Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att arbeta med PDF-filer i Microsoft 365-appen

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Appen Microsoft 365 med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att konvertera ett dokument eller en bild till en PDF-fil (Portable Document Format). Du får också lära dig hur du signerar en PDF-fil.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Konvertera ett dokument till en PDF-fil

Du kan konvertera ett dokument som lagras på telefonen till en PDF-fil som du enkelt kan dela med andra.

 1. I Appen Microsoft 365 trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dokument till PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Välj filer öppnas och visar dina senast använda dokument.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen öppnas. Om dokumentet inte finns på menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den.

 5. Om du vill avsluta PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du uppmanas att bestämma vad du ska göra med PDF-filen. Svep åt höger tills du hör "Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Fokus flyttas till textfältet Filnamn . Som standard är filnamnet samma som i det ursprungliga dokumentet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen använder du skärmtangentbordet för att skriva ett nytt namn, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Svep åt vänster eller höger för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du vill spara PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Spara" och dubbeltrycker sedan på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen för att återgå till fliken Åtgärder .

Signera en PDF

Har du ett e-postmeddelande med en PDF som du behöver för att signera och skicka tillbaka e-post? I stället för att skriva ut dokumentet, signera det och sedan skanna tillbaka det innan du skickar det kan du infoga en elektronisk signatur i PDF-filen för att signera det snabbt.

Du kan också signera flera sidor eller flera platser på en sida. Om du har lagt till en signatur där du inte borde ha den kan du ta bort signaturer som du just har infogat. Den sparade signaturen förblir intakt. När du har sparat PDF-filen kan du inte längre ta bort de infogade signaturerna.

Skapa och spara din signatur

När du skapar och sparar en signatur kan du spara den för att snabbt signera andra PDF-filer. Anvisningar om hur du använder den sparade signaturen finns i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 1. I Appen Microsoft 365 trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Åtgärder öppnas.

 3. Du hör: "Signera en PDF". Dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen öppnas. Om dokumentet inte finns på menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker sedan på skärmen. Leta reda på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den.

 5. Svep åt höger i PDF-filen tills du hittar platsen där du vill infoga signaturen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Du hör ”Liggande”. Fönstret för att skapa din signatur öppnas. Skärmen roteras till liggande läge. Håll telefonen vågrätt.

 7. Om du vill skapa en signatur sveper du åt höger tills du hör "Dubbeltryck med ett finger" och dubbeltrycker sedan och håller ned skärmen med ett finger. Utan att lyfta fingret från skärmen kan du dra det på skärmen för att skapa din signatur.

 8. När du är klar lyfter du fingret från skärmen. Du hör: "Knappen Klart". Dubbeltryck på skärmen. Den nya signaturen sparas och infogas i PDF-filen. Håll telefonen lodrätt.

 9. Om du behöver ta bort signaturen som du just infogade sveper du åt höger tills du hör "Ångra" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 10. Om du behöver infoga din signatur någon annanstans i dokumentet trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Logga in på andra platser." Dubbeltryck på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar platsen där du vill infoga en annan signatur och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Infoga sparad signatur.". Om du vill infoga signaturen dubbeltrycker du på skärmen.

 11. Du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Bakåt, knapp". PDF-filen visas i läsläget. Gå tillbaka till fliken Åtgärder genom att dubbeltrycka på skärmen.

Signera en PDF-fil med en sparad signatur

När du har skapat och sparat din signatur kan du infoga efterföljande signaturer på nolltid.

 1. I Appen Microsoft 365 trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Åtgärder öppnas.

 3. Du hör: "Signera en PDF". Dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen öppnas. Om dokumentet inte finns på menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker sedan på skärmen. Leta reda på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den.

 5. Svep åt höger i PDF-filen tills du hittar platsen där du vill infoga signaturen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Du hör: "Infoga sparad signatur.". Dubbeltryck på skärmen för att infoga den sparade signaturen.

 7. Om du behöver infoga din signatur någon annanstans i dokumentet trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Logga in på andra platser." Dubbeltryck på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar platsen där du vill lägga till en annan signatur och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Infoga sparad signatur.". Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till signaturen.

 8. Du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Bakåt, knapp". PDF-filen visas i läsläget. Gå tillbaka till fliken Åtgärder genom att dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en sparad signatur

Du kan ta bort en sparad signatur och sedan skapa en ny. Signaturer som redan har infogats i en PDF-fil tas inte bort.

 1. Öppna den PDF-fil som du vill signera enligt anvisningarna i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 2. Dubbeltryck var som helst i PDF-filen. Du hör: "Infoga sparad signatur.".

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort sparad signatur" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör "OK" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du kan nu skapa en ny signatur enligt anvisningarna i Skapa och spara din signatur.

 5. När du är klar sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Klar och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Bakåt, knapp". PDF-filen visas i läsläget. Gå tillbaka till fliken Åtgärder genom att dubbeltrycka på skärmen.

Skanna en bild till en PDF-fil

Använd telefonens kamera för att ta en bild av ett dokument och konvertera bilden till en PDF-fil som du till exempel kan dela via e-post. Du kan ta flera bilder och omvandla dem till en PDF-fil. Du kan också använda en eller flera bilder som du har sparat tidigare i Foton.

 1. I Appen Microsoft 365 trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Skanna till PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Kameraläget aktiveras. Fokus är på knappen Inspelning.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ta en bild av ett dokument med telefonens kamera dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Beskär skärmen." Om du vill lägga till fler bilder sveper du åt höger tills du hör "Lägg till, knapp", dubbeltrycker på skärmen och upprepar sedan det här steget. Om du inte vill lägga till fler bilder sveper du åt höger tills du hör "Nästa" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill konvertera sparade bilder till en PDF sveper du åt höger tills du hör "Välj foto från bibliotek" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den. Upprepa det här steget om du vill lägga till fler bilder. När du har markerat alla bilder du vill ha sveper du åt höger tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Förhandsgranskningen öppnas. Svep åt höger tills du hör "Nästa" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Tryck längst ned på skärmen med fyra fingrar. Du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 6. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen. Om du vill avsluta PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Åtgärder .

Konvertera ett urval av sparade bilder till en PDF-fil

Välj sparade bilder från appen Foton och konvertera dem till en PDF-fil.

 1. I Appen Microsoft 365 trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Bilder till PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Appen Foton öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hittar en bild som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Om du vill konvertera andra bilder till samma PDF-fil upprepar du det här steget.

 5. När du har markerat alla bilder du vill ha sveper du åt höger tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Förhandsgranskningen öppnas.

 6. Börja konvertera bilderna till en PDF-fil genom att trycka längst ned på skärmen med fyra fingrar. Du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 7. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen. Om du vill avsluta PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Åtgärder .

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Microsoft 365-appen

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft 365-appen

Video: Introduktion till Microsoft 365-appen

Använd Appen Microsoft 365 med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att konvertera ett dokument eller en bild till en PDF-fil (Portable Document Format). Du får också lära dig hur du signerar en PDF-fil.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Konvertera ett dokument till en PDF-fil

Du kan konvertera ett dokument som lagras på telefonen till en PDF-fil som du enkelt kan dela med andra.

 1. I Appen Microsoft 365 drar du ett finger runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "Appar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Appmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Dokument till PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Konverteringen startar. Om dokumentet inte finns på menyn Välj filer sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bläddra, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Leta reda på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen och TalkBack börjar läsa innehållet i dokumentet.

 4. Om du vill avsluta PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Spara."

 5. Om du vill spara PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen. Fokus är i filnamnstextfältet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen och använder sedan skärmtangentbordet för att ändra filnamnet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hittar platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start .

Signera en PDF

Har du ett e-postmeddelande med en PDF som du behöver för att signera och skicka tillbaka e-post? I stället för att skriva ut dokumentet, signera det och sedan skanna tillbaka det innan du skickar det kan du infoga en elektronisk signatur i PDF-filen för att signera det snabbt.

Du kan signera flera sidor eller flera platser på en sida. Om du har lagt till en signatur där du inte borde ha den kan du ta bort signaturer som du just har infogat. Den sparade signaturen förblir intakt. När du har sparat PDF-filen kan du inte längre ta bort de infogade signaturerna.

Du kan också ta bort den sparade signaturen och skapa en ny.

Skapa och spara din signatur

Skapa och spara din signatur för att signera PDF-filer snabbt. Anvisningar om hur du använder den sparade signaturen finns i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 1. I Appen Microsoft 365 drar du ett finger runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "Appar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Appmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Signera en PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen öppnas. Om dokumentet inte finns på menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du hör "Bläddra, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Leta reda på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den.

 4. Svep åt höger i PDF-filen tills du hittar platsen där du vill infoga signaturen och tryck sedan på skärmen en gång med två fingrar.

 5. Fönstret för att skapa din signatur öppnas. Du hör ”Liggande”. Skärmen roteras till liggande läge. Håll telefonen vågrätt.

 6. Om du vill skapa en signatur sveper du åt höger tills du hör "Snälla, logga in här" och dubbeltrycker sedan och håller ned skärmen med ett finger. Utan att lyfta fingret från skärmen kan du dra det på skärmen för att skapa din signatur.

 7. När du är klar lyfter du fingret från skärmen. Om du vill spara signaturen sveper du åt vänster tills du hör "Spara" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Den nya signaturen sparas och infogas i PDF-filen. Du hör: "Ta bort."

 8. Skärmen roteras till stående läge. Håll telefonen lodrätt.

 9. Om du behöver ta bort signaturen som du just infogade dubbeltrycker du på skärmen. Om du vill behålla signaturen sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 10. Om du vill infoga den nya signaturen någon annanstans eller till ytterligare platser i PDF-filen sveper du åt höger tills du hör "Logga in på fler platser" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar platsen där du vill lägga till en ny signatur. Tryck på skärmen en gång med två fingrar. Signaturen infogas. Upprepa sedan steg 9.

 11. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör: "Klart, knapp". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. PDF-filen visas i läsläget. Gå tillbaka till fliken Start genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Signera en PDF-fil med en sparad signatur

När du har skapat och sparat din signatur kan du infoga efterföljande signaturer på nolltid.

 1. I Appen Microsoft 365 drar du ett finger runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "Appar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Appmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Signera en PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen öppnas. Om dokumentet inte finns på menyn Välj filer sveper du åt höger tills du hör "Bläddra, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Leta reda på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den.

 4. Svep åt höger i PDF-filen tills du hittar platsen där du vill infoga signaturen och tryck sedan på skärmen en gång med två fingrar. Du hör: "Din signatur, knapp.". Dubbeltryck på skärmen för att infoga den sparade signaturen. Du hör: "Ta bort."

 5. Om du behöver ta bort signaturen som du just infogade dubbeltrycker du på skärmen. Om du vill behålla signaturen sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 6. Om du vill infoga din signatur någon annanstans eller till ytterligare platser i PDF-filen sveper du åt höger tills du hör "Logga in på ytterligare platser" och dubbeltrycker på skärmen och upprepar sedan steg 4 och 5.

 7. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör: "Klart, knapp". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. PDF-filen visas i läsläget. Gå tillbaka till fliken Start genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en sparad signatur

Du kan ta bort en sparad signatur och sedan skapa en ny. Signaturer som redan har infogats i en PDF-fil tas inte bort.

 1. Öppna den PDF-fil som du vill signera enligt anvisningarna i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 2. Tryck på skärmen en gång med två fingrar någonstans i PDF-filen. Du hör: "Din signatur, knapp.".

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör "Ja" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Fönstret för att skapa din signatur öppnas. Du kan nu skapa en ny signatur enligt anvisningarna i Skapa och spara din signatur.

Skanna en bild till en PDF-fil

Använd enhetens kamera för att ta en bild av ett dokument och konvertera bilden till en PDF-fil som du till exempel kan dela via e-post. Du kan ta flera bilder och omvandla dem till en PDF-fil. Du kan också använda en eller flera bilder som du har sparat tidigare.

 1. I Appen Microsoft 365 drar du ett finger runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "Appar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Appmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Skanna till PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Kameraläget aktiveras.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill ta en bild med enhetskameran sveper du åt höger tills du hör "Spela in" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill välja en sparad bild sveper du åt höger tills du hör "Importera, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Appen för dina sparade bilder öppnas. Du kanske uppmanas att tillåta appen att komma åt dina bilder. Gå till bilden och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera den.

 4. Om du behöver lägga till andra bilder som ska konverteras till samma PDF sveper du åt höger tills du hör "Lägg till, knapp", dubbeltrycker på skärmen och upprepar sedan steg 3.

 5. Du hör: "Bakåt, knapp.". Om det behövs kan du nu beskära bilden så att bara det innehåll du vill använda visas. Om du vill beskära bilden måste du inaktivera TalkBack, så du kan behöva någon som kan hjälpa dig med det här steget. Om du vill justera bildkantlinjerna drar du i beskärningshandtagen. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Nästa, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Börja konvertera bilderna till en PDF-fil genom att svepa åt höger tills du hör "Spara" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Appen Microsoft 365 börjar bearbeta avbildningarna.

 7. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen. Om du vill avsluta PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Spara."

 8. Om du vill spara PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen. Fokus är i filnamnstextfältet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen och använder sedan skärmtangentbordet för att ändra filnamnet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. Svep åt vänster tills du hittar platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 10. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start .

Konvertera ett urval av sparade bilder till en PDF-fil

Du kan välja bilder som sparats i en app, till exempel Foton, Media eller Galleri , beroende på din enhet, och konvertera dem till en PDF-fil.

 1. I Appen Microsoft 365 drar du ett finger runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "Appar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Appmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Bilder till PDF" och dubbeltryck sedan på skärmen. Appen för dina sparade bilder öppnas. Du kanske uppmanas att tillåta appen att komma åt dina bilder.

 3. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 4. Om du vill lägga till andra bilder som ska konverteras till samma PDF sveper du åt höger tills du hör "Lägg till, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Upprepa det här steget tills du har markerat alla bilder du vill ha.

 5. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 6. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen. Om du vill avsluta PDF-filen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du uppmanas att bestämma vad du ska göra med PDF-filen. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Spara."

 7. Om du vill spara PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen. Fokus är i filnamnstextfältet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen och använder skärmtangentbordet för att ändra filnamnet, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 8. Svep åt vänster för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 9. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck sedan på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start .

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Microsoft 365-appen

Använda en skärmläsare för att konvertera bilder till text i Microsoft 365-appen

Använda en skärmläsare för att konvertera bilder till tabeller i Microsoft 365-appen

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft 365-appen

Video: Introduktion till Microsoft 365-appen

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×