Felsöka Groove-spelaren på Windows 10

<< Tillbaka till Groove-supporten

Om du har problem med att använda Groove-spelaren på Windows 10 kan det bero på ett appfel eller en felaktig inställning.
Lösningar
Lösning 1: Kontrollera inställningarna

Kontrollera att datorns inställningar för tid, datum, språk och region är korrekta. För att kontrollera detta trycker du på Windows-tangenten + I och väljer Tid och språk.

Lösning 2: Rensa mappen Temp

Gör så här:
  1. Tryck på Windows-tangenten + R.
  2. Skriv Temp i fönstret Kör och tryck på Enter.
  3. Tryck på Ctrl + A för att markera alla filer och mappar, högerklicka på dem och tryck eller klicka på Ta bort. Obs! Ett meddelande om att vissa filer eller mappar används av andra program kan visas. Om det meddelandet visas väljer du Hoppa över.

Lösning 3: Återställ Internet Explorers inställningar

Se Så här återställer du Internet Explorers inställningar om du vill återställa webbläsaren.

Lösning 4: Återställ standardbiblioteken

Återställ datorns standardbibliotek på följande sätt.

Obs! Inga data i biblioteken påverkas av att du tar bort och återskapar biblioteken.

  1. Öppna Utforskaren.
  2. Klicka på Bibliotek i rutan till vänster.
    Obs! Om du inte ser "Bibliotek" i listan trycker eller klickar du på Visa på menyn längst upp på skärmen. Kontrollera att kryssrutan Visa bibliotek är markerad på menyn i rutan Navigering.
  3. Högerklicka på varje bibliotek (Dokument, Bilder, Musik och Videor) och tryck eller klicka på Ta bort.
  4. Högerklicka (eller tryck och håll ned) på Bibliotek i rutan till vänster och klicka på Återställ standardbibliotek. Denna åtgärd återställer biblioteken. Alla data i biblioteksmapparna bör nu gå att komma åt igen via Utforskaren.

Lösning 5: Använd systemfilskontroll

Om några av dina mediafiler saknas, är skadade eller har andra fel läser du Reparera saknade eller trasiga systemfiler med verktyget systemfilskontroll.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 3078110 – senaste granskning 08/17/2015 20:19:00 – revision: 2.0

  • KB3078110
Feedback