Beskrivning av länken hantering och lagring i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 328440
Sammanfattning
Du kan länka en cell i en arbetsbok till en annan arbetsbok med en formel som refererar till den externa arbetsboken i Microsoft Excel. När länken har skapats kan den använda en relativ sökväg. Med en relativ länk kan arbetsböckerna flyttas utan att länken bryts.

Den här artikeln beskrivs hur referenser till länkade arbetsböcker lagras i Excel under olika omständigheter.
Mer Information

Hur länksökvägar när en fil öppnas

När en fil som innehåller länkar (länkad arbetsbok) öppnas i Excel, kombineras delarna av länkarna som lagras i filen med de nödvändiga delarna av den aktuella sökvägen till den länkade arbetsboken.

Hur länksökvägar lagras

När sökvägen till en länkad fil lagras i Excel används följande regler för att bestämma vad som ska lagras.

Obs! Flytta upp en sökväg innebär att referera till mappar allt från rotenheten eller resursen. Att flytta nedför en sökväg innebär att du närma sig rotenheten eller resursen.
 • Om den länkade filen och källdatafilen inte finns på samma enhet, lagras enhetsbeteckningen tillsammans med en sökväg till filen och filnamnet.
 • Om den länkade filen och källdatafilen finns i samefolder, lagras endast filnamnet.
 • Om källdatafilen finns i en mapp som är kapslad i samma rotmapp som den länkade filen, lagras en egenskap som anger rotmappen. Alla delar av sökvägen som delas lagras inte.

  Om den länkade filen C:\Mydir\Linked.xls är beroende av C:\Mydir\Files\Source.xls är den enda delen av sökvägen som lagras \Files\Source.xls.
 • Om källdatafilen finns en mapp ned från linkedfile, lagras en egenskap för att ange detta.

  Till exempel är på linkedfile C:\Mydir\Files\Myfile\Linked.xls och källa data filen isC:\Mydir\Files\Source.xls. I Excel lagras bara \MyDir\Files\... \Source.xls.

  Obs! Detta gör att en länk kan upprätthållas när den länkade filen iscopied till ytterligare en undermapp i mappen källan filen islocated i.

  Till exempel den länkade filen isC:\Mydir\Files\Myfiles1\Linked.xls och den källa data filen isC:\Mydir\Files\Source.xls, den länkade filen, Linked.xls, kopieras från thefolder C:\Mydir\Files\Myfiles1 till en mapp som heter C:\Mydir\Files\Myfiles2 och länk till C:\Mydir\Files\Source.xls lagras.
 • Om källdatafilen finns i XLStart, Alternativ startkatalog, eller Library -mappen, är en egenskap writtento ange en av dessa mappar, och endast filnamnet lagras.

  Obs! Excel känner igen två XLStart-standardmappar som automatiskt öppna filer vid starten. De två mapparna är följande:
  • XLStart-mappen i Office-installationsmappen, t ex C:\Program Files\Microsoft Office\Office-mappen\XLStart
  • XLStart-mappen i användarens profil, till exempel C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart
  XLStart-mappen i profilen är mappen XLStart, som kommer att lagras som egenskap för länken. Om du använder XLStart-mappen i Office-installationsmappen behandlas den mappen XLStart som valfri mapp på hårddisken.

  Den Office-mappen ändringar av namn mellan versioner av Office. Till exempel den Office-mappen namnet är Office, Office10, Office11 eller Office 12, beroende på vilken version av Office som du använder. Den här mappen namn ändra orsaker länkar brytas om du flyttar till en dator som kör en annan version av Excel än den version där länken upprättades.
Det är också viktigt att notera att det som visas i formelfältet inte nödvändigtvis vad som lagras. Till exempel om källdatafilen har stängts visas en fullständig sökväg till filen, även om endast filnamnet lagras.

Relativa och absoluta länkar

Länkar till externa arbetsböcker skapas på ett relativt sätt när det är möjligt. Detta innebär att den fullständiga sökvägen till källdatafilen inte registreras, utan snarare del av sökvägen som relaterar till den länkade arbetsboken. Du kan flytta arbetsböckerna utan att bryta länkar mellan dem med den här metoden. Länkarna förblir intakt, dock endast om arbetsböckerna finns kvar på samma plats i förhållande till varandra. Till exempel om är C:\Mydir\Linked.xls för den länkade filen och källdatafilen C:\Mydir\Files\Source.xls, kan du flytta filer till enheten D som källfilen finns fortfarande i en undermapp som heter "filer".

Relativa länkar kan vålla problem om du flyttar den länkade filen till olika datorer och källan finns på en central plats.

Mappade enheter och UNC

När en källarbetsbok data länkas upprättas länken utifrån sättet som arbetsboken öppnades. Om arbetsboken har öppnats via en mappad enhet skapas länken med hjälp av en mappad enhet. Länken fungerar på samma sätt oavsett hur data källarbetsboken öppnas i framtiden. Om källdatafilen öppnas med en UNC-sökväg, återgår inte länken till en mappad enhet, även om det finns en matchande enhet. Om du har både UNC-länkar och länkar till mappade enheter i samma fil, och källfilerna är öppna samtidigt som målfilen, reagerar bara länkarna som motsvarar sättet som filen öppnades som hyperlänk. Om du öppnar filen via en mappad enhet och ändrar värdena i källfilen uppdateras särskilt bara länkarna som skapats till den mappade enheten omedelbart.

Länken i Excel kan se annorlunda ut beroende på hur arbetsboken har öppnats. Länken kan förefalla matcha antingen rot-UNC-resursen eller rotenhetsbeteckningen som användes för att öppna filen.

Scenarier som kan göra att länkar inte fungerar som förväntat

Det finns flera fall där länkar mellan filer oavsiktligt kan fås att peka på fel plats. Följande är två av vanligaste.

Scenario 1:
 1. Du kan mappa en enhet under roten av en resurs. Exempelvis mappas enhet Z till \\Server\Dela\Folder1.
 2. Du kan skapa länkar i en arbetsbok som lagras på den mappade platsen när du har öppnat filen via denna mappade enhet.
 3. Du kan öppna filen med en UNC-sökväg.
 4. Som en följd härav bryts länken.
Om du stänger filen utan att spara den ändras inte länkarna. Om du sparar filen innan du stänger den, ska du spara länkar med brutna sökvägen. Mapparna mellan resursens rot och den mappade mappen lämnas utanför sökvägen. I exemplet ovan ändras länken till \\Server\Folder1. Med andra ord elimineras resurs-namnet från sökvägen.

Scenario 2:
 1. Du kan mappa en enhet under roten av en resurs. Exempelvis mappas enhet Z till \\Server\Dela\Folder1.
 2. Du öppnar filen via en UNC-sökväg eller en mappad enhet som är mappad till en annan mapp på resursen, t.ex \\Server\Dela\Folder2.
 3. Som en följd härav bryts länken.
Om du stänger filen utan att spara den ändras inte länkarna. Om du sparar filen innan du stänger den, ska du spara länkar med brutna sökvägen. Mapparna mellan resursens rot och den mappade mappen lämnas utanför sökvägen. I exemplet ovan ändras länken till \\Server\Mapp1.


XL2000, xl2002, XL2003 hyptertextlänk XL2007 XL2010 XL2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 328440 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/25/2016 19:35:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Excel 2016

 • kbinfo kbmt KB328440 KbMtsv
คำติชม