Använda en skärmläsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Microsoft Planner

Skärmläsarinnehåll Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Microsoft Planner med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa planer, lägga till personer i planer och lägga till buckets för att sortera uppgifter. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Planner rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Planner körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogram. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Planner.

Inom det här ämnet

Skapa en plan

 1. När du har loggat in på Planner är fokus på vyn Planner-hubben och skärmläsaren läser upp namn och sekretess för den första planen i listan. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Ny plan" och tryck på Retur. Du hör: "Dialogrutan Ny plan."

 2. Ange ett namn på planen.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på Tabb om du vill lägga till en plan Microsoft 365 en befintlig grupp. Du hör: "Lägg till i en befintlig Microsoft 365 grupp". Tryck på Retur och fortsätt från steg 4.

  • Om du vill skapa en ny grupp med planen fortsätter du från steg 6.

 4. Tryck på Tabb tills du hör namnet på den första gruppen i listan och använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra i listan. Tryck på blanksteg för att markera den aktuella gruppen.

  Tips: Om du vill filtrera listan med grupper innan du bläddrar i den trycker du på Tabb tills du hör "Gruppsökningsruta" och skriver minst en del av namnet på den grupp du vill använda. Tryck sedan på Tabb tills du kommer till sökresultaten och hitta det du vill använda med upp- och nedpilarna.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Välj grupp, knapp" och tryck sedan på Retur.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa plan, knapp" och tryck på Retur. När Planner är klar med planen är fokus på vyn för tavlan och du hör: "Ange ett aktivitetsnamn". Mer information om hur du skapar uppgifter finns i Använda en skärmläsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Planner.

Ta bort en plan

Obs!: Du måste vara ägare till en plan för att kunna ta bort den.

 1. När du har loggat in på Planner är fokus på vyn Planner-hubben och skärmläsaren läser upp namn och sekretess för den första planen i listan. Tryck på Tabb tills du hittar planen du vill ta bort och tryck på Retur. Fokus flyttas till vyn för tavlan.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Mer, knapp" och tryck på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Planinställningar" och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ta bort den här planen, knapp" och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Omarkerad, jag förstår att den här planen och alla dess aktiviteter kommer att tas bort permanent" och tryck på blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Ta bort, knapp" och tryck på Retur. Fokus återgår till vyn Planner-hubben.

Lägga till personer i en plan

Varje medlem som du lägger till får ett e-postmeddelande om att de har lagts till i din plan.

 1. När du har loggat in på Planner är fokus på vyn Planner-hubben och skärmläsaren läser upp namn och sekretess för den första planen i listan. Tryck på Tabb tills du hittar planen du vill arbeta med och tryck på Retur. Fokus flyttas till vyn för tavlan.

  Obs!: Om du inte hittar den plan du vill ha i listan kan du ändra den så att den visar alla planer istället för bara nyligen öppnade planer. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Alla planer, flikobjekt" eller "Flikobjektet Senaste planer", beroende på vilket du vill använda, och tryck på Retur.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Medlemmar i planen" och tryck på Retur. Du hör: "Redigerbar kombinationsruta."

 3. Skriv namnet på den person som du vill lägga till. När du slutar skriva ett ögonblick läser skärmläsaren upp det första matchande namnet och hur många matchningar det finns. Tryck på nedåtpilen tills du hittar rätt person och tryck sedan på Retur för att lägga till dem.

 4. Om du vill lägga till fler personer upprepar du steg 3. Annars trycker du på Esc för att återgå till tavlan.

Lägga till buckets i en plan

Du kan sortera aktiviteter i tidsenheten för att dela upp dem i faser, arbetstyper, avdelningar eller vad som är lämpligast för din plan.

 1. När du har loggat in på Planner är fokus på vyn Planner-hubben och skärmläsaren läser upp namn och sekretess för den första planen i listan. Tryck på Tabb tills du hittar planen du vill arbeta med och tryck på Retur. Fokus flyttas till vyn för tavlan.

 2. Om du vill kontrollera att tavlan visar buckets trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Gruppera efter-menyn, aktuell gruppering är efter bucket". Om någon annan gruppering används trycker du på Retur för att öppna menyn, trycker på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör "Bucket" och trycker på Retur för att välja den.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till ny bucket" och tryck på Retur.

 4. Ange ett namn för den nya bucketen och tryck på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Microsoft Planner

Använda en skärmläsare för att gruppera och filtrera uppgifter på en tavla i Microsoft Planner

Tangentbordsgenvägar i Microsoft Planner

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Planner

Använd Planner för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa planer, lägga till personer i planer och lägga till buckets för att sortera uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en plan

 1. I vyn Planner-hubben sveper du åt höger tills du kommer till knappen Ny plan och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Ange ett namn för planen med skärmtangentbordet.

 3. Svep åt vänster tills du kommer till knappen Skapa och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du kommer till knappen Hoppa över och dubbeltryck på skärmen. Planen skapas och fokus flyttas till planvyn.

Ta bort en plan

Du kan inte ta bort en plan med Planner för iOS. Om du behöver ta bort en plan kan du använda Planner-webbappen. Mer information finns i avsnittet "Ta bort en plan" i Använda en skärmläsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner.

Lägga till personer i en plan

Varje medlem som du lägger till får ett e-postmeddelande om att de har lagts till i din plan.

 1. Svep åt höger i vyn Planner-hubben tills VoiceOver meddelar namnet på den första planen. Fortsätt att svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till planvyn.

  Obs!: Om du inte hittar planen du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Visa alla planer" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i sökfältet eller svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den valda planen.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Abonnemangsalternativ" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Medlemmar" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Lägg till medlemmar" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv namnet på den person som du vill lägga till med hjälp av skärmtangentbordet. Planner listas sökresultaten under sökfältet.

 6. Dra med fingret runt den övre halvan av skärmen tills VoiceOver meddelar ett av sökresultaten, svep åt höger eller vänster tills du hittar rätt person bland sökresultaten och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör personens namn följt av "Tillagt".

 7. Svep åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck på skärmen för att återgå till vyn Medlemmar. Du hör: "Stäng."

 8. Upprepa steg 4–7 om du vill lägga till fler personer. Om inte, dubbeltrycker du på skärmen för att återgå till planvyn.

Lägga till buckets i en plan

Du kan sortera aktiviteter i tidsenheten för att dela upp dem i faser, arbetstyper, avdelningar eller vad som är lämpligast för din plan.

 1. Svep åt höger i vyn Planner-hubben tills VoiceOver meddelar namnet på den första planen. Fortsätt att svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till planvyn.

  Obs!: Om du inte hittar planen du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Visa alla planer" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i sökfältet eller svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den valda planen.

 2. Kontrollera att planvyn visar buckets genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Gruppera efter" och dubbeltrycka på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Bucket" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till ny bucket" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Ange ett namn för den nya bucketen med hjälp av skärmtangentbordet. Slutför genom att gå till och välja knappen Klar längst ned till höger på skärmtangentbordet.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Microsoft Planner

Använda en skärmläsare för att gruppera och filtrera uppgifter på en tavla i Microsoft Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Planner

Använd Planner för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa planer, lägga till personer i planer och lägga till tidsenhet för att sortera uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en plan

 1. I vyn Planner-hubben sveper du åt höger tills du kommer till knappen Skapa ny plan och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Ange ett namn för planen med skärmtangentbordet.

 3. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet, svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Skapa och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du kommer till knappen Hoppa över och dubbeltryck på skärmen. Planen skapas och fokus flyttas till planvyn.

Ta bort en plan

Du kan inte ta bort en plan med Planner för Android. Om du behöver ta bort en plan kan du använda Planner-webbappen. Mer information finns i avsnittet "Ta bort en plan" i Använda en skärmläsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner.

Lägga till personer i en plan

Varje medlem som du lägger till får ett e-postmeddelande om att de har lagts till i din plan.

 1. Svep åt höger i vyn Planner-hubben tills TalkBack meddelar namnet på den första planen. Fortsätt att svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till planvyn.

  Obs!: Om du inte hittar planen du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Visa alla planer" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i sökfältet eller svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den valda planen.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Medlemmar" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Lägg till medlemmar" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv namnet på den person som du vill lägga till med hjälp av skärmtangentbordet. Planner listas sökresultaten under sökfältet. Svep åt höger tills du hittar rätt person bland sökresultaten och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet, svep åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck på skärmen för att återgå till vyn Medlemmar.

 7. Om du vill lägga till fler personer dubbeltrycker du på skärmen och upprepar steg 5–6. Om inte, sveper du nedåt och sedan åt vänster för att återgå till planvyn.

Lägga till buckets i en plan

Du kan sortera aktiviteter i tidsenheten för att dela upp dem i faser, arbetstyper, avdelningar eller vad som är lämpligast för din plan.

 1. Svep åt höger i vyn Planner-hubben tills TalkBack meddelar namnet på den första planen. Fortsätt att svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till planvyn.

  Obs!: Om du inte hittar planen du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Visa alla planer" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i sökfältet eller svepa åt höger tills du hittar planen du vill arbeta med. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den valda planen.

 2. Kontrollera att planvyn visar buckets genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Sortera efter" och dubbeltrycka på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Buckets" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt vänster med tre fingrar tills du hör "Lägg till en ny bucket" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Ange ett namn för den nya bucketen med hjälp av skärmtangentbordet. Slutför genom att gå till och välja knappen Klar längst ned till höger på skärmtangentbordet.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Microsoft Planner

Använda en skärmläsare för att gruppera och filtrera uppgifter på en tavla i Microsoft Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Planner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×