Använda en skärmläsare för att arbeta med PDF-filer i Office-appen

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Office-appen med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att konvertera ett dokument eller en bild till en PDF-fil (Portable Document Format). Du får också lära dig hur du signerar en PDF-fil.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Konvertera ett dokument till en PDF-fil

Du kan konvertera ett dokument som lagrats på telefonen till en PDF-fil som du enkelt kan dela med andra.

 1. I Office-appen trycker du nästan längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Dokument till PDF" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Konverteringen startar.

  Om dokumentet inte finns i menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta upp den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Pdf-filen öppnas när konverteringen är klar.

 5. Stäng PDF-filen genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen. Du uppmanas att bestämma vad du ska göra med PDF-filen. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Du hör: "Spara som". Fokus är i textfältet Filnamn. Om du vill ändra namnet på PDF-filen använder du skärmtangentbordet för att skriva ett nytt namn, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Svep åt vänster eller höger för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck på skärmen.

 8. Om du vill spara PDF-filen sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start.

Signera en PDF-fil

Har du ett e-postmeddelande med en PDF-fil som du behöver för att logga in och skicka e-post tillbaka? I stället för att skriva ut dokumentet, signera det och sedan skanna det igen innan du skickar det kan du infoga en elektronisk signatur i PDF-filen för att snabbt signera den.

Du kan också signera flera sidor eller flera platser på en sida. Om du har lagt till en signatur där du inte borde ha gjort det, kan du ta bort signaturer som du just har infogat. Den sparade signaturen förblir intakt. När du har sparat PDF-filen kan du inte längre ta bort de infogade signaturerna.

Skapa och spara din signatur

När du skapar och sparar en signatur kan du spara den för att snabbt signera andra PDF-filer. Anvisningar om hur du använder den sparade signaturen finns i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 1. I Office-appen trycker du nästan längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Signera en PDF", och dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen öppnas.

  Om dokumentet inte finns i menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta upp den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. I PDF-filen sveper du åt höger tills du hittar den plats där du vill infoga signaturen och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Du hör ”Liggande”. Fönstret för att skapa din signatur öppnas. Skärmen roterar till liggande läge. Håll telefonen vågrätt.

 7. Om du vill skapa en signatur sveper du åt höger tills du hör "Vänligen, dubbeltryck med ett finger" och dubbeltryck och håll på skärmen med ett finger. Utan att lyfta fingret utanför skärmen, drar du det på skärmen för att skapa din signatur.

 8. När du är klar lyfter du fingret från skärmen. Du hör: "Signaturen är klar". Dubbeltryck på skärmen. Den nya signaturen sparas och infogas i PDF-filen.

 9. Skärmen roteras till stående läge. Håll telefonen lodrätt.

 10. Om du behöver ta bort signaturen som du just har infogat sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltrycker på skärmen.

 11. Om du behöver infoga din signatur någon annanstans i dokumentet sveper du åt höger tills du hör "Logga in på andra platser" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar den plats där du vill infoga ytterligare en signatur och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Infoga sparad signatur." Infoga signaturen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 12. Du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Bakåt, knapp". PDF-filen visas i läsläge. Om du vill återgå till menyn Åtgärder dubbeltrycker du på skärmen.

Signera en PDF-fil med en sparad signatur

När du har skapat och sparat signaturen kan du infoga efterföljande signaturer på nolltid.

 1. I Office-appen trycker du nästan längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Signera en PDF", och dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen öppnas.

  Om dokumentet inte finns i menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta upp den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. I PDF-filen sveper du åt höger tills du hittar den plats där du vill infoga signaturen och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Du hör: "Infoga sparad signatur." Dubbeltryck på skärmen för att infoga den sparade signaturen.

 7. Om du behöver infoga din signatur någon annanstans i dokumentet sveper du åt höger tills du hör "Logga in på andra platser" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar den plats där du vill lägga till en annan signatur och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Infoga sparad signatur." Dubbeltryck på skärmen för att lägga till signaturen.

 8. Du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Bakåt, knapp". PDF-filen visas i läsläge. Om du vill återgå till menyn Åtgärder dubbeltrycker du på skärmen.

Ta bort en sparad signatur

Du kan ta bort en sparad signatur och sedan skapa en ny. Signaturer som redan har infogats i en PDF-fil tas inte bort.

 1. Öppna PDF-filen som du vill logga in enligt anvisningarna i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 2. Dubbeltryck var som helst i PDF-filen. Du hör: "Infoga sparad signatur."

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort sparad signatur" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör "Ok" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Nu kan du skapa en ny signatur enligt anvisningarna i Skapa och spara din signatur.

 6. När du är klar sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Klar och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Bakåt, knapp". PDF-filen visas i läsläge. Om du vill återgå till menyn Åtgärder dubbeltrycker du på skärmen.

Skanna in en bild i en PDF-fil

Använd telefonens kamera för att ta en bild av ett dokument och konvertera bilden till en PDF-fil som du till exempel kan dela via e-post. Du kan ta flera bilder och omvandla alla till en PDF-fil. Du kan också använda en eller flera bilder som du tidigare har sparat i Photos.

 1. I Office-appen trycker du nästan längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Skanna till PDF" och dubbeltryck på skärmen. Kameraläget aktiveras.

 4. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill ta en bild med telefonens kamera sveper du åt höger tills du hör "Ta bild" och dubbeltrycker på skärmen. Beskärningsvyn öppnas. Du hör: "Övre vänstra hörnet."

   Om du vill beskära bilden sveper du åt höger tills du hittar det beskärningshandtag du vill använda, dubbeltrycker och håller ned på skärmen och drar med fingret för att justera beskärningsområdet. Du kan behöva någon som kan hjälpa dig med det här steget. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill konvertera sparade bilder till en PDF-fil sveper du åt höger eller vänster tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltrycker på skärmen för att markera den. Upprepa det här steget tills du har markerat alla bilder som du vill använda. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Galleriet är klart" och dubbeltrycker på skärmen.

  Förhandsgranskningen öppnas och Office-appen börjar bearbeta bilderna. Du hör "Bearbetningen är klar" när du kan gå vidare till nästa steg.

 5. Om du behöver lägga till andra bilder som ska konverteras till samma PDF sveper du åt höger tills du hör "Lägg till bild". Dubbeltryck på skärmen och upprepa steg 4.

 6. Om du vill börja konvertera bilderna till en PDF-fil sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 7. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen. Stäng PDF-filen genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen. Du uppmanas att bestämma vad du ska göra med PDF-filen. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen.

 8. Du hör: "Spara som". Fokus är i textfältet Filnamn. Om du vill ändra namnet på PDF-filen använder du skärmtangentbordet för att skriva ett nytt namn, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

 9. Svep åt vänster eller höger för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck på skärmen.

 10. Om du vill spara PDF-filen sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start.

Konvertera ett urval av sparade bilder till en PDF-fil

Välj sparade bilder från appen Photos och konvertera dem till en PDF-fil.

 1. I Office-appen trycker du nästan längst ned på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Bilder till PDF" och dubbeltryck på skärmen. Appen Foton öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör den bild du vill använda och dubbeltryck för att markera den. Upprepa det här steget om du vill konvertera andra bilder till samma PDF-fil.

 5. När du har markerat alla bilder du vill använda sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen. Förhandsgranskningen öppnas.

 6. Om du behöver lägga till andra bilder som ska konverteras till samma PDF sveper du åt höger tills du hör "Lägg till bild". Dubbeltryck på skärmen och upprepa steg 4.

 7. Om du vill börja konvertera bilderna till en PDF-fil sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 8. PDF-filen öppnas. Stäng PDF-filen genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen. Du uppmanas att bestämma vad du ska göra med PDF-filen. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen.

 9. Du hör: "Spara som". Fokus är i textfältet Filnamn. Om du vill ändra namnet på PDF-filen använder du skärmtangentbordet för att skriva ett nytt namn, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

 10. Svep åt vänster eller höger för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck på skärmen.

 11. Om du vill spara PDF-filen sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Office-appen

Använda en skärmläsare för att söka i Office-appen

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Office-appen

Lär dig layouten i Office-appen med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Office-appen

Använd Office-appen med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att konvertera ett dokument eller en bild till en PDF-fil (Portable Document Format). Du får också lära dig hur du signerar en PDF-fil.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Konvertera ett dokument till en PDF-fil

Du kan konvertera ett dokument som lagrats på telefonen till en PDF-fil som du enkelt kan dela med andra.

 1. I Office-appen, svep nedåt och sedan uppåt. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dokument till PDF" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Konverteringen startar.

  Om dokumentet inte finns i menyn Välj filer sveper du åt höger tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta upp den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Pdf-filen öppnas när konverteringen är klar.

 5. Stäng PDF-filen genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Du hör: "Spara". Spara PDF-filen genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus är i filnamnstextfältet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen och ändrar filnamnet med skärmtangentbordet, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Svep åt vänster för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start.

Signera en PDF-fil

Har du ett e-postmeddelande med en PDF-fil som du behöver för att logga in och skicka e-post tillbaka? I stället för att skriva ut dokumentet, signera det och sedan skanna det igen innan du skickar det kan du infoga en elektronisk signatur i PDF-filen för att snabbt signera den.

Du kan också signera flera sidor eller flera platser på en sida. Om du har lagt till en signatur där du inte borde ha gjort det, kan du ta bort signaturer som du just har infogat. Den sparade signaturen förblir intakt. När du har sparat PDF-filen kan du inte längre ta bort de infogade signaturerna.

Skapa och spara din signatur

Skapa och spara din signatur för att snabbt signera PDF-filer. Anvisningar om hur du använder den sparade signaturen finns i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 1. I Office-appen, svep nedåt och sedan uppåt. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Signera en PDF", och dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen öppnas.

  Om dokumentet inte finns i menyn Välj filer sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta upp den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. I PDF-filen sveper du åt höger tills du hittar den plats där du vill infoga signaturen och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Fönstret för att skapa din signatur öppnas. Du hör ”Liggande”. Skärmen roterar till liggande läge. Håll telefonen vågrätt.

 7. Om du vill skapa en signatur sveper du åt höger tills du hör "Signaturpanel. Skriv här" och dubbeltryck och håll ned skärmen med ett finger. Utan att lyfta fingret utanför skärmen, drar du det på skärmen för att skapa din signatur.

 8. När du är klar lyfter du fingret från skärmen. Om du vill spara signaturen sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen. Den nya signaturen sparas och infogas i PDF-filen.

 9. Skärmen roteras till stående läge. Håll telefonen lodrätt.

 10. Om du behöver ta bort signaturen som du just har infogat sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltrycker på skärmen.

 11. Om du behöver infoga din signatur någon annanstans eller på fler platser i dokumentet sveper du åt höger tills du hör "Logga in ytterligare platser" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar den plats där du vill infoga ytterligare en signatur och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Din signatur." Infoga signaturen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 12. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. PDF-filen visas i läsläge. Återgå till menyn Åtgärder genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Signera en PDF-fil med en sparad signatur

När du har skapat och sparat signaturen kan du infoga efterföljande signaturer på nolltid.

 1. I Office-appen, svep nedåt och sedan uppåt. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Signera en PDF", och dubbeltryck på skärmen. Menyn Välj filer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hittar det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen öppnas.

  Om dokumentet inte finns i menyn Välj filer sveper du åt höger tills du kommer till knappen Bläddra och dubbeltrycker på skärmen. Leta upp den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. I PDF-filen sveper du åt höger tills du hittar den plats där du vill infoga signaturen och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Du hör: "Knappen Din signatur." Dubbeltryck på skärmen för att infoga den sparade signaturen.

 7. Om du behöver ta bort signaturen som du just har infogat sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Om du vill infoga din signatur någon annanstans eller till ytterligare platser i PDF-filen sveper du åt höger tills du hör "Logga in fler platser" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster eller höger i dokumentet tills du hittar den plats där du vill lägga till en annan signatur och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Din signatur." Dubbeltryck på skärmen för att lägga till signaturen.

 9. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. PDF-filen visas i läsläge. Återgå till menyn Åtgärder genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en sparad signatur

Du kan ta bort en sparad signatur och sedan skapa en ny. Signaturer som redan har infogats i en PDF-fil tas inte bort.

 1. Öppna PDF-filen som du vill logga in enligt anvisningarna i Signera en PDF-fil med en sparad signatur.

 2. Dubbeltryck var som helst i PDF-filen. Du hör: "Knappen Din signatur."

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör "Ja" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Fönstret för att skapa din signatur öppnas. Nu kan du skapa en ny signatur enligt anvisningarna i Skapa och spara din signatur.

 6. När du är klar sveper du åt vänster tills du kommer till knappen Klar och dubbeltrycker på skärmen.

 7. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör: "Knappen Klart". Om du vill avsluta signaturläget dubbeltrycker du på skärmen. PDF-filen visas i läsläge. Återgå till menyn Åtgärder genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Skanna in en bild i en PDF-fil

Använd telefonens kamera för att ta en bild av ett dokument och konvertera bilden till en PDF-fil som du till exempel kan dela via e-post. Du kan ta flera bilder och omvandla alla till en PDF-fil. Du kan också använda en eller flera bilder som du har sparat tidigare.

 1. I Office-appen, svep nedåt och sedan uppåt. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Skanna till PDF" och dubbeltryck på skärmen. Kameraläget aktiveras.

 4. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill ta en bild med telefonens kamera sveper du åt höger tills du hör "Ta bild" och dubbeltrycker på skärmen. Beskärningsvyn öppnas. Du hör: "Beskär bild".

   Om du vill beskära bilden sveper du åt höger tills du hittar det beskärningshandtag du vill använda, dubbeltrycker och håller ned på skärmen och drar med fingret för att justera beskärningsområdet. Du kan behöva någon som kan hjälpa dig med det här steget. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Bekräfta" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill konvertera sparade bilder till en PDF-fil sveper du åt höger eller vänster tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltrycker på skärmen för att markera den. Upprepa det här steget tills du har markerat alla bilder som du vill använda. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Dubbeltryck för att granska" följt av antalet markerade bilder och dubbeltryck på skärmen.

 5. Om du behöver lägga till andra bilder som ska konverteras till samma PDF-fil sveper du åt höger tills du hör "Lägg till nytt". Dubbeltryck på skärmen och upprepa steg 4.

 6. Om du vill börja konvertera bilderna till en PDF-fil sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 7. När konverteringen är klar öppnas PDF-filen. Stäng PDF-filen genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen.

 8. Du hör: "Spara". Spara PDF-filen genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus är i filnamnstextfältet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen och ändrar filnamnet med skärmtangentbordet, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

 9. Svep åt vänster för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck på skärmen.

 10. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start.

Konvertera ett urval av sparade bilder till en PDF-fil

Du kan välja bilder som sparats i en app, till exempel Photos,Mediaeller Galleri beroende på din enhet, och konvertera dem till en PDF-fil.

 1. I Office-appen, svep nedåt och sedan uppåt. Fokus flyttas till navigeringsfältet längst ned på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Åtgärder öppnas.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Bilder till PDF" och dubbeltryck på skärmen. Appen för dina sparade bilder öppnas. Du kan uppmanas att tillåta att appen kommer åt dina bilder.

 4. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck för att markera den. Upprepa det här steget om du vill konvertera andra bilder till samma PDF-fil.

 5. När du har markerat alla bilder du vill ha sveper du nedåt och sedan uppåt. Du hör "Dubbeltryck för att granska", följt av antalet markerade bilder och dubbeltryck på skärmen. Förhandsgranskningen öppnas.

 6. Om du behöver lägga till andra bilder som ska konverteras till samma PDF-fil sveper du åt höger tills du hör "Lägg till nytt". Dubbeltryck på skärmen och upprepa steg 4.

 7. Om du vill börja konvertera bilderna till en PDF-fil sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen. PDF-konverteringen startar.

 8. PDF-filen öppnas. Stäng PDF-filen genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen. Du uppmanas att bestämma vad du ska göra med PDF-filen. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen.

 9. Du hör: "Spara". Spara PDF-filen genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus är i filnamnstextfältet. Om du vill ändra namnet på PDF-filen dubbeltrycker du på skärmen och ändrar filnamnet med skärmtangentbordet, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

 10. Svep åt vänster för att hitta platsen där du vill spara PDF-filen och dubbeltryck på skärmen.

 11. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck på skärmen. PDF-filen sparas och fokus återgår till fliken Start.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Office-appen

Använda en skärmläsare för att söka i Office-appen

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Office-appen

Lär dig layouten i Office-appen med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Office-appen

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×