Aktivera eller inaktivera tabellrubriker i Excel

När du skapar en Excel-tabell läggs en rubrikrad till automatiskt som första rad i tabellen. Du kan välja att aktivera eller inaktivera det här alternativet.

Exempel på data som är formaterade som en Excel-tabell

När du skapar en tabell har du möjlighet att använda din egen första datarad som rubrikrad genom att markera alternativet Tabellen innehåller rubriker:

Exempel på hur du använder alternativet Formatera som tabell på fliken Start för att välja ett dataområde automatiskt

Om du väljer att inte använda dina egna rubriker läggs standard rubrik namnen till, till exempel kolumn1, kolumn2 och så vidare, men du kan ändra dem när som helst. Tänk på att om du har en rubrik rad i dina data, men väljer att inte använda den, behandlas raden som data. I det här exemplet måste du ta bort rad 2 och byta namn på standard rubrikerna, annars visas den inte i Excel som en del av dina data.

Excel-tabell med rubrikdata, men alternativet Min tabell har rubriker har inte valts. Därför har Excel lagt till rubriker av standardtyp, t.ex. Kolumn1, Kolumn2 etc.

Meddelanden: 

 • Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 • Tabellrubriksrader ska inte förväxlas med kolumnrubriker i kalkylbladet eller rubriker på utskrivna sidor. Du kan läsa mer i Skriva ut rader med kolumnrubriker överst på varje sida.

 • Om du inaktiverar rubrikraden inaktiveras även Autofilter och eventuella filter som används.

 • Om du lägger till en ny kolumn när tabellrubriker inte visas går det inte att fastställa namnet på den nya tabellrubriken genom en fyllningsserie som bygger på värdet i tabellrubriken direkt till vänster om den nya kolumnen. Det här fungerar bara när tabellrubriker visas. Istället skapas en standardtabellrubrik som du kan ändra när du visar tabellrubriker.

 • Även om det är möjligt att hänvisa till tabell rubriker som är inaktiverade i formler kan du inte referera till dem genom att markera dem. Referenser i tabeller till en dold tabell rubrik returnerar noll (0) värden, men de ändras inte och returnerar tabell rubrikens värden när tabell rubriken visas igen. Alla andra kalkyl blads referenser (till exempel a1-eller RC-formatmallar) till tabell rubriken justeras när tabell rubriken är inaktive rad och kan leda till att formler returnerar oväntade resultat.

Visa eller dölja rubrikraden

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. Gå till Tabellverktyg > Design i menyfliksområdet.

 3. Visa eller dölj tabellrubriker genom att markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ.

  Bild av alternativet Tabellverktyg i menyfliksområdet när en tabellcell är markerad

 4. Om du byter namn på rubrikraden och sedan inaktiverar den kommer de ursprungliga värdena som du matar in att behållas när du aktiverar rubrikraden igen.

Meddelanden: 

 • Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 • Tabellrubriksrader ska inte förväxlas med kolumnrubriker i kalkylbladet eller rubriker på utskrivna sidor. Du kan läsa mer i Skriva ut rader med kolumnrubriker överst på varje sida.

 • Om du inaktiverar rubrikraden inaktiveras även Autofilter och eventuella filter som används.

 • Om du lägger till en ny kolumn när tabellrubriker inte visas går det inte att fastställa namnet på den nya tabellrubriken genom en fyllningsserie som bygger på värdet i tabellrubriken direkt till vänster om den nya kolumnen. Det här fungerar bara när tabellrubriker visas. Istället skapas en standardtabellrubrik som du kan ändra när du visar tabellrubriker.

 • Även om det är möjligt att hänvisa till tabell rubriker som är inaktiverade i formler kan du inte referera till dem genom att markera dem. Referenser i tabeller till en dold tabell rubrik returnerar noll (0) värden, men de ändras inte och returnerar tabell rubrikens värden när tabell rubriken visas igen. Alla andra kalkyl blads referenser (till exempel a1-eller RC-formatmallar) till tabell rubriken justeras när tabell rubriken är inaktive rad och kan leda till att formler returnerar oväntade resultat.

Visa eller dölja rubrikraden

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. Gå till fliken tabell i menyfliksområdet.

 3. Visa eller dölj tabellrubriker genom att markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ.

  Bild av alternativet Tabellverktyg i menyfliksområdet när en tabellcell är markerad

 4. Om du byter namn på rubrikraden och sedan inaktiverar den kommer de ursprungliga värdena som du matar in att behållas när du aktiverar rubrikraden igen.

Visa eller dölja rubrikraden

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. På fliken Start i menyfliksområdet klickar du på nedpilen bredvid tabell och väljer Växla rubrik rad.

  --ELLER--

  Klicka på fliken tabell Design > format > rubrik rad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Översikt av Excel-tabeller

Video: Skapa en Excel-tabell

Skapa eller ta bort en Excel-tabell

Formatera en Excel-tabell

Ändra storlek på en tabell genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Använda strukturerade referenser med Excel-tabeller

Konvertera en tabell till ett område

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×