Relaterade ämnen
×
Text och tabeller
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Text och tabeller

Infoga WordArt

WordArt är ett snabbt sätt att skapa iögonfallande text med specialeffekter. Du börjar med att välja ett WordArt-format från WordArt-galleriet på fliken Infoga och sedan anpassa texten efter behov.

Ett exempel på WordArt där det står ”Grattis” med böjd text.
Din webbläsare har inte stöd för video.

Prova själv!

 1. Klicka på Infoga > WordArt och välj ett WordArt-format.

  Välja ett WordArt-alternativ

  I WordArt-galleriet visar bokstaven A de olika formaten som används för den text du skriver.

  Obs!: WordArt-ikonen är placerad i Text-gruppen och kan se olika ut beroende på det program du använder och skärmstorleken. Leta efter en av dessa ikoner:

  Stor WordArt-ikon Medelstor WordArt-ikon Liten WordArt-ikon
 2. Platshållartexten "Skriv här" visas med texten markerad.

  WordArt-platshållartext

  Ange text för att ersätta platshållartexten.

  WordArt med egen text

Tips: 

Göra fler saker med WordArt

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan ha försökt använda figurformat för att ändra formen på WordArt och sedan inte förstått varför texten inte ändrades. Använd istället textalternativen i gruppen WordArt-format. Figurformat och -effekter påverkar endast rutan och bakgrunden runt WordArt, inte WordArt-texten. För att lägga till effekter till WordArt, som skuggor, rotation, kurvor och fyllnads- och konturfärger, använder du alternativen i gruppen WordArt-format, inklusive Textfyllning, Textkontur och Texteffekter.

Gruppen WordArt-format

Obs!: Beroende på skärmstorleken kan det hända att du bara ser ikoner för WordArt-format.

Gruppen WordArt-format med endast ikoner

 1. Markera den WordArt-text eller de WordArt-bokstäver som du vill ändra.

  Fliken Ritverktyg Format visas.

 2. Klicka på Textfyllning eller Textkontur på fliken Ritverktyg Format och välj den färg du vill ha.

  Välja en fyllningsfärg för text
 3. Klicka utanför textrutan för att se effekten.

  I detta exempel användes en ljusblå textfyllning med en röd textkontur.

  WordArt med textfyllning och konturfärg

Du kan böja text runt ett cirkelformat objekt.

Din webbläsare har inte stöd för video.

90 sekunder

 1. Markera den WordArt-text eller de WordArt-bokstäver som du vill ändra.

  Fliken Ritverktyg Format visas.

 2. För att skapa en böjd effekt klickar du på Texteffekter >Omvandla på fliken Ritverktyg Format och väljer den du vill använda.

  Viktigt!: Menyn Texteffekter menyknappen Texteffekter är inte samma som menyn menyknappen Figureffekter Figureffekter. Om du inte ser Omvandla längst ned på menyn bör du kontrollera att du verkligen har klickat på menyn Texteffekter.

  I detta exempel används den första böjda omvandlingseffekten.

  Välja en böjd transformeringseffekt för text
 3. Klicka utanför textrutan för att se effekten.

  Använd menyn Texteffekter för att skapa andra effekter, som skugga, reflektion, glöd, fasning och 3-D-rotation. Exemplet visar WordArt med böjd transformeringseffekt och en skugga.

  WordArt med böjd transformeringseffekt och en skugga

 • För att rotera WordArt-text till valfri vinkel väljer du den och drar sedan i det runda rotationshandtaget längst upp i rutan.

  Rotera WordArt med roteringshandtaget
 • För att vända WordArt eller rotera den 90 grader klickar du på fliken Ritverktyg Format och klickar på Rotera i gruppen Ordna och väljer sedan ett alternativ.

  Alternativ på Rotera-menyn

Ändra teckensnitt eller storlek på WordArt-text:

 1. Markera den WordArt-text eller de WordArt-bokstäver som du vill ändra.

 2. På fliken Hem väljer du alternativ i gruppen Teckensnitt, som teckensnitt, storlek eller understrykning.

 1. Välj den text du vill omvandla till WordArt i ditt Word-dokument.

 2. Klicka på WordArt på fliken Infoga och välj sedan den WordArt du vill använda.

  Välja ett WordArt-alternativ

Dubbelklicka på det WordArt-objekt du vill ta bort och tryck på Delete.

Relaterad information

Lägga till ClipArt i en fil

Lägga till figurer

Infoga WordArt

 1. Klicka var du vill infoga dekorativ text i ett dokument.

 2. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Gruppen Text

 3. Klicka på valfritt WordArt-format och börja skriva.

Göra fler saker med WordArt

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Klicka på valfri plats i WordArt-texten som du vill ändra.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format klickar du på något av alternativen.

  Du kan till exempel ändra riktningen på WordArt-texten genom att klicka på Textriktning i gruppen Text och välja en ny riktning för texten.

Dubbelklicka på det WordArt-objekt du vill ta bort och tryck på Delete.

Lägga till WordArt

Excel

 1. På fliken Infoga, i gruppen Text klickar du på WordArt och klickar sedan på det WordArt-format du vill använda.

 2. Skriv texten.

Outlook

 1. På fliken Infoga, i gruppen Text klickar du på WordArt och klickar sedan på det WordArt-format du vill använda.

 2. Skriv texten i rutan Text.

  Du kan lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta samt i texten i ett WordArt-objekt.

PowerPoint

 1. På fliken Infoga, i gruppen Text klickar du på WordArt och klickar sedan på det WordArt-format du vill använda.

 2. Skriv texten.

Utgivare

 1. I Objektverktygsfält klickar du på Infoga WordArt Bild av knapp.

 2. I WordArt-galleriet klickar du på den WordArt du vill använda och klickar sedan på OK.

 3. Skriv texten i rutan Text.

  Om du vill ändra texten i WordArt dubbelklickar du på den WordArt du vill ändra och skriver sedan den nya texten i rutan Text.

Word

 1. På fliken Infoga, i gruppen Text klickar du på WordArt och klickar sedan på det WordArt-format du vill använda.

 2. Skriv texten i rutan Text.

  Du kan lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textrutasamt i texten i ett WordArt-objekt.

Göra fler saker med WordArt

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den text du vill konvertera till WordArt.

 2. På fliken Infoga, i gruppen Text klickar du på WordArt och klickar sedan på den WordArt du vill använda.

  Bild av fliken Infoga

Du kan lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta samt i texten i ett WordArt-objekt.

Excel

Gör något av följande:

Mer information om att markera WordArt finns i Markera en figur eller annat objekt.

Outlook

Gör något av följande:

Mer information om att markera WordArt finns i Markera en figur eller annat objekt.

PowerPoint

Gör något av följande:

Mer information om att markera WordArt finns i Markera en figur eller annat objekt.

Utgivare

Gör något av följande:

Mer information om att markera WordArt finns i Markera en figur eller annat objekt.

Word

Gör något av följande:

Mer information om att markera WordArt finns i Markera en figur eller annat objekt.

Excel

När du tar bort WordArt-formatet från texten blir texten kvar och ändras till oformaterad text.

 1. Markera den WordArt-text som du vill ta bort WordArt-formatet från.

 2. Under Ritverktyg, på fliken Format tai gruppen WordArt-format klickar du på knappen Mer Knappen Meroch sedan på Rensa WordArt.

  Om du vill ta bort WordArt-formatet från en del av texten markerar du den text du vill ta bort WordArt-formatet från och följer sedan stegen ovan.

PowerPoint

När du tar bort WordArt-formatet från texten blir texten kvar och ändras till oformaterad text.

 1. Markera den WordArt-text som du vill ta bort WordArt-formatet från.

 2. Under Ritverktyg, på fliken Format tai gruppen WordArt-format klickar du på knappen Mer Knappen Meroch sedan på Rensa WordArt.

  Om du vill ta bort WordArt-formatet från en del av texten markerar du den text du vill ta bort WordArt-formatet från och följer sedan stegen ovan.

Gör följande för alla program som finns i listan Gäller för högst upp i artikeln.

 • Dubbelklicka på det WordArt-objekt du vill ta bort, så att det markeras, och tryck på Delete.

 1. I Office för Mac 2016 eller senare väljer du fliken Infoga i menyfliksområdet.

  eller

  I Office för Mac 2011 väljer du Infoga i verktygsfältet.

 2. Välj WordArt och välj ett WordArt-format.

  Fliken Infoga med WordArt markerat.

  I WordArt-galleriet visar bokstaven A de olika formaten som används för den text du skriver.

 3. Skriv texten.

Tips: Du kan också använda symboler som WordArt-text. Det gör du genom att klicka på symbolens plats i dokumentet och klicka på Avancerad symbol på fliken Infoga och välja en symbol.

Göra fler saker med WordArt

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Om du vill skapa böjd eller cirkelformad WordArt-text lägger du till texteffekten Omvandla.

 1. Välj WordArt-format.

  WordArt-exempel

  När du gör det visas fliken Figurformat.

 2. Klicka på Texteffekter > Omvandla och välj önskad effekt.

  Fliken Figurformat med alternativet Texteffekter markerat.

Om du vill ändra färgen på WordArt-texten ändrar du Textfyllning.

 1. Markera den WordArt-text eller de WordArt-bokstäver som du vill ändra.

  WordArt-exempel

  När du gör det visas fliken Figurformat.

 2. Klicka på Textfyllning och välj den färg du vill använda.

  Fliken Figurformat med alternativet Textfyllning markerat.

Tips: Om du vill ändra konturen på WordArt-texten klickar du på Textkontur på fliken Figurformat.

 1. Markera den text som du vill konvertera till WordArt.

 2. Klicka på WordArt på fliken Infoga och välj sedan det WordArt-format du vill använda.

  Fliken Infoga med WordArt markerat.

I Microsoft 365 för webben kan du se WordArt-objekt som redan finns i dina dokument, en presentation eller ett kalkylblad, men om vill lägga till fler WordArt-objekt måste du öppna eller redigera dokumentet i skrivbordsversionen av Word, PowerPoint eller Excel.

I Microsoft 365 för webben kan du använda funktionen Teckensnitt på fliken Start om du vill ändra teckenfärg och -storlek, och använda fet stil, kursiv stil eller understrykningar i texten.

Om du inte har skrivbordsversionen av Word eller PowerPoint kan du prova den eller köpa den i den senaste versionen av Office nu.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×