Du kan ångra, göra om eller upprepa många åtgärder i Microsoft Word, PowerPoint och Excel. Du kan ångra ändringar, även efter att du har sparat och sedan spara igen, så länge du är inom gränserna för att ångra (som standard sparas de senaste 100 åtgärderna som kan ångras i Office). 

Ångra en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z  för att ångra en åtgärd. 

Om du föredrar musen klickar du på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst. Du kan trycka på Ångra (eller Ctrl + Z) flera gånger om du vill ångra flera steg.

Kommandot Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst

Obs!: Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

Det går inte att ångra alla åtgärder, till exempel om du har använt kommandon på fliken Arkiv eller sparat en fil. Om det inte går att ångra en viss åtgärd ändras kommandot Ångra till Det går inte att ångra.

Om du vill ångra flera åtgärder samtidigt klickar du på pilen bredvid Ångra Knappen Ångra. Markera de åtgärder i listan du vill ångra och klicka sedan på listan.

Tips: Om du inte kan ångra ändringarna som du vill återställa kanske du kan återställa en tidigare version av filen. Se Återställa en tidigare version av ett dokument i OneDrive eller OneDrive för företag

Göra om en åtgärd

Om du vill göra om någonting du har ångrat trycker du på Ctrl+Y eller F4. (Om F4 inte verkar fungera kan du behöva trycka på tangenten F-Lock eller tangenten Fn och sedan på F4).

Om du föredrar att använda musen klickar du på Gör om i verktygsfältet Snabbåtkomst. (Knappen Gör om visas bara när du har ångrat en åtgärd.)

Kommandot Gör om i verktygsfältet Snabbåtkomst

Obs!: Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

Upprepa en åtgärd

Om du vill upprepa någonting enkelt, till exempel klistra in någonting, trycker du på Ctrl+Y eller F4 (om F4 inte verkar fungera kan du behöva trycka på tangenten F-Lock eller tangenten Fn och sedan på F4).

Om du föredrar att använda musen klickar du på Upprepa i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kommandot Upprepa i verktygsfältet Snabbåtkomst

Meddelanden: 

 • Som standard är inte kommandot Upprepa Bild av knapp tillgängligt i verktygsfältet Snabbåtkomst i Excel. Om du vill upprepa den senaste åtgärden måste du först lägga till kommandot Upprepa i verktygsfältet Snabbåtkomst. Instruktioner finns i Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst som inte finns i menyfliksområdet.

 • Vissa åtgärder, som att använda en funktion i en cell i Excel, kan inte upprepas. Om du inte kan upprepa den senaste åtgärden ändras kommandot Upprepa till Det går inte att upprepa.

I Excel och alla andra Office-program är standard att du kan ångra/göra om högst 100 åtgärder. Du kan dock ändra detta genom att lägga till en post i Microsoft Windows-registret.

Viktigt!: Kom ihåg att vissa åtgärder, som att klicka på kommandon på den fliken Arkiv eller att spara en fil inte kan ångras, och om du kör ett makro i Excel rensas åtgärdsstacken så att du inte kan ångra längre.

Varning!: Du bör vara försiktig med att öka antalet Ångra-nivåer: ju mer du ökar antalet nivåer desto mer RAM-minne behöver Excel till att lagra historiken, och det här påverkar prestandan i Excel.

I följande procedur används Registereditorn till att ändra antalet Ångra-nivåer för Excel, men du kan göra på samma sätt i Word eller PowerPoint.

 1. Stäng alla Office-program som körs.

 2. I Windows 10 och Windows 8 högerklickar du på startknappen och klickar på Kör.

  I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start.

  I Microsoft XP klickar du på knappen Start och sedan på Kör.

 3. I sökrutan eller fönstret Kör skriver du regedit och trycker på Retur.

  Beroende på din version av Windows kanske du uppmanas att bekräfta att du vill öppna Registereditorn.

 4. Expandera en av följande undernycklar i registret beroende på vilken version av Excel du kör:

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. Peka på Nytt på menyn Redigera och klicka sedan på DWORD-värde. Välj Nytt värde nr 1, skriv UndoHistory och tryck på Retur.

 6. Klicka på Ändra på menyn Redigera.

 7. I dialogrutan Redigera DWORD-värde klickar du på Decimal under Bas. Skriv ett värde i fältet Värde, klicka på OK och avsluta Registereditorn.

 8. Starta Excel. Excel lagrar nu en historik för det antal åtgärder du angav i steg 7.

Relaterade länkar

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst (Windows)

Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Ångra en åtgärd

Tryck på KOMMANDO+Z tills misstaget är korrigerat.

Du kan även klicka på Ångra i det övre vänstra hörnet i menyfliksområdet.

Kommandot Ångra är markerat i menyfliksområdet.

Det går inte att ångra alla åtgärder, till exempel om du har använt kommandon på menyn Arkiv eller sparat en fil. Om det inte går att ångra en viss åtgärd ändras kommandot Ångra till Det går inte att ångra.

Om du vill ångra flera åtgärder samtidigt klickar du på pilen bredvid Ångra. Markera de åtgärder i listan du vill ångra och klicka sedan på listan.

Tips: Om du inte kan ångra ändringarna som du vill återställa kanske du kan återställa en tidigare version av filen. Se Återställa en tidigare version av ett dokument i OneDrive eller OneDrive för företag

Göra om en åtgärd

Om du vill göra om en ångrad åtgärd trycker du på KOMMANDO+Y.

Du kan även klicka på Gör om i det övre vänstra hörnet i menyfliksområdet. (Knappen Gör om visas bara när du har ångrat en åtgärd.)

Kommandot Gör om är markerat i menyfliksområdet.

Upprepa en åtgärd

Om du vill upprepa någonting enkelt, som att klistra in något, trycker du på KOMMANDO+Y.

Du kan även klicka på Upprepa i det övre vänstra hörnet i menyfliksområdet.

Ikonen Upprepa är markerad i menyfliksområdet.

I Word för webben,PowerPoint för webben och Excel på webben kan du ångra eller göra om grundläggande åtgärder. Det finns mer avancerade alternativ i skrivbordsversionerna av Office.

Ångra en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z eller klicka på Knappen Ångra i Word Online (Ångra) i menyfliksområdet tills misstaget är korrigerat.

ångra en ändring i Word Online

Det går inte att ångra alla åtgärder, till exempel om du har använt kommandon på fliken Arkiv eller sparat en fil. Om det inte går att ångra en viss åtgärd visas kommandot Ångra nedtonat. knappen ångra när kommandot ångra inte är tillgängligt i Word Online.

Tips: Om du inte kan ångra ändringarna som du vill återställa kanske du kan återställa en tidigare version av filen. Se Återställa en tidigare version av ett dokument i OneDrive eller OneDrive för företag

Göra om en åtgärd

Om du vill göra om någonting som du har ångrat trycker du på Ctrl+Y eller klickar på göra om en ändring i word online (Gör om) i menyfliksområdet.

göra om en ändring i word online

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×