Använda en skärmläsare för att ladda ned och använda en mall i Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att ladda ned och använda en mall i Access-databaser för skrivbordet

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Access med tangent bordet och en skärm läsare för att hämta och börja använda mallar i en Access Skriv bords databas. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du hämtar mallar och hur du börjar använda mallarna för till gångar och elever.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ladda ned en mall

Om du inte vill spendera tid på att skapa en databas från början kan du använda en mall för Access Skriv bords databas. Mallarna till till gångar och elever används i det här avsnittet som exempel.

 1. På Start skärmen för Access trycker du på ALT + S för att flytta fokus till Sök fältet.

 2. Skriv in till gångar eller elever, beroende på vilken mall du vill använda och tryck på RETUR. När Access har slutfört sökningen hör du Sök termen du skrev in igen.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på den mall som du vill använda, följt av antalet Sök resultat, till exempel "1 av 1". Tryck sedan på RETUR för att öppna mallen. Skärm läsaren läser upp innehållet i förhands gransknings fönstret för mallar. Om du inte vill lyssna på hela beskrivningen trycker du på CTRL för att avbryta berättarrösten.

 4. Tryck på SKIFT + TABB två gånger för att flytta fokus till fältet fil namn och ange sedan ett namn för databasen.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skapa, knapp" och tryck sedan på RETUR för att skapa en ny databas med den valda mallen.

Beroende på vilken mall du använder, Fortsätt med Använd mallen för till gångs spårning eller Använd mallen elever.

Börja använda mallen för resurs spårning

Använd mallen för till gångs spårning för att hålla reda på datorer, kontors utrustning eller något annat som ägs eller sköts av personer. Följ de här anvisningarna när du först laddar ner en mall för att lära dig hur du fyller databasen med till gångar.

 1. När Access har förberett databasen för till gångs spårning, beroende på skärm läsaren kan du höra: "säkerhets varning". Om du vill aktivera allt innehåll trycker du på F6 tills du hör säkerhets varningen igen, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Aktivera innehåll, knapp" och trycker sedan på RETUR.

 2. Om du inte har använt den här mallen förut öppnas ett välkomst fönster. Stäng det genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "kom igång, knapp" och tryck sedan på RETUR. Skärm läsaren meddelar databasens fil namn och plats, till gångs formuläret öppnas och fokus ligger i Sök fältet.

  Tips: Om du vill stoppa att välkomst fönstret visas varje gång du öppnar databasen trycker du på tabbtangenten en gång till när du kommer till knappen Kom igång . Du hör: "Visa välkommen när databasen öppnas". Tryck på blank steg för att avmarkera alternativet och tryck sedan på SKIFT + TABB för att gå tillbaka till knappen Kom igång .

 3. Du börjar lägga till resurser i listan genom att trycka på ALT + N för att öppna fönstret till gångs information och sedan skriva ett namn på till gången. Om du till exempel skapar en lista med datorer och alla har ett unikt ID-nummer kan du skriva Skriv bords versionen 1234.

 4. För att gå framåt och bakåt i fönstret till gångs information trycker du på TABB eller SKIFT + TABB. Det finns två typer av fält:

  • I de flesta fält kan du skriva in information om till gången, till exempel tillverkare eller inköps pris. När du skriver datum i fälten förvärvat datum och tillbaka datum och sedan trycker på RETUR, till exempel 1 Sep 2015, omvandlas Access automatiskt till rätt datum format.

  • Om du hör "kombinations ruta" eller "kombination, redigera" efter namnet på fältet, till exempel en kategori eller ett villkor, kan du antingen skriva informationen eller trycka på Alt + nedåtpil för att öppna menyn, använda upp-och nedpilarna för att bläddra bland de tillgängliga värdena och trycka på RETUR för att välja.

 5. Om du vill lägga till en bifogad fil till till gången trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till eller ta bort bilagor", trycker på RETUR och trycker på ALT + A. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan olika delar i dialog rutan Välj fil , Använd piltangenterna för att öppna en mapp eller Välj en fil. Tryck sedan på TABB-tangenten tills du hör "OK, knapp" och tryck på RETUR för att lägga till den bifogade filen.

 6. Om du vill spara till gångs informationen och börja lägga till nästa till gång trycker du på Skift + F6, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Spara och ny, knapp" och trycker sedan på RETUR.

 7. Om du vill sluta lägga till till gångar trycker du på Skift + F6, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Stäng, knapp" och trycker sedan på RETUR. Fokus återgår till formuläret för till gångs listan .

 8. Om du vill spara databasen manuellt trycker du på ALT + F, S.

Om du vill ha mer information om hur du kan använda mallen går du till använda mallen för åtkomst till gångar. Du kan till exempel söka bland till gångar, Visa eller dölja kolumner, skicka e-postmeddelanden och mappa till gångens ägares adresser.

Börja använda mallen elever

Använd mallen elever för att hålla reda på information om eleverna, inklusive deras e-postadress och information om deras vårdnadshavare. Följ de här anvisningarna när du först laddar ner en mall för att lära dig hur du lägger till elever i databasen.

 1. När Access har bearbetat databasen för till gångs spårning kan du höra: "säkerhets varning". Om du vill aktivera allt innehåll trycker du på F6 tills du hör säkerhets varningen igen, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Aktivera innehåll, knapp" och trycker sedan på RETUR.

 2. Beroende på dina inställningar kanske ett välkomst fönster öppnas. Stäng det genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "kom igång, knapp" och tryck sedan på RETUR. Skärm läsaren meddelar databasens fil namn och plats, elev List formuläret öppnas och fokus är i Sök fältet.

  Tips: Om du vill stoppa att välkomst fönstret visas varje gång du öppnar databasen trycker du på tabbtangenten en gång till när du kommer till knappen Kom igång . Du hör: "Visa välkommen när databasen öppnas". Tryck på blank steg för att avmarkera alternativet och tryck sedan på SKIFT + TABB för att gå tillbaka till knappen Kom igång .

 3. Om du vill börja lägga till studenter i listan trycker du på ALT + N för att öppna fönstret elev information , trycker på TABB-tangenten tills du hör "förnamn" och skriver elevens förnamn.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "efter namn". Skriv in elevens efter namn.

 5. Om du vill gå framåt och bakåt i fönstret elev information trycker du på TABB eller SKIFT + TABB. Det finns två typer av fält:

  • I de flesta fält kan du skriva in information om eleven, till exempel student-id eller e-postadress. I fältet födelse datum när du skriver datum och trycker på RETUR, till exempel 2 feb 2006, omvandlas Access automatiskt till rätt datum format.

  • Om du hör "kombinations ruta" eller "kombination redigera" efter namnet på fältet, till exempel nivå eller särskilda omständigheter, kan du antingen skriva in informationen eller trycka på Alt + nedåtpil för att öppna menyn, använda tangenterna upp och ned för att bläddra bland de tillgängliga värdena, trycka på blank steg för att markera eller avmarkera en markering i menyn speciella omständigheter och sedan trycka på RETUR för att välja.

  Obs!: Knappen Klicka för att mappa fungerar bara när du har angett personens adress uppgifter. Platsen öppnas i Bing kartor i webbläsaren.

 6. Om du vill spara elev informationen och börja lägga till nästa elev trycker du på Skift + F6, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Spara och ny, knapp" och trycker på RETUR.

 7. Om du vill sluta lägga till elever trycker du på Skift + F6, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Stäng, knapp" och trycker sedan på RETUR. Fokus återgår till formuläret elev lista .

 8. Om du vill spara databasen manuellt trycker du på ALT + F, S.

Om du vill ha mer information om hur du kan använda mallen går du till använda databas mal len för studenter. Du kan till exempel söka och filtrera elever, spåra elevernas närvaro, Visa eller dölja kolumner och mappa elev adresser.

Se även

Använda en skärmläsare för att starta Access

Använda en skärmläsare för att skapa ett formulär i Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att skapa en rapport i Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Kortkommandon i Access

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×