Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att skapa ett diagram i ett formulär i Access-databaser för skrivbordet

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Access med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa ett cirkel-, stapel- eller linjediagram i ett formulär. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du formaterar, ändrar storlek på eller flyttar ett diagram.

Du kan lägga till ett diagram i ett formulär för att visualisera dina data. Du kan också binda diagrammet till en tabell eller fråga och anpassa diagrammet med en mängd egenskaper.

Mer information om diagram och hur du bestämmer vilket diagram du ska skapa finns i avsnittet Välj bästa diagramtyp för dina behov i Skapa ett diagram i ett formulär eller en rapport.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa diagram

Om du vill skapa ett Access i Access binder du diagrammet till en datakälla, till exempel en tabell eller fråga, och mappar fält till diagramdimensionerna.

 1. Navigera till formuläret som du vill skapa diagrammet i och tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas. Tryck på D för att öppna formuläret i designvyn.

 2. Välj en diagramtyp genom att trycka på Alt+J, D, H, 1. Diagrammenyn öppnas. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett cirkeldiagram trycker du på P.

  • Tryck på C om du vill skapa ett stapeldiagram.

  • Om du vill skapa ett linjediagram trycker du på L.

 3. Tryck på RETUR. Ett platshållardiagram infogas i formuläret. Fönstret Inställningar öppnas.

 4. Om du vill flytta fokus till Inställningar trycker du på F6 tills du hör ett objekt i fönstret. Du kan behöva be en kollega hjälpa dig att identifiera fönstret.

 5. Om det behövs kan du flytta fokus till fliken Data genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på högerpilen tills du hör: "Fliken Data." Flikegenskaperna visas.

 6. Om du vill välja eller ändra datakälltypen för diagrammet trycker du på Tabb tills du hör "Datakälla", följt av den aktuella källtypen, till exempel "Tabell". Om du vill ändra typen av datakälla trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör den typ av källa du vill använda.

 7. Tryck på Tabb en gång. Du hör namnet på den aktuella datakällan, följt av "Kombinationsruta". Om ingen datakälla hade markerats hör du: "Kombinationsruta." För att välja eller ändra datakällan, tryck på nedåtpilen tills du hör den källa du vill använda och tryck på Retur.

  Som standard ersätts exempeldiagrammet med ett aktivt diagram som använder de två första fälten i datakällan som dimensionerna Axel (kategori) och Värden (Y-axel). Den första kolumnen i en tabell är ofta en primärnyckel och du kanske inte vill använda den som ett mått i ett diagram.

 8. Om du vill skapa ett diagram måste du välja minst två fält i alternativen Axel (kategori), Förklaring (serie)och Värden (Y-axel). Om du vill flytta till ett alternativ trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda, till exempel "Axel, kategori". Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det fält du vill använda. Om fältet visas som en kryssruta trycker du på blanksteg för att markera det. Om fältet är en alternativknapp markeras det automatiskt när du flyttar runt. Mer information om varje alternativ och vad de gör i diagrammet finns i avsnittet Datainställningar, steg 3, i Skapa ett diagram i ett formulär eller en rapport.

Formatera ett diagram

Du kan formatera diagrammet och dess olika element. Du kan också formatera enskilda dataserier som är en uppsättning värden i en stapel, linje eller cirkel sektor som motsvarar diagramförklaringen. Formateringsalternativen beror på diagramtypen.

Detaljerad information om de dataserieegenskaper du kan formatera finns i avsnittet Formatinställningar, steg 3, i Skapa ett diagram i ett formulär eller en rapport.

Formatera ett cirkeldiagram

Du kan ändra egenskaperna för ett cirkeldiagram i fönstret Egenskapssida. Du kan behöva be en kollega hjälpa dig att välja de egenskaper du vill ändra i steg 8.

 1. Öppna formuläret med diagrammet i designvyn enligt anvisningarna i Skapa ett diagram.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Arbetsyta" följt av namnet på formuläret.

 3. Om du vill flytta fokus till diagrammet trycker du på Tabb tills du hör diagramnumret, till exempel "Diagram 19, komprimerad".

 4. Tryck på F4 för att öppna fönstret Egenskapssida.

 5. Tryck på F6 en gång. Fokus flyttas till en egenskapsrad i fönstret Egenskapssida. Du hör radnumret, följt av innehållet i egenskapscellen.

 6. I fönstret Egenskapssida finns de inställningar som påverkar diagrammets utseende vanligtvis på fliken Format. Om du vill navigera till och välja en flik trycker du på Tabb tills du hör det markerade flikobjektet, till exempel "Dataflikobjekt, markerat". Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör: "Flikobjektet Format." Egenskaperna för fliken Format visas.

  Tips: Om du vill kontrollera alla tillgängliga diagramegenskaper väljer du fliken Alla.

 7. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till listan med egenskaper på den valda fliken.

 8. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra bland egenskaperna för den markerade fliken. Tryck på Alt+nedåtpil för att expandera undermenyerna. Om du vill välja ett objekt på en undermeny trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker på Retur för att välja det. Om du vill ändra textfält skriver du ett nytt värde i fältet.

 9. Stäng fönstret Egenskapssida genom att trycka på F4.

Formatera ett stapel- eller linjediagram

 1. Öppna formuläret med diagrammet i designvyn enligt anvisningarna i Skapa ett diagram.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Arbetsyta" följt av namnet på formuläret.

 3. Om du vill flytta fokus till diagrammet trycker du på Tabb tills du hör diagramnumret, till exempel "Diagram 19, komprimerad".

 4. Om du vill flytta fokus till Inställningar trycker du på F6 tills du hör ett objekt i fönstret. Du kan behöva be en kollega hjälpa dig att identifiera fönstret.

 5. Du väljer fliken Format genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på högerpilen tills du hör: "Fliken Format."

 6. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till listan med egenskaper på fliken Format.

 7. Du förflyttar dig på fliken Format genom att trycka på SR-tangenten + höger- eller vänsterpilen. Visa menyer genom att trycka på Alt+nedpil. Du bläddrar i en meny genom att trycka på upp- eller nedpilen. Välj ett alternativ genom att trycka på blanksteg eller Retur. Om du vill ändra textfält skriver du ett nytt värde i fältet.

Ändra storlek på ett diagram

 1. Öppna formuläret med diagrammet i designvyn enligt anvisningarna i Skapa ett diagram.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Arbetsyta" följt av namnet på formuläret.

 3. Om du vill flytta fokus till diagrammet trycker du på Tabb tills du hör diagramnumret, till exempel "Diagram 19, komprimerad".

 4. Ändra storlek på diagrammet genom att trycka på Skift+piltangenterna. Du kan behöva en kollega som kan hjälpa dig att identifiera lämpliga mått för diagrammet.

Flytta ett diagram

 1. Öppna formuläret med diagrammet i designvyn enligt anvisningarna i Skapa ett diagram.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Arbetsyta" följt av namnet på formuläret.

 3. Om du vill flytta fokus till diagrammet trycker du på Tabb tills du hör diagramnumret, till exempel "Diagram 19, komprimerad".

 4. Använd piltangenterna för att flytta diagrammet. Du kan behöva en kollega som kan hjälpa dig att identifiera en lämplig position för diagrammet.

Länka ett diagram till data i ett formulär eller en rapport

Om du vill göra så att ett diagram interagerar med data i ett formulär eller en rapport binder du diagrammet till samma datakälla som formuläret eller rapporten. Sedan kan du ange ett matchande fältvärde för dataegenskaperna Länka underordnade fält och Länka huvudfält för diagrammet.

 1. Skapa ett formulär eller en rapport som är bunden till en datakälla. Detaljerade instruktioner finns i Använda en skärmläsare för att skapa ett formulär i Access-skrivbordsdatabaser eller Använda en skärmläsare för att skapa en rapport i Access-skrivbordsdatabaser.

 2. Lägg till ett diagram enligt anvisningarna i Skapa ett diagram i formuläret eller rapporten. När du väljer datakällan väljer du samma källa som i formuläret eller rapporten.

 3. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn enligt anvisningarna i Skapa ett diagram.

 4. Om du vill flytta fokus till diagrammet trycker du på Tabb tills du hör diagramnumret, till exempel "Diagram 19, komprimerad".

 5. Tryck på F4 för att öppna fönstret Egenskapssida.

 6. Tryck på F6 en gång. Fokus flyttas till en egenskapsrad i fönstret Egenskapssida. Du hör radnumret, följt av innehållet i egenskapscellen.

 7. Om du vill navigera till och välja fliken Data trycker du på Tabb tills du hör det markerade flikobjektet, till exempel "Fliken Format, markerat". Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör: "Flikobjektet Data." Egenskaperna för fliken Data visas.

 8. Be en kollega hjälpa dig att flytta fokus till egenskapsrutan Länka underordnade fält eller Länka huvudfält.

 9. I den markerade egenskapsrutan trycker du på Skift+F10 för att öppna snabbmenyn. Öppna dialogrutan Fältlänkning för underformulär genom att trycka på B.

 10. Dialogrutan Fältlänkning för underformulär innehåller separata menyer för huvud- och underordnade fält. Du förflyttar dig i dialogrutan genom att trycka på SR-tangenten + höger- eller vänsterpilen. Tryck på Alt+nedpil för att expandera listan över huvudfält eller underordnade fält. Tryck på nedåtpilen för att bläddra i en lista. Tryck på Retur för att välja ett fält som du vill länka till. Du kan behöva be en kollega hjälpa dig att navigera i dialogrutan.

  Tips: Om du inte är säker på vilket fält du ska använda trycker du på SR-tangenten + Högerpil tills du kommer till knappen Föreslå och trycker på Retur för att välja det. Access infogar det rekommenderade fältet i den markerade egenskapsrutan.

 11. Spara formuläret eller rapporten.

 12. Kontrollera att diagrammet fungerar som förväntat i formulär- ellerrapportvyn. Du kan till exempel filtrera formuläret eller rapporten efter ett kategorifält för att uppdatera diagrammet. Du kan behöva be en kollega hjälpa dig att verifiera diagrammet.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa tabeller i Access-skrivbordsdatabaser

Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att skapa ett formulär i Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att exportera en Access-tabell till en Excel-arbetsbok

Använda en skärmläsare för att hämta data från Excel till Access-databaser för skrivbordet

Kortkommandon i Access

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Access

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×