Anpassa hur Excel startas

Excel för Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Innan du startar Microsoft Office Excel kan du se till att ett visst arbetsbok eller en arbetsboksmall eller ett kalkyl blad mall med anpassade inställningar öppnas automatiskt när du startar Excel. Om du inte längre behöver en speciell arbets bok för att öppna den kan du förhindra att den öppnas när du startar Excel.

Om en arbets bok som öppnas när du startar Excel innehåller automatiska makron, till exempel Auto_Open, körs dessa makron när arbets boken öppnas. Om det behövs kan du förhindra att de körs automatiskt när du startar Excel.

Tips: 

Starta Excel automatiskt med en tom arbets bok

I Excel 2013 och senare versioner visar Excel standardinställningen start skärmen med de senaste arbets böckerna, platserna och mallarna när de startas. Du kan ändra den här inställningen till Använd inte den här skärmen och skapa en tom arbets bok. Gör så här:

 1. Klicka på alternativför> fil .

 2. Under Allmänt, och sedan check rutan bredvid Visa start skärmen när det här programmet startasunder Start alternativ.

 3. Klicka på OK.

Öppna en specifik arbets bok automatiskt när du startar Excel

Om du vill att en viss arbets bok ska öppnas automatiskt när du startar Excel kan du placera den i mappen XLStart, eller så kan du använda en alternativ startmapp i tillägg till mappen XLStart.

Leta reda på mappen XLStart

Alla arbets böcker, mallar och arbetsytefil som du placerar i mappen XLStart öppnas automatiskt när du startar Excel. Kontrol lera inställningarna för säkerhets Center för att ta reda på sökvägen till mappen XLStart. Gör så här:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på säkerhets Centeroch sedan på Inställningar för säkerhets Centerunder Microsoft Office Excel säkerhets Center.

 3. Klicka på Betrodda platseroch kontrol lera sedan sökvägen till XLStart-mappen i listan över betrodda platser.

Använda en alternativ startmapp

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Skriv den fullständiga sökvägen till den mapp som du vill använda som den alternativa startmappen i rutan vid start öppnas alla filer i under Allmänt.

  Eftersom Excel försöker öppna alla filer i den alternativa startmappen bör du kontrol lera att du anger en mapp som bara innehåller filer som kan öppnas i Excel.

Obs!: Om en arbets bok med samma namn finns i både XLStart-mappen och den alternativa startmappen öppnas filen i XLStart-mappen.

Förhindra att en specifik arbetsbok öppnas när du startar Excel

Beroende på vilken plats i arbets boken som öppnas automatiskt när du startar Excel kan du göra något av följande för att se till att arbets boken inte längre öppnas vid start.

 • Om arbets boken lagras i mappen XLStart tar du bort den från den mappen.

 • Om arbets boken är lagrad i den alternativa startmappen gör du följande:

  Obs!: Mer information om hur du hittar startmappen finns i Leta reda på mappen XLStart.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  2. Under Allmäntavmarkerar du innehållet i rutan vid start, öppna alla filer i och klickar sedan på OK.

  3. I Utforskaren i Windows tar du bort alla ikoner som startar Excel och öppnar automatiskt arbets boken från den alternativa startmappen.

   Tips: Du kan också högerklicka på ikonen, klicka på Egenskaperoch sedan ta bort alla referenser till arbets boken på fliken genväg .

Öppna en arbetsboksmall eller kalkylbladsmall automatiskt när du skapar en ny arbets bok eller ett nytt kalkyl blad

Du kan spara arbets boks inställningar som du använder ofta i en arbetsboksmall och sedan automatiskt öppna den arbets boks mal len varje gång du skapar en ny arbets bok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en arbetsboksmall kan du skapa en arbets bok som innehåller bladen, standard text (till exempel sid rubriker och kolumn-och rad etiketter), formler, makron, format och annan formatering som du vill använda i nya arbets böcker som kommer att baseras på arbets boks mal len.

  • Om du vill använda en kalkylbladsmall skapar du en arbets bok som innehåller ett kalkyl blad. I kalkyl bladet inkluderar vi formatering, formatmallar, text och annan information som du vill ska visas i alla nya kalkyl blad som kommer att baseras på kalkyl blads mal len.

   Inställningar som du kan spara i en arbets bok eller kalkylbladsmall

   • Cell- och bladformat.

   • Sid format och utskriftsområde inställningar för varje blad.

   • Cellformat.

   • Antal och typ av blad i en arbets bok.

   • Skyddade och dolda områden i arbetsboken. Du kan dölja blad, rader och kolumner och förhindra ändringar i kalkyl blads celler.

   • Text du vill upprepa, till exempel sid rubriker och rad-och kolumn etiketter.

   • Data, grafik, formler, diagram och annan information.

   • Inställningar för dataverifiering.

   • Makron, hyperlänkar och ActiveX-kontroller i formulär.

   • Alternativ för arbetsboksuträkningar och fönstervyer.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. Klicka på malli rutan fil format .

 4. I rutan Spara i väljer du den mapp där du vill spara mallen.

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmall eller standardkalkylbladsmall väljer du antingen XLStart-mappen eller den alternativa startmappen. Information om hur du hittar sökvägen till Autostart-mappen finns i hitta mappen XLStart.

  • Om du vill skapa en anpassad arbets bok eller kalkylbladsmall kontrollerar du att mappen mallar är markerad.

   Sökvägen är normalt: C:\Users\ <användar namn> \Appdata\roaming\microsoft\mallar

 5. Gör något av följande i rutan fil namn :

  • Om du vill skapa en standardmall för arbets bok skriver du bok.

  • Om du vill skapa en standardmall för kalkyl blad skriver du blad.

  • Om du vill skapa en anpassad arbets bok eller kalkylbladsmall skriver du det namn som du vill använda.

 6. Klicka på Spara.

 7. Klicka på arkiv > Stäng.

Förhindra att automatiska makron körs när du startar Excel

Automatiska makron (till exempel Auto_Open) som har registrerats i en arbets bok som öppnas när du startar Excel körs automatiskt när arbets boken öppnas.

 • För att förhindra att makron körs automatiskt håller du ned SKIFT medan du startar Excel.

Tips: Mer information om automatiska makron finns i köra ett makro.

Öppna en specifik arbets bok automatiskt när du startar Excel

Om du vill att en viss arbets bok ska öppnas automatiskt när du startar Excel kan du placera den i mappen XLStart, eller så kan du använda en alternativ startmapp i tillägg till mappen XLStart.

Placera en arbets bok i mappen XLStart

Alla arbets böcker, mallar och arbetsytefil som du placerar i mappen XLStart öppnas automatiskt när du startar Excel. Den här XLStart-mappen skapades när du installerade Excel och finns vanligt vis på någon av följande platser.

 • I Windows Vista är sökvägen till XLStart-mappen vanligt vis:

  C name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • I Microsoft Windows XP är sökvägen till XLStart-mappen vanligt vis:

  C:\Documents and Settings name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Tips: Du kan hitta den exakta sökvägen till XLStart-mappen i säkerhets Center.

  Leta reda på mappen XLStart

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på säkerhets Centeroch sedan på Inställningar för säkerhets Centerunder Microsoft Office Excel säkerhets Center.

  3. Klicka på Betrodda platseroch kontrol lera sedan sökvägen till XLStart-mappen i listan över betrodda platser.

Använda en alternativ startmapp

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativoch klicka sedan på kategorin Avancerat .

 2. Skriv den fullständiga sökvägen till den mapp som du vill använda som den alternativa startmappen i rutan vid start öppnas alla filer i under Allmänt.

  Eftersom Excel försöker öppna alla filer i den alternativa startmappen bör du kontrol lera att du anger en mapp som bara innehåller filer som kan öppnas i Excel.

Obs!: Om en arbets bok med samma namn finns i både XLStart-mappen och den alternativa startmappen öppnas filen i XLStart-mappen.

Förhindra att en specifik arbetsbok öppnas när du startar Excel

Beroende på vilken plats i arbets boken som öppnas automatiskt när du startar Excel kan du göra något av följande för att se till att arbets boken inte längre öppnas vid start.

 • Om arbets boken lagras i mappen XLStart tar du bort den från den mappen.

  • I Windows Vista är sökvägen till XLStart-mappen vanligt vis:

   C name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP är sökvägen till XLStart-mappen vanligt vis:

   C:\Documents and Settings name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Om arbets boken är lagrad i den alternativa startmappen gör du följande:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativoch klicka sedan på kategorin Avancerat .

  2. Under Allmäntavmarkerar du innehållet i rutan vid start, öppna alla filer i och klickar sedan på OK.

  3. I Utforskaren i Windows tar du bort alla ikoner som startar Excel och öppnar automatiskt arbets boken från den alternativa startmappen.

   Tips: Du kan också högerklicka på ikonen, klicka på Egenskaperoch sedan ta bort alla referenser till arbets boken på fliken genväg .

Öppna en arbetsboksmall eller kalkylbladsmall automatiskt när du skapar en ny arbets bok eller ett nytt kalkyl blad

Du kan spara arbets boks inställningar som du använder ofta i en arbetsboksmall och sedan automatiskt öppna den arbets boks mal len varje gång du skapar en ny arbets bok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en arbetsboksmall kan du skapa en arbets bok som innehåller bladen, standard text (till exempel sid rubriker och kolumn-och rad etiketter), formler, makron, format och annan formatering som du vill använda i nya arbets böcker som kommer att baseras på arbets boks mal len.

  • Om du vill använda en kalkylbladsmall skapar du en arbets bok som innehåller ett kalkyl blad. I kalkyl bladet inkluderar vi formatering, formatmallar, text och annan information som du vill ska visas i alla nya kalkyl blad som kommer att baseras på kalkyl blads mal len.

   Inställningar som du kan spara i en arbets bok eller kalkylbladsmall

   • Cell- och bladformat.

   • Sid format och utskriftsområde inställningar för varje blad.

   • Cellformat.

   • Antal och typ av blad i en arbets bok.

   • Skyddade och dolda områden i arbetsboken. Du kan dölja blad, rader och kolumner och förhindra ändringar i kalkyl blads celler.

   • Text du vill upprepa, till exempel sid rubriker och rad-och kolumn etiketter.

   • Data, grafik, formler, diagram och annan information.

   • Inställningar för dataverifiering.

   • Makron, hyperlänkar och ActiveX-kontroller i formulär.

   • Alternativ för arbetsboksuträkningar och fönstervyer.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Klicka på malli rutan fil format .

 4. I rutan Spara i väljer du den mapp där du vill spara mallen.

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmall eller standardkalkylbladsmall väljer du antingen XLStart-mappen eller den alternativa startmappen.

   • I Windows Vista är sökvägen till XLStart-mappen vanligt vis:

    C name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP är sökvägen till XLStart-mappen vanligt vis:

   C:\Documents and Settings name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Om du vill skapa en anpassad arbets bok eller kalkylbladsmall kontrollerar du att mappen mallar är markerad.

   • I Windows Vista är mappen Mallar vanligt vis:

    C:\Users\ <användar namn> \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • I Microsoft Windows XP är mappen Mallar vanligt vis:

    C:\Documents and Settings \ <användar namn> \Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Gör något av följande i rutan fil namn :

  • Om du vill skapa en standardmall för arbets bok skriver du bok.

  • Om du vill skapa en standardmall för kalkyl blad skriver du blad.

  • Om du vill skapa en anpassad arbets bok eller kalkylbladsmall skriver du det namn som du vill använda.

 6. Klicka på Spara.

 7. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Stäng.

Förhindra att automatiska makron körs när du startar Excel

Automatiska makron (till exempel Auto_Open) som har registrerats i en arbets bok som öppnas när du startar Excel körs automatiskt när arbets boken öppnas.

 • För att förhindra att makron körs automatiskt håller du ned SKIFT medan du startar Excel.

Tips: Mer information om automatiska makron finns i köra ett makro.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×