Åtgärda synkroniseringsproblem för Outlook.com-e-post

Om du inte kan logga in på ditt Outlook.com-, Hotmail-, Live- eller MSN-e-postkonto, eller om du inte vet hur du loggar in eller loggar ut, kan du läsa Så här loggar du in eller ut från Outlook.com.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post eller inte kan ansluta till Outlook.com kan du prova vår interaktiva felsökare.

Start

Jag har inte fått ett e-postmeddelande som någon har skickat till mitt Outlook.com-konto

Om någon har skickat ett e-postmeddelande till Outlook.com-konto men du inte hittar det läser du Söka efter e-post och personer på Outlook.com. Om meddelandet aldrig kom fram finns det flera saker du kan göra för att åtgärda problemet:

Gå till mapplistan i Outlook.com och välj Skräppost. Leta där efter det e-postmeddelande du saknar.

Om det finns meddelanden som inte borde ha markerats som skräppost högerklickar du på varje meddelande och väljer Markera som Inte skräppost. Meddelandet flyttas automatiskt till din inkorg.

Om inkorgen är full får du inga nya meddelanden. Om du vill skapa utrymme i inkorgen kan du försöka tömma skräppostmappen genom att högerklicka på skräppostmappen > töm mappen.

Du kan också rensa bort oönskad e-post från inkorgen eller arkivmappar. Med Rensa kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från en viss avsändare, bara behålla det senaste meddelandet från den avsändaren eller ta bort e-post från avsändaren som är äldre än 10 dagar. Markera ett meddelande som du vill rensa och välj Rensa En skärmbild av knappen Rensa .

Ett annat bra sätt att frigöra utrymme i Inkorgen är att spara foton och dokument på OneDrive. Information om hur du sparar bifogade filer på OneDrive finns i Frigöra lagringsutrymme i Outlook.com.

Om Inkorgen filtreras baserat på kategorier eller om du använder en annan sorteringsordning än normalt så kanske du inte ser de meddelanden du förväntar dig. Alternativen för filtrering sortering är tillgängliga längst upp i meddelandelistan.

 • För filtrering väljer du Filter och sedan vilken typ av meddelanden du vill se.

 • Om du vill sortera väljer > Sortera efter och sedan det du vill sortera efter.

En skärmbild av menyn Filter med Sortera efter markerat

Om du vill leta efter de senaste meddelandena sorterar du efter datum. Om du vill leta efter meddelanden från en viss person kan du sortera efter Från. Du kan ändra sorteringsordningen genom att välja alternativet igen.

Med Prioriterad inkorg delas inkorgen upp på två flikar, Prioriterad och Övrig, för att hjälpa dig att fokusera på de meddelanden som är viktigast för dig. Om Prioriterad inkorg har aktiverats för dig kanske vissa meddelanden som skickats till dig finns på fliken Övrig. Du kan högerklicka på meddelanden som du vill ska visas i Prioriterad och välja Flytta till Prioriterad inkorg eller Flytta alltid till Prioriterad inkorg. Prioriterad inkorg lär sig vilka meddelanden som alltid ska hamna på fliken Prioriterad.

Mer information om hur du inaktiverar Prioriterad inkorg finns i Stänga av prioriterad inkorg.

 1. Välj InställningarInställningar> Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post och välj sedan Skräppost.

  En skärmbild visar fönstret Skräppost i området E-post i Inställningar.

 3. Om du ser avsändarens adress under Spärrade avsändare och domäner markerar du adressen och väljer sedan Ta bort Ta bort >Spara.

Om avsändarens adress inte finns med i listan Spärrade avsändare kan du lägga till den i Valv och domäner. E-post från kontakter i listan Betrodda avsändare kommer aldrig att gå till mappen Skräppost.

 1. Välj InställningarInställningar> Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post och välj sedan Skräppost.

  En skärmbild visar Betrodda avsändare i inställningar för Skräppost i e-post i Inställningar för Outlook.com.

 3. Ange avsändarens e-postadress och välj sedan Lägg till > Spara.

 1. Välj InställningarInställningar> Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post och välj sedan Regler.

  En skärmbild visar regelsidan i e-post i inställningar för Outlook.com.

 3. Om det finns en eller flera regler som hindrar dig från att se e-post du vill ta emot gör du något av följande.

  • Välj den regel du vill ta bort och välj sedan Ta bort Ta bort.

  • Välj regeln och välj sedan Redigera Redigera för att ändra regelinställningarna så att du enklare kan hitta dina meddelanden. Du kan till exempel ändra åtgärder i regeln från borttagning till kategorisering eller flaggning.

   Välj Save.

Välj X längst upp till höger i fönstret Inställningar för att återgå till din inkorg.

Kontrollera om vidarebefordran av e-post är aktiverat.

 1. Gå till Inställningarna för vidarebefordran.

 2. Om du vill aktivera vidarebefordran väljer du Aktivera vidarebefordran. Om du vill inaktivera vidarebefordran avmarkerar du kryssrutan.

  Om du vill att e-post ska gå till adressen för vidarebefordran och stanna kvar i Outlook.com postlådan väljer du Behåll en kopia av vidarebefordrade meddelanden.

Om du har konfigurerat vidarebefordran från ett annat e-postkonto till din inkorg i Outlook.com ska du se till att vidarebefordran inte har upphört att gälla och att den är rätt inställd. Fråga supporten hos din andra e-postleverantör om du behöver mer hjälp.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post kanske ditt konto tillfälligt blockerats därför att vi lagt märke till vissa ovanliga inloggningsaktiviteter. Information om hur du tar bort en blockering av ditt konto finns i Ta bort blockering av mitt Outlook.com-konto.

Du kan ansluta maximalt 20 andra e-postkonton till ditt Outlook.com-konto. Om du har anslutit fler än 20 konton har du inte möjlighet att skicka och ta emot meddelanden från något av dina anslutna konton. Lös problemet genom att ta bort några anslutna konton så att det totala antalet anslutna konton är 20 eller färre.

Om du har försökt med ovanstående lösningar och ändå inte får meddelanden från en avsändare bör du kontakta avsändaren. Informera dem om att:

Outlook.com låter mig inte skicka ett e-postmeddelande

Om du har problem med att skicka meddelanden i Outlook.com kan du prova de här lösningarna.

Om inkorgen är full kan du inte skicka eller ta emot nya meddelanden. Om du vill skapa utrymme i inkorgen kan du försöka tömma skräppostmappen genom att högerklicka på Skräppost och sedan välja Töm mappen.

Du kan också använda Rensa för att ta bort oönskad e-post från Inkorgen eller arkivmappar. Med Rensa kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från en viss avsändare, bara behålla det senaste meddelandet från den avsändaren eller ta bort e-post från avsändaren som är äldre än 10 dagar. Markera ett meddelande du vill rensa och välj Rensa.

En skärmbild av knappen Rensa

Ett annat bra sätt att frigöra utrymme i Inkorgen är att spara foton och dokument på OneDrive. Information om hur du sparar bifogade filer på OneDrive finns i Frigöra lagringsutrymme i Outlook.com.

Kontrollera att e-postadresserna till de personer som du försöker skicka till är rätt formaterade. Om du försöker skicka ett meddelande till en felaktigt skriven e-postadress visas ett felmeddelande.

Om du till exempel utelämnar ".com" i en e-postadress av misstag får du det här felmeddelandet:

En skärmbild av ett adressformateringsfel i Outlook.com.

För att hindra skräppostavsändare begränsar Outlook.com antalet meddelanden som kan skickas på ett dygn. Om du får ett meddelande om att du har nått den dagliga meddelandegränsen kan du prova följande:

 • Spara ditt e-postmeddelande som ett utkast och skicka det dagen därpå.

 • Öka dina meddelandegränser genom att lägga till säkerhetsinformation i ditt konto (se Öka dina sändningsgränser för meddelanden).

 • Om e-postmeddelandet har skapats på en mobil enhet trycker du för att stänga det. Du får då en fråga om du vill spara eller ta bort meddelandet. Välj Spara och sedan Synkronisera. Därefter kan du gå till Outlook.com på en dator, öppna utkastet och skicka det.

Du kan öka dina sändningsgränser genom att lägga till säkerhetsinformation i ditt konto. Gå till din sida för Microsoft-kontosäkerhet, välj Uppdatera information och lägg till följande säkerhetsinformation i ditt konto:

Telefon tal:

 1. Välj Lägg till säkerhetsinformation.

 2. Ange ditt telefonnummer i dialogrutan.

 3. Välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Alternativ e-postadress:

 1. Välj Lägg till säkerhetsinformation.

 2. I dialogrutan väljer du pilen bredvid ett telefonnummer, och väljer en alternativ e-postadress.

 3. Ange en alternativ e-postadress.

 4. Välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Tvåstegsverifiering:

 1. Välj Konfigurera tvåstegsverifiering.

 2. Ange lösenordet och välj Logga in.

 3. Välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Du kan ansluta maximalt 20 andra e-postkonton till ditt Outlook.com-konto. Om du har anslutit fler än 20 konton har du inte möjlighet att skicka och ta emot meddelanden från något av dina anslutna konton. Lös problemet genom att ta bort några anslutna konton så att det totala antalet anslutna konton är 20 eller färre. Mer information finns i Felsöka anslutna konton på Outlook.com

Om du uppmanas att verifiera ditt konto när du försöker skicka ett e-postmeddelande från Outlook.com beror det på att vi försöker skydda ditt konto.

Logga in för att verifiera ditt Outlook.com-konto.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post kanske ditt konto tillfälligt blockerats därför att vi lagt märke till vissa ovanliga inloggningsaktiviteter. Information om hur du tar bort en blockering av ditt konto finns i Ta bort blockering av mitt Outlook.com-konto.

Outlook.com begränsar antalet mottagare du kan lägga till i ett e-postmeddelande. Om du överskrider gränsen får du ett felmeddelande där det står hur många mottagare du kan lägga till för e-post. Ta bort några mottagare och försök sedan skicka meddelandet igen.

Outlook.com blockerar sändning av meddelanden när Outlook.com-skräppostfiltren identifierar innehållet som skräppost. Ibland kan legitima e-postmeddelanden markeras som skräppost. Om meddelandet blockeras kan du försöka ändra innehållet i meddelandet och skicka det igen.

Information Rights Management (IRM) tillåter att avsändare anger åtkomstbehörigheter för sina e-postmeddelanden, vilket kan inbegripa att förhindra att meddelanden vidarebefordras, läses, skrivs ut eller kopieras av obehöriga personer. Mer information om den här funktionen finns i artikeln med en introduktion till IRM för e-postmeddelanden.

Outlook.com stöder inte längre AUTH PLAIN-autentisering. Om du försöker skicka meddelanden från en enhet med AUTH PLAIN-autentisering skickas inte meddelandena. Mer information finns i Outlook.com stöder inte längre AUTH PLAIN-autentisering.

Du kan inte skicka e-post från Windows Live Mail, en mobil enhet eller Outlook på datorn

Tidigare i år introducerade vi nya Outlook.com som hjälper dig att fokusera på det som är viktigt, samarbeta smidigt och få mer gjort. Som en del av uppgraderingen flyttar vi även konton till en säkrare och mer tillförlitlig infrastruktur.

Du måste ansluta ditt Outlook.com-konto igen till Outlook på datorn eller Outlook på telefonen för bästa möjliga upplevelse och för att åtgärda problem. Mer information om hur du ansluter kontot igen finns i den här artikeln.

Windows Line Mail 2012 ansluter inte längre till Outlook.comkonton. Windows Live Mail-användarna måste använda ett annat program eller en webbläsare och besöka www.outlook.com. Det inbyggda e-postprogrammet i Windows är den rekommenderade ersättaren för Windows Live Mail 2012, och är det mest använda e-postprogrammet bland Outlook.com-användare idag. Mer information om varför Windows Live Mail 2012 inte kan ansluta till Outlook.com

Om du har ändrat lösenordet för Outlook.com måste du kanske även ändra dina kontoinställningar för e-post i Outlook och i dina mobilappar.

Om du har kopplat ditt Outlook.com-konto till Outlook på datorn eller Outlook på telefonen och försöker skicka ett meddelande med en bilaga som är större än 25 MB kommer meddelandet inte att skickas i Outlook.

Om du vill åtgärda problemet går du till Utkorgen och öppna e-postmeddelanden som inte skickats. Börja med det äldsta meddelandet. Om meddelandet har en bifogad fil som är större än 25 MB tar du bort den bifogade filen och bifogar en mindre fil eller laddar upp filen påOneDrive och sedan bifogar en länk till den bifogade filen. Prova sedan att skicka meddelandet igen.

Mer information om hur du bifogar filer i meddelanden i Outlook för Windows finns i Bifoga en fil till ett e-postmeddelande i Outlook för Windows.

Om du har problem med att ta emot eller skicka meddelanden från din mobila enhet kan du försöka ta bort enhetenOutlook.com alternativ.

 1. Logga in på Outlook.com på en dator.

 2. Högst upp på sidan väljer du Ange InställningarInställningar> Visa alla Outlook-inställningar > Allmänt > Mobila enheter.

 3. I listan över anslutna enheter väljer du din telefon och sedan Ta bort.

  Inställningar för mobila enheter

 4. Välj Spara.

 5. Gå till din mobila enhet och stäng av den helt.

 6. Starta om enheten efter några sekunder och synkronisera din postlåda igen.

Vill du ha mer hjälp?

Om du vill få support i Outlook.com klickar du här eller väljer  Outlook.com hjälpikon på menyraden och anger frågan. Om självhjälpen inte löser problemet rullar du ned till Behöver du fortfarande hjälp? och välj Ja.

Om du vill kontakta oss på Outlook.com måste du logga in. Om du inte kan logga in klickar du här

Om du vill ha mer hjälp med ditt Microsoft-konto och prenumerationer går du till Konto och Faktureringshjälp.

Appikonen Få hjälp

Om du vill ha hjälp och felsöka andra Microsoft-produkter och -tjänster ange ditt problem här

Ställ frågor, följ diskussioner och dela med dig av dina kunskaper i Outlook.com Community.

Närliggande information

Alternativ för mobila enheter på Outlook.com eller Outlook på webben
Storage begränsningar i Outlook.comOrganisera
inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.comMarkera
e-post som skräppost eller spärra avsändare på Outlook.com

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×