Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

nya Microsoft Edge  har inbyggda hjälpmedelsalternativ så att du kan surfa på webben på ett sätt som passar dig.

I denna artikel

Göra text större

Få webbsidan uppläst åt dig

Läsa smidigare

Hämta bildbeskrivningar för skärmläsare

Disposition med hög synlighet

Surfa på webben med hjälp av tangentbordet

Textmarkörbläddring

Flikbläddring

Använda högkontrast för bättre läsbarhet

Fråga innan du stänger fönster med flikar

Anpassa stil för undertexter

Windows 11 

I Windows 11 finns alla hjälpmedelsfunktioner på en enda inställningssida i Microsoft Edge.

 • Gå till Inställningar med mera > Inställningar > Hjälpmedel.

Göra text större

Om du vill förstora en webbsida i Microsoft Edge väljer du Inställningar med mera  och väljer sedan Zooma in , Zooma ut, eller Helskärmsläge .

Eller använd följande tangentbordsgenvägar:

Tryck på

Om du vill

  Ctrl + plustecken (+)

Zooma in 25 %

  Ctrl + minustecken (-)

Zooma ut 25 %

 Ctrl + noll (0)

Återställa zoomnivån till standard

  Ctrl + skrolla mushjulet uppåt

Zooma in

  Ctrl + skrolla mushjulet nedåt

Zooma ut

  F11

Växla mellan fullskärmsläge och avsluta helskärmsläge

Om du vill ange standardzoomningsnivå för alla webbplatser i Microsoft Edge går du till Inställningar och mer > Inställningar  > Hjälpmedel och väljer önskad zoomnivå på den nedrullningsbara menyn under Sidzoom.

Hantera enkelt zoomnivåer för specifika webbplatser genom att välja Zoomnivåer.

Microsoft Edge menyinställning för att justera sidzoom.

Du kan också förstora text i Windows. Ändringar som du gör här gäller för det mesta av texten på enheten.

 • In Windows 11 väljer du Start > Inställningar > Hjälpmedel > Textstorlek. Dra skjutreglaget tills exempeltexten är lätt att läsa och välj sedanAnvänd.

 • I Windows 10 väljer du Start > Inställningar > Hjälpmedel > Visa > Gör texten större. Dra skjutreglaget tills exempeltexten är lätt att läsa och välj sedanAnvänd

Få webbsidan uppläst åt dig

Microsoft Edge kan läsa upp nyheter, sporthändelser och andra webbsidor för dig. När webbsidan är öppen väljer du och håller ned (högerklickar) var som helst på sidan och väljer Läs högt . Du kan också gå till Inställningar med mera och sedan välja Läs högt

Eller använd följande tangentbordsgenvägar:

Tryck på

Om du vill

  Ctrl + Skift + U

Starta eller Läs högt

Läsa smidigare

Den avancerade läsaren i Microsoft Edge har en renare, enklare layout med färre distraktioner. Ändra temat och textstorleken till det som passar dig.

 1. Gå till en sida du vill läsa i Microsoft Edge.

 2. Välj Starta Avancerad läsare i adressfältet (det är bara tillgänglig på vissa webbsidor).

 3. Under Textinställning markerar du textstorleken och ändrar sidtemat till något av 23 alternativ.

Du kan använda följande tangentbordsgenvägar för avancerad läsare:

Tryck på

Om du vill

  F9

Aktivera eller inaktivera Avancerad läsare

Visa Använd integrerande läsare i Microsoft Edge

Hämta bildbeskrivningar från Microsoft

Microsoft Edge kan identifiera bilder som inte är märkta och generera beskrivningar. Bildbeskrivningar kan läsas upp av skärmläsare på engelska, spanska, japanska, portugisiska och förenklad kinesiska. 

Så här aktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel  > aktivera Hämta bildbeskrivningar från Microsoft för skärmläsare och välj Ja, jag är i.

 3. När den här funktionen är aktiverad genererar Microsoft Edge automatiskt beskrivningar för omärkta bilder på alla webbplatser.

Microsoft Edge menyinställning för Hämta bildbeskrivningar.

Fokusindikator med hög synlighet 

Fokusindikatorn med hög synlighet skapar en svartvit kontur runt ett fokuserat element på en webbsida. Konturen visas när du väljer en länk eller ett textområde och när du använder nyckelkortsnavigering, till exempel Tabb-tangenten.

Så här aktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel  och aktivera Visa en disposition med hög synlighet runt fokusområdet på sidan.

 3. När den här funktionen är aktiverad visas en svartvit kontur i tre sekunder runt det fokuserade elementet på en webbsida.

Microsoft Edge menyinställning för kontur med hög synlighet.

Surfa på webben med hjälp av tangentbordet

Med bara tangentbordet kan du snabbt flytta fokus genom huvudfönstren i webbläsaren, till exempel:

 • Webbläsarflikar

 • Adress- och sökfält

 • Fältet Favoriter (om tillgängligt)

 • Webbsideinnehåll

 • Vissa popup-dialoger

Tryck på

Om du vill

  F6

Flytta fokus till nästa webbläsarfönster

Skift + F6

Flytta fokus till föregående webbläsarfönster

Ctrl + F6

Flytta fokus till webbinnehållsfönstret

Aktivera textmarkörbläddring

Aktivera textmarkören om du vill navigera på sidor med en textmarkör.

Aktivera eller inaktivera endast textmarkörläge för den aktuella sessionen med hjälp av kortkommandot: 

Tryck på

Om du vill

  F7

Aktivera eller inaktivera textmarkörläge

Aktivera textmarkörbläddring på obestämd tid genom att gå till Inställningar och mer > Inställningar > Hjälpmedel och aktivera Navigera på sidor med en textmarkör.

Microsoft Edge menyinställning för aktivering av textmarkörläge.

När textmarkören är aktiverad kan du flytta textmarkören på en webbsida med hjälp av Upp, Nedåt, Vänsteroch Höger riktningspiltangenter och Start, Page Up och knapparna Page Down på tangentbordet.

Om du vill markera text, bilder eller andra element på sidan håller du ned Skift samtidigt som du flyttar cirkumflexen. 

Om du till exempel vill öppna menyn för en bild på sidan:

 1. Använd piltangenterna för att flytta cirkumflexen direkt före bilden.

 2. Håll ned Skift samtidigt som du flyttar cirkumflexen med hjälp av vänster- eller högerpilen för att markera bilden.

 3. Tryck sedan på Skift+F10 för att öppna bildens meny.

Från den här menyn kan du till exempel kopiera bilden till Urklipp eller göra en visuell sökning med hjälp av bilden.

Flikbläddring

Du kan använda TABB-tangenten för att snabbt gå igenom objekt på skärmen, till exempel:

 • Länkar som är text eller bilder

 • Textfält i formulär på webben

 • Adress- och sökfält

 • Knappar i verktygsfältet

 • Webbläsarflikar

Tryck på

Om du vill

Flik

Flytta fokus till nästa objekt

Skift + Tabb

Flytta fokus till föregående objekt

När du flyttar fokus till webbläsarflikarna, menyerna eller listorna kan du använda piltangenterna Uppåt, Nedåt, Vänsteroch Höger för att flytta fokus från objekt till objekt. 

Du kan även ordna om positionen på flikarna i webbläsaren (om du har fler än en öppen) eller objekt i fältet Favoriter. Om du vill flytta ett objekt med hjälp av tangentbordskommandon måste du ha fokus på det objektet.

Tryck på

Om du vill

Alt +Skift + Vänsterpil

Flytta det prioriterade objektet till vänster

Alt + Skift+ Högerpil

Flytta det prioriterade objektet till höger

Alt + Skift+ Uppåtpil

Flytta det prioriterade objektet till uppåt

Alt + Shift + Nedåtpil

Flytta det prioriterade objektet till nedåt

Visa fler tangentbordsgenvägar för Microsoft Edge

Använda högkontrast för bättre läsbarhet

Högkontrastläget gör skärmen enklare att läsa med mer distinkta färger.

Aktivera eller inaktivera högkontrastläge för att använda kortkommandot: 

Tryck på

Om du vill

Vänster Alt + Vänster Skift + Print Screen

Aktivera eller inaktivera högkontrastläge

Anpassa ett högkontrasttema i Windows: 

 • I Windows 11 väljer du Start > Inställningar > Hjälpmedel > Kontrastteman. Välj ett tema i den nedrullningsbara menyn och välj Använd.

 • I Windows 10 väljer du Start  > Inställningar > Hjälpmedel > Högkontrast. Under Använd högkontrast ställer du in Aktivera högkontrast till . Välj ett högkontrasttema under välj ett tema och välj Använd.

Fråga innan du stänger fönster med flikar

I Microsoft Edge kan du förhindra att webbläsaren stänger ett fönster med flera öppna flikar genom att be om bekräftelse innan du avslutar.

Så här aktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel och aktivera Fråga innan du stänger ett fönster med flera flikar.

 3. När den här funktionen är aktiverad ber Microsoft Edge om bekräftelse innan du stänger ett fönster eller fönster med flera flikar öppna.

Microsoft Edge menyinställning för att spara ett fönster med flera flikar från att stängas.

Anpassa stil för undertexter

Gör enheten enklare att använda utan ljud genom att visa ljud som text. 

Så här kommer du åt inställningar för undertexter i Microsoft Edge:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel och välj Öppna systeminställningar för undertexter.

Microsoft Edge menylänk för att öppna systeminställningar för undertexter.

Så här kommer du åt inställningar för undertexter i Windows:

 • I Windows 11 väljer du Start > Inställningar > Hjälpmedel  > Beskrivningar .  Under Undertexterväljer du beskrivningsformatet i den nedrullningsbara menyn eller väljer Redigera för att anpassa undertexter.

 • I Windows 10 väljer du Inställningar för Start> > Hjälpmedel > Undertexter.      Under Undertexter väljer du i de olika nedrullningsbara menyerna för att anpassa undertexter.

I denna artikel

Zooma in på en webbsida

Få webbsidan uppläst åt dig

Läsa smidigare

Hämta bildbeskrivningar för skärmläsare

Disposition med hög synlighet

Surfa på webben med hjälp av tangentbordet

Flikbläddring

Textmarkörbläddring

Fråga innan du stänger fönster med flikar

Hjälpmedelsfunktioner i Microsoft Edge

I Microsoft Edge finns alla hjälpmedelsfunktioner på en och samma inställningssida. 

 • Gå till Inställningar med mera > Inställningar > Hjälpmedel .

Zooma in på en webbsida

Om du vill förstora en webbsida i Microsoft Edge väljer du Inställningar med mera  och väljer sedan Zooma in , Zooma ut, eller Helskärmsläge .

Eller använd följande tangentbordsgenvägar:

Tryck på

Om du vill

Kommando + Plustecken (+)

Zooma in 25 %

 Kommando + Minustecken (-)

Zooma ut 25 %

 Kommando + 0

Återställa zoomnivån till standard

 Ctrl + Kommando + F

Växla mellan fullskärmsläge och avsluta helskärmsläge

Om du vill ange standardzoomningsnivå för alla webbplatser i Microsoft Edge går du till Inställningar och mer > Inställningar  > Hjälpmedel och väljer önskad zoomnivå på den nedrullningsbara menyn under Sidzoom.

Hantera enkelt zoomnivåer för specifika webbplatser genom att välja Zoomnivåer.

Microsoft Edge menyinställning för att justera sidzoom.

Få webbsidan uppläst åt dig

Microsoft Edge kan läsa upp nyheter, sporthändelser och andra webbsidor för dig. När webbsidan är öppen väljer du och håller ned (högerklickar) var som helst på sidan och väljer Läs upp . Du kan också gå Inställningar mer och välj sedan Läs högt

Eller använd följande tangentbordsgenvägar:

Tryck på

Om du vill

Kommando + Skift + U

Starta eller Läs högt

Läsa smidigare

Den avancerade läsaren i Microsoft Edge har en renare, enklare layout med färre distraktioner. Ändra temat och textstorleken till det som passar dig.

 1. Gå till en sida du vill läsa i Microsoft Edge.

 2. Välj Starta Avancerad läsare i adressfältet (det är bara tillgänglig på vissa webbsidor).

 3. Under Textinställning markerar du textstorleken och ändrar sidtemat till något av 23 alternativ.

Du kan använda följande tangentbordsgenvägar för avancerad läsare:

Tryck på

Om du vill

  F9

Aktivera eller inaktivera Avancerad läsare

Visa Använd integrerande läsare i Microsoft Edge

Hämta bildbeskrivningar från Microsoft

Microsoft Edge kan identifiera bilder som inte är märkta och generera beskrivningar. Bildbeskrivningar kan läsas upp av skärmläsare på engelska, spanska, japanska, portugisiska och förenklad kinesiska. 

Så här aktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel  > aktivera Hämta bildbeskrivningar från Microsoft för skärmläsare och välj Ja, jag är i.

 3. När den här funktionen är aktiverad genererar Microsoft Edge automatiskt beskrivningar för omärkta bilder på alla webbplatser.

Microsoft Edge menyinställning för Hämta bildbeskrivningar.

Fokusindikator med hög synlighet

Fokusindikatorn med hög synlighet skapar en svartvit kontur runt ett fokuserat element på en webbsida. Konturen visas när du väljer en länk eller ett textområde och när du använder nyckelkortsnavigering, till exempel Tabb-tangenten.

Så här aktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel  > och aktivera Visa en disposition med hög synlighet runt fokusområdet på sidan.

 3. När den här funktionen är aktiverad visas en svartvit kontur i tre sekunder runt det fokuserade elementet på en webbsida.

Microsoft Edge menyinställning för kontur med hög synlighet.

Surfa på webben med hjälp av tangentbordet

Om du vill använda tangentbordet till att surfa på webben måste du ange systeminställningar på din Mac.

Flikbläddring

Du kan använda TABB-tangenten för att snabbt gå igenom objekt på skärmen, till exempel:

 • Länkar som är text eller bilder

 • Textfält i formulär på webben

 • Adress- och sökfält

 • Knappar i verktygsfältet

Tryck på

Om du vill

Flik

Flytta fokus till nästa objekt

Skift + Tabb

Flytta fokus till föregående objekt

När du flyttar fokus till webbläsarflikarna, menyerna eller listorna kan du använda piltangenterna Uppåt, Nedåt, Vänsteroch Höger för att flytta fokus från objekt till objekt. 

Du kan även ordna om positionen på flikarna i webbläsaren (om du har fler än en öppen) eller objekt i fältet Favoriter. Om du vill flytta ett objekt med hjälp av tangentbordskommandon måste du ha fokus på det objektet.

Tryck på

Om du vill

Alternativ + Skift+ Vänsterpil

Flytta det prioriterade objektet till vänster

Alternativ + Skift+ högerpil

Flytta det prioriterade objektet till höger

Alternativ + Skift+ Uppåtpil

Flytta det prioriterade objektet till uppåt

Alternativ + Skift+ Nedåtpil

Flytta det prioriterade objektet till nedåt

Aktivera textmarkörbläddring

Aktivera textmarkören om du vill navigera på sidor med en textmarkör.

Aktivera eller inaktivera endast textmarkörläge för den aktuella sessionen med hjälp av kortkommandot: 

Tryck på

Om du vill

  F7

Aktivera eller inaktivera textmarkörläge

Aktivera textmarkörbläddring på obestämd tid genom att gå till Inställningar och mer > Inställningar > Hjälpmedel och aktivera Navigera på sidor med en textmarkör

Microsoft Edge menyinställning för aktivering av textmarkörläge.

När textmarkören är aktiverad kan du flytta textmarkören på en webbsida med hjälp av Upp, Nedåt, Vänsteroch Höger riktningspiltangenter.

För att markera text eller annat innehåll på webbsidan håller du ned Skift medan du flyttar textmarkören.

Om du till exempel vill öppna menyn för en bild på sidan:

 1. Använd piltangenterna för att flytta cirkumflexen direkt före bilden.

 2. Håll ned Skift samtidigt som du flyttar cirkumflexen med hjälp av vänster- eller högerpilen för att markera bilden.

 3. Tryck sedan på Skift+F10 för att öppna bildens meny.

Från den här menyn kan du till exempel kopiera bilden till Urklipp eller göra en visuell sökning med hjälp av bilden.

Visa fler tangentbordsgenvägar för Microsoft Edge

Fråga innan du stänger fönster med flikar

I Microsoft Edge kan du förhindra att webbläsaren stänger ett fönster med flera öppna flikar genom att be om bekräftelse innan du avslutar.

Så här aktiverar du den här funktionen:

 1. Gå till Inställningar med mera > Inställningar .

 2. Välj Hjälpmedel och aktivera Fråga innan du stänger ett fönster med flera flikar.

 3. När den här funktionen är aktiverad ber Microsoft Edge om bekräftelse innan du stänger ett fönster eller fönster med flera flikar öppna.

Microsoft Edge menyinställning för att spara ett fönster med flera flikar från att stängas.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×