Text och tabeller

Placera text i en figur eller textruta

Ange textriktning i en figur eller textruta

Textrutor och de flesta figurer kan innehålla text. Texten kan vara placerad vågrätt eller lodrätt och vara en rad eller radbrytas över flera rader.

Du kan ändra riktningen på texten och du kan också ändra marginalerna för text rutor och figurer för optimalt avstånd eller ändra storlek på former för bättre text.

Linjer och kopplingar är former som inte kan innehålla text.

Ange textriktning i en figur eller textruta

Exempel på textriktning: vågrät, roterad och staplad

Du kan ändra textens läsriktning i en textruta eller figur. Det vill säga, texten kan roteras 90 eller 270 grader så att den löper lodrätt.

 1. Högerklicka på kanten till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur från snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Storlek/layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur.

 4. Markera önskade alternativ i listan Textorientering under Textruta.

  Välja textorientering i fönstret Formatera figur

Alternativet Staplad är tillgängligt i PowerPoint och Excel, men inte i Word.

Överst på sidan

Rotera (spegla) text i en figur eller textruta

Exempel på speglad text: den första texten är roterad 180 grader längs x-axeln, den andra är roterad 180 grader längs y-axeln
 1. Infoga en textruta eller figur i dokumentet och skriv och formatera sedan texten.

 2. Högerklicka på textrutan eller figuren och klicka på Formatera figur.

 3. Välj Effekter i fönstret Formatera figur.

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret
 4. Ange 180 i rutan X-rotation eller Y-rotation under 3-D-rotation.

 5. (Valfritt) Om textrutan fylls med en färg kan du ta bort färgen i fönstret Formatera figur. Klicka på fliken Fyllning och linje Fliken Fyllning och linje under Alternativ för figur, expandera Fyllning och välj Ingen fyllning.

 6. (Valfritt) Om du vill ta bort textrutans kontur högerklickar du på textrutan, klickar på Kontur i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

Fler placeringsalternativ

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen för ett visst stycke eller en viss rad:

 1. Klicka på det stycke eller den rad du vill ändra.

 2. På fliken Start (eller fliken Meddelande i Outlook) klickar du på det alternativ för vågrät justering du vill använda.

Gruppen Stycke på fliken Start

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller en textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På fliken Start (eller fliken Meddelande i Outlook) klickar du på det alternativ för vågrät justering du vill använda.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Tre alternativ för lodrät textjustering: överkant, mitten och nederkant

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Storlek/layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur.

  Alternativ för Textruta i fönstret Formatera figur

 4. Markera önskat alternativ i listan Lodrät justering.

Överst på sidan

När text radbryts fortsätter den automatiskt på en ny rad när den når den högra kanten av textrutan eller figuren.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller den text du vill radbryta.

 2. Välj Formatera figur från snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Storlek/layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur och välj sedan Radbryt text i figur.

  Kryssrutan Radbryt text i figur

Överst på sidan

Marginalen är avståndet mellan texten och den yttre kant linjen på den inneslutna figuren eller text rutan.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur från snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Storlek/layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur.

  Alternativ för Textruta i fönstret Formatera figur

 4. Ange ett mått i centimeter eller millimeter (mm) för någon av följande marginaler:

  Marginal

  Beskrivning

  Vänstermarginal

  Avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten till vänster

  Högermarginal

  Avståndet mellan högerkanten på en figur och texten till höger

  Toppmarginal

  Avståndet mellan övre kanten på en figur och texten längst upp

  Bottenmarginal

  Avståndet mellan nedre kanten på en figur och texten längst ned

Överst på sidan

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur, klicka på Textruta och välj sedan Anpassa figurstorlek till text.

  Välja Anpassa figurstorlek till text i fönstret Formatera figur

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Ange textriktning i en figur eller textruta

Exempel på textriktning: vågrät och roterad

Du kan ändra textriktning i en textruta eller figur. Du kan till exempel rotera text 90 eller 270 grader så att den visas från sidan.

 1. Högerklicka på kanten till figuren eller textrutan som innehåller texten.

 2. Välj Formatera figur från snabbmenyn.

 3. I dialogrutans vänstra fönster väljer du Textruta.

  Dialogrutan Formatera figur

 4. under Textlayout markerar du önskade alternativ i listan Textorientering.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ha mer information om alternativen i fönstret Textruta i dialogrutan Formatera figur klickar du på Hjälp Bild av knappen Hjälp högst upp i dialogrutan.

Rotera (spegla) text i en figur eller textruta

Exempel på speglad text: den första texten är roterad 180 grader längs x-axeln, den andra är roterad 180 grader längs y-axeln
 1. Infoga en textruta eller figur i dokumentet och skriv och formatera sedan texten.

 2. Högerklicka på textrutan eller figuren och klicka på Formatera figur.

 3. I dialogrutan Formatera figur väljer du 3D-rotation till vänster.

  Alternativen för 3D-rotation i dialogrutan Formatera figur
 4. Ange 180 i rutan X.

Fler placeringsalternativ

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen för ett visst stycke eller en viss rad:

 1. Klicka på det stycke eller den rad du vill ändra.

 2. På fliken Start (eller fliken Meddelande i Outlook) klickar du på det alternativ för vågrät justering du vill använda.

Gruppen Stycke på fliken Start

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller en textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På fliken Start (eller fliken Meddelande i Outlook) klickar du på det alternativ för vågrät justering du vill använda.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Figurer med lodrät textjustering

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Markera önskade alternativ i listan Lodrät justering under Textlayout.

Överst på sidan

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på Anpassa figurstorlek till text under Autopassa.

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Innermarginalerna är det anpassningsbara avståndet mellan texten respektive figurens eller textrutans yttre kantlinje.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Gör något av följande under Innermarginal:

  • Om du vill ange avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Vänster.

  • Om du vill ange avståndet mellan högerkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Höger.

  • Om du vill ange avståndet mellan överkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Överkant.

  • Om du vill ange avståndet mellan nederkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Nederkant.

Överst på sidan

Se även

Radbryta text i en cell i Excel 

Figursätta text runt en cirkel eller en annan figur

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×