Vad du kan anpassa: Du kan anpassa menyfliksområdet för att ordna flikar och kommandon i den ordning du vill ha dem, dölja eller visa menyfliksområdet och dölja de kommandon du använder mindre ofta. Du kan också exportera eller importera ett anpassat menyfliksområde.

Anpassningsområden i menyfliksområdet i Office

Vad du inte kan anpassa: Du kan inte minska storleken på menyfliksområdet eller storleken på texten eller ikonerna i menyfliksområdet. Det enda sättet att göra detta är att ändra bildskärmsupplösningen, vilket skulle ändra storleken på allt på sidan.

När du anpassar menyfliksområdet: Anpassningarna gäller endast för det Office program du arbetar i för tillfället. Om du till exempel anpassar menyfliksområdet i PowerPoint visas inte samma ändringar i Excel. Om du vill ha liknande anpassningar i andra Office-appar måste du öppna var och en av dessa appar för att göra samma ändringar. Även om du inte kan dela anpassningar mellan appar kan du exportera anpassningarna för att dela med andra eller använda dem på andra enheter.

Tips: Du kan inte ändra färg på menyfliksområdet eller dess ikoner, men du kan ändra färgschemat som Office använder hela tiden. Mer information finns i Ändra språk i Office-temat.

Du kan växla mellan att visa eller dölja menyfliksområdet på flera olika sätt.

Om menyfliksområdet är dolt expanderar du det genom att göra något av följande:

 • Dubbelklicka på någon av flikarna i menyfliksområdet.

 • Högerklicka på någon av flikarna i menyfliksområdet och välj sedan Dölj menyfliksområdet.

  Visa menyfliksområdet

 • Tryck på CTRL+F1.

Om menyfliksområdet är expanderat döljer du det genom att göra något av följande:

 • Dubbelklicka på någon av flikarna i menyfliksområdet.

 • Högerklicka på någon av flikarna i menyfliksområdet och välj sedan Dölj menyfliksområdet.

  Dölja menyfliksområdet

 • Högerklicka på visningsalternativ för menyfliksområdet längst ned till höger i menyfliksområdet och välj sedan Dölj menyfliksområdet.

 • Tryck på CTRL+F1.

Om menyfliksområdet inte syns alls

Om menyfliksområdet inte visas alls (inga flikar syns) har du antagligen ställt in det till helskärmsläge. Välj Mer längst upp till höger på skärmen. Det återställer tillfälligt menyfliksområdet.

Klicka på ikonen Mer

När du återgår till dokumentet döljs menyfliksområdet igen. Om du vill att menyfliksområdet ska visas väljer du ett annat läge på menyn Visningsalternativ för menyfliksområdet.

Meny för visningsalternativ i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet är Start, Infoga, Design osv. Bilden nedan visar till exempel flikarna i Word.

Flikar i menyfliksområdet

Du kan lägga till anpassade flikar eller byta namn på och ändra ordningen på standardflikarna som är inbyggda i Office. Anpassade flikar i listan Anpassa menyfliksområdet har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

Öppna fönstret Anpassa menyfliksområdet

Om du vill arbeta med menyfliksområdet måste du gå till fönstret Anpassa menyfliksområdet. Här visar vi hur du gör det.

 1. Öppna appen som du vill anpassa menyfliksområdet i, till exempel PowerPoint eller Excel.

 2. Placera musen i ett tomt utrymme i menyfliksområdet och högerklicka sedan.

  Välj Anpassa menyfliksområdet

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

Nu är du redo att utföra stegen nedan för att anpassa menyfliksområdet.

Ändra ordningen på standardflikar eller anpassade flikar

Du kan ändra ordningen på flikarna Start, Infoga, Rita, Design och andra flikar. Du kan inte ändra placeringen av fliken Arkiv.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill flytta.

  Ändra ordning på menyfliksområdets objekt

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Lägga till en anpassad flik

När du klickar på Ny flik lägger du till en anpassad flik och en anpassad grupp. Du kan bara lägga till kommandon i anpassade grupper.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på Ny flik.

 2. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Byta namn på en standardflik eller en anpassad flik

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Dölja en standardflik eller en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar. Men du kan endast ta bort anpassade flikar. Du kan inte dölja fliken Arkiv.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet avmarkerar du kryssrutan bredvid den standardflik eller den anpassade flik som du vill dölja.

 2. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Ta bort en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar, men du kan bara ta bort anpassade flikar. Anpassade flikar och grupper har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Du kan lägga till anpassade grupper eller byta namn på och ändra ordningen på de standardgrupper som är inbyggda i Office. Anpassade grupper i listan Anpassa menyfliksområdet har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

Ändra ordningen på standardgrupper och anpassade grupper

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den grupp du vill flytta.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Lägga till en anpassad grupp i en flik

Du kan lägga till en anpassad grupp i antingen en anpassad flik eller en standardflik.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill lägga till en grupp i.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Om du vill byta namn på gruppen Ny grupp (Anpassad) högerklickar du på gruppen, klickar på Byt namn och skriver ett nytt namn.

  Obs!: Du kan också lägga till en ikon som representerar den anpassade gruppen genom att klicka på den anpassade gruppen och sedan på Byt namn. När dialogrutan Symbol öppnas väljer du en ikon som representerar gruppen.

 4. Om du vill dölja etiketter för de kommandon du lägger till i den här anpassade gruppen högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj kommandoetiketter. Upprepa om du vill visa dem.

 5. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Byta namn på en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik eller grupp du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Ta bort en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den grupp du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Ersätta en standardgrupp med en anpassad grupp

Du kan inte ta bort ett kommando från en grupp inbyggd i Microsoft Office. Du kan däremot skapa en anpassad grupp med kommandon som du vill att ska ersätta standardgruppen.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den standardflik du vill lägga till den anpassade gruppen i.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Högerklicka på den nya gruppen och klicka sedan på Byt namn.

 4. Skriv ett namn för den nya gruppen och välj en ikon som ska representera den nya gruppen när menyfliksområdets storlek ändras.

 5. I Välj kommandon från lista klickar du på Huvudflikarna.

 6. Klicka på plustecknet (+) bredvid standardfliken som innehåller den grupp du vill anpassa.

 7. Klicka på plustecknet (+) bredvid standardgruppen du vill anpassa.

 8. Klicka på kommandot du vill lägga till i den anpassade gruppen och klicka sedan på Lägg till.

 9. Högerklicka på standardgruppen och klicka på Ta bort.

Om du vill lägga till kommandon i en grupp, måste du först lägga till en anpassad grupp i en standardflik eller i en ny anpassad flik. Det går bara att byta namn på kommandon tillagda i anpassade grupper.

Standardkommandon visas med grå text. Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra deras ikoner eller ändra ordningen på dem.

Anpassad grupp med kommandon

Ändra ordningen på kommandon i anpassade grupper

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill flytta.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Lägga till kommandon i en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den anpassade grupp du vill lägga till ett kommando i.

 2. I listan Välj kommandon från klickar du på den lista du vill lägga till kommandon från, till exempel Vanliga kommandon eller Alla kommandon.

  Välj kommandon

 3. Klicka på ett kommando i den lista du väljer.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Ta bort ett kommando från en anpassad grupp

Du kan bara ta bort kommandon från en anpassad grupp.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Byta namn på ett kommando som du har lagt till i en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Klicka på OK om du vill se och spara ändringarna.

Du kan återställa alla flikar till deras ursprungliga tillstånd, eller så kan du återställa de valda flikarna till det ursprungliga tillståndet. När du återställer alla flikar i menyfliksområdet kan du även återställa verktygsfältet Snabbåtkomst till att bara visa standardkommandon.

Följ de här stegen för att återställa menyfliksområdet:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Återställ.

 2. Klicka på Återställ alla anpassningar.

Återställa endast den markerade fliken till standardinställningen

Standardflikar kan endast återställas till standardinställningarna.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet markerar du standardfliken som du vill återställa till standardinställningarna.

 2. Klicka på Återställ och klicka sedan på Återställ endast markerad menyflik.

Du kan dela anpassningar av menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst till en fil som kan importeras och användas av en kollega eller på en annan dator.

Steg 1: Exportera det anpassade menyfliksområdet:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Importera/Exportera.

 2. Klicka på Exportera alla anpassningar.

Steg 2: Importera det anpassade menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst på den andra datorn

Viktigt!: När du importerar en anpassningsfil för menyfliksområde förlorar du alla tidigare menyfliksområden och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du tror att du kanske vill återgå till anpassningen du har för närvarande, bör du exportera dem innan du importerar nya anpassningar.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Importera/Exportera.

 2. Klicka på Importera anpassningsfil.

Närliggande avsnitt

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Du kan anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten i Office som du vill. Du kan visa vanliga kommandon och dölja de du använder mer sällan. Du kan ändra standardflikarna eller skapa anpassade flikar och anpassade grupper som innehåller dina vanliga kommandon.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra ikoner för dem eller ändra ordning på dem.

 1. Om du vill anpassa menyfliksområdet öppnar eller skapar du ett Excel-, Word- eller PowerPoint-dokument.

 2. Gå till appens Inställningarna och välj menyfliksområdet och verktygsfältet.

  Verktygsfältsinställningar i menyfliksområdet i Office 2016 för Mac
 3. I flikfönstret Menyfliksområde väljer du de kommandon du vill lägga till eller ta bort från menyfliksområdet och väljer sedan pilarna lägga till eller ta bort.

  Anpassa menyfliksområdet i Office 2016

  Obs!: Du tar bort standardflikar och -kommandon i menyfliksområdet, till exempel fliken Start eller Infoga, genom att avmarkera relevant kryssruta i rutan Anpassa menyfliksområdet.

Det här kan du anpassa i menyfliksområdet:

 • Byta namn på flikarna: Du byter namn genom att välja en flik, till exempel Start, Infoga eller Design i rutan Anpassa menyfliksområdet och klicka på Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Byt namn.

 • Lägga till ny flik eller grupp: Lägg till ny flik eller ny grupp genom att välja Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Lägg till under rutan Anpassa menyfliksområdet, och välja Ny flik eller Ny grupp.

 • Ta bort flikar: Du kan bara ta bort anpassade flikar från menyfliksområdet. Om du vill ta bort väljer du fliken i rutan Anpassa menyfliksområdet och väljer Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Ta bort.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du bara vill ha några få kommandon nära till hands kan du använda verktygsfältet Snabbåtkomst. Det är de ikoner som finns ovanför menyfliksområdet och de är alltid aktiverade oavsett vilken flik du har öppen i menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac
 1. Om du vill anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst öppnar eller skapar du ett Excel-, Word- eller PowerPoint-dokument.

 2. Gå till appens Inställningar och välj Verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016
 3. I flikfönstret Verktygsfältet Snabbåtkomst markerar du kommandona och väljer pilarna för att lägga till eller ta bort från rutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Obs!: Om du inte hittar kommandon du vill lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst, beror det på att vi inte stöder dem för närvarande.

  När du väljer ett kommando visas det i slutet av verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Det här är standardkommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst:

  Anpassa menyn för verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac

  Om du bara vill lägga till ett av dessa kommandon väljer du bara kommandonamnet för att lägga till eller ta bort det från verktygsfältet. Objekt som visas i verktygsfältet Snabbåtkomst har en bockmarkering Visar bockikonen för menyn Verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac. bredvid sig.

Minimera eller expandera menyfliksområdet

Du kan minimera menyfliksområdet så att endast flikar visas.

Expanderat menyfliksområde

Expanderat menyfliksområde

Dolt menyfliksområde

Dolt menyfliksområde

Minimera menyfliksområdet medan du arbetar

 • På höger sida i menyfliksområdet väljer du Dölja menyfliksknappen.

Visa menyfliksområdet medan du arbetar

 • På höger sida i menyfliksområdet väljer du Visa menyfliksknappen.

Minimera menyfliksområdet när en fil öppnas

Som standard expanderas menyfliksområdet varje gång du öppnar en fil, men du kan ändra den inställningen så att menyfliksområdet alltid minimeras.

 • Avmarkera bockmarkeringen i Menyfliksområdet på menyn Visa.

 • Om du vill visa menyfliksområdet igen när du öppnar en fil går du till menyn Visa och väljer Menyfliksområdet eller bara expanderar menyfliksområdet genom att välja Visa menyfliksknappen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×