Om du har många kontakter kan det bli krångligt med kontaktlistan. Om du ändrar hur kontakterna sorteras kan det hjälpa dig att hitta vem du behöver.

Så här sorterar du dina kontakter:

 1. Kicka på Kontakter.

  Klicka på kontakter

 2. Klicka > aktuell vy >Lista.

 3. Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera på. Om du till exempel vill visa kontakterna i alfabetisk ordning efter efternamn klickar du på Spara som.

  Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera på.

Tips: Om du har tilldelat kontakter olika färgkategorier kandu klicka på kolumnrubriken Kategorier för att sortera på det sättet.

Om du vill hitta en viss kontakt använder du funktionen Sök efter kontakter.

Ändra formatet för dina kontaktnamn

Alla kontakter kanske inte är formaterade på samma sätt, vilket kan innebära att de inte visas som förväntat när du sorterar med hjälp av kolumnen Spara som. Vissa kan till exempel vara arkiverade som Förnamn, Efternamn medan andra kan vara inlämnade som Efternamn, Förnamn. Om kontakterna inte sorteras som du vill kan du prova följande:

 1. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 2. På fliken Adressböcker väljer du den adressbok du vill ändra namnformatet för och klickar sedan på Ändra.

  Klicka på den adressbok du vill och klicka sedan på Ändra.

 3. Under Visa namn efterväljer du File As (Smith, John).

Obs!: Om din e-post finns på en Exchange-server kan du ändra namnformatet för dina kontakter i huvudkontaktlistan i Outlook och eventuella kontaktmappar som du skapar, men du kan inte ändra namnformatet för personer i den globala adresslistan (GAL). Den här adressboken konfigureras automatiskt och hanteras av en administratör.

Ändra formatet för enskilda kontaktnamn

När du har sorterat kontaktlistan med hjälp av kolumnen Spara som kanske en eller två kontakter fortfarande inte visas som du vill. Gör så här om du vill ändra hur en enskild kontakt formateras:

 1. Dubbelklicka på den kontakt som du vill ändra.

 2. Klicka på pilen för listrutan i rutantill höger om Spara som och välj det format du vill använda. Om du till exempel försöker få John Clarkson att arkiveras med formatet Efternamn, Förnamn och Clarkson, John i listan.

  Klicka på rutan till höger om Sortera efter och välj det format du vill använda.

  Tips: Om du inte ser rätt format kan du skriva namnet i rutan Spara som i det format du vill.

 3. Klicka på Spara och stäng.

Om du vill att din kontaktlista ska sorteras efter kontakternas efternamn måste du ändra visningsformatet till efternamn, förnamnsformat. När du har ändrat visningsformatet kan du fortfarande behöva ändra alla kontakter som inte uppdaterades med formatändringen.

Ändra till efternamn, förnamnsformat

Du kan ändra namnformatet för kontakter i huvudmappen i Microsoft Outlook Eller alla kontaktmappar som du skapar. Dessa mappar visas i Outlook-adressbok. Du kan dock inte ändra namnformatet för namn i den globala adresslistan (GAL). Mer information om den gal du har finns i avsnittet Varför kan inte namnformatet för vissa kontakter ändras? nedan.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. På fliken Adressböcker går du till listan Namn, klickar Outlook på Adressbokoch sedan på Ändra.

 4. Klicka Outlook adressbokensom du vill ändra kontaktvisningsformat för under Outlook. Klicka till exempel på Kontakter: Postlåda – Postlådans namn.

 5. Klicka på Arkiv som(Smith, John) under Visa namn efter.

 6. Klicka Stäng i dialogrutorna Outlook Adressbokoch Inställningar Microsoft-konto.

 7. Avsluta och starta om Outlook.

Ändra enskilda kontakter till efternamn, förnamnsformat

När du har ändrat namnformatet för befintliga kontakter Outlook adressboken tillämpas ändringen på framtida poster som du skapar. Men ibland uppdateras inte alla dina kontakter med formatändringen. I sådana fall måste du ändra formatet för varje kontakt.

 1. I Kontakterdubbelklickar du på en kontakt som inte visas i formatet Efternamn, förnamn.

 2. Klicka på namnet i formatet Efternamn och förnamn i rutan Spara som i den öppna kontaktens format. Klicka till exempel på Svensson, John.

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken & Kontakt.

 4. Upprepa detta för alla kontakter som inte visas i rätt namnformat.

Meddelanden: 

 • På ett kontaktkort är visningsnamnet för e-postadresser det namn som visas på raderna Till,Kopia och Hemlig kopia i ett e-postmeddelande och även i adressboken när du söker efter en kontakt. Visningsnamnet skapas baserat på hur du skriver kontaktens namn i rutan Fullständigt namn.

 • Företagsnamn i rutan Företag som börjar med "The automatically" visas under nästa ord i namnet. Till exempel visas The Telefon company som Telefon, The.

Varför kan inte namnformatet för vissa kontakter ändras?

De kontakter som visas Outlook mappen Kontakter utgör innehållet i Outlook-adressbok. Du kan också skapa och namnge andra kontaktmappar, och i var och en av dessa mappar kan du ändra namnformatet. Du kan dock inte ändra visningsformatet för namn i Microsoft Exchange Server globala adresslistan (GAL). Formatet för namn i gal har angetts av organisationens administratör.

 • Global adresslista (GAL)     Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namn och e-postadresser till alla i organisationen. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och uppdaterar den globala adresslistan. Den kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning.

 • Outlook-adressboken     Den här adressboken kräver inte att du använder ett Exchange konto. Listan Outlook skapas automatiskt och innehåller kontakterna i din standardmapp för kontakter, där du har antingen en e-postadress eller ett faxnummer i en lista. De här kontakterna visas i dialogrutan Adressbok när du klickar på Kontakter i listan Adressbok.

  Om du skapar ytterligare kontaktmappar kan du ange egenskaper för varje mapp så att kontakterna inkluderas som en del Outlook adressboken.

Du kan också ändra namnformatet för andra adressböcker som du skapar i Outlook. Mer information finns i Lägga till eller ta bort en adressbok.

Om du vill visa alla tillgängliga adressböcker klickar du på Adressbok i verktygsfältet och sedan på nedpilen i listan Adressbok.

Alla dina kontaktmappar visas i listan Adressböcker.

Om du vill att din kontaktlista ska sorteras efter kontakternas efternamn måste du ändra visningsformatet till efternamn, förnamnsformat. När du har ändrat visningsformatet kan du fortfarande behöva ändra alla kontakter som inte uppdaterades med formatändringen.

Ändra till efternamn, förnamnsformat

Du kan ändra namnformatet för kontakterna i huvudmappen Microsoft Office Outlook 2007 eller alla kontaktmappar som du skapar. Dessa mappar visas i Outlook-adressbok. Du kan dock inte ändra namnformatet för namn i den globala adresslistan (GAL). Mer information om den gal du har finns i avsnittet Varför kan inte namnformatet för vissa kontakter ändras? nedan.

Obs!: Följande procedur kräver en omstart av Outlook ändringarna ska börja gälla.

 1. I Outlook på menyn Verktyg klickar du på Konto Inställningar.

 2. På fliken Adressböcker går du till listan Namn, klickar Outlook på Adressbokoch sedan på Ändra.

  Dina adressböcker visas på fliken Adressböcker

 3. Klicka Outlook adressbokensom du vill ändra kontaktvisningsformat för under Outlook. Klicka till exempel på Kontakter: Personliga mappar ellerKontakter: Postlåda – Postlådans namn.

 4. Klicka på Arkiv som(Smith, John) under Visa namn efter.

  Välj ett namnformat för poster i din adressbok

 5. Klicka på Stäng två gånger.

 6. Avsluta och starta om Outlook.

 7. Kontrollera formatändringen genom att Outlook på Verktyg-menyn och klicka på Alternativ.

 8. Klicka på Kontaktalternativ under Kontakt och anteckningarpå fliken Inställningar.

 9. Gör något av följande i rutan Kontaktalternativ:

  • Kontrollera sista, först i standardordningslistan "Spara som".

  • I standardordningslistan "Spara som" klickar du på Sist, först.

 10. Klicka på OK två gånger.

Ändra enskilda kontakter till efternamn, förnamnsformat

När du har ändrat namnformatet för befintliga kontakter Outlook adressboken tillämpas ändringen på framtida poster som du skapar. Men ibland uppdateras inte alla dina kontakter med formatändringen. I sådana fall måste du ändra formatet för varje kontakt.

 1. I Kontakterdubbelklickar du på en kontakt som inte visas i formatet Efternamn, förnamn.

 2. Klicka på namnet i formatet efternamn och förnamn i rutan Spara som i det övre vänstra avsnittet i den öppna kontakten. Klicka till exempel på Svensson, John.

  Listan Spara som i en kontakt

 3. Klicka Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 4. Upprepa detta för alla kontakter som inte visas i rätt namnformat.

Meddelanden: 

 • På ett kontaktkort är visningsnamnet för e-postadresser det namn som visas på raderna Till,Kopia och Hemlig kopia i ett e-postmeddelande och även i adressboken när du söker efter en kontakt. Visningsnamnet skapas baserat på hur du skriver kontaktens namn i rutan Fullständigt namn.

 • Företagsnamn i rutan Företag som börjar med "The automatically" visas under nästa ord i namnet. Till exempel visas The Telefon company som Telefon, The.

Varför kan inte namnformatet för vissa kontakter ändras?

De kontakter som visas Outlook 2007 mappen Kontakter utgör innehållet i Outlook-adressbok. Du kan också skapa och namnge andra kontaktmappar, och i var och en av dessa mappar kan du ändra namnformatet. Du kan dock inte ändra visningsformatet för namn i Microsoft Exchange global adresslista (GAL). Formatet för namn i gal har angetts av organisationens administratör.

 • Global adresslista (GAL)     Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namn och e-postadresser till alla i organisationen. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och uppdaterar den globala adresslistan. Den kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning.

 • Outlook-adressboken     Den här adressboken kräver inte att du använder ett Exchange konto. Listan Outlook skapas automatiskt och innehåller kontakterna i din standardmapp för kontakter, där du har antingen en e-postadress eller ett faxnummer i en lista. De här kontakterna visas i dialogrutan Adressbok när du klickar på Kontakter i listan Adressbok.

  Om du skapar ytterligare kontaktmappar kan du ange egenskaper för varje mapp så att kontakterna inkluderas som en del Outlook adressboken.

Du kan också ändra namnformatet för andra adressböcker som du skapar i Outlook. Mer information finns i Lägga till eller ta bort en adressbok.

Om du vill visa alla tillgängliga adressböcker klickar du på Adressbok i verktygsfältet och sedan på pilen under Adressböcker.

Listan Adressböcker

Alla dina kontaktmappar visas i listan Adressböcker.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×