Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Programfel som har åtgärdats i SQL Server 2012 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2674319
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs programfelen som har åtgärdats i Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).

Obs!
 • Ytterligare korrigeringar som inte beskrivs här kan även inkluderas i detta service pack.
 • Den här listan kommer att uppdateras när fler artiklar publiceras.
 • Obligatoriska snabbkorrigeringen för SQL Server 2012 SP1

  När du har installerat SQL Server 2012 SP1 kan det uppstå ett problem i Windows Installer startar flera gånger. Problemet beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. Den här artikeln innehåller en länk till en hämtningsbar snabbkorrigering som löser problemet:

  Obs! Det är obligatoriskt att du installerar den här snabbkorrigeringen när du installerar SQL Server 2012 SP1.
  2793634 Windows Installer startar flera gånger när du installerar SQL Server 2012 SP1
  Mer information om det här problemet finns på följande MSDN-webbplats:

  Ett känt problem kan uppstå efter installation av Service Pack 1 för SQL Server 2012! Information i...
Mer information om hur du hämtar SQL Server 2012 servicepack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2755533 Hur du skaffar den senaste service Packet för SQL Server 2012
Mer Information
Förutom korrigeringarna i den här artikeln innehåller SQL Server 2012 SP1 Kumulativ uppdatering för Microsoft SQL Server 2012 1 (CU1) och Kumulativ uppdatering för Microsoft SQL Server 2012 2 (CU2). Därför innehåller SQL Server 2012 SP1 snabbkorrigeringar som ingår i SQL Server 2012 CU1 och i SQL Server 2012 CU2.

Mer information om kumulativt uppdateringspaket som är tillgängliga för SQL Server 2012 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2692828 SQL Server 2012 byggen som har getts ut efter SQL Server 2012

Problem som korrigeras i detta servicepack

Mer information om programfelen som har åtgärdats i SQL Server 2012 SP1 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base.
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
9770152746012KORRIGERA: Tillgänglighet grupp failover tar lång tid om en databas i gruppen tillgänglighet innehåller en FileTable i SQL Server 2012
8387612645920KORRIGERA: Nya skript som skapats av guiden för tillgänglighet grupp hoppar du över steg för att ansluta till en databas som sekundära till en grupp för tillgänglighet i SQL Server 2012
8713272699720KORRIGERING: Du får ett dödläge när du kör flera SSIS-paket i SQL Server 2012
9170182705571KORRIGERA: SQL Server Data Quality Client är fr när du försöker ta bort ett projekt för kvalitet data efter installation av den kumulativa uppdateringen 1 för SQL Server 2012
8981702712972SQL Server 2012 DQS Export till Excel-filen för 64-bitars .xls misslyckas med fel
9688152727221KORRIGERING: Du kan inte installera en instans av SQL Server 2012 ett kluster på en Server Core-operativsystem med en befintlig instans av ett kluster
10127602774422KORRIGERA: Master Data Services-tillägget för Excel kan inte installeras på en dator som har Microsoft Office 2013 installerat
10218972774426KORRIGERA: Ett attribut i en grupp för spårning av ändring är Återställ och flaggas som oförändrad i SQL Server 2012 Master Data Services
9251572774432KORRIGERA: "klientversionen är inte kompatibel med databasversionen" fel när du skapar ett webbprogram när du har installerat de samlade uppdateringspaket för SQL Server 2012 MDS
9549402774434KORRIGERA: "Det går inte att skriva till filen 'dqs_certificate.cer'" fel när Data Quality Services installeras på en annan sökväg än instansen av SQL Server 2012
9661402774437KORRIGERA: Data Quality Services kan installeras i SQL Server 2012 Standard edition oväntat
8847922774439En uppdatering som förbättrar Data Quality Services (DQS) installation utdata logg i SQL Server 2012 är tillgänglig
8862022774442KORRIGERA: Hierarkier inte sorteras alfabetiskt när du utforska dem med hjälp av Master Data Services i SQL Server 2012
9652392723814Du får långsam synkronisering mellan primära och sekundära repliker i SQL Server 2012
8925062930239KORRIGERA: Icke-framställning av Schemaläggaren fel vid yttre ansluter till DMVs med en avvikande på sats i SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
Det ingår även lösningar på följande problem i SQL Server 2012 SP1.
VSTS felnummerBeskrivning
825067"Visa Exempelposter" är inaktiverad i "discovery"-processen i SQL Server Data Quality Services (DQS).
825141Lodrät skriftrulle i loggen allvarlighetsgrad datarutnät saknas i DQS.
842186Ny instruktion läggs felaktigt till en tidigare regel av nuvarande eller tidigare domän i DQS.
852637Tom i kolumnen "Namn" är inte publicerad som NULLin DQS.
859290En underordnad domän till en sammansatt domän är inte formaterad när den underordnade domänen har en speciell formatering.
874949Endast användare som ingår i en grupp som har behörighet kan utföra en uppdateringsåtgärd.
878653Undantag för "IsolatedStorageException" när du försöker komma åt en enhet i Master Data Services läget InPrivate-surfning i Internet Explorer.
879875En datumkolumn tid ökar inte för varje 20 rader uppdateras till Fjärrinstallationstjänster datum i SQL Server 2012.
880547Inga resultat visas när du söker ett värde i en hebreiska sträng.
881023Ett ohanterat undantag uppstår när du försöker logga in i en DQS Data Quality-projekt.
882088"Filen gick inte att hämta, kontrollera att filen exporteras inte redan finns" felmeddelande när du försöker exportera till en Excel-fil i DQS.
882306"Den angivna nyckeln finns inte i ordlistan" fel när du godkänner ändringarna i en nyligen tillagda term-baserad relation i DQS.
891191Explicita hierarkier är skadad på grund av cirkelreferenser i SQL Server 2012.
891468"Windows PowerShell är inte installerad på den här servern" felmeddelande när du startar Konfigurationshanteraren.
896478Installationen misslyckas när du kör DQSInstaller.exe-filen för att installera DQS-server om du anger "&" tecken i lösenordet för databasen huvudnyckeln.
902725"Det gick inte att spara konfigurationsnamn" fel när en Windows-användare vars namn har accent över tecken försöker öppna ett projekt för kvalitet av data med Data Quality-klienten.
905104Uppdaterade kunskapsbanker kan inte användas i ett redan öppna rengöring projekt i DQS.
907179Felaktigt felmeddelande är Språkfältet visas när du försöker använda Data Quality-klienten.

Obs! I den här beskrivningen är ordet "Språkfältet visas" ett felstavat ord för ord "visas."
916173Sorteringsordningen är skadad när du kör [mdm].[udpAttributeSave] lagrad procedur mot ett befintligt attribut i SQL Server 2012.
932693"Inloggning misslyckades för användare '<Domain>\<User>'. Det gick inte att öppna den uttryckligen angivna databasen 'DQS_MAIN'. [CLIENT: <local machine="">] "fel i Master Data Services om DQS inte installeras.</local> </User> </Domain>
935253Det går inte att publicera affärsregler när attribut innehåller "&" i attributet name i Master Data Services.
935653Åtkomstfel vid körning av en delsträng funktion med ett ogiltigt förskjutning med fjärrproceduranrop (RPC).
949931"Datum Postfix argumentet förväntade" fel om du skapar ett företag "har ändrats" regeln för ett attribut av typen "DateTime" i Master Data Services webbgränssnitt.
954328"Ett oväntat fel uppstod under sista korrigering" felmeddelande när du försöker köra DQS dataraderingen i SQL Server 2012.
956115Det är svårt att förstå när du använder Master Data Services-tillägget för Microsoft Excel eller Master Data Services web UI DQS meddelande om åtkomstfel visas.
956194Kan inte radera hårddisk mjuk bort medlemmar från Master Data Services-databasen.
956431Felaktig popup-meddelande när du skapa matchande princip och sedan kör en data som matchar DQS-projekt.
962881Ett program baserat på.NET Framework 4.5 fryser i stället för hantering av undantag när du använder Master Data Services-tillägget för Excel.
966134"Sträng eller binära data skulle trunkeras" fel när längden på en SQL Server Integration Services (SSIS) DQS rengöring komponentnamnet är längre än 32 tecken.
972072"SQL46010: felaktig syntax nära SPARSE" fel i SQL Server Data verktyg (SSDT)-projekt.
973194Den TSqlParser.ParseSubQueryExpressionWithOptionalCTE() Metoden returnerar NULL för en selectkommando som innehåller ett uttryck för gemensamma register (CTE) och ett par av parenteser i SSDT-projekt.
978657Du kan publicera en affärsregel när regeln innehåller en "Är lika med ett sammanfogat värde" eller "Måste vara unik" åtgärd och markerat attributnamn har fler än 128 tecken.
979356 Msg 515, nivå 16, läge 2, förfarande, udp_test_Leaf, Infoga rad 335 inte värdet NULL i kolumnen kod, tabell 'MDS.mdm.tblStgErrorDetail' kolumnen tillåter inte nullvärden. Infoga misslyckas"fel när du infogar NULL-värdet i en kolumn som gör det möjligt för koden i tabellen tblStgErrorDetail.
1017627Relation tillfälliga tabeller har inte ett index i kolumnen BatchTag. När det finns många poster i en batch mellanlagring tabell, uppstår en lagringsprocessen långsamt. SQL Server 2012 SP1 lägger du till ett index i kolumnen BatchTag.
1022009SQL Server 2012 SP1 kan nu strängvärden konverteras till numeriska värden.
Lösningar på följande SQL Server deployment plattform problem ingår också i SQL Server 2012 SP1.
VSTS felnummerBeskrivning
861978Ett fel inträffar och du hittar inte SQL Server Reporting Services-instans som du vill uppgradera.
887180Installationsprogrammet (avinstallera eller ta bort noden) en tjänst tas inte bort när tjänsten är markerad för borttagning.
89561032-bitarsversionen av den SQL Server 2012 Express komponenten inte uppdateras när du installerar SQL Server stöd för 64-bitars versioner av Windows.
934788Du kan inte avinstallera den lokaliserade delade funktionerna i SQL Server servicepack.
936548KORRIGERA: Värdet av UpdateDescription attributet är tom i SQL Server 2012 SP1 Express edition slipstream-paketet.
1025500Delade funktioner upptäcks inte sidan funktion efter installation av SQL Server 2012 SP1.
918421"Försök installera igen med ett giltigt exemplar av installationspaketet 'sqlls.msi'" felmeddelande när du försöker reparera SQL Server 2012.
923970Installationen misslyckas med ett "sökväg inte hittas"-fel vid försök att installera filen VSTA_DTLP30.msi.
931703Du kan installera SQL Server 2012 SP1 eftersom ett annat Windows Installer-åtgärd pågår.
967159Installationsprocessen misslyckas slumpmässigt med felmeddelandet "ã... tkomstfel".
1030137Du kan inte avinstallera SQL Server 2012 SP1 på Windows 8 om du inte har installerat Microsoft.NET Framework 3.5.
959184Ett ohanterat undantag uppstår i Microsoft.NET Framework när du installerar en andra instans av SQL Server 2012.
887176En tidigare misslyckad installation av SQL Server förhindrar att SQL Server servicepack eller kumulativa uppdateringar installeras utan problem.
880222Lägger till stöd för logik för omprövning så att klusterresurserna är online.
863805Saknas IAcceptSqlServerLicenseTerms post i loggen sammanfattning och en felaktig post i filen Settings.xml anger du att du har avvisat licensvillkoren för programvara från Microsoft.
853528Den /QS parametern i en kommandorad skriver inte över / QUITESIMPLE = "False" i konfigurationsfilen när du installerar SQL Server 2012.
972251Den IP-undernät / alternativet är inaktiverat på sidan klusternätverkskonfiguration och du kan inte flytta till nästa steg.
748122Vänster till höger för hebreiska och arabiska språk visas i Användargränssnittet är inställningen när du kör rsSharePoint.msi.
810794Sidan klusternätverkskonfiguration i guiden ADDNODE visar inte förekomsten markerade IP-adresser om du vill gå tillbaka och välj en ny instans av SQL Server.
824972Navigeringsfönstret är för breda i SQL Server-Installation Center.
964995Lägger till en regel för att varna dig om.NET Framework 3.5 inte är installerat och datorn inte kan ansluta till Internet.
880779Installationsprocessen ger inte en sammanfattning som beskriver nästa steg när du inte kan uppdatera eller ta bort en uppdatering.
969810Du kan installera uppdateringar för SQL Server genom Windows Server Update Services eller Microsoft Update på passiva noderna i klustret instanser.
880225Lägger till metoder i Service kvalitet övervakning (SQM) och Watson som hjälper dig att förstå varför programmet inte går att installera ett MSI eftersom ERROR_PATH_NOT_FOUND kod.
880233Ange valideringen rapporterar inte rätt inställning som orsakar ett fel i SQM och Watson.
897566KORRIGERA: SQM har inaktiverats i Server-tjänsten på SQL 2012 Pack CTP: er.
880228KORRIGERA: Korrigera UserGroup.Exists() Rapporteringsmetod i SQM och Watson.
830970Konfigurera konto valideringsmetod genereras ett undantag när Active Directory-servern är nere.
926981"Det gick inte att anropa kod för klustret från en leverantör. Undantagsmeddelande: Allmänt fel. Statuskod: 997 "felmeddelande när du uppgraderar från SQL Server 2008 R2 SP1 till SQL Server 2012.
828466"Felaktig SKU: er stöds" visas vid försök att installera SQL Server i en klustrad miljö.
973499KORRIGERA: Beständig är satt till 1 När en IP-adress har skapats i kluster för SQL Server med flera undernät.
858717Du kan inte uppgradera från Microsoft SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 R2 till SQL Server 2012 på ett kluster med Windows 8.
878531Du kan inte avinstallera SQL Server 2012 som har beroenden på flera monteringspunkter.
861377Du kan inte använda slipstream-paketet SQL Server för att uppdatera den aktuella funktionen till Service Pack 1 när du lägger till en ny funktion i taget.
846622Installationsguiden låses när den söker efter produktuppdateringar.
817937KORRIGERA: Master Data Services (MDS) funktion är synlig i funktionsträdet när du försöker avinstallera SQL Server 2012 SP1.
954667FIX: När du försöker uppdatera funktionen Klientverktygen för SQL Server eller textsökning i SQL Server med hjälp av en skadad installationsfilen funktionen visas inte rätt felmeddelande.
819093Funktionsurval är inte tillgängligt när du installerar en uppdatering för delade komponenter när komponenten instans på en annan service pack-nivå.
907647KORRIGERA: Uppdateringar SQM att rapportera servicen pack nivå som ett tal.
887062KORRIGERA: SQLServer service pack gäller engelska vissa funktioner även om dessa funktioner installeras med hjälp av ett lokaliserat språk.
1018645"Slutkod:-2068578302" felmeddelande när du försöker avinstallera en instans av SQL Server 2012.
829208Rapporteringstjänsten är i ett felaktigt tillstånd efter en SQL Server-uppgraderingen misslyckas.


Referenser
Mer information om hur du tar reda på den aktuella SQL Server-version och utgåva klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321185 Hur du tar reda på version och utgåva för SQL Server och dess komponenter
sql2012sp1 för korrigering av fixlist

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2674319 – senaste granskning 05/06/2014 08:04:00 – revision: 5.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

 • kbtshoot kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2674319 KbMtsv
Feedback
>