Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 1 för SQL Server 2012 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2765331
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs kumulativt uppdateringspaket 1 för Microsoft SQL Server 2012. Denna uppdatering innehåller snabbkorrigeringar för problemen som har korrigerats efter utgivningen av SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).

Observera
den här kumulativa uppdateringspaketet build-nummer är 11.0.3321.0.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2012 SP1 fix release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2772858 SQL Server 2012 bygger som har getts ut efter SQL Server 2012 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2012 SP1 är nu flerspråkig. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2012 SP1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2012 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringspaket

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
10867842406666KORRIGERA: "[Teradata] [3737]" databasfel när du klickar på "Antal" i guiden Aggregation Design i SSAS 2008 i SSAS 2012 eller i SSAS 2008 R2
10785232445812KORRIGERING: En kolumn med datatypen DATETIME inte replikeras till en Oracle-prenumeranter med hjälp av en Transaktionsreplikering i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10786472644794KORRIGERA: fFalse-fel när du försöker konvertera värdet från en XML-kolumn i en XML-variabel i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10786552645648KORRIGERA: Exportförfarande misslyckas när du exporterar en rapport för 64-bitars SSRS 2008 R2, 2012 för SSRS-rapport eller en SSRS 2008-rapport som innehåller flera nivåer av en Dokumentöversikt i PDF-format
10785122651629KORRIGERING: Felmeddelande när du använder DTA för att justera en eller flera frågor mot en databas som innehåller många objekt i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10867622661644KORRIGERA: Åtkomstfel i sqlservr!ReplicaToPrimaryPageCopier::ReadIoCompletionRoutine-funktionen i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10785792667037KORRIGERA: "Anslutningssträngens format är inte giltigt" felmeddelande när du försöker skapa en underhållsplan för en server med SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10786312667742KORRIGERA: "ledigt minne" visas när du använder ODBC SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008
10785412671078KORRIGERA: "Försök att ange värdet för en kolumn som kan för NULL null" felmeddelande när du använder en dokument-sats i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10867612671318KORRIGERA: Den första körningen av xp_cmdshell som lagrade proceduren slutförs inte förrän den senaste körningen har slutförts i SQL Server 2012
10785382680799KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du utför en fullständig population i ett textindex med hjälp av orddelare för kinesiska i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10785822697983KORRIGERA: Ett felaktigt värde lagras i kolumnen TIME_ZONE i tabellen BACKUPSET i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10785352698639KORRIGERA: Prestanda i ett SELECT-kommando som innehåller en operatorn och en ESCAPE-instruktion är låg i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10785882699013KORRIGERA: SQLServer 2012, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008 slutar svara och en "icke-framställning Scheduler" fel loggas
10785162703193KORRIGERA: Felaktiga resultat när du kör en parallell fråga som använder ett index för columnstore i SQL Server 2012
10785932706601KORRIGERA: Seriegrupper i en rapport saknas när du återge rapporten i SQL Server 2008 Reporting Services eller i senare versioner av Reporting Services
10785972708027KORRIGERA: "ett fel uppstod under rapportbearbetningen" felmeddelande när du försöker förhandsgranska en rapport SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012 när du anger sorteringen dataset till grekiska eller Greek_100
10785272708786KORRIGERA: Åtkomstfel vid försök att skapa ett columnstore index för en tabell i SQL Server 2012
10785302709075Felmeddelandet "ett allvarligt fel uppstod för det aktuella kommandot" när du kör en fråga med predikatet innehåller i SQL Server 2012 full-text
10786492713151KORRIGERA: Åtkomstfel när du använder Justera klassificering av databas-motorn för att finjustera en tabell i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 om du aktiverar kryssrutan "Inkludera filtrerade index"
10785472713827KORRIGERA: "Dataflöde -" felmeddelande när du försöker öppna en SSIS-paket i SSIS 2012
1078603, 10867742714634KORRIGERA: SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 tar lång tid att generera skript för en partitionerad tabell som använder funktionen för data
10785442714937KORRIGERA: "finns inget objekt med ett ID för övriga" felmeddelande när du kör ett 2012 SSIS-paket
10785732720171KORRIGERING: Felmeddelande när du kör ett SSIS-paket om sys.xp_regread lagrad procedur har återkallats i SQL Server 2012: "EXECUTE-behörighet nekades på objektet 'xp_regread'"
10867702723979KORRIGERA: Åtkomstfel i SQL Server dödläge interna bildskärmen när du kör flera program med flera aktiva resultatuppsättningar aktiverat i SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
1078613, 10786162725950KORRIGERA: Långsamt eller dödläge när du återställer en databas och utföra rapporter samtidigt i SQL Server 2012
10786582727322KORRIGERA: Felaktiga resultat när du kör en fråga som använder parallellitet i körningsplanen fråga i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10867692728419KORRIGERA: "Justera process avslutades oväntat" felmeddelande när du kör databasmotorn justera Advisor under rollen db_owner i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10867712728534KORRIGERA: "en systemkontroll påstående har misslyckades" visas när du återskapar ett ogrupperat index på en kolumn i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
10867732731068KORRIGERA: "ett oväntat fel uppstod" när du frågar vissa beräkningsdata av en tabellform SSAS-modell med SQL Server 2008 R2 PowerPivot för Excel 2010 eller SQL Server 2008 R2 PowerPivot för SharePoint 2010
10867722737499KORRIGERA: Egenskapen HållSamman fungerar inte när du genererar en rapport som innehåller en tablix i SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012
10785752737580KORRIGERA: Internt fel när du kör frågor mot en icke-rektangulär gruvdrift modell med DMX eller MDX i SQL Server 2012 Analysis Services
10867662738197KORRIGERA: Arbetstrådar inte aktiveras omedelbart när flera I/O-intensiva aktiviteter körs samtidigt i SQL Server 2012
10867672739940KORRIGERA: Databasen är offline och "Recovery"-läge när du återskapar ett index i SQL Server 2012 om transaktionsloggen är full
10867802752511KORRIGERA: "aritmetiskt dataspillsfel uppstod" visas när du kör sys.sp_tables_info_90_rowset_64 system lagrad procedur på en länkad server i SQL Server 2012
10867812754444KORRIGERA: "Index och längd måste referera till en plats inom strängen" felmeddelande när du extraherar en stor volym av data från SAP BW i ett 2012 SSIS-paket
10867822754939KORRIGERA: Åtkomstfel uppstår när du kör en fullständig text-fråga i SQL Server 2012
10867852755079KORRIGERA: Ändringar synkroniseras inte till prenumeranter när du byter en artikel i en Transaktionsreplikering publikation i SQL Server 2008, SQL Server 2012 eller SQL Server 2008 R2
10867632756097KORRIGERA: "Community Technology Preview (CTP-augusti)" visas i guiden installation eller avinstallation av en uppdatering för SQL Server 2012
10867652762557KORRIGERA: "Processen verkar vara icke-framställning av Schemaläggaren" felmeddelande när du kör en fråga i SQL Server 2012
10867832762559KORRIGERA: SQLServer 2012-fel visas i dialogrutan Status för Aktivitetspåminnelser i System Center Operations Manager 2012
10867862762593KORRIGERA: Tablediff verktyget rapporterar felaktiga resultat när en tabell innehåller en primärnyckel i en uniqueidentifier kolumn i SQL Server 2012
11159732780716KORRIGERA: Data går förlorade när du exporterar Microsoft SQL Azure-databas till ett .bacpac för data-nivå programpaket
11160322780719KORRIGERA: Data går förlorade när du importerar data-tier-program från en .bacpac paket-fil till Microsoft SQL Azure-databas

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.


Skyddade data

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

x 86-version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290414-Nov-201219:13x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001614-Nov-201219:13x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3321.017150414-Nov-201221:05x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648814-Nov-201219:13x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3321.0364491214-Nov-201221:05x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
Tablediff.exe11.0.3321.09779215-Nov-201207:19x 86
SQL Server 2012 tjänster Core-databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
Sqlaccess.dll2011.110.3321.044235215-Nov-201207:15x 86
Sqlagent.exe2011.110.3321.044851215-Nov-201207:07x 86
Sqldk.dll2011.110.3321.0164964815-Nov-201207:17x 86
Sqllang.dll2011.110.3321.02641252815-Nov-201207:17x 86
Sqlmin.dll2011.110.3321.02669412815-Nov-201207:17x 86
Sqlos.dll2011.110.3321.02508815-Nov-201207:15x 86
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.3321.0549425615-Nov-201207:15x 86
Sqlservr.exe2011.110.3321.016075215-Nov-201207:07x 86
Sqltses.dll2011.110.3321.0816228815-Nov-201207:17x 86
XE.dll2011.110.3321.041011215-Nov-201207:17x 86
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3321.017150414-Nov-201221:05x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3321.0364491214-Nov-201221:05x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3321.0584702415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3321.0210942415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll11.0.3321.01174116815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3321.033124815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3321.016332815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3321.0554956815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3321.0127742415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.015563215-Nov-201207:15x 86
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
SQLServer 2012 Analysis Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdsrv.exe11.0.3321.05376100815-Nov-201207:07x 86
XE.dll2011.110.3321.041011215-Nov-201207:17x 86
SQLServer 2012 Integration Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Msdtssrvr.exe11.0.3321.021912015-Nov-201207:19x 86
Sql_is_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
SQL Server 2012 Reporting Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.3321.01174116815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.3321.033124815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3321.033124815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.3321.016332815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3321.016332815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.3321.0554956815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3321.0554956815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.3321.0127742415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3321.0127742415-Nov-201207:16x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.015563215-Nov-201207:15x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.3321.012440015-Nov-201207:15x 86
Reportingservicesservice.exe2011.110.3321.0161124815-Nov-201207:07x 86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
SQL Server 2012 Management Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dacunpack.exe11.0.2818.016944814-Nov-201219:13x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290414-Nov-201219:13x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001614-Nov-201219:13x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648814-Nov-201219:13x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.dll11.0.3321.031640015-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.3321.034660815-Nov-201207:16x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.015563215-Nov-201207:15x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
Sqlpackage.exe11.0.2818.010904814-Nov-201219:13x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2011.110.3321.0108492815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3321.0584702415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3321.0210942415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.3321.040497615-Nov-201207:19x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.3321.0203518415-Nov-201207:19x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86
SQL Server 2012 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9745.0168220014-Nov-201219:13x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:16x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2012 databas Services Core delade

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290414-Nov-201219:13x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001614-Nov-201219:13x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3321.017150414-Nov-201221:05x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648814-Nov-201219:13x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051660815-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3321.0364491214-Nov-201221:05x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
Tablediff.exe11.0.3321.09779215-Nov-201207:16x 86
SQL Server 2012 tjänster Core-databasinstansen

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
Sqlaccess.dll2011.110.3321.044953615-Nov-201207:15x 86
Sqlagent.exe2011.110.3321.061286415-Nov-201207:17x 64
Sqldk.dll2011.110.3321.0207921615-Nov-201207:08x 64
Sqllang.dll2011.110.3321.03398961615-Nov-201207:08x 64
Sqlmin.dll2011.110.3321.03225496015-Nov-201207:08x 64
Sqlos.dll2011.110.3321.02611215-Nov-201207:15x 64
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.3321.0549323215-Nov-201207:08x 64
Sqlservr.exe2011.110.3321.019198415-Nov-201207:17x 64
Sqltses.dll2011.110.3321.0892312015-Nov-201207:08x 64
XE.dll2011.110.3321.047563215-Nov-201207:16x 64
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3321.017150414-Nov-201221:05x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.3321.017152015-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3321.0364491214-Nov-201221:05x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.3321.0364492815-Nov-201207:16x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3321.0584702415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3321.0210942415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll11.0.3321.01174116815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3321.033124815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3321.016332815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3321.0554956815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3321.0127742415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.07482417615-Nov-201207:14x 64
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.015563215-Nov-201207:15x 86
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
SQLServer 2012 Analysis Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Msmdsrv.exe11.0.3321.07249662415-Nov-201207:14x 64
XE.dll2011.110.3321.047563215-Nov-201207:16x 64
SQLServer 2012 Integration Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051660815-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Msdtssrvr.exe11.0.3321.021860815-Nov-201207:16x 64
Sql_is_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
SQL Server 2012 Reporting Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.3321.01174116815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3321.0135934415-Nov-201207:19x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.3321.033124815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.3321.033124815-Nov-201207:19x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.3321.016332815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.3321.016331215-Nov-201207:19x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.3321.0554956815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.3321.0554955215-Nov-201207:19x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.3321.0127742415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.3321.0127744015-Nov-201207:19x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.07482417615-Nov-201207:14x 64
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.015563215-Nov-201207:15x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.019046415-Nov-201207:15x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.3321.015308815-Nov-201207:15x 64
Reportingservicesservice.exe2011.110.3321.0242124815-Nov-201207:14x 64
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
SQL Server 2012 Management Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dacunpack.exe11.0.2818.016944814-Nov-201219:13x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll11.0.2818.0793290414-Nov-201219:13x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll11.0.2818.047001614-Nov-201219:13x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.3321.0135934415-Nov-201207:16x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll11.0.2818.025648814-Nov-201219:13x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.dll11.0.3321.031640015-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.3321.034660815-Nov-201207:16x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2011.110.3321.015563215-Nov-201207:15x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
Sqlpackage.exe11.0.2818.010904814-Nov-201219:13x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2011.110.3321.0108492815-Nov-201207:16x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.3321.0584702415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.3321.0210942415-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.3321.040499215-Nov-201207:19x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.3321.0203518415-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051660815-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.3321.051659215-Nov-201207:18x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.3321.028825615-Nov-201207:17x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.05739520015-Nov-201207:14x 86
Msmdlocal.dll11.0.3321.07482417615-Nov-201207:14x 64
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64
SQL Server 2012 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9745.0169141614-Nov-201219:13x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.3321.02404815-Nov-201207:15x 64

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

    Obs! Om du kör Windows 7 kan du öppna den program och funktioner i på Kontrollpanelen.
  2. Leta reda på posten som har installerat den kumulativa uppdateringspaket.
  3. Högerklicka på posten och sedan markera Avinstallera ta bort det kumulativa uppdateringspaketet.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 System för namngivning av uppdateringspaket för Microsoft SQL Server-programvara för
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2765331 – senaste granskning 06/21/2014 22:51:00 – revision: 3.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2765331 KbMtsv
Feedback