Innehållsförteckning
×
Formatera text
Formatera text

Ändra radavståndet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
  1. Välj Design > Styckeavstånd.

  2. Hovra markören över de olika alternativen för att se en förhandsvisning, och välj sedan önskat alternativ.

    Alternativ för att ändra stycke avståndet i Word

    För enkelt radavstånd väljer du Inget styckeavstånd.

Ändra radavståndet för delar av dokumentet

  1. Markera de stycken som du vill ändra.

  2. Välj Start > Rad- och styckeavstånd, och välj önskat avstånd.

    Alternativ för att ändra rad avstånd i Word

Mer information finns i

Lägga till och formatera text

Skapa en punktlista eller en numrerad lista 

Använda formatmallar

Använda teman

Ändra standardradavståndet 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×