Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Datatypen Stort tal lagrar ett icke-monetärt, numeriskt värde och är kompatibelt med datatypen SQL_BIGINT i ODBC. Använd den här datatypen för att effektivt beräkna stora tal.

Område för datatypen Stort tal

Du kan lägga till den som ett fält i en Access-tabell. Du kan även länka till eller importera från databaser med en motsvarande datatyp, till exempel bigint-datatypen för SQL Server. Om du vill lägga till datatypen Stort tal behöver du Access 2016 (16.0.7812 eller senare).

I den här artikeln

Lägga till ett Stort tal-fält i en tabell

Länka till eller importera från en extern databas med stöd för datatypen SQL_BIGINT

Förstå effekterna av stödet för datatypen Stort tal

Överväganden för bakåtkompatibilitet

Lägga till ett Stort tal-fält i en tabell

Datatypen Stort tal (åtta byte) ger dig ett mycket större område för beräkningar än datatypen Tal (fyra byte). Datatypen Tal har till exempel ett område på -2^31 till 2^31-1 medan datatypen Stort tal har ett område på -2^63 till 2^63-1. Mer information finns i Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

När du lägger till ett Stort tal-fält i en tabell och sparar tabelldesignen aktiverar du datatypen Stort tal och databasen är inte längre kompatibel med tidigare versioner av Access. Innan du sparar din tabelldesign visas ett varningsmeddelande om du behöver hålla databasen kompatibel. Mer information finns i Överväganden för bakåtkompatibilitet.

Överst på sidan

Förstå effekterna av stödet för datatypen Stort tal

Innan du börjar använda datatypen Stort tal är det mycket viktigt att du förstår den inverkan den kan ha på dina Access-databaser.

Stämpla Access 2007-2016-filformat (.accdb) till Access 2016

Sammanfattningsvis kan man säga att du kan aktivera stöd för datatypen Stort tal på två sätt: när du lägger till ett fält i en lokal tabell med datatypen Stort tal och när du anger alternativet Stöd för datatypen Bigint för länkade/importerade tabeller i Access. Oavsett hur du aktiverar stödet för datatypen Stort tal innebär det en permanent förändring av databasen och kan inte ångras. I samtliga fall visas ett varningsmeddelande i Access innan du gör ändringen.

Om du aktiverar datatypen Stort tal i bakgrunden stämplas Access 2007-2016-filformatet (.accdb) till Access 2016. Att stämpla ett databasfilformat innebär att du har gjort en specifik ändring i filformatet, att databasversionen blir högre, men annars är filformatet detsamma. När du försöker öppna databasen i Access 2013 eller Access 2016 läser Access stämpeln på följande sätt:

 • Om databasversionen är lägre än 16.7 aktiveras inte datatypen Stort tal och du kan öppna databasen.

 • Om databasversionen är 16.7 eller högre aktiveras datatypen Stort tal och du kan bara öppna databasen i Access 2016.

Sammanfattning av stödet för datatypen Stort tal för produktversioner

I följande tabell sammanfattas de möjliga problem som kan uppstå när du använder datatypen Stort tal för olika produktversioner. Observera att aktivering sker när du lägger till datatypen Stort tal i en tabell och sparar designen eller ställer in alternativet för att aktivera länkning och import.

Tips: Mer information om hur du visar produktversionsnumret finns i Vilken version av Office använder jag?

Status för datatypen Stort tal

Produktversion: Versionsnummer för Access 2013 och Access 2016 som är lägre än 16.0.7812

Produktversion: Versionsnummer 16.0.7812 eller högre för Access 2016

Aktiverat

Du kan inte öppna databasen och du får ett felmeddelande med en hjälplänk.

Information om hur du kan komma runt här problemet finns i "Ta bort stödet för datatypen Stort tal från en databas i filformatet Access 2007-2016"

Du kan öppna databasen.

Lokala tabellfält som definierats med datatypen Stort tal betraktas som stora tal.

Du kan uppdatera länkade tabeller. Om kolumnerna tidigare har behandlats som datatypen Kort text konverteras de automatiskt till datatypen Stort tal.

Inte aktiverat

Du kan öppna databasen.

Du kan uppdatera länkade tabeller. Om kolumnerna i den länkade tabellen är baserade på datatypen BigInt och har konverterats till datatypen Kort text förblir det så.

Databasens filversion förblir detsamma.

Du kan öppna databasen.

Du kan uppdatera länkade tabeller. Om kolumnerna i den länkade tabellen är baserad på datatypen BigInt och har konverterats till datatypen Kort text förblir det så.

Databasens filversion förblir detsamma.

Obs!: Datatypen Stort tal stöds under inga omständigheter med Access-filformaten (.mdb) som är tidigare än Access 2007-2016-filformatet.

Kontrollera om en Access-databas har datatypen Stort tal aktiverad

Du kanske ärver en Access-databas och vill avgöra om datatypen Stort tal är aktiverad. Du kan göra följande:

Undersöka namnlisten   Om databasen har stämplats står det <databasnamn> (Access 2016) på namnlisten. Annars står det <databasnamn> (Access 2007-2016) på namnlisten.

Undersöka programmässigt Visa den aktuella databasens versionsnummer. Tryck på CTRL+G för att visa direktfönstret för Visual Basic, ange ?CurrentDb().Version och tryck på Retur. Om returvärdet är lägre än 16.7 är stödet inte aktiverat. Om returvärdet är 16.7 eller högre är stödet aktiverat.

Överst på sidan

Överväganden för bakåtkompatibilitet

Det är viktigt att du förstår databasmiljön om du vill ha kvar bakåtkompatibilitet med olika filformat. Mer information om alla Access-filformat finns i Vilka Access-filformat ska jag använda?

Här får du tre alternativ som du kan överväga.

Behålla din nuvarande delade databasfilformatmiljö

Om du vill behålla en delad databasfilformatmiljö med databaser i Access 2007-2016-filformatet (.accdb) och tidigare filformat (.mdb) gör du följande:

Lägg till stöd för datatypen Stort tal i en databas i Access 2007-2016-filformatet

Om du vill lägga till stöd för datatypen Stort tal i en databas i Access 2007-2016-filformatet (.accdb) gör du följande:

 1. Öppna databasen i Access 2016 (16.0.7812 eller senare).

 2. Aktivera datatypen Stort tal för länknings- och importåtgärder. Mer information finns i artikeln om att välja inställningar för hur data visas och lagras i en databas.

 3. Uppdatera de länkade tabellerna med Länkhanteraren (välj Externa data > Länkhanteraren, välj relevanta tabeller och välj sedan OK).

  ELLER

  Lägg till ett fält med datatypen Stort tal i en tabell och spara tabelldesignen.

Då konverteras fält som har datatypen Kort text till datatypen Stort tal.

Ta bort stöd för datatypen Stort tal i en databas i Access 2016-filformatet

Du kan inte öppna en databas i Access 2016-filformatet från versioner av Access som är tidigare än Access 2016. Du kan komma runt det här problemet genom att göra följande:

 1. Skapa en ny databas i 2007-2016-filformatet och kontrollera att stödet för datatypen Stort tal för länknings- och importåtgärder inte är aktiverat. Mer information finns i artikeln för att ange användaralternativ för den aktuella databasen.

 2. Importera objekt som du vill använda i den nya databasen från den ursprungliga databasen.

 3. Länka till tabellerna från den ursprungliga databasen i den nya databasen.

Då konverteras fält som har datatypen Stort tal till datatypen Kort text, och den nya databasen blir bakåtkompatibel med alla Access 2007-2016-filformat (.accdb).

Överst på sidan

Välj mellan 64- och 32-bitarsversionen av Office

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×