänst orsakar problemet, går du till steg 7.
 7. Gör en ren omstart genom att upprepa steg 1 och 2.
 8. Klicka på fliken Start och markera sedan den övre hälften av kryssrutorna i listan Startobjekt.
 9. Klicka på OK och sedan på Starta om.
  • Om problemet kvarstår upprepar du steg 7 och 8, men istället avmarkerar du den nedre hälften av kryssrutorna i listan Startobjekt som du först markerade.
  • Om problemet är borta upprepar du steg 7 och 8, men du markerar endast den övre hälften av de återstående avmarkerade kryssrutorna i listan Startobjekt. Upprepa stegen tills du har markerat alla kryssrutor.
  • Om bara ett startobjekt är markerat i listan Startobjekt och problemet fortfarande finns kvar, är det det markerade startobjektet som orsakar problemet. Gå till steg 10. Om inget startobjekt orsakar problemet beror felet förmodligen på en Microsoft-tjänst. Ta reda på vilken Microsoft-tjänst som orsakar problemet genom att upprepa 1–6 utan att markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster i något av stegen.
 10. När du har fastställt vilket startobjekt eller vilken tjänst som orsakar problemet kontaktar du programtillverkaren och tar reda på hur problemet ska åtgärdas. Eller också kör du systemkonfigurationsverktyget och avmarkerar kryssrutan för problemobjektet.
Om du kör ett installationsprogram utan att starta tjänsten Windows Installer, kan det hända att följande felmeddelande visas:

Det gick inte att komma åt tjänsten Windows Installer. Kontakta en supporttekniker och kontrollera att tjänsten Windows Installer är korrekt registrerad.

Tjänsten Windows Installer startar inte om du avmarkerar kryssrutan Läs in systemtjänster i systemkonfigurationsverktyget. Om du ska använda tjänsten Windows Installer när systemtjänster inte har lästs in måste du starta tjänsten manuellt. Följ instruktionerna nedan.
 1. Från Start söker du efter dator. (I Windows 10 använder du sökrutan på Start-menyn. I Windows 8 eller 8.1 sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.)
 2. Högerklicka eller svep nedåt på Dator i sökresultaten och tryck eller klicka sedan på Hantera.
 3. Tryck eller klicka på Tjänster och program i konsolträdet och sedan på Tjänster.
 4. Högerklicka eller svep nedåt på Windows Installer i informationsfönstret och klicka sedan på Starta.
 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka på Hantera.
  Obs! Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 2. Klicka på Tjänster och program i konsolträdet och sedan på Tjänster.
 3. Högerklicka på Windows Installer i informationsfönstret och klicka sedan på Start.
Egenskaper

Artikel-id: 929135 – senaste granskning 8 jan. 2017 – revision: 1

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 10

Feedback