Ändra avstånd i text

Du kan ändra teckenavståndet i den markerade texten eller för specifika tecken. Du kan också sträcka ut eller komprimera ett helt stycke tills det passar in i utrymmet och ser ut som du önskar.

Ändra teckenavstånd

Om du väljer Expanderat eller Kondenserat ändras avståndet mellan alla markerade bokstäver med samma värde. Kerning ändrar avståndet mellan vissa bokstavs par, i vissa fall minskar och i andra fall utökas mellanrummet beroende på bokstäverna.

Utöka eller minska avståndet mellan de markerade tecknen i samma grad

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Gå till rutan Avstånd, klicka på Expanderat eller Kondenserat och ange hur mycket utrymme du vill ha i rutan Med.

  I dialogrutan Teckensnitt kan du ange om teckenavståndet ska utökas eller komprimeras

Kerna tecken som är större än en viss storlek

Kerning syftar på hur avståndet mellan två specifika tecken justeras. Tanken är att ge ett bättre utseende genom att minska avståndet mellan tecken som passar tillsammans (till exempel "A" och "V") och öka avståndet mellan tecken.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Markera kryssrutan Kerning för teckensnitt och ange punktstorleken i rutan Punkter eller större.

  Tillåta Word att ställa in kerning mellan tecken som är av en viss storlek eller större

Sträcka ut eller skala texten vågrätt

När du skalar texten kan du ändra teckenkonturerna med procentsatser. Du kan skala text genom att sträcka ut eller komprimera den.

 1. Markera den text som du vill sträcka ut eller komprimera.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Ange önskad procentsats i rutan Skala.

  Procentsatser ovanför 100 procent sträcker ut texten. Procentsatser under 100 procent komprimerar texten.

Ändra radavståndet

Om du vill öka eller minska mellanrummet mellan text rader i ett stycke är det bästa sättet att ändra det format som används i stycket.

 1. Leta reda på det format du använder i format galleriet på fliken Start .

 2. Högerklicka på det format som du vill ändra och välj Ändra.

  Högerklicka på formatmallen Textstil i snabbformatsgalleriet för att ändra formateringen på din text.
 3. I mitten av dialog rutan hittar du knapparna med rad avstånd där du kan välja enkelt, 1,5 x eller dubbelt avstånd. Välj det avstånd du vill använda och klicka på OK.

  Ändra alternativen för radavstånd i ditt format om du vill justera lodrätt avstånd i Word.

Om du vill använda mer specifikt rad avstånd i formatet clickthe format längst ned till vänster i dialog rutan Ändra formatmall och väljer stycke. Med list rutan rad avstånd kan du välja eller ange mer specifikt rad avstånd.

Använda dialogrutan Stycke om du vill ange ett mer exakt radavstånd

Mer information om hur du ändrar formatmallar i Word finns i: Anpassa formatmallar i Word.

Se även

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-communityt.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word? Gå i så fall till Word UserVoice och berätta det för oss!

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×