MS15-074: Säkerhetsproblem i Windows Installer-tjänsten möjliggör behörighetshöjning: 14 juli 2015

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3072630
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows som kan möjliggöra behörighetshöjning om tjänsten Windows Installer körs felaktigt skript för anpassad åtgärd. Om du vill utnyttja säkerhetsproblemet angripa angriparen först en användare som är inloggad på målsystemet. Angriparen kan sedan installera program, kan visa, ändra eller ta bort data eller skapa nya konton genom att ha fullständiga administratörsrättigheter. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-074.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack som du behöver innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Information för installationer som är beroende av hur mindre säkra
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.
 • Program som använder installationer som är beroende av mindre säkra beteende kan inte installeras korrekt. Om det är viktigt att installationen för dessa program är aktiverad, IT-administratörer kan tillfälligt välja bort av denna säkerhetskorrigering genom att ändra en registerinställning.

  Obs! Tänk på att välja bort metoden inaktiveras denna säkerhetskorrigering.

  Om du vill ångra tillfälligt säkerhetskorrigering i KB 3072630, så här:
  1. Klicka på Start, Kör, Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer

   Obs! Om den här undernyckeln inte finns skapar du den.
  3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. DWORD-namn, Skriv RemappedElevatedProxiesPolicy, och tryck sedan på RETUR.
  5. Högerklicka på RemappedElevatedProxiesPolicyoch klicka sedan på Ändra.
  6. Skriv i rutan data1, och klicka sedan på OK.
  7. Installera programmet som krävs.
  8. Återställ RemappedElevatedProxiesPolicy DWORD-värdet 0 för att återaktivera säkerhetskorrigering för KB 3072630 när programmet installeras.
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har beteendet för anpassade åtgärder för att komma åt användaren strukturer i registret ändrats. Den här säkerhetsuppdateringen tillämpar striktare krav att endast anpassade åtgärder som använder personifiering kan komma åt HKCU för den aktuella användaren.

Följande är en ny funktion:
 • Anpassade åtgärder med personifiering kan få HKCU för den aktuella användaren.
 • Anpassad åtgärd som körs som System kommer åt HKCU för systemet i stället för HKCU för den aktuella användaren.
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen om du hittar några registernycklar i HKCU ställs inte längre av anpassade åtgärder, måste du kanske skapa MSI-paketet igen så att den anpassade åtgärden personifieras.

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

 • 3153727 Windows Installer med vissa åtgärder kan inte installeras på Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2008 R2 SP1
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Windows RT och Windows RT 8.1 är uppdateringen endast tillgänglig via Windows Update.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-074 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Server 2003 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3072630-x86-ENU.exe
För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3072630-x64-ENU.exe
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3072630-ia64-ENU.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Uppdatera loggfilenKB3072630.log
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd alternativet Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, eller verktyget Spuninst.exe i mappen %Windir%\$NTUninstallKB3072630$\Spuninst.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3072630\Filelist

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3072630-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3072630-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3072630-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3072630-x64.msu
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3072630-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3072630-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3072630-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Security update filnamnFör alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3072630-x 64
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3072630-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3072630-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3072630-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3072630-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3072630-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateunder Se äveninstallerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3072630-x64.msu
För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3072630-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateunder Se äveninstallerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar om programvaran.
DistributionDessa uppdateringar är tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateunder Se äveninstallerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows6.0-KB3072630-ia64.msuE90C6B7B0A71E8F5A2BCCDCE1C438DEC6EF03DA9D2AB0F616CCB4109166BC015BD1866D789FB437E5308F4E3341295DC420E4554
Windows6.0-KB3072630-x64.msu9B1CDB02E13D27451F3B13BDC990A0FF9358F117DC6D6AB3FADDE5AECEE38F1D9AA267315782B1C69B8CBC5BDF3FFACA0B0DEC92
Windows6.0-KB3072630-x86.msuE3274FE422E1C4D5A33A98AE33F0B933DF244F0C39C92388228F8EC9836E7A45B3C11537E9CF0341A0A615E1D73B861B7FCE55FD
Windows6.1-KB3072630-ia64.msu6C7B578B8B1AB764503FA66D2E6E329EB26B0BB8B42D5F474A38DD3FD72831295113EA2677F0F76B7F4E0A39BC747ED585F63C8E
Windows6.1-KB3072630-x 64D5130670D4C9CE8618180FA8F2CE40401B9CA7E4D407C679670CB8D66B854662A2FB8021DA78986728FEC2B2FEF80F4DB3A81FD2
Windows6.1-KB3072630-x86.msu482A2EB17F3D5290B6224608A16533FCE495E4E6EBD34DF9FD366BCAC50531B78D696315B5442525CB83A221A5EDF3E05DCAE976
Windows8.1-KB3072630-arm.msu326FAD57660D2F24635A0A008BC71EA2094EB310B28BB68701DD0487987C2A09C0FBA619ECB9B0F237223102432E6ADBBF0D28DC
Windows8.1-KB3072630-x64.msu091031B865773F0A51A53B630CB74304133E5F8AE2AD3A4749B2AA2E61C66C5FECEB46C53CB5F5E601BDB3F3AEF8352FAC4BD825
Windows8.1-KB3072630-x86.msuDC560613B4D5991DE6128F10E534D240FAF9842287FBAB0D9EADDE25FDE25728351F443BE2E8A81CB9A9639CFBBF988D2D805AF0
Windows8-RT-KB3072630-arm.msu36F1786DA0579CC0038E04412415BA7471A4ABBB489A5418081DBEB3D4064FB5906F347572FB93CB77ED96519B51C944375700D8
Windows8-RT-KB3072630-x64.msu7B400B4484CDC7E95C5EB68EF66F4C626744C24E60720EDE1793CF403DA97F32D6705A9E1B393BB18C016F11C69C57A3863D9E1A
Windows8-RT-KB3072630-x86.msu61D605EAEC6B2ADBCB71D1FDA659E9F97630B9E3A65B0F7B89BBC847BD291C3DD2B0253F498C2A1B04243764F86F68C506F16D18
WindowsServer2003-KB3072630-ia64-DEU.exeE946892D947230F95DB419E5020B0C23727951DB8D8D6EC005420CCD80E24726A9B88EC7E575BAF81FAAB060ED7ECD357AB336B0
WindowsServer2003-KB3072630-ia64-ENU.exe6E41D623ABB2EC7DB20CC9919230B7F5BA7902BFCED97B209F0D4478953B703C53DE9EB43A6EF23FE1E0614053BE788680D0C6A4
WindowsServer2003-KB3072630-ia64-FRA.exeB171664CFFB4E39AC90194BCCCCD1BE2C53086A2B39A8FF40F08311804F927A4BC58B0A7C8CB2A780CEE27DA71F4267770548865
WindowsServer2003-KB3072630-ia64-JPN.exe10D2AA18DB7ECDF943FBC43B02F58DE9B5A7ED030C1C941D374355830C19B07529B45952FB3182AAF1F806BBF617F3ACE75346DC
WindowsServer2003-KB3072630-x64-CHS.exeAC570F50C5694D7ED4B9C8F1687A405B2776714B7C42D346C7196DEF01D63DA8B3E9E34A379BE7F54F899BD50E25BB467EB2E923
WindowsServer2003-KB3072630-x64-CHT.exeB34BDC29CBE9502AFA9872C14D243F354BCC109596213E81C996DAF030C599E0581AB871DA43C438685A44B3F44A114B6370A6F8
WindowsServer2003-KB3072630-x64-DEU.exe77EC9DA66FCF1F2BF8A74CC8137AEDCCD4BB163F77F802DCE04F306AF5C72F530E6887816CE8CCAC6164F2175BBCC5B2C3CD2BB9
WindowsServer2003-KB3072630-x64-ENU.exeE4E5D7C372DDB9474FBA3947D45A62CAD7051A35E3541840E1AE46B0A14BBEBF4E7E116EF324134BFE73127BB4B41448CE9F061B
WindowsServer2003-KB3072630-x64-ESN.exe40D8E64970E55120C6DC0DB1DA1B8BA2F60FA8831924D6CD0C78759AF6A54D9A2560A670139C8024B0A8F5954A9CBDB47737D565
WindowsServer2003-KB3072630-x64-FRA.exe439F5D43865B392A3BCBFC62F4BAD041E076D79557C04BD90C0D1A9CF5496233A8CD989D9F4C0F8EFA670D2D1AA7E65D893C0E8C
WindowsServer2003-KB3072630-x64-ITA.exeBC8C592D6F63199AC581F4F6E129B702332E4A3D264E147014A9943190AD32ED3612BDF72AF77218CF96C2731E2BB892C72EE622
WindowsServer2003-KB3072630-x64-JPN.exe50534D65930D23F45AE1B5035472D817C79313088985B8C77C541DEC63B253007018F4F6583762B6FDC56B568D4F6BE603B1E441
WindowsServer2003-KB3072630-x64-KOR.exeE10F68451C65E799AC295F69E09DCEED4CDFA59EC5220FF3C2373207B93091A73F95AE56613E2C69E1664C752A9D0B35535F8F16
WindowsServer2003-KB3072630-x64-PTB.exe3EC3277A99CC6A3976444D04B18B83822E3B467CC85E422AE818C91AA085EC8CDED37AFAE54E34CF2D8F292F2103C694A1BDB174
WindowsServer2003-KB3072630-x64-RUS.exeA8E0D97717AF5D7E91CE1DB2D993664F58505EC4C3C9842F74564658ACE7ADB9FE554A6B8D221A4B28B4DC3D8CCAE487B6438875
WindowsServer2003-KB3072630-x86-CHS.exeECFA522FF4C0170F0BEC5F3F9E9256D72787817BA9C1E0A8DE68D22398E50E1DFD0C6BD30A8C73E21EDF4CD7D2BE74AE9B220A2C
WindowsServer2003-KB3072630-x86-CHT.exeB69DEB7CC9B8DEEC097EB8A5B4830D974371551752C6E77635FFE8D1C8FE9E1CB51B19BD3D7630189278E47D9030AC071361481E
WindowsServer2003-KB3072630-x86-CSY.exe445109429CBDD3CE08797EE2EA0CC7E5F26F175617F9F5296547FD6EAA0D892B372115A0F8BE653B7719C351619BC6097369B0C7
WindowsServer2003-KB3072630-x86-DEU.exe897FAFF140ECE8D8C73147274CAF67CDE74FAF353173A3B4834B0E3467D19E52A7E06A4ACFA314A2EAEC226A19D679D3FF760A84
WindowsServer2003-KB3072630-x86-ENU.exe6CEE65F05D1A69624B313623C8AE3B1FCF5BE89AB05000928E6B602E612A6B1311F3D2F5A383325BF8DEE2A2B4799CA762AFD529
WindowsServer2003-KB3072630-x86-ESN.exe22BC2753C4C8F13677D46D049E0B7D3CF45D19CFA153CD90FAD8A312B0C34BED7C60C8D8520F8D52770E97C4C5F92C4DC11E74B9
WindowsServer2003-KB3072630-x86-FRA.exe987E434227A3A2EA96EBD31B7B0D8C45971E576E7F91DA42ABC7D14BBA6B26284F0DE66CCA766310DD9F8451CB8AA540F064FE4C
WindowsServer2003-KB3072630-x86-HUN.exe4EE5328647DE2467EB5AE24E94AAF8892F70A54CCEF940F773A9D2F6F03EEA3AB4E28FE861738D35A30A512CCBCC2C6FF5F3ECCB
WindowsServer2003-KB3072630-x86-ITA.exe208C2C7363820DF10DCBFE3670DB735EAD50451460692797BFEDF570851AD65C2B055F135D4A9755B0C7040F87DF2653D2F78117
WindowsServer2003-KB3072630-x86-JPN.exe35AEB550A6DBA07081474AF4136A9C489339227E0942D2F14812211748532AFF65279B57B3CD5A2634F2632FF04FAD1FEBC264DF
WindowsServer2003-KB3072630-x86-KOR.exe31DEDD59C6B7D714FE531B81C5295A0CBE18EEC6838A9A00EF753DE36B580547EA950B5A644DC99A79D094904D7CA2C9138CC7D9
WindowsServer2003-KB3072630-x86-NLD.exeA546AFCF70FB964DA9BF20EDD9373073F7644B36C6591D720A2F0416FDCAC44ED782D2AB5FC8C03A1764240792FDC2C0ECE8BB19
WindowsServer2003-KB3072630-x86-PLK.exeC36DE9C3DB9BCBA8B67BFECCD59805738BBD4AC3BC4BFE59988020BC273A9D3B4E88E1CF3CACD5224B4BAE352F8630AFA390B302
WindowsServer2003-KB3072630-x86-PTB.exeC77D8561757BA461D11AC783DC107D2F8222732BDA0D2DB5FE03C699C62A237B7977F347B1DB8115F32D0967A5319DA3B3D084C2
WindowsServer2003-KB3072630-x86-PTG.exe66AC8F61D0C4EBAA82423EF8E213F7421396881987F60B00525C4F04F72C2B232CB2644F5923F6722A76B5B88B97B7FCE491F7F9
WindowsServer2003-KB3072630-x86-RUS.exeB7926B6439A8B0D2D66E14B12C6D3D564EE8EA946097D16F5F86423263664528C2F01E49CF005D50FD5BE64E5F13F2C9377A4A2A
WindowsServer2003-KB3072630-x86-SVE.exe827955B510ECD0656F7AD210AB24C9D0BD58386C4767D65893601EEBAE6E7448F5E84560EE6DA41ABD3A060A1701DF77C08E108C
WindowsServer2003-KB3072630-x86-TRK.exeBFFC1DA8F1928CE4EC5C63BEFCE9887FF755611E1348E0B453B95DAFB6AB1D7AA39998A98E07B8AAD889A533659D63422E865AC2

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i "SP requirement" och "Service branch" kolumner.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBAntal.cat) som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
Crypt32.dll5.131.3790.56681,433,60026-Jun-201522:30x64SP2SP2QFE
MSI.dll4.5.6002.237315,318,14426-Jun-201522:30x64SP2SP2QFE
Msiexec.exe4.5.6002.23731125,44026-Jun-201522:30x64SP2SP2QFE
Msihnd.dll4.5.6002.23579502,78426-Jun-201522:30x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.523346,59226-Jun-201522:30x64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5668600,57626-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsi.dll4.5.6002.237314,470,78426-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsiexec.exe4.5.6002.2373196,25626-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsihnd.dll4.5.6002.23579332,80026-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.523346,08026-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
Crypt32.dll5.131.3790.5668600,57626-Jun-201522:23x86SP2SP2QFE
MSI.dll4.5.6002.237314,470,78426-Jun-201522:23x86SP2SP2QFE
Msiexec.exe4.5.6002.2373196,25626-Jun-201514:31x86SP2SP2QFE
Msihnd.dll4.5.6002.23579332,80026-Jun-201522:23x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.523346,08016-maj-201404:42x86SP2SP2QFE

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
Crypt32.dll5.131.3790.56681,769,98426-Jun-201522:30IA-64SP2SP2QFE
MSI.dll4.5.6002.237318,179,71226-Jun-201522:30IA-64SP2SP2QFE
Msiexec.exe4.5.6002.23731237,05626-Jun-201522:30IA-64SP2SP2QFE
Msihnd.dll4.5.6002.235791,084,41626-Jun-201522:30IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.523345,05626-Jun-201522:30IA-64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5668600,57626-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsi.dll4.5.6002.237314,470,78426-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsiexec.exe4.5.6002.2373196,25626-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsihnd.dll4.5.6002.23579332,80026-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.523346,08026-Jun-201522:30x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6002. 18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 23xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:21Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:21Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201304:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201307:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:24Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201307:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:17Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:22Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520 48027-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520 48027-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373028,67217-Jun-201518:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201517:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201516:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:29Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201518:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373028,67217-Jun-201517:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:10Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201518:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201518:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:34Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020 48017-Jun-201517:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020 48017-Jun-201518:50Ej tillämplig
Authui.dll6.0.6002.191161,993,72802-Jun-201410:30x86
Authui.dll6.0.6002.237301,993,72817-Jun-201516:14x86
MSI.dll4.5.6002.194242,264,57617-Jun-201516:50x86
Msimsg.dll4.5.6002.180052 56011-Apr-200904:27x86
MSI.dll4.5.6002.237302,267,13617-Jun-201516:14x86
Msimsg.dll4.5.6002.237302 56017-Jun-201515:01x86
Msiexec.exe4.5.6002.1942473 21617-Jun-201515:09x86
Msiexec.exe4.5.6002.2373073 21617-Jun-201515:02x86
Msihnd.dll4.5.6002.19116332,80002-Jun-201410:31x86
Msihnd.dll4.5.6002.23730332,80017-Jun-201516:14x86
Appinfo.dll6.0.6002.1911633,28002-Jun-201410:30x86
Consent.exe6.0.6002.1911682 43202-Jun-201408:56x86
Appinfo.dll6.0.6002.2373033,28017-Jun-201516:14x86
Consent.exe6.0.6002.2373082 43217-Jun-201515:02x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520,99227-Feb-201307:34Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201305:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201306:13Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201307:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879525,60027-Feb-201306:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879526,62427-Feb-201306:19Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520,99227-Feb-201304:12Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201306:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,01627-Feb-201306:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,04027-Feb-201306:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879525,60027-Feb-201305:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879518,43227-Feb-201306:13Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201307:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,06427-Feb-201305:43Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,04027-Feb-201305:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879514,84827-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879514,33627-Feb-201306:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,04027-Feb-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,04027-Feb-201306:14Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879521,50427-Feb-201307:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201305:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201305:57Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201306:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201306:54Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,04027-Feb-201306:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201306:57Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201306:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201306:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,04027-Feb-201305:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,01627-Feb-201306:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201305:57Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879522,52827-Feb-201305:45Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879523,55227-Feb-201306:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879511,26427-Feb-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879511,77627-Feb-201307:34Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020,99217-Jun-201517:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,06417-Jun-201518:02Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201517:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201519:12Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373026 11217-Jun-201519:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373027,13617-Jun-201518:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373021,50417-Jun-201516:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,06417-Jun-201517:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201518:57Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,55217-Jun-201519:11Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373026 11217-Jun-201517:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373018,94417-Jun-201519:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201517:02Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201517:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,55217-Jun-201519:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373014,84817-Jun-201518:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373014,33617-Jun-201517:27Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,55217-Jun-201518:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,55217-Jun-201518:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373021,50417-Jun-201518:08Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373025,08817-Jun-201519:10Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,06417-Jun-201517:37Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,04017-Jun-201517:34Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,06417-Jun-201518:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,04017-Jun-201518:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,06417-Jun-201519:17Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,55217-Jun-201518:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201518:29Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,55217-Jun-201519:14Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201519:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373023,04017-Jun-201518:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373022,52817-Jun-201519:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,06417-Jun-201517:02Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373011,26417-Jun-201518:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373011,77617-Jun-201518:02Ej tillämplig
Authui.dll6.0.6002.191162,280,44802-Jun-201421:29x64
Authui.dll6.0.6002.237302,280,96017-Jun-201516:24x64
MSI.dll4.5.6002.194243,137,53617-Jun-201516:23x64
Msimsg.dll4.5.6002.180052 56011-Apr-200905:15x64
MSI.dll4.5.6002.237303,143,16817-Jun-201516:24x64
Msimsg.dll4.5.6002.237302 56017-Jun-201515:34x64
Msiexec.exe4.5.6002.19424125,44017-Jun-201515:18x64
Msiexec.exe4.5.6002.23730125,95217-Jun-201515:34x64
Msihnd.dll4.5.6002.19116503,29602-Jun-201421:30x64
Msihnd.dll4.5.6002.23730503,29617-Jun-201516:24x64
Appinfo.dll6.0.6002.1911645,05602-Jun-201421:29x64
Consent.exe6.0.6002.1911687,55202-Jun-201420:29x64
Appinfo.dll6.0.6002.2373045,05617-Jun-201516:23x64
Consent.exe6.0.6002.2373087,55217-Jun-201515:35x64
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:21Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:21Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201304:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201307:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:24Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201307:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:17Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:22Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879532 76827-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520 48027-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520 48027-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373028,67217-Jun-201518:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201517:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201516:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:29Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201518:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373028,67217-Jun-201517:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:10Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201518:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201518:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:34Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201518:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201517:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020 48017-Jun-201517:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020 48017-Jun-201518:50Ej tillämplig
Authui.dll6.0.6002.191161,993,72802-Jun-201410:30x86
Authui.dll6.0.6002.237301,993,72817-Jun-201516:14x86
MSI.dll4.5.6002.194242,264,57617-Jun-201516:50x86
Msimsg.dll4.5.6002.180052 56011-Apr-200904:27x86
MSI.dll4.5.6002.237302,267,13617-Jun-201516:14x86
Msimsg.dll4.5.6002.237302 56017-Jun-201515:01x86
Msiexec.exe4.5.6002.1942473 21617-Jun-201515:09x86
Msiexec.exe4.5.6002.2373073 21617-Jun-201515:02x86
Msihnd.dll4.5.6002.19116332,80002-Jun-201410:31x86
Msihnd.dll4.5.6002.23730332,80017-Jun-201516:14x86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879525,60027-Feb-201305:13Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520,99227-Feb-201303:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879525,60027-Feb-201305:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879514,84827-Feb-201305:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879514,33627-Feb-201306:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879511,26427-Feb-201305:23Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879511,77627-Feb-201305:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373026 11217-Jun-201517:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373021,50417-Jun-201515:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373026 11217-Jun-201517:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373014,84817-Jun-201517:25Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373014,33617-Jun-201517:44Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373011,26417-Jun-201518:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373011,77617-Jun-201518:21Ej tillämplig
Authui.dll6.0.6002.191162,951,68002-Jun-201409:25IA-64
Authui.dll6.0.6002.237302,951,68017-Jun-201515:44IA-64
MSI.dll4.5.6002.194245,989,88817-Jun-201516:05IA-64
Msimsg.dll4.5.6002.180052 56011-Apr-200905:01IA-64
MSI.dll4.5.6002.237305,999,10417-Jun-201515:46IA-64
Msimsg.dll4.5.6002.237302 56017-Jun-201515:07IA-64
Msiexec.exe4.5.6002.19424237,56817-Jun-201515:09IA-64
Msiexec.exe4.5.6002.23730237,56817-Jun-201515:07IA-64
Msihnd.dll4.5.6002.191161,085,95202-Jun-201409:26IA-64
Msihnd.dll4.5.6002.237301,085,95217-Jun-201515:46IA-64
Appinfo.dll6.0.6002.1911690,62402-Jun-201409:25IA-64
Consent.exe6.0.6002.19116133,12002-Jun-201408:38IA-64
Appinfo.dll6.0.6002.2373090,62417-Jun-201515:44IA-64
Consent.exe6.0.6002.23730133,12017-Jun-201515:09IA-64
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:21Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879528,67227-Feb-201304:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879536,86427-Feb-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201306:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879524,57627-Feb-201306:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520 48027-Feb-201307:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.1879520 48027-Feb-201305:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201517:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373032 76817-Jun-201516:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373036,86417-Jun-201518:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201518:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373024,57617-Jun-201518:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020 48017-Jun-201517:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.0.6002.2373020 48017-Jun-201518:50Ej tillämplig
Authui.dll6.0.6002.191161,993,72802-Jun-201410:30x86
Authui.dll6.0.6002.237301,993,72817-Jun-201516:14x86
MSI.dll4.5.6002.194242,264,57617-Jun-201516:50x86
Msimsg.dll4.5.6002.180052 56011-Apr-200904:27x86
MSI.dll4.5.6002.237302,267,13617-Jun-201516:14x86
Msimsg.dll4.5.6002.237302 56017-Jun-201515:01x86
Msiexec.exe4.5.6002.1942473 21617-Jun-201515:09x86
Msiexec.exe4.5.6002.2373073 21617-Jun-201515:02x86
Msihnd.dll4.5.6002.19116332,80002-Jun-201410:31x86
Msihnd.dll4.5.6002.23730332,80017-Jun-201516:14x86

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7601. 18-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601. 22-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,64815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630 72015-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201522:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889632 76815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,79215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,13615-Jun-201521:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,16015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,28015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889623,55215-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889631,23215-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,94415-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,43215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,64815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889631,74415-Jun-201522:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630 72015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889614,33615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201521:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,64815-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930 72015-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309932 76815-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,79215-Jun-201521:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,13615-Jun-201521:24Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,16015-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,28015-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309923,55215-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309931,23215-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,94415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,43215-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,64815-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309931,74415-Jun-201521:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930 72015-Jun-201521:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201521:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309914,33615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.188961,805,82415-Jun-201521:43x86
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:12Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.230991,806,84815-Jun-201521:31x86
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:14Ej tillämplig
MSI.dll5.0.7601.188962,364,41615-Jun-201521:43x86
Msimsg.dll5.0.7601.1889625,08815-Jun-201521:37x86
MSI.dll5.0.7601.230992,364,92815-Jun-201521:32x86
Msimsg.dll5.0.7601.2309925,08815-Jun-201521:27x86
Msiexec.exe5.0.7601.1889673 21615-Jun-201521:42x86
Msiexec.exe5.0.7601.2309973 21615-Jun-201521:31x86
Msihnd.dll5.0.7601.18896337,40815-Jun-201521:43x86
Msihnd.dll5.0.7601.23099337,40815-Jun-201521:32x86
Appinfo.dll6.1.7601.1889647,10415-Jun-201521:43x86
Consent.exe6.1.7601.18896101,82415-Jun-201521:47x86
Appinfo.dll6.1.7601.2309947,10415-Jun-201521:31x86
Consent.exe6.1.7601.23099102,33615-Jun-201521:37x86

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,64815-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630 72015-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889632 76815-Jun-201522:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,79215-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,13615-Jun-201521:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,16015-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,28015-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889623,55215-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889631,23215-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,94415-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,43215-Jun-201522:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,64815-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889631,74415-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630 72015-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:57Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889614,33615-Jun-201522:57Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,64815-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930 72015-Jun-201522:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201522:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309932 76815-Jun-201523:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,79215-Jun-201523:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,13615-Jun-201521:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,16015-Jun-201523:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,28015-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309923,55215-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309931,23215-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,94415-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,43215-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,64815-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309931,74415-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930 72015-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201522:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309914,33615-Jun-201522:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201522:59Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.188961,941,50415-Jun-201521:45x64
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:12Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.230991,942,01615-Jun-201521:56x64
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:16Ej tillämplig
MSI.dll5.0.7601.188963,242,49615-Jun-201521:45x64
Msimsg.dll5.0.7601.1889625,08815-Jun-201521:42x64
MSI.dll5.0.7601.230993,243,52015-Jun-201521:56x64
Msimsg.dll5.0.7601.2309925,08815-Jun-201521:51x64
Msiexec.exe5.0.7601.18896128 00015-Jun-201521:44x64
Msiexec.exe5.0.7601.23099128 00015-Jun-201521:55x64
Msihnd.dll5.0.7601.18896504,32015-Jun-201521:45x64
Msihnd.dll5.0.7601.23099504,32015-Jun-201521:56x64
Appinfo.dll6.1.7601.1889670,65615-Jun-201521:45x64
Consent.exe6.1.7601.18896112,06415-Jun-201521:50x64
Appinfo.dll6.1.7601.2309970,65615-Jun-201521:56x64
Consent.exe6.1.7601.23099112,57615-Jun-201522:01x64
MSI.dll5.0.7601.188962,364,41615-Jun-201521:43x86
Msimsg.dll5.0.7601.1889625,08815-Jun-201521:37x86
MSI.dll5.0.7601.230992,364,92815-Jun-201521:32x86
Msimsg.dll5.0.7601.2309925,08815-Jun-201521:27x86
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,64815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630 72015-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201522:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889632 76815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,79215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,13615-Jun-201521:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,16015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,28015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889623,55215-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889631,23215-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,94415-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,43215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,64815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889631,74415-Jun-201522:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630 72015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889628,67215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,69615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889629,18415-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889630,20815-Jun-201522:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889614,33615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201521:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,64815-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930 72015-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309932 76815-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,79215-Jun-201521:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,13615-Jun-201521:24Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,16015-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,28015-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309923,55215-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309931,23215-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,94415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,43215-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,64815-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309931,74415-Jun-201521:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930 72015-Jun-201521:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309928,67215-Jun-201521:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,69615-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309929,18415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309930,20815-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309914,33615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.188961,805,82415-Jun-201521:43x86
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:12Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.230991,806,84815-Jun-201521:31x86
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:14Ej tillämplig
Msiexec.exe5.0.7601.1889673 21615-Jun-201521:42x86
Msiexec.exe5.0.7601.2309973 21615-Jun-201521:31x86
Msihnd.dll5.0.7601.18896337,40815-Jun-201521:43x86
Msihnd.dll5.0.7601.23099337,40815-Jun-201521:32x86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889632 76815-Jun-201522:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,13615-Jun-201520:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,28015-Jun-201522:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,94415-Jun-201522:52Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,43215-Jun-201522:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889614,33615-Jun-201522:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201522:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309932 76815-Jun-201522:43Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,13615-Jun-201520:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,28015-Jun-201522:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,94415-Jun-201522:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,43215-Jun-201522:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309914,33615-Jun-201522:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201522:42Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.188962,312,70415-Jun-201520:55IA-64
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:00Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.230992,314,24015-Jun-201520:57IA-64
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:06Ej tillämplig
MSI.dll5.0.7601.188966,241,79215-Jun-201520:55IA-64
Msimsg.dll5.0.7601.1889625,08815-Jun-201520:52IA-64
MSI.dll5.0.7601.230996,243,84015-Jun-201520:58IA-64
Msimsg.dll5.0.7601.2309925,08815-Jun-201520:55IA-64
Msiexec.exe5.0.7601.18896241,15215-Jun-201520:54IA-64
Msiexec.exe5.0.7601.23099241,15215-Jun-201520:57IA-64
Msihnd.dll5.0.7601.188961,094,65615-Jun-201520:55IA-64
Msihnd.dll5.0.7601.230991,094,65615-Jun-201520:58IA-64
Appinfo.dll6.1.7601.18896128 00015-Jun-201520:55IA-64
Consent.exe6.1.7601.18896181,18415-Jun-201520:59IA-64
Appinfo.dll6.1.7601.23099128 00015-Jun-201520:57IA-64
Consent.exe6.1.7601.23099181,69615-Jun-201521:03IA-64
MSI.dll5.0.7601.188962,364,41615-Jun-201521:43x86
Msimsg.dll5.0.7601.1889625,08815-Jun-201521:37x86
MSI.dll5.0.7601.230992,364,92815-Jun-201521:32x86
Msimsg.dll5.0.7601.2309925,08815-Jun-201521:27x86
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889632 76815-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889627,13615-Jun-201521:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889633,28015-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,94415-Jun-201521:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889618,43215-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889614,33615-Jun-201521:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.1889615,36015-Jun-201521:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309932 76815-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309927,13615-Jun-201521:24Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309933,28015-Jun-201521:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,94415-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309918,43215-Jun-201521:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309914,33615-Jun-201521:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.1.7601.2309915,36015-Jun-201521:39Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.188961,805,82415-Jun-201521:43x86
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:12Ej tillämplig
Authui.dll6.1.7601.230991,806,84815-Jun-201521:31x86
Authui.ptxmlEj tillämplig2,72115-Jun-201518:14Ej tillämplig
Msiexec.exe5.0.7601.1889673 21615-Jun-201521:42x86
Msiexec.exe5.0.7601.2309973 21615-Jun-201521:31x86
Msihnd.dll5.0.7601.18896337,40815-Jun-201521:43x86
Msihnd.dll5.0.7601.23099337,40815-Jun-201521:32x86

Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0.16 -xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x86-baserade versioner av Windows 8

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,08004-maj-201305:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660453,24804-maj-201305:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201307:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660455,80804-maj-201305:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660458,36804-maj-201306:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,59204-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,08004-maj-201305:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660453,24804-maj-201305:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,64004-maj-201306:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,68804-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660456,32004-maj-201305:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660440,96004-maj-201307:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:25Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,73604-maj-201306:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,68804-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660431,23204-maj-201305:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660429,69604-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660447,10404-maj-201307:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660454,27204-maj-201306:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201306:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201306:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:25Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,12804-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1741050,68815-Jun-201516:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201306:43Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,64004-maj-201307:35Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201307:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,06404-maj-201306:35Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,57604-maj-201306:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,57604-maj-201306:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,08004-maj-201305:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070853,24804-maj-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201307:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201306:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070855,80804-maj-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070858,36804-maj-201306:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,59204-maj-201307:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,08004-maj-201305:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070853,24804-maj-201305:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,64004-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,68804-maj-201306:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070856,32004-maj-201305:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070840,96004-maj-201306:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201307:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,73604-maj-201306:37Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,68804-maj-201308:08Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070831,23204-maj-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070829,69604-maj-201306:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201306:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201307:55Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070847,10404-maj-201306:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070854,27204-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201306:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201307:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201306:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,12804-maj-201306:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2152150,68813-Jun-201516:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,64004-maj-201306:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201307:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201306:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,06404-maj-201307:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,57604-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,57604-maj-201307:07Ej tillämplig
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201515:51Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,037,76015-Jun-201515:22x86
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89413-Jun-201515:14Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.215212,037,76013-Jun-201514:26x86
Actxprxy.dll6.2.9200.17025754,17612-Jun-201423:34x86
Actxprxy.dll6.2.9200.21142753,66412-Jun-201423:35x86
MSI.dll5.0.9200.174122,416,64015-Jun-201515:22x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
MSI.dll5.0.9200.215232,416,12813-Jun-201514:27x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
Msiexec.exe5.0.9200.1741262,97615-Jun-201515:22x86
Msiexec.exe5.0.9200.2152362,97613-Jun-201514:27x86
Msihnd.dll5.0.9200.17150295,42411-okt-201405:57x86
Msihnd.dll5.0.9200.21269295,42411-okt-201405:23x86
Appinfo.dll6.2.9200.1655052,22406-Mar-201305:02x86
Consent.exe6.2.9200.17022104,79205-Jun-201413:55x86
Appinfo.dll6.2.9200.2065452,22406-Mar-201305:04x86
Consent.exe6.2.9200.21139104,79205-Jun-201413:09x86
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99704-Feb-201323:27Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.1654857,57602-Mar-201309:06x86
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99704-Feb-201323:32Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.2065257,57602-Mar-201309:26x86
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88915-Jun-201515:51Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.174108,858,11215-Jun-201515:22x86
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:22Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:22Ej tillämplig
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88913-Jun-201515:14Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.215218,857,60013-Jun-201514:27x86
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:26Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:26Ej tillämplig

För alla x64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,08004-maj-201307:06Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660453,24804-maj-201307:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201308:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201310:24Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660455,80804-maj-201307:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660458,36804-maj-201308:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,59204-maj-201310:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,08004-maj-201307:06Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660453,24804-maj-201307:06Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,64004-maj-201310:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,68804-maj-201310:27Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660456,32004-maj-201307:06Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660440,96004-maj-201308:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201311:15Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,73604-maj-201310:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,68804-maj-201310:27Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660431,23204-maj-201307:06Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660429,69604-maj-201308:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201310:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201310:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660447,10404-maj-201310:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660454,27204-maj-201309:07Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201308:44Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201309:13Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201308:45Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201308:43Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201309:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201311:02Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,12804-maj-201308:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1741050,68815-Jun-201519:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201310:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,64004-maj-201311:21Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201308:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201310:29Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,06404-maj-201310:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,57604-maj-201308:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,57604-maj-201310:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,08004-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070853,24804-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201309:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201311:14Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070855,80804-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070858,36804-maj-201310:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,59204-maj-201310:44Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,08004-maj-201307:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070853,24804-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,64004-maj-201310:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,68804-maj-201310:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070856,32004-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070840,96004-maj-201310:23Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201311:49Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,73604-maj-201309:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,68804-maj-201311:20Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070831,23204-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070829,69604-maj-201311:23Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201309:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201309:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070847,10404-maj-201310:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070854,27204-maj-201309:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201309:13Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201311:06Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201309:22Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201309:10Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201309:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201310:18Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,12804-maj-201310:43Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2152150,68813-Jun-201519:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201311:19Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,64004-maj-201309:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201309:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201309:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,06404-maj-201310:45Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,57604-maj-201309:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,57604-maj-201309:04Ej tillämplig
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201518:21Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,307,07215-Jun-201515:19x64
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89413-Jun-201517:06Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.215212,307,07213-Jun-201514:28x64
Actxprxy.dll6.2.9200.170252,146,30412-Jun-201423:29x64
Actxprxy.dll6.2.9200.211422,146,81612-Jun-201423:31x64
MSI.dll5.0.9200.174122,886,14415-Jun-201515:20x64
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:34x64
MSI.dll5.0.9200.215232,875,90413-Jun-201514:28x64
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:34x64
Msiexec.exe5.0.9200.17412124,41615-Jun-201515:21x64
Msiexec.exe5.0.9200.21523124,41613-Jun-201514:29x64
Msihnd.dll5.0.9200.17150393,21611-okt-201407:44x64
Msihnd.dll5.0.9200.21269393,21611-okt-201406:23x64
Appinfo.dll6.2.9200.1655070,14406-Mar-201306:29x64
Consent.exe6.2.9200.17022112,98405-Jun-201417:56x64
Appinfo.dll6.2.9200.2065469 63206-Mar-201305:06x64
Consent.exe6.2.9200.21139112,98405-Jun-201415:45x64
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99702-Feb-201302:57Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.1654769,86402-Mar-201310:39x64
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99702-Feb-201301:37Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.2065169,86402-Mar-201310:48x64
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88915-Jun-201518:21Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.1741010,116,60815-Jun-201515:20x64
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:23Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:23Ej tillämplig
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88913-Jun-201517:06Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.2152110,098,17613-Jun-201514:29x64
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:30Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:30Ej tillämplig
MSI.dll5.0.9200.174122,416,64015-Jun-201515:22x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
MSI.dll5.0.9200.215232,416,12813-Jun-201514:27x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
Twinui.dll6.2.9200.174108,858,11215-Jun-201515:22x86
Twinui.dll6.2.9200.215218,857,60013-Jun-201514:27x86
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,08004-maj-201305:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660453,24804-maj-201305:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201307:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660455,80804-maj-201305:05Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660458,36804-maj-201306:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,59204-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660446,08004-maj-201305:03Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660453,24804-maj-201305:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,64004-maj-201306:48Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,68804-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660456,32004-maj-201305:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660440,96004-maj-201307:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:25Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,73604-maj-201306:59Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,68804-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660431,23204-maj-201305:04Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660429,69604-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201307:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660447,10404-maj-201307:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660454,27204-maj-201306:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:53Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660452,22404-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201306:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201306:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:25Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,12804-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1741050,68815-Jun-201516:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660449,15204-maj-201306:43Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660448,64004-maj-201307:35Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660450,17604-maj-201306:26Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660451,20004-maj-201307:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,06404-maj-201306:35Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,57604-maj-201306:42Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.1660424,57604-maj-201306:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,08004-maj-201305:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070853,24804-maj-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201307:09Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201306:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070855,80804-maj-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070858,36804-maj-201306:39Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,59204-maj-201307:00Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070846,08004-maj-201305:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070853,24804-maj-201305:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,64004-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,68804-maj-201306:40Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070856,32004-maj-201305:50Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070840,96004-maj-201306:51Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201307:01Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,73604-maj-201306:37Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,68804-maj-201308:08Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070831,23204-maj-201305:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070829,69604-maj-201306:41Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201306:33Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201307:55Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070847,10404-maj-201306:58Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070854,27204-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201306:38Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070852,22404-maj-201307:46Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201306:56Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,12804-maj-201306:36Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2152150,68813-Jun-201516:30Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070849,15204-maj-201306:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070848,64004-maj-201306:31Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070850,17604-maj-201307:16Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070851,20004-maj-201306:47Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,06404-maj-201307:28Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,57604-maj-201307:32Ej tillämplig
Authui.dll.MUI6.2.9200.2070824,57604-maj-201307:07Ej tillämplig
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201515:51Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,037,76015-Jun-201515:22x86
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89413-Jun-201515:14Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.215212,037,76013-Jun-201514:26x86
Actxprxy.dll6.2.9200.17025754,17612-Jun-201423:34x86
Actxprxy.dll6.2.9200.21142753,66412-Jun-201423:35x86
Msiexec.exe5.0.9200.1741262,97615-Jun-201515:22x86
Msiexec.exe5.0.9200.2152362,97613-Jun-201514:27x86
Msihnd.dll5.0.9200.17150295,42411-okt-201405:57x86
Msihnd.dll5.0.9200.21269295,42411-okt-201405:23x86

Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 filinformation

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.3.920 0.16 -xxxWindows 8.1 och Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x86-baserade versioner av Windows 8.1 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201522:33Ej tillämplig
Authui.dll6.3.9600.179052,460,16015-Jun-201519:57x86
MSI.dll5.0.9600.179053,607,55215-Jun-201521:09x86
Msimsg.dll5.0.9600.1638425,08822-Aug-201304:15x86
Msiexec.exe5.0.9600.1790559 90415-Jun-201521:16x86
Msihnd.dll5.0.9600.17415325,12029-okt-201401:42x86
Appinfo.dll6.3.9600.1741589,60029-okt-201401:59x86
Consent.exe6.3.9600.17415108,86429-okt-201403:14x86

För alla x64-baserade versioner av Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201523:59Ej tillämplig
Authui.dll6.3.9600.179052,774,52815-Jun-201520:50x64
MSI.dll5.0.9600.179053,320,32015-Jun-201522:24x64
Msimsg.dll5.0.9600.1638425,08822-Aug-201311:44x64
Msiexec.exe5.0.9600.1790565,02415-Jun-201522:41x64
Msihnd.dll5.0.9600.17415428,03229-okt-201402:22x64
Appinfo.dll6.3.9600.17415110,08029-okt-201402:44x64
Consent.exe6.3.9600.17415116,03229-okt-201404:03x64
MSI.dll5.0.9600.179053,607,55215-Jun-201521:09x86
Msimsg.dll5.0.9600.1638425,08822-Aug-201304:15x86
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201522:33Ej tillämplig
Authui.dll6.3.9600.179052,460,16015-Jun-201519:57x86
Msiexec.exe5.0.9600.1790559 90415-Jun-201521:16x86
Msihnd.dll5.0.9600.17415325,12029-okt-201401:42x86

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
Filinformation
Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Tänk på att datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows RT8

ARM Windows RT8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201515:52Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,061,82415-Jun-201515:13Ej tillämplig
Actxprxy.dll6.2.9200.17410776,70415-Jun-201515:13Ej tillämplig
MSI.dll5.0.9200.174122,064,21615-Jun-201515:38Ej tillämplig
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201201:09Ej tillämplig
Msiexec.exe5.0.9200.1741292,67215-Jun-201515:14Ej tillämplig
Msihnd.dll5.0.9200.17101287 23230-Aug-201403:33Ej tillämplig
Appinfo.dll6.2.9200.1655047,10406-Mar-201303:57Ej tillämplig
Consent.exe6.2.9200.17101102,20830-Aug-201404:00Ej tillämplig
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99702-Feb-201302:06Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.1654763,72002-Mar-201310:28Ej tillämplig
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88915-Jun-201515:52Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.174108,675,84015-Jun-201515:14Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:18Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:18Ej tillämplig

Information om Windows8

x86 Windows8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201515:51Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,037,76015-Jun-201515:22x86
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89413-Jun-201515:14Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.215212,037,76013-Jun-201514:26x86
Actxprxy.dll6.2.9200.17025754,17612-Jun-201423:34x86
Actxprxy.dll6.2.9200.21142753,66412-Jun-201423:35x86
MSI.dll5.0.9200.174122,416,64015-Jun-201515:22x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
MSI.dll5.0.9200.215232,416,12813-Jun-201514:27x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
Msiexec.exe5.0.9200.1741262,97615-Jun-201515:22x86
Msiexec.exe5.0.9200.2152362,97613-Jun-201514:27x86
Msihnd.dll5.0.9200.17150295,42411-okt-201405:57x86
Msihnd.dll5.0.9200.21269295,42411-okt-201405:23x86
Appinfo.dll6.2.9200.1655052,22406-Mar-201305:02x86
Consent.exe6.2.9200.17022104,79205-Jun-201413:55x86
Appinfo.dll6.2.9200.2065452,22406-Mar-201305:04x86
Consent.exe6.2.9200.21139104,79205-Jun-201413:09x86
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99704-Feb-201323:27Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.1654857,57602-Mar-201309:06x86
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99704-Feb-201323:32Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.2065257,57602-Mar-201309:26x86
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88915-Jun-201515:51Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.174108,858,11215-Jun-201515:22x86
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:22Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:22Ej tillämplig
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88913-Jun-201515:14Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.215218,857,60013-Jun-201514:27x86
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:26Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:26Ej tillämplig
x64 Windows8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201518:21Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,307,07215-Jun-201515:19x64
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89413-Jun-201517:06Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.215212,307,07213-Jun-201514:28x64
Actxprxy.dll6.2.9200.170252,146,30412-Jun-201423:29x64
Actxprxy.dll6.2.9200.211422,146,81612-Jun-201423:31x64
MSI.dll5.0.9200.174122,886,14415-Jun-201515:20x64
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:34x64
MSI.dll5.0.9200.215232,875,90413-Jun-201514:28x64
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:34x64
Msiexec.exe5.0.9200.17412124,41615-Jun-201515:21x64
Msiexec.exe5.0.9200.21523124,41613-Jun-201514:29x64
Msihnd.dll5.0.9200.17150393,21611-okt-201407:44x64
Msihnd.dll5.0.9200.21269393,21611-okt-201406:23x64
Appinfo.dll6.2.9200.1655070,14406-Mar-201306:29x64
Consent.exe6.2.9200.17022112,98405-Jun-201417:56x64
Appinfo.dll6.2.9200.2065469 63206-Mar-201305:06x64
Consent.exe6.2.9200.21139112,98405-Jun-201415:45x64
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99702-Feb-201302:57Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.1654769,86402-Mar-201310:39x64
PDC-mw.ptxmlEj tillämplig3,99702-Feb-201301:37Ej tillämplig
PDC.sys6.2.9200.2065169,86402-Mar-201310:48x64
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88915-Jun-201518:21Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.1741010,116,60815-Jun-201515:20x64
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:23Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:23Ej tillämplig
Twinui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,88913-Jun-201517:06Ej tillämplig
Twinui.dll6.2.9200.2152110,098,17613-Jun-201514:29x64
Windows.systemtoast.Autoplay.lnkEj tillämplig1,45406-Feb-201323:30Ej tillämplig
Windows.systemtoast.Share.lnkEj tillämplig1,54706-Feb-201323:30Ej tillämplig
MSI.dll5.0.9200.174122,416,64015-Jun-201515:22x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
MSI.dll5.0.9200.215232,416,12813-Jun-201514:27x86
Msimsg.dll5.0.9200.1638425,08826-Jul-201202:43x86
Twinui.dll6.2.9200.174108,858,11215-Jun-201515:22x86
Twinui.dll6.2.9200.215218,857,60013-Jun-201514:27x86
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89415-Jun-201515:51Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.174102,037,76015-Jun-201515:22x86
Authui-ppdlic.xrm-msEj tillämplig2,89413-Jun-201515:14Ej tillämplig
Authui.dll6.2.9200.215212,037,76013-Jun-201514:26x86
Actxprxy.dll6.2.9200.17025754,17612-Jun-201423:34x86
Actxprxy.dll6.2.9200.21142753,66412-Jun-201423:35x86
Msiexec.exe5.0.9200.1741262,97615-Jun-201515:22x86
Msiexec.exe5.0.9200.2152362,97613-Jun-201514:27x86
Msihnd.dll5.0.9200.17150295,42411-okt-201405:57x86
Msihnd.dll5.0.9200.21269295,42411-okt-201405:23x86

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3072630 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/29/2016 08:00:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3072630 KbMtsv
คำติชม