Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

En arbetsbokslänk (kallades tidigare extern referens) är ett sätt att kombinera data från andra arbetsböcker eller andra blad i samma arbetsbok. Du kanske vill använda dem för att:

 • Länka arbetsböcker från flera avdelningar och integrera relevanta data i en sammanfattningsarbetsbok. När källarbetsböckerna ändras uppdateras sammanfattningsarbetsboken.

 • Skapa olika datavyer genom att skapa flera rapportarbetsböcker som bara länkar till relevanta data.

Du kan referera till celler eller ett definierat namn i en annan arbetsbok eller samma arbetsbok. 

Arbetsboken som innehåller länkarna kallas målarbetsboken och arbetsboken som den är länkad till kallas källarbetsboken . Du kan länka flera källarbetsböcker till en enda målarbetsbok.


Arbetsboken innehåller länkar

 1. Målarbetsboken innehåller arbetsbokslänken.

 2. Arbetsbokslänken refererar till en cell eller ett område i en källarbetsbok.

 3. Källarbetsboken har värdena som returneras till målarbetsboken. 

Metod 1

 1. Öppna målarbetsboken som innehåller den externa referensen och källmålarbetsboken som innehåller de data som du vill skapa arbetsbokslänken till.

 2. Markera cellen eller cellerna där du vill skapa den externa referensen.

 3. Skriv = (likhetstecken).

  Om du vill använda en funktion, till exempel SUMMA, skriver du funktionsnamnet följt av en inledande parentes. Till exempel =SUMMA(.

 4. Växla till källarbetsboken och klicka sedan på kalkylbladet som innehåller de celler som du vill länka.

 5. Markera cellen eller cellerna som du vill länka till och tryck på Retur.

  Obs!: Om du markerar flera celler, t.ex. =[SourceWorkbook.xlsx]Blad1!$A$1:$A$10, och har en aktuell version av Microsoft 365, kan du helt enkelt trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

 6. Excel returnerar dig till målarbetsboken och visar värdena från källarbetsboken.

 7. Observera att Excel returnerar länken med absoluta referenser, så om du vill kopiera formeln till andra celler måste du ta bort dollartecken ($):

  =[SourceWorkbook.xlsx]Blad1! $A$1

  Om du stänger källarbetsboken lägger Excel automatiskt till sökvägen till formeln:

  ='C:\Reports\[SourceWorkbook.xlsx]Blad1'!$A$1

Metod 2 

 1. Öppna målarbetsboken som innehåller arbetsbokslänken och källarbetsboken som innehåller de data du vill länka till.

 2. Markera cellen eller cellerna som du vill länka i källarbetsboken.

 3. Tryck på Ctrl+C eller gå till Start > Urklipp > Kopiera.

 4. Växla till målarbetsboken och klicka sedan på det kalkylblad där du vill att de länkade data ska placeras.

 5. Markera cellen där du vill placera länkade data och välj Start > Urklipp > Klistra in > Klistra in länk.

 6. Excel returnerar de data du kopierade från källarbetsboken. Om du ändrar den ändras den automatiskt i målarbetsboken.

 1. Öppna målarbetsboken som innehåller den externa referensen och källarbetsboken som innehåller de data som du vill skapa arbetsbokslänken till.

 2. Markera cellen eller cellerna där du vill skapa den externa referensen.

 3. Skriv = (likhetstecken).

 4. Växla till källarbetsboken och klicka sedan på kalkylbladet som innehåller de celler som du vill länka.

 5. Tryck på F3, välj det namn som du vill länka till och tryck på Retur.

  Obs!: Om det namngivna området refererar till flera celler och du har en aktuell version av Microsoft 365 kan du helt enkelt trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

 6. Excel returnerar dig till målarbetsboken och visar värdena från det namngivna området i källarbetsboken.

 1. Öppna målarbetsboken och källarbetsboken.

 2. I målarbetsboken väljer du Formler > Definierade namn > Definiera namn.

 3. Ange ett namn för området i rutan Namn i dialogrutan Nytt namn.

 4. I rutan Refererar till tar du bort innehållet och håller sedan markören i rutan.

  Om du vill att namnet ska använda en funktion anger du funktionsnamnet och placerar sedan markören där du vill ha den externa referensen. Skriv till exempel =SUMMA()och placera sedan markören mellan parenteserna.

 5. Växla till källarbetsboken och klicka sedan på kalkylbladet som innehåller de celler som du vill länka.

 6. Markera cellen eller cellområdet som du vill länka och klicka på OK.

  Lägga till ett definierat namn i en extern arbetsbok från Formler > definierade namn > Definiera namn > Nytt namn.

Det finns olika sätt som formler med arbetsbokslänkar visas.

När källarbetsboken är öppen innehåller arbetsbokslänken i målarbetsboken arbetsbokens namn inom hakparenteser ([ ]), följt av kalkylbladets namn, ett utropstecken (!) och cellerna som formeln är beroende av. Till exempel:

=SUM([Budget.xlsx]Annual!C10:C25)

När källarbetsboken inte är öppen innehåller arbetsbokslänken i målarbetsboken hela sökvägen. Till exempel:

=SUM('C:\Reports\[Budget.xlsx]Annual'!C10:C25)

Obs!: Om namnet på det andra kalkylbladet eller arbetsboken innehåller blanksteg eller icke-alfabetiska tecken måste du omge namnet (eller sökvägen) med enkla citattecken som i exemplet ovan. Excel lägger automatiskt till dessa åt dig när du markerar källområdet.

Formler som länkar till ett definierat namn i en annan arbetsbok använder arbetsboksnamnet följt av ett utropstecken (!) och det definierade namnet. Till exempel:

=SUM(Budget.xlsx!Sales)

När du skapar en arbetsbokslänk måste båda arbetsböckerna sparas på en onlineplats som du kan nå med ditt Microsoft 365-konto.

Viktigt!: Arbetsbokslänkar anses vara potentiellt osäkra och måste aktiveras när du öppnar en formelarbetsbok. När du öppnar en formelarbetsbok klickar du på Aktivera innehåll i meddelandefältet så att arbetsbokslänkarna kan fungera. Om du inte gör det behåller Excel de senaste värdena och inaktiverar uppdatering av länkar med värden från dataarbetsboken.

Metod 1 

 1. Öppna målarbetsboken som innehåller den externa referensen och källmålarbetsboken som innehåller de data som du vill skapa arbetsbokslänken till.

 2. Markera cellen eller cellerna där du vill skapa den externa referensen.

 3. Skriv = (likhetstecken).

  Om du vill använda en funktion, till exempel SUMMA, skriver du funktionsnamnet följt av en inledande parentes. Till exempel =SUMMA(.

 4. Växla till källarbetsboken och klicka sedan på kalkylbladet som innehåller de celler som du vill länka.

 5. Markera cellen eller cellerna som du vill länka till och tryck på Retur.

  Obs!: Om du markerar flera celler, t.ex. =[SourceWorkbook.xlsx]Blad1!$A$1:$A$10, och har en aktuell version av Microsoft 365, kan du helt enkelt trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

 6. Formeln sparas i målarbetsboken, men fliken kan inte ändras tillbaka till målarbetsboken.

 7. Observera att Excel returnerar länken med absoluta referenser, så om du vill kopiera formeln till andra celler måste du ta bort dollartecken ($). Fullständig molnfilsökväg används i URL:en:

  =SUMMA('https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/v-mathavale_microsoft_com/Documents/[data.xlsx]Sheet1'!$A$6:$A$9)

Metod 2

 1. Öppna målarbetsboken som innehåller arbetsbokslänken och källarbetsboken som innehåller de data du vill länka till.

 2. Markera cellen eller cellerna som du vill länka i källarbetsboken.

 3. Tryck på Ctrl+C eller gå till Start > Urklipp > Kopiera.

 4. Växla till målarbetsboken och klicka sedan på det kalkylblad där du vill att de länkade data ska placeras.

 5. Markera cellen där du vill placera länkade data och välj Start > Urklipp > Klistra in > Klistra in länk.

 6. Excel returnerar de data du kopierade från källarbetsboken. Om du ändrar den ändras den automatiskt i målarbetsboken när du uppdaterar webbläsarfönstret.

Se även

Hantera arbetsbokslänkar

Definiera och använda namn i formler

Beskrivning av hantering och lagring av arbetsbokslänkar i Excel

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×