Du kan ändra teckenavståndet i den markerade texten eller för specifika tecken. Du kan också sträcka ut eller komprimera ett helt stycke tills det passar in i utrymmet och ser ut som du önskar.

Ändra teckenavstånd

Om du väljer Expanderat eller Kondenserat ändras avståndet mellan alla markerade bokstäver med samma värde. Kerning ändrar avståndet mellan vissa teckenpar. I vissa fall minskar det och i andra fall ökar avståndet beroende på bokstäverna.

Utöka eller minska avståndet mellan de markerade tecknen i samma grad

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Gå till rutan Avstånd, klicka på Expanderat eller Kondenserat och ange hur mycket utrymme du vill ha i rutan Med.

  I dialogrutan Teckensnitt kan du ange om teckenavståndet ska utökas eller komprimeras

Kerna tecken som är större än en viss storlek

Kerning refererar till hur avståndet mellan två specifika tecken justeras. Tanken är att ge ett snyggare resultat genom att minska avståndet mellan tecken som passar bra ihop (till exempel "A" och "V") och öka avståndet mellan tecken som inte gör det.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Markera kryssrutan Kerning för teckensnitt och ange punktstorleken i rutan Punkter eller större.

  Tillåta Word att ställa in kerning mellan tecken som är av en viss storlek eller större

Sträcka ut eller skala texten vågrätt

När du skalar texten kan du ändra teckenkonturerna med procentsatser. Du kan skala text genom att sträcka ut eller komprimera den.

 1. Markera den text som du vill sträcka ut eller komprimera.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Ange önskad procentsats i rutan Skala.

  Procentsatser ovanför 100 procent sträcker ut texten. Procentsatser under 100 procent komprimerar texten.

Ändra radavståndet

Den bästa metoden för att öka eller minska avståndet lodrätt mellan textraderna i ett stycke är att ändra styckeformatet.

 1. Du hittar det format du använder i formatgallerietfliken Start.

 2. Högerklicka på det format som du vill ändra och välj Ändra.

  Högerklicka på formatmallen Textstil i snabbformatsgalleriet för att ändra formateringen på din text.
 3. I mitten av dialogrutan hittar du radavståndsknapparna som gör att du kan välja enkelt, 1,5x eller dubbelt radavstånd. Välj det avstånd du vill använda och klicka på OK.

  Ändra alternativen för radavstånd i ditt format om du vill justera lodrätt avstånd i Word.

Om du vill använda ett mer specifikt radavstånd för formatet klickar du på knappen Format längst ned till vänster i dialogrutan Ändra formatmall och väljer Stycke. I listrutan Radavstånd kan du välja eller ange ett mer specifikt radavstånd.

Använda dialogrutan Stycke om du vill ange ett mer exakt radavstånd

Mer information om hur du ändrar format i Word finns i: Anpassa formatmallar i Word.

Se även

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-communityt.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word? Meddela oss genom att ge oss feedback. Mer information finns i Hur ger jag feedback Microsoft Office frågor?

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×